Goedzo?! NiMS Forum Nieuw onderwerp  Nieuwe Enquete  Reageer
mijn profiel | leden lijst inloggen | registreer | zoek | faq | forum home

  volgend oudste onderwerp   volgende nieuwste onderwerp
»
» Mijn recente berichten « | » De actieve onderwerpen van vandaag «
Goedzo?! NiMS Forum » Cafe » De Kroeg » Het mysterie van je geboortedag. (Pagina 7)

 - UBBFriend: Email deze pagina naar iemand!   Dit onderwerp heeft 8 pagina's: 1  2  3  4  5  6  7  8   
Auteur Onderwerp: Het mysterie van je geboortedag.
Maria
Moderator


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Maria     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Weegschaal 10 oktober
De dag van de voorzichtige economie

Op 10 oktober geborenen hebben in het algemeen de neiging voorzichtig te zijn in financiële aangelegenheden en zaken. Ze zijn vaak goed met geld en investeringen. Voor hen is geld niet alleen een beloning voor werk, maar ook een teken dat de situatie gezond is. Op deze dag geborenen zijn bijzonder slim en analytisch en laten jaar na jaar zien dat ze hun zaken, gezin of organisatie perfect runnen. Van hun oordeel in administratieve aangelegenheden kan men op aan en daar onderhoud een bijna goddelijke taak voor hen is, zijn ze doorgaans bijzonder betrouwbaar.

Dit zijn de mensen die men belt als er iets mis gaat. Geduldig en zonder tijd te verspillen maken ze schoon schip en krijgen de zaak weer lopende. Niet alleen kunnen op deze dag geborenen zich concentreren op problemen en deze corrigeren (vaak op een drastische manier), maar zorgen ze er, samen met anderen, ook voor dat zulke moeilijkheden niet meer voorkomen. Als positieve denkers houden ze niet van overbodigheid, misbruik en andere negatieve daden of ideeën. Toch zijn ze zelden geestdriftig of enthousiast, maar eerder sober van instelling, vooral als het om belangrijke zaken gaat.

In hun privé-leven onderscheidt men twee verschillende types. Het ene is het emotionele soort, dat de zaken scherp in de gaten houdt, uiterst voorzichtig is en complicaties en gevaren tracht te vermijden, hoe uitnodigend deze ook zijn. Dit introverte type is niet zozeer geïnteresseerd in mensen, als wel in projecten, werk en zaken, en beschouwt emoties als iets dat alleen maar afleidt of erger. Het tweede type is gul met affecties, minder op z'n hoede, soms kwistig met gevoelens of zelfs overspelig. Dit laatste type is extravert, intens en kan enorm fantasierijk en romantisch zijn.

Op deze dag geborenen houden ervan hun huis zowel comfortabel als efficiënt in te richten. Hoe bescheiden hun middelen ook zijn; ze zullen altijd trachten een mooie, hoewel bescheiden, leefomgeving te creëren. Rijk of arm, ze geloven in essentiële dingen; de eenvoudige genoegens van het leven. Het zijn logische denkers die eerst doen wat het belangrijkste is. Ze verspillen hun energie niet; kunstenaars geboren op deze dag zullen eerder uitblinken in wat ze weglaten dan in wat ze verfraaien.

De succesvolste 1O-oktober-mensen zijn zij, die iets creatiefs met hun geld doen en het niet oppotten. De minst succesvolle, en vaak ongelukkigste, zijn spaarzaam en bang om te verliezen wat ze hebben. Deze mensen moeten leren dat geld uitgeven even belangrijk is als sparen; dat een geronde cash flow zorgt voor een vitaler en interessanter leven. Dit slaat ook op hun gevoelens. Het is beter voor ze als ze deze meer de ruimte geven en het vertrouwen in hun geliefden en vrienden vergroten. Het evenwicht tussen geven en nemen, in alle opzichten, is waarschijnlijk de belangrijkste les die ze moeten leren.

Gezondheid
Op 10 oktober geborenen moeten zorgen dat door hun soberheid hun gezondheid geen gevaar loopt Vaak moeten ze ervan worden overtuigd dat geld uitgeven aan voedsel, voedingssupplementen, gezondheidsclubs, trainingsapparatuur enzovoort waarschijnlijk de beste investering is die ze ooit kunnen doen. Wat hun eetlust betreft: op deze dag geborenen hebben vaak sterke voorkeuren en afkeren, die niet altijd even gezond zijn. Het is belangrijk dat ze erop letten voldoende verse groenten en fruit op hun menu te zetten. Door hun voorkeur voor het ongewone op eetgebied is koken leren zo gek nog niet, vooral wat betreft exotische gerechten.

Advies:
Wees niet bang geld, tijd en moeite te spenderen of gewoon weg te geven. Denk in grote lijnen; open je hart. Ontwikkel je artistieke kant en laat je verbeelding de vrije loop. Wees wat losser.

Sterke kanten:
Selectief, begripvol en precisie

Zwakke kanten:
Te voorzichtig, angstig en gesloten

Meditatie:
Sommige mensen vinden het prettig om getrouwd te zijn, zodat ze niet met een ander hoeven te trouwen.

--------------------
Gelukkig maken is gelukkig zijn.

Berichten: 436 | Plaats: Veghel | Geregistreerd: Jul 2003  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
Maria
Moderator


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Maria     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Weegschaal 11 oktober
De dag van gracieus gemak

Op 11 oktober geborenen hebben een levendige fantasie, houden van opwinding, willen altijd op de voorste rij zitten en hebben het gevoel dat ze een belangrijke sociale rol moeten spelen. Niettemin weerhoudt hun sensuele en op plezier gerichte instelling hen vaak daarvan. Hun draai vinden in het leven is van groot belang, dat kan niet genoeg benadrukt worden, want hun carrière is een gebied vol landmijnen. Soms moeten ze diverse malen van baan veranderen voor ze iets geschiktst vinden.

Afgezien van hun carrière is hun maatschappelijke betrokkenheid het belangrijkst voor op deze dag geborenen, want ze hebben van niets zo'n afkeer als van afzondering. Hun lot is duidelijk verbonden met dat van hun medemensen, en wel dusdanig dat ze vaak het beste functioneren als groeps- of persoonlijk vertegenwoordiger.

Deze mensen zijn vaak te aardig en gemakkelijk. Besluiteloosheid over hun carrière of hun neiging genoegen te nemen met wat toevallig beschikbaar is, komen ten dele voort uit het niet beschikken over een intense of doelgerichte (noem het eigenbelang) ambitie. Daar ze niet van complicaties houden, zijn ze ook niet echt op zoek naar uitdagingen. Met hun voorliefde voor comfort en een prettig leven geeft een leefstijl waarbij ze hun aandacht kunnen verdelen tussen hun werk, liefdesleven, familieaangelegenheden, ontspanning en plezier hun de meeste voldoening.

Deze mensen werken graag samen met anderen of als lid van een team. Door hun prettige persoonlijkheid kunnen ze zich vrijelijk verplaatsen van de ene maatschappelijke of werksituatie, naar de andere. Ze voelen zich thuis op de hoogste en laagste maatschappelijke niveaus van de samenleving en als ze het voordeel hebben rijk te zijn of een goede opleiding te hebben genoten, komen ze zelden snobistisch of elitair over.

Op deze dag geborenen moeten oppassen geen misbruik van zich te laten maken of zich te laten manipuleren door meer intense, doelgerichte types die weten wat ze willen en doen wat ze kunnen om dat te krijgen. Toegegeven 11-oktober-mensen geven doorgaans hun vrienden of kennissen een tweede (of derde) kans als deze het te bont hebben gemaakt. Ze zouden hun motieven daarvoor eens onder de loep moeten nemen: als het voortkomt uit een sterke positie kan dit gedrag niet alleen gezond zijn, maar ook getuigen van spirituele ontwikkeling; als er daarentegen masochistische neigingen in het spel zijn, kan daar beter verandering in worden aangebracht.

Als 11-oktober-mensen echt tevreden zijn met wat ze hebben, ervaren ze een soort geluksgevoel, dat de meeste mensen onbekend is. Tolerant zijn houdt echter niet in dat andere gebieden van hun spirituele ontwikkeling even goed ontwikkeld zijn. Daarom is het belangrijk dat ze energie spenderen aan zelfbegrip en persoonlijke evolutie, zodat ze niet stagneren.

Gezondheid
Op 11 oktober geborenen kunnen soms last hebben van dieetgerelateerde ziekten door hun zittende leefstijl. Vooral rug en nieren hebben te lijden van lang achtereen zitten. Ze moeten daarom dagelijks minstens 1.5 liter water drinken. Ook te veel eten en verslavende dingen als tabak. alcohol en cafeïne dienen zo veel mogelijk te worden vermeden. De geneugten van tafel en bed zijn belangrijk voor 11-oktober- mensen, maar aan alle vormen van exces hangt een prijskaartje. Stevige en inspannende lichaamsbeweging is niet alleen goed voor hun gezondheid, maar verhoogt ook hun alertheid. wilskracht en gedrevenheid.

Advies:
Wees niet te zelfgenoegzaam; doe je best. Problemen vermijden is niet hetzelfde als uitdagingen vermijden. Verbeter jezelf dagelijks. Begeerte maakt deel uit van het leven. Kijk naar de sterren, maar houd beide benen op de grond.

Sterke kanten:
Charmant, tolerant en veilig

Zwakke kanten:
Zelfingenomen, passief en star

Meditatie:
Televisie is een elektronische poging tot telepathie.

--------------------
Gelukkig maken is gelukkig zijn.

Berichten: 436 | Plaats: Veghel | Geregistreerd: Jul 2003  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
Maria
Moderator


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Maria     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Weegschaal 12 oktober
De dag van het grote gebaar

Op 12 oktober geborenen zijn tamelijk dominante individuen, die graag in de schijnwerpers staan. Hun sociale vaardigheid is goed ontwikkeld en ze voelen zich in diverse milieus (eenvoudig zowel als elitair) op hun gemak. Daar op deze dag
geborenen trots zijn op de kwaliteit van hun werk, willen ze erkend worden op het hoogste niveau, afgezien van hun maatschappelijke status.

Deze mensen hebben een uitstekend instinct voor financiën en de vertederende gewoonte om familie en vrienden die het moeilijk hebben financieel te steunen. Op deze dag geborenen haten gemeenheid en kleinzieligheid en geven hun tijd of financiële bijdrage liefst op een directe manier, in de vorm van een groots gebaar, verstoken van elke vorm van neerbuigendheid. Op deze manier maken 12-oktober-mensen het anderen makkelijk om dingen van hen aan te nemen. Op zo jong mogelijke leeftijd gemakkelijk leren geven en nemen is belangrijk voor hen.

Hoewel op deze dag geborenen traditioneel zijn ingesteld, zou niemand hen conservatief durven noemen, in woord zowel als daad. Deze extraverte mensen zijn gezegend met een komisch talent en hebben iets flamboyants dat ze met flair tonen. Deze impuls kan tot uiting komen op elk gebied, variërend van seksuele escapades tot maatschappelijk non-conformisme. Voor hen is de wereld een schouwtoneel waarop zijzelf de hoofdrol spelen in hun eigen drama. Dit doen ze echter op zo'n natuurlijke manier dat ze zelden de indruk wekken geintjes uit te halen, alleen om de aandacht te trekken.

Aan de andere kant moeten 12-oktober-mensen oppassen niet zo overmoedig te worden dat ze hun eigen val bewerkstelligen, doordat ze niet door hebben welke consequenties hun daden hebben voor de levens van anderen. Hoewel ze doorgaans voldoende op de hoogte zijn van bepaalde regels en tradities in de samenleving, denken ze niettemin soms dat deze niet voor hen gelden, vooral in hun privé-leven.

Op deze dag geborenen hebben soms een curieuze mengeling van royale en egoïstische eigenschappen. Hun neiging om alleen aan hun eigen wensen en behoeften te denken kan op verzet stuiten van hun partners. In liefdesaangelegenheden zijn ze een beetje 'gevaarlijk'. Als het misloopt in hun relatie, geven 12-oktober-mensen blijk van flexibiliteit en lukt het hun vaak om niet blijvend gekwetst te raken, hoewel hetzelfde niet altijd opgaat voor de andere betrokkene.

Door hun buitengewone competentie en maatschappelijke vaardigheid, kunnen op deze dag geborenen voor hun collega's, familie en vrienden een rots in de branding zijn. Niettemin zijn het zich kwijten van verantwoordelijkheden en begrip opbrengen voor de werkelijke noden van anderen hun grootste uitdaging.

Gezondheid
Op 12 oktober geborenen moeten oppassen hun goede gezondheid niet als iets vanzelfsprekends te beschouwen. Geregelde medische check-ups zijn een must, opdat een vertrouwde huisarts hun gezondheid in de gaten kan houden. Deze mensen houden meestal van het goede der aarde, vandaar dat hun dieet te veel vet en ander smakelijks kan bevatten dat minder goed is voor hun gezondheid. Voldoende lichaamsbeweging. indien mogelijk op dagelijkse basis, zoals wandelen, fietsen of zwemmen, is belangrijk. Zowel mannen als vrouwen die zijn geboren op 12 oktober moeten oppassen voor problemen aan de rug. nieren en ingewanden; vrouwen dienen daarbij extra te letten op eierstokken en blaas.

Advies:
Houd rekening met de gevoelens van anderen. Besteed aandacht aan de noden van je naasten. Onvoorwaardelijke liefde is een mooi doel om na te streven.

Sterke kanten:
Sociaal, slim en genereus

Zwakke kanten:
Egoïstisch en exhibitionistisch

Meditatie:
Waar zou je het moeilijkst zonder kunnen?

--------------------
Gelukkig maken is gelukkig zijn.

Berichten: 436 | Plaats: Veghel | Geregistreerd: Jul 2003  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
Maria
Moderator


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Maria     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Weegschaal 13 oktober
De dag van de taaie rakker

0p 13 oktober geborenen zijn geen aanrommelaars, wat betreft hun professionele bezigheden. Ze nemen hun werk bijzonder serieus en zijn trots op hun resultaten. Deze taaie rakkers zijn vervaarlijke tegenstanders en in staat obstakels te overwinnen door pure lef en volharding. Naar hun mening moet je je honderd procent ergens voor inzetten, zonder gezeur.

Helaas zijn op deze dag geborenen soms ook behoorlijk rigide en genadeloos. Ze kunnen moeite hebben langere tijd achtereen gelukkig te zijn en leveren vaak scherpe kritiek op wat er om hen heen gebeurt. Ze hebben er grote behoefte aan zich te ontspannen, maar krijgen dat soms niet voor elkaar; hoewel het hun niet aan talent ontbreekt, vinden ze het moeilijk hun leven te vereenvoudigen. Vandaar dat 13-oktober-mensen nogal eens problemen hebben met relaties; het is moeilijk voor hen anderen te plezieren als ze zelf zo rusteloos zijn.

Niettemin staan 13-oktober-mensen erom bekend lief en gul te zijn voor hun naasten. In alle oprechtheid zijn ze harder voor zichzelf dan voor anderen, maar niet iedereen ziet dat. Het is niet zozeer dat ze perfectionisten zijn (dat zijn ze trouwens wel degelijk), maar dat hun, eerder genoemde, kritische houding het moeilijk kan maken om met hen te werken. Gelukkig is datgene wat ze produceren van zo'n onbetwistbaar hoge kwaliteit, dat er weinig valt aan te merken op hun resultaten.

Deze mensen kunnen, indien nodig, bijzonder ontwijkend zijn. Wie uit een 13-oktober-persoon bezwarende informatie probeert los te krijgen, kan tot de ontdekking komen na zo'n gesprek weinig tot niets wijzer te zijn geworden. Hoewel dit ontwijkende gedrag, afstandelijkheid en voorzichtigheid, 13-oktober-mensen minder lichtgelovig en kwetsbaar maakt, zou het geen slecht idee zijn als ze zich wat meer zouden openstellen voor degenen die hun vertrouwen verdienen.

Op deze dag geborenen zijn vaak gezegend met een flinke portie technische aanleg. Men zou denken dat individuen die hun medium zo goed beheersen weinig moeite hebben met carrière aangelegenheden, maar niettemin kunnen ze verbijsterd en van streek zijn als ze worden afgewezen of genegeerd. Het is bijzonder moeilijk voor 13-oktober-mensen om een nederlaag te aanvaarden of zelfs te erkennen. Het is echter alleen door zulke confronterende en ogenschijnlijk negatieve ervaringen dat ze als mens groeien, vooral als ze gedwongen worden tot een confrontatie met zichzelf door introspectie, hetgeen niet het geval is tijdens de perioden dat ze succesvol zijn.

Het is cruciaal dat 13-oktober-mensen eerst zichzelf leren kennen en daarna pas een band smeden met anderen. Ook helpt het als ze wat losser worden, plezier hebben en de dingen minder serieus nemen. Gegeven hun gedrevenheid, toewijding en bijzondere eigenschappen, moeten ze er wel een succes van maken als ze kans zien zich op deze manier te ontwikkelen.

Gezondheid
Ontspannen is noodzakelijk voor 13-oktober-mensen; veel van hun kwalen hebben te maken met stress. Het feit dat ze daarvoor vaak naar medicijnen of drugs grijpen, kan problemen opleveren. In plaats van zichzelf beter te leren kennen, vinden deze gedreven individuen het makkelijker om met roken, drinken of pillen hun spanning te verminderen. Op de lange duur werkt dit psychische stoornissen in de hand, plus het gevaar van afhankelijkheid of verslaving. Psychotherapie is sterk aan te bevelen voor 13-oktober-mensen die het moeilijk hebben: zelfkennis is niet hun sterkste kant. Ook meditatie en yoga zijn heilzaam.

Advies:
Je moet leren je te ontspannen. Ga er geregeld tussenuit. of zorg voor perioden dat je even kunt luieren. Er is niets tegen een tevreden bestaan. Accepteer fouten en vermijd schuldgevoelens. Kwetsbaarheid kan leiden tot geluk.

Sterke kanten:
Intens, succesgericht en professioneel

Zwakke kanten:
Gestrest, veeleisend en kritisch

Meditatie:
Nadenken kan evenveel invloed hebben op wat er om je heen gebeurt als actie

--------------------
Gelukkig maken is gelukkig zijn.

Berichten: 436 | Plaats: Veghel | Geregistreerd: Jul 2003  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
Maria
Moderator


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Maria     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Weegschaal 14 oktober
De dag van matiging

Matiging is een terugkerend thema in de levens van 14-oktober-mensen. Niet dat ze saai of conservatief zijn, maar navigeren tussen de valkuilen van excessief gedrag is een grote uitdaging. Als ze te ver afdwalen van het rechte pad, gaat het meestal fout. Niettemin groeien ze van dit soort fouten en leren ze voor de toekomst die dingen in hun voordeel te gebruiken. In zekere zin zitten 14-oktober-mensen een beetje knel: hoewel ze het geschiktst zijn voor een gematigd bestaan kunnen ze, door alles in balans te houden en akelig matig te zijn, zichzelf niet alleen fouten en dieptepunten ontzeggen, maar ook de extatische hoogtepunten die het leven te bieden heeft.

Meer ontwikkelde 14-oktober-personen zijn kalm en gereserveerd. Ze nemen graag de tijd voor alles en houden niet van haasten. Verbaal gemak is niet hun sterkste kant, dus komt het voor dat ze zich uiten op visuele wijze, in het geschreven woord, muziek, in leiderschap of door het voorbeeld te geven. Het doorgeven van kennis, andermans werk bekritiseren en commentaar leveren op het leven in het algemeen, zijn belangrijke uitlaatkleppen voor hun goed ontwikkelde mentale kant. Op deze dag geborenen zijn vaak weinig lichamelijk georiënteerd; hun fysieke kant of talenten kunnen sluimerend aanwezig zijn maar maken op het eerste gezicht weinig indruk. De ontdekking van een ontwakende seksualiteit, het krijgen van kinderen, een ernstige ziekte of ongeluk of verliefd worden op een sport kunnen deze individuen bewust maken van hun lichaam als een soort tweede incarnatie.

Deze mensen hebben vaak de touwtjes in handen, maar zelden op een agressieve of openlijke manier, eerder achter de schermen. Ze zijn niet bijzonder gehecht aan materiële objecten of zaken, maar hun eigen huis is uiterst belangrijk voor hen en vaak tevens hun werkplek. In hun persoonlijke leven kunnen ze heel tevreden zijn met een monogame relatie, maar ze moeten op hun hoede zijn voor valkuilen als afzondering en ondergeschiktheid aan een meer dominante persoonlijkheid (vooral vrouwen).

Hoewel geborenen op 14 oktober vaak grote stabiliteit brengen in de levens van hun familie, vrienden, collega's en sociale groep, maken ze ook graag deel uit van de show, het theater van het leven, maar functioneren eerder als de manager dan de ster.

Hoewel 14-oktober-mensen enigszins statische persoonlijkheden kunnen zijn, speelt het thema 'reizen' vaak een belangrijke rol in hun leven. Op deze dag geborenen brengen hun volwassen leven zelden door op dezelfde plek als waar ze opgroeiden. Voor meer ontwikkelde 14-oktober-mensen betekent reizen niet alleen lichamelijk voortbewegen, maar is dit ook symbolisch voor de vrijheid van geest. Door hun stabiliteit en evenwicht hebben deze mensen de neiging zelfgenoegzaam te zijn en vast te roesten. Ze kunnen beter in beweging blijven en zichzelf hoge doelen stellen, die ze maandelijks of jaarlijks moeten volbrengen.

Gezondheid
Op 14 oktober geborene moeten oppassen voor moeilijkheden voortkomend uit eer zittend of te statisch bestaan. Gewichtsproblemen en de pressies door verdrongen frustraties van een zich onderdanig opstellende persoonlijkheid en/of gebrek aan lichaamsbeweging. kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Deze mensen zijn vaak uitstekende koks en kunnen in de keuken veel van hun creativiteit kwijt daar dit goed aansluit bij de intimiteit van hun vaak gereserveerde persoonlijkheid. Ook hier is echter matiging geboden en het vermijden van dikmakend, vet en gekruid voedsel. Een dagelijkse wandeling is aan te bevelen.

Advies:
Zorg dat je productief blijft. Houd je goede kanten niet ver borgen, deel ze met anderen. Anderen verrassen is leuk. Durf te falen.

Sterke kanten:
Gematigd, redelijk en beheerst

Zwakke kanten:
Overvoorzichtig, geremd en vastgeroest

Meditatie:
Als een ei het perfectst verpakte product is, is het moeilijk te geloven dat God, de fabrikant ervan, niet bestaat.

--------------------
Gelukkig maken is gelukkig zijn.

Berichten: 436 | Plaats: Veghel | Geregistreerd: Jul 2003  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
Maria
Moderator


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Maria     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Weegschaal 15 oktober
De dag van de wereld als schouwton

Op 15 oktober geboren en willen vooral onafhankelijk zijn van hun familie maatschappelijk milieu of organisatie. Deze dominante spelers in het grote drama kunnen een belangrijke rol vervullen als commentator of autoriteit terrein. Deze mensen hebben, in directe zin of door hun werk, een zeer persoonlijke ontwikkeling. Wie geboeid wordt door 15-oktober-mensen, hangt vaak aan hun lippen. Zo rust op 15-oktober-personen een grote verantwoordelijkheid om anderen niet om tuin te leiden of hun overwicht niet te misbruiken voor eigenbelang.

Het leiderschap dat deze mensen van nature eigen is, is nogal afwijkend. Daar het in geen enkel opzicht voorvechters zijn, dragen ze eerder aan bepaalde situaties bij door hun steun te verlenen of zelf het goede voorbeeld te geven, dan door leiding te geven bij details van een operatie. Sommige 15-oktober-mensen zijn goed als partners of collega's, maar in feite werken ze liever alleen of als zelfstandig lid van een team, vooral omdat ze vrij willen opereren en in hun eentje dingen willen onderzoeken en ontdekken.

Deze mensen kunnen bijzonder controversiële figuren zijn die anderen enthousiast maken of ze opruien, vooral als ze de aandacht op zich vestigen door vrijuit, op het brute af, hun mening te geven. Vandaar dat ze moeten oppassen geen vijandschap of negatieve vibraties op te roepen bij goede zowel als oppervlakkige bekenden. De accumulatie van die negativiteit kan hen onder enorme druk zetten en zelfs doen instorten. Als sociaal ingestelde wezens houden deze mensen er niet van lange tijd achtereen alleen te zijn, dus als de een of andere reden gedwongen zijn de samenleving te ontvluchten of onder te duiken kan dit aanvoelen als een verbanning of ballingschap.

De wilde kant van 15-oktober-mensen kan hun diverse stempels bezorgen, zoals sensatiebelust, aandachttrekker, publiciteitsgeil of egoïstisch. Niettemin zijn de talenten van de meer ontwikkelde individuen, geboren op deze dag, zo groot en hun kennis zo breed dat ze deze aantijgingen naast zich neerleggen of erom lachen. Minder ontwikkelde individuen die geboren zijn op 15 oktober kunnen oppervlakkig of behoeftig overkomen.

Zelfs als 15-oktober-mensen groot respect afdwingen, hebben ze nog de neiging op te scheppen. Wat meer kalmte en bescheidenheid zou hun gegarandeerd meer aandacht opleveren dan al dat dramatische gedoe en het maakt hen een stuk sympathieker op de koop toe. Het leren hanteren van de kracht van verleiding en het goed leren omgaan met anderen zijn eerste vereisten voor het succes van 15-oktober-mensen. Op deze dag geborenen moeten echter op hun hoede zijn voor zelfoverschatting, het beschouwen van geluk al vanzelfsprekends en zich aan God noch gebod storen, daar al deze dingen kunnen leiden tot hun ondergang.

Gezondheid
Op 15 oktober geborenen met een zittend beroep kunnen last krijgen van rugklachten. Ze moeten ook hun organen niet overbelasten door te veel eten, alcohol (lever en nieren), stress (schildklier), te veel suiker (pancreas) en gebleekte tarwe (darmen). Het gevaar van stress is evenredig groot en komt soms voor nadat ze anderen tegen zich in het harnas hebben gejaagd. (Doordat ze constant op hun hoede moeten zijn, begeven zelfs de heldhaftigste strijders het onder de zware druk) Op deze dag geborenen dienen dan ook te leren langere tijd achtereen alleen te zijn en geregeld vakantie te nemen waar in ze zich voornamelijk ontspannen. Evenwicht is het motto voor 15-oktober-mensen, in lichaamsbeweging, dieet, seks en lichamelijke conditie.

Advies:
Kalmeer: je krachtige optreden lokt negatieve reacties uit. Luister naar wat anderen, vooral tegenstanders, zeggen,je kunt niet altijd doen waar je zin in hebt. Een compromis is soms nodig.

Sterke kanten:
Uitstraling, deskundig en provocerend

Zwakke kanten:
Exhibitionistisch, onevenwichtig en overmoedig

Meditatie:
Om een vakkundig detective te zijn, moet je kunnen denken als een crimineel.

--------------------
Gelukkig maken is gelukkig zijn.

Berichten: 436 | Plaats: Veghel | Geregistreerd: Jul 2003  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
Maria
Moderator


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Maria     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Weegschaal 16 oktober
De dag van het essentiële oordeel

Beoordelen is een centraal thema in de levens van 16-oktober-mensen. Vaak ziet men hen nadenken over bepaalde beslissingen, professionele zowel als persoonlijke. Een bepaalde situatie kunnen inschatten en de essentie ervan begrijpen, schijnt hun aangeboren te zijn. Wat betreft het hebben van vooropgezette meningen of vooroordelen, het eisen van bijval voor hun persoonlijkheid of moraal, zijn ze zelf niet erg bevooroordeeld; ook zijn ze noch intolerant noch gesloten, maar doorgaans bijzonder liberaal en ze staan open voor allerlei nieuwe ideeën en discussie. Hun wijze van beoordelen is meer een objectief soort evaluatie, dat wil zeggen een reële manier om de waarde of bruikbaarheid van iemand of iets in te schatten

Op 16 oktober geborenen hechten veel waarde aan gezond verstand. Niettemin hebben ze ook een heel fantasierijke kant, waarbij ze het leven bekijken op een hyperrealistische manier. Deze interessante combinatie van realisme en verbeelding is een van de duidelijke kenmerken van deze dag. Door te wijzen op de waarheid in een bepaalde situatie, kunnen 16-oktober-mensen blijk geven van een scherp inzicht en wanneer ze hun mening uiten zijn ze uitstekend in het gebruik van synoniemen, overeenkomsten en allegorieën.

De meeste 16-oktober-mensen leven naar hun opvattingen. Deze zijn belangrijk voor hen en de grondbeginselen ervan dienen duidelijk te zijn vastgesteld. Ze kunnen bijzonder onaangenaam zijn tegen mensen die het ene zeggen en het andere doen, of die religie gebruiken als een excuus voor morele zwakheid of geestelijke armoede. Logische en direct verbale of geschreven uitingsvormen vormen de steunpilaren van de carrière van veel 16-oktober-mensen.

In hun privé-leven zijn op deze dag geborenen vaak minder rationeel, niet alleen door zich vreemd te gedragen, maar ook door impulsief te handelen en te reageren. Veel 16-oktober-mensen zijn alleen bereid zichzelf te definiëren als ze ertoe gedwongen worden en kunnen in dit opzicht moeilijke en enigszins onvoorspelbare partners zijn.

Op 16 oktober geborenen zijn afwisselend voor of tegen de gevestigde maatschappelijke orde waarin ze leven. In dit laatste opzicht lijken ze soms ondankbaar, maar in feite bekritiseren ze liever zelf hun familie, bedrijf, woonplaats enzovoort, dan dat ze dat moeten horen van iemand anders. Gevraagd naar een oordeel of beslissing op het persoonlijke vlak, zijn 16-oktober-mensen doorgaans diplomatiek als hun evaluatie negatief uitvalt. Indien gevraagd geven ze hun mening, maar niet altijd met evenveel enthousiasme. Vaak geven ze er de voorkeur aan zich afzijdig te houden om tot een besluit te komen en houden er niet van gestoord te worden als ze over iets nadenken. Ze moeten dus leren niet meteen uit hun slof te schieten en minder snel te reageren, zich te verweren of geheimzinnig te doen. Het 16-oktober-talent om kritisch dingen te definiëren en te onderscheiden, zou niet alleen gereserveerd moeten blijven voor externe dingen en mensen, maar van tijd tot tijd ook op zichzelf gericht moeten zijn.

Gezondheid
Op 16 oktober geborenen moeten oppassen voor hun neiging tot verslaving, vooral aan alcohol, die een desastreus effect kan hebben op hun zenuwgestel en interne organen (vooral de lever). Daar ze ook vaak workaholics zijn, is het belangrijk dat ze leren af en toe plezier te hebben in hun leven en van tijd tot tijd vrij te nemen van hun werk. Daar ze meestal verstandig zijn, zien 16-oktober-mensen snel het nut in van een evenwichtig dieet en voldoende slaap en lichaamsbeweging. Als ze werkelijk overtuigd zijn van fysieke discipline (zoals aerobics, vechtsporten of yoga) of van een bepaald dieet (vegetarisme, macrobiotiek of andere beperkende diëten) houden ze zich daar meestal aan.

Advies:
Test jezelf. Tracht uit te vinden wat werkelijk voor je werkt en gooi de rest overboord. Geef jezelf vorm en definitie. Laat anderen hun eigen werk opknappen, maar onthoud hun in redelijkheid niet wat ze nodig hebben.

Sterke kanten:
Selectief, praktisch en oprecht.

Zwakke kanten:
Irritant, defensief en moeilijk

Meditatie:
Vertrouw mensen niet om wat ze zeggen, maar omdat je er, zoals een brug, op kunt vertrouwen zonder gevaar van instorting.

--------------------
Gelukkig maken is gelukkig zijn.

Berichten: 436 | Plaats: Veghel | Geregistreerd: Jul 2003  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
Maria
Moderator


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Maria     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Weegschaal 17 oktober
De dag van de precaire balans

0p 17 oktober geborenen zien altijd kans op hun pootjes terecht te komen. Ze proberen onder alle omstandigheden hun evenwicht te bewaren, met welke moeilijkheden of gevaren ze ook te maken krijgen. Dit zou makkelijk zijn als ze met zo dol waren op het nemen van risico’s. Instabiliteit kan hun ergste vijand zijn, hoewel deze meestal door hen zelf veroorzaakt wordt.

Men onderscheidt twee duidelijke 17-oktober-types: de stille, stabiele soort die, naar het lijkt, alles netjes voor elkaar heeft en de durfals voor wie een leven zonder risico’s saai en vervelend is. Sommige van deze laatste zien er niet tegenop om levensgevaarlijke risico’s te nemen, aangetrokken door de vaardigheid die nodig is om een gok te winnen. Andere, minder extremen zijn in zekere zin soms ook gokkers of het nu om geld, eigendom of zelfs liefde gaat. Het stabiele 17-oktober-type kan een tamelijk gesetteld leven hebben, maar bij nader inzien blijken ze zich aangetrokken te voelen tot uitzonderlijk artistieke, nerveuze of ongewone persoonlijkheden die een element van onzekerheid met zich meebrengen. Beide 17-oktober-types zijn dol op drama en leven in de brouwerij de stabieler als toekijkers en de roekeloze als deelnemers.

Op 17 oktober geborenen vinden het moeilijk hun leefwijze te veranderen en worden soms het slachtoffer van hun overmoed door zich aan God noch gebod te storen. Helaas maken ze echter fouten, soms nogal grote en kostbare in termen van geld of lichamelijke gezondheid. Niettemin gaan ze gewoon door buigzaam en vol vertrouwen in hun vermogen zich te herstellen van tegenslagen of ongelukken, hoe groot ook. In dit opzicht zien ze het lot als een oude geliefde, of zo men wil, een oude vriend. Ook al kunnen ze dit gevaarlijke spel aan, toch moeten ze oppassen zichzelf niet te misleiden.

De meeste 17-oktober-mensen zijn tamelijk ongeremd over zichzelf en hun talenten, vandaar dat kunstenaars, geboren op deze dag soms ideeën van anderen in aangepaste vorm verwerken in hun eigen werk. Meesters als ze zijn in het bewerken van oude of traditionele thema’s, zijn 17-oktober-mensen in de eerste plaats traditionalisten en hoe modern of geavanceerd hun ideeën ook zijn, ze blijven in wezen conservatief in hun benadering van het leven. Voorzichtigheid, restricties en gedetailleerd onderzoek gebaseerd op ervaring zijn de elementen die hen in staat stellen zulke duidelijke risico’s te nemen op zo'n achteloze manier.

Toch gaan 17-oktober-mensen op een zorgvuldige, vriendelijke manier om met hun collega’s, vrienden en familieleden maar strijk ze niet tegen de haren in! Ze kunnen exploderen als hun autoriteit wordt bedreigd of hun bedoelingen in twijfel worden getrokken. Op deze dag geborenen zijn ervan overtuigd dat hun mening de juiste is, wat vaak het geval is, maar soms hebben ze niet door dat ze op het verkeerde spoor zitten, Hiervoor is diepgaande zelfkennis nodig of serieuze spiritualiteit en afzien van waarden die verband houden met oppervlakkige opwinding en glitter.

Gezondheid
Zich aangetrokken voelen tot gevaar en gebrek aan angst vormen een duidelijk gezondheids risico voor 17-oktober-mensen. Bij ongelukken hebben hun rug en interne organen het meestal het hardst te verduren.Voor sommige op deze dag geborenen kunnen ook seksueel overdraagbare ziekten een gevaar vormen; dit vergt dan ook goede voorzorgsmaatregelen. Vaak hebben deze mensen een natuurlijke aanleg voor koken, omdat ze in de keuken hun flamboyante kant kunnen uiten. Qua lichaamsbeweging zijn wandelen, zwemmen en andere low-impact-activiteiten geschikt.

Advies:
Jaag jezelf niet zo op, maar wees aan de andere kant ook met te zelfingenomen. Wees niet bang om je fouten toe te geven. Is je imago zo belangrijk voor je?

Sterke kanten:
Zelfvertrouwen, flexibiliteit en durf

Zwakke kanten:
Overmoedig, roekeloos en koppig

Meditatie:
Uiteindelijk moet voor alles betaald worden, zelfs wat je gratis krijgt.

--------------------
Gelukkig maken is gelukkig zijn.

Berichten: 436 | Plaats: Veghel | Geregistreerd: Jul 2003  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
Maria
Moderator


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Maria     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Weegschaal 18 oktober
De dag van persoonlijk leiderschap

0p 18 oktober geborenen zijn vaak voorbeschikt om een belangrijke en actieve rol in het grote levensdrama te spelen. Het zijn niet alleen spelers, maar ze manifesteren zich ook als invloedrijke regisseurs van wat er om hen been gebeurt of zich dat nu in de familie afspeelt, in zaken dan wel in bun maatschappelijk milieu. Deze mensen zijn niet te verlegen om te knokken voor een plaats aan de top, maar hoewel hun verlangen om een koning of koningin te zijn over hun territorium groot is, kunnen ze zich zo nodig toch bescheiden opstellen.

Niettemin zijn 18-oktober-mensen nauwelijks typische leiders te noemen vanwege hun vele andere interesses. Als ze bijvoorbeeld aan het hoofd van een bedrijf staan, nemen ze af en toe tijd vrij) om zich te wijden aan iets waarvoor ze een nog grotere passie hebben. Veel op deze dag geborenen die uitverkoren zijn voor managementposities kijken met verlangen uit naar het moment waarop ze terug kunnen keren naar hun eerdere voornaamste interesse. Als ze afscheid hebben genomen, mist men hen vaak om hun integriteit, onbetwistbare onkreukbaarheid en eerlijkheid.

Minder sterke individuen, op deze dag geboren, kunnen eveneens in de markt liggen voor roem en fortuin vanwege hun talent, connecties of doordat ze gewoon geluk hebben, maar voelen zich helemaal niet op hun gemak op een hoge positie. Ze kunnen lijden aan alles, variërend van een benauwd gevoel tot een complete zenuwinzinking als ze te maken krijgen met zware verantwoordelijkheden. Uiteindelijk moeten ze of genoegen nemen met een mindere rol, of lopen ze het risico het slachtoffer van stress te worden.

Op deze dag geborenen willen graag zijn waar de actie is en bij voorkeur er middenin. Maar zelfs flitsende types, op deze dag geboren, hebben een introspectieve kant. Hoewel ze goed kunnen functioneren in een leidende rol, moeten ze zichzelf niet te veel opjutten; hun voornaamste belangen zijn hun eigen werk en privé-interesses, zonder die voelen ze zich al snel ongelukkig.

Op deze dag geborenen houden van gezelschap en gezelligheid, maar omdat ze weinig sociaal zijn, hebben ze soms het gevoel er niet helemaal bij te horen. Wel willen ze graag op de hoogte zijn van de plannen van hun familie of vrienden en zijn ze van streek als men hen buitensluit. Daar ze een hekel hebben aan zelfmedelijden of het zelfmedelijden van anderen, laten ze niet snel merken dat ze zich gekwetst voelen. Ze storten zich liever op hun werk of eigen bezigheden dan er als een verloren ziel bij te lopen. Hoewel dit soort onafhankelijkheid bewonderenswaardig is, moeten ze voorzichtig zijn de bedoelingen van anderen niet verkeerd te begrijpen en niet de communicatie te verbreken als dingen juist rechtgetrokken kunnen worden. Door de dialoog open te houden kunnen 18-oktober-mensen voorkomen betweterig, hooghartig of zelfvoldaan over te komen. Ze moeten altijd trachten hun waardigheid en bescheidenheid te bewaren en nooit een superieure of zelfverzekerde houding aan te nemen.

Gezondheid
Op 18 oktober geborenen moeten voorkomen dat hun weerstand vermindert of dat ze overspannen raken door te veel verantwoordelijkheden te aanvaarden. Het is essentieel dat ze nee leren zeggen als ze het gevoel hebben iets niet aan te kunnen. Het is zodoende belangrijk dat ze leren waar hun grenzen liggen. Regelmatige eet- en slaapgewoonten geven emotionele stabiliteit. Een evenwichtig dieet met voldoende graanproducten, verse groenten en fruit, en cafeïne en nicotine in beperkte mate (maar liever helemaal niet), is daarvoor onontbeerlijk. Ook is voorzichtigheid geboden met alcohol en alles wat verdovend werkt of depressies veroorzaakt. Voor ontspanning en tegen rugpijnen helpen voldoende lichaamsbeweging, fysiotherapie, massage en yoga.

Advies:
Leer nee te zeggen, niet alleen tegen anderen maar ook tegen jezelf. Produceren is slechts een aspect van het leven. Verwen jezelf af en toe en gun jezelf het voordeel van de twijfel.

Sterke kanten:
Inspirerend, vindingrijk en openhartig

Zwakke kanten:
Overspannen, hooghartig en gekweld

Meditatie:
Elk moment kan je iets gevraagd worden wat je absoluut niet verwacht.

--------------------
Gelukkig maken is gelukkig zijn.

Berichten: 436 | Plaats: Veghel | Geregistreerd: Jul 2003  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
Maria
Moderator


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Maria     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Weegschaal 19 oktober
Dag van de projector

Op 19 oktober geborenen zijn onafhankelijke, levendige en uitgesproken mensen, die ervan houden leven in de brouwerij te brengen. Daarnaast zijn ze echter ook eigenwijs en koppig. Door hun controversiële aard zijn ze niet alleen wedijverig, maar zaaien ze helaas ook onrust en conflicten waar ze komen. Een constant thema in hun leven is het blootleggen van de verborgen waarheid; ze houden dan ook niet van heimelijke motieven, subtiele emotionele manipulaties en iemand straffen door te zwijgen. In hun woede kunnen ze explosief zijn maar als de storm is gaan liggen is ook hun boosheid verdwenen en willen ze het graag weer goedmaken. De drijvende kracht achter hun provocatieve aard is hun behoefte om dingen op te helderen of de waarheid boven tafel te krijgen met betrekking tot het onderwerp van hun interesse.

Minder ontwikkelde individuen die op 19 oktober zijn geboren, kunnen enorm bang zijn: dat anderen dingen over hen aan de weet komen. In dit opzicht kunnen ze bijzonder defensief en zelfs paranoïde zijn in hun dwangmatige neiging om aan het spiedend oog van hun omgeving te ontkomen. Ze kunnen hier echter overheen komen door hun afweer te laten vallen. Op z’n moment van triomf verliezen ze hun angst en schaamte, zoals iemand met, hoogtevrees die er uiteindelijk in slaagt de hoogste top te beklimmen. In dit opzicht is het overwinnen van hun verlegenheid of introversie veel belangrijker dan voor een gewoon mens.

Een andere mogelijkheid voor 19-oktober-mensen is van het toneel te verdwijnen, zichzelf zelf en hun vaardigheden te verbeteren, om vervolgens succesvoller dan voorheen terug te komen. Het enige gevaar hier is dat ze in hun afzondering kunnen blijven steken of vastgeroest raken in een leefstijl of gezinssituatie waar ze nooit meer los van komen.

Doorgaans zijn 19-oktober-mensen goede vrienden en trouwe familieleden, maar vanwege hun vrije geest kunnen ze er moeite mee hebben zich vast te leggen. Ze kunnen in opstand komen als ze daartoe gedwongen worden. Ze kunnen ook extreem kritisch zijn ten opzichte van hun naasten en soms kwetsen ze met hun scherpe tong mensen erger dan ze denken, daar hun opinie zwaar weegt.

Deze mensen moeten trachten hun verdedigende reacties achterwege te laten, vooral wat , betreft hun motieven en handelwijze. Ook moeten ze niet te bezitterig worden ten opzichte van dierbaren, bijvoorbeeld door de status van 'beste vriend' op te eisen in plaats van gewoon genoegen te nemen met die van 'goede vriend'. Af en toe op de tweede plaats komen of een rol vervullen op de achtergrond, en daar zelfs van te kunnen genieten, is een grote stap voorwaarts in de spirituele ontwikkeling van op deze dag geborenen.

Gezondheid
Op 19 oktober geborenen moeten, in hun wedijver; voorzichtig zijn geen verwondingen op te lopen. Door altijd in de contramine te zijn kunnen ze de vijandschap van anderen op hun hals halen. wat uiteindelijk gevaar kan opleveren in lichamelijk zowel als psychisch opzicht. Op deze dag geborenen zijn snel van streek door een boze blik of onvriendelijk woord. Hun irritatiedrempel is laag, waardoor ze overgevoelig reageren op hun omgeving. hetgeen ook aanleiding kan zijn voor allergieën. Hun dieet moeten ze zorgvuldig in de gaten houden vooral wat betreft melkproducten, vetten en zoetigheid. Met hun wedijverige aard kunnen wedstrijdsporten aantrekkelijk voor hen zijn,maar op latere leeftijd zijn activiteiten als wandelen en zwemmen geschikter: Vrouwen die op 19 oktober geboren zijn moeten oppassen voor blaasontsteking, en mannen voor prostaatklachten.

Advies:
Spreken is zilver; maar zwijgen is goud. Laat je daden voor zichzelf spreken. Denk niet dat mensen je altijd vergeven.

Sterke kanten:
Vasthoudend, onafhankelijk en levendig

Zwakkje kanten:
Twistziek, storend en bezitterig

Meditatie:
Voor een geketend mens in een grot zijn de schaduwen realiteit.

--------------------
Gelukkig maken is gelukkig zijn.

Berichten: 436 | Plaats: Veghel | Geregistreerd: Jul 2003  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
LilWiz
life ain't hard, just don't make it hard


Beoordeeld:
5
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor LilWiz   Homepage     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
zoooooo dat wordt veel inhalen maria [Roll Eyes]
Berichten: 3613 | Plaats: Venray | Geregistreerd: Jul 2002  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
Maria
Moderator


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Maria     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Weegschaal 20 oktober
Dag van de mode

Op 20 oktober geborenen hebben een haarfijn gevoel voor wat op een gegeven moment in of uit de mode is. Vaak is hun invloed zo groot dat ze zelfs in staat zijn maatschappelijke trends te definiëren en vorm te geven, maar voor hetzelfde geld liggen ze overhoop met de heersende maatschappelijke normen of mode. Hun gedrevenheid om niet alleen erkenning te vinden, maar ook invloed uit te oefenen binnen hun maatschappelijke kring is sterk. Daarom komt in deze arena afgewezen worden hard aan, en tegenslagen, moeilijkheden of uitstel kunnen een domper zetten op hun geestdrift.

Vaak leiden 20-oktober-mensen een soort dubbelleven; hun werk is hun bron van inkomsten, maar in hun hobby investeren ze vaak al hun creatieve energie. Het is niet ongebruikelijk dat 20-oktober-mensen koel en afstandelijk zijn ten opzichte van hun beroep, terwijl in romantisch opzicht hun hart elders is. Misschien is dit juist de reden voor hun succes; objectiviteit en afstandelijkheid schijnen te werken in hun voordeel.

Materieel gesproken hebben 20-oktober-mensen het meestal wel voor elkaar. Ze hebben een goed gevoel voor geld en financiën; vaak zodanig dat ze er geobsedeerd door kunnen zijn. Ook zijn het competente managers. Paradoxaal genoeg zijn op deze dag geborenen kwetsbaar voor allerlei lichamelijke ziekten. Vandaar dat voor veel 20-oktober-mensen een slechte gezondheid roet in het eten kan gooien wat betreft hun materiële plannen, omdat het hun daardoor moeilijk wordt gemaakt om normaal te functioneren. Soms kan de last van dit soort tastbare zorgen een steeds terugkerend thema vormen in hun leven.

Deze mensen zijn bijzonder eigenzinnig. Als ze eenmaal iets in hun hoofd hebben, is het moeilijk om hen ervan af te brengen. Leren hun fouten in te zien is een belangrijke stap in hun persoonlijke evolutie. Gelukkig is het rationele vermogen van 20-oktober-mensen uitstekend ontwikkeld (samen met de beheersing van hun emoties), vandaar dat ze vatbaar zijn voor rede. Als men een 20-oktober-mens duidelijk kan maken hoe je iets beter kunt doen en dit aan kan tonen, dan zal hij/zij daar na verloop van tijd gebruik van maken {meestal niet meteen).

Het uiterlijk is belangrijk voor 2O-oktober-mensen. In hun ogen zijn zaken als mode, stijl en design niet iets oppervlakkigs of banaals, maar een uiting van individualisme. Of hun beroep iets te maken heeft met deze aangelegenheden of niet, op 20- oktober geborenen zijn zich meestal bijzonder bewust van de manier waarop ze op anderen overkomen. Vaak maken 20-oktober-mensen een onuitwisbare indruk op hun familie, collega's en maatschappelijk milieu.

Gezondheid.
Soms moeten 20-oktober-mensen aandacht besteden aan speciale lichamelijke problemen om disfunctioneren te voorkomen. Op deze dag geborenen zijn dusdanig overgevoelig voor de omgeving waarin ze leven, dat ze last kunnen krijgen van allerlei allergieën, astma, gewrichtsontstekingen en daarmee samenhangende problemen, inclusief auto-immuunziekten. Een zorgvuldig aangepast dieet kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld een slijmwerend dieet zonder melkproducten of allergieopwekkende substanties. Forse lichaamsbeweging verwijdert gifstoffen uit het lichaam. Ook bepaalde conserveringsmiddelen en anderen additieven dienen gemeden te worden. Biologische uitingsvormen (bijvoorbeeld seks en kinderen krijgen) houden op deze dag geborenen in evenwicht.

Advies:
Blijf met beide benen op de grond staan. Beperk je tot basisaangelegenheden en breng je gezondheid niet in gevaar:Wees je bewust van je rol ten opzichte van je omgeving. Door je te laten meeslepen kun je vrienden verliezen.

Sterke kanten:
Enthousiast, logisch en zakelijk.

Zwakke kanten:
Koppig, regelzuchtig en excessief

Medidatie:
De geest tot rust brengen is de eerste stap op weg naar verlichting

--------------------
Gelukkig maken is gelukkig zijn.

Berichten: 436 | Plaats: Veghel | Geregistreerd: Jul 2003  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
Maria
Moderator


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Maria     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Weegschaal 21 oktober
De dag van de unieke

Het lijdt geen twijfel dat 21-oktober-mensen zich, qua persoonlijkheid maar ook in hun opvattingen, onderscheiden van andere mensen. Zo charmant en aantrekkelijk als ze in sociaal opzicht zijn, zo tartend en lastig kunnen ze in hun privé-leven zijn. Hun relatie tot hun omgeving is uiterst gecompliceerd en wordt extra bemoeilijkt door hun uiterst kritische, soms twistzieke, aard. Hoewel 21-oktober-mensen van harmonie en rust houden en graag een prettige omgeving om zich heen creëren, zijn het juist kleine dingen die hun dwarszitten, vooral als hun dierbaren niet naar hun pijpen dansen.
Deze mensen zijn in de eerste plaats verstandelijk ingesteld, maar hebben ook sterk emotionele gedrevenheid, waardoor ze in moeilijkheden kunnen komen. Tussen hun verstand en hun vaak turbulente liefdesleven bevindt zich een soort uitgestrekt niemandsland.

Zichzelf bevrijden van de negatieve invloed van hun ouders, samenleving of maatschappelijke milieu kan het leven van 21-oktober-mensen beheersen. Na een leven lang dingen te weigeren waar ze niet in geloven, kunnen ze tot een soort boeddhistische afstandelijkheid komen. In hun persoonlijk leven vinden ze het echter moeilijker om verbintenissen te verbreken, zelfs als een relatie niet werkt ze kunnen jarenlang de voor- en nadelen van hun liefdesleven tegen elkaar afwegen.

Redevoeringen en toespraken houden zijn vaak de sterkste kanten van 21-oktober-mensen. Ze zijn dol op praten en zijn er goed in. In hun professionele leven zijn ze in staat veel mensen te raken en op nog meer een blijvende indruk achter te laten. Interessant genoeg zijn op deze dag geborenen zich zo weinig bewust van deze magie, dat ze geschokt kunnen zijn als anderen, soms jaren later zich bijzondere dingen herinneren die ze ooit deden. Op 21-oktober geborenen houden van plezier en gezelligheid, maar zijn in wezen serieus en soms zelfs tragisch. Doordat het goede entertainers en acteurs zijn, zijn ze vaak bijronder populair.

Als ouders hebben 21-oktober-mensen doorgaans uitgesproken ideeën over hoe je je hoort te gedragen, dat heeft niets met conservatieve opvattingen te maken, maar met een gevoel voor traditie. Binnen hun gezin komen 21-oktober-mensen vaak zo sterk en zelfs dominant over dat anderen hun soms niet de emotionele steun geven die ze nodig hebben, tot ze enorm van streek raken of instorten. Voor het zover komt, moeten op deze dag geborenen Ieren hun partner of kind(eren) om hulp te vragen en die dan ook accepteren

Deze mensen beschikken over een indrukwekkende alertheid die respect afdwingt. Ze kunnen echter ook lijden onder de keerzijde daarvan, door zo gestrest te raken dat ze het moeilijk vinden zich volledig te ontspannen. Het kost hun de grootste moeite hun actieve geest tot rust te brengen en hun verstand op nul te zetten. Hoewel op deze dag geborenen zich soms aangetrokken voelen tot allerlei aantrekkelijke en vluchtige persoonlijkheden, hebben ze een enorme behoefte aan stabiliteit, zowel thuis als op hun werk.

Gezondheid.
Zowel in geestelijk als in lichamelijk opzicht hebben 21-oktober-mensen aanleg om verslaafd te raken. Door hun enorm bewuste instelling kunnen ze behoefte voelen om verlichting te zoeken van (vaak zichzelf toegebrachte) zorgen, stress, hoofdpijn en andere vormen van pijn, door kalmeringsmiddelen of drugs. Qua dieet is regelmaat belangrijk en zijn voldoende verse groenten, fruit en graanproducten een must. Doordat ze blijven doormalen, kunnen ze aan slapeloosheid lijden; pijlen en drugs zijn daar echter niet het antwoord op. Wel kan psychotherapie helpen, maar het belangrijkste is liefde en begrip van een liefhebbende en permanente levenspartner.

Advies:
Breng je ziel tot rust. Houd je af en toe liever op de vlakte dan je op te winden, en laat anderen met rust. Wees wat minder kritisch. leer dingen accepteren en onthoud de kracht van de liefde. Deel je talenten met anderen.

Sterke kanten:
Inspirerend, aantrekkelijk en verbaal.

Zwakke kanten:
Zelfdestructief, verslaafd en twistziek.

Meditatie:
De dood kan beschouwd worden als een kans om opnieuw te beginnen.

--------------------
Gelukkig maken is gelukkig zijn.

Berichten: 436 | Plaats: Veghel | Geregistreerd: Jul 2003  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
Lotje
Poster


Beoordeeld:
5
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Lotje   Homepage     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
die van leeuw 22 augustus (mijn verjaardag [Smile] )

klopt wel aardig!!!! serieus! [Big Grin]

--------------------
Liefs Lot

Berichten: 230 | Plaats: Noordwijk | Geregistreerd: Feb 2004  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
misterm
Zee Babaloeba


Beoordeeld:
5
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor misterm     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Ram [Big Grin]

--------------------
Mag ik van jou de honing?

Berichten: 651 | Plaats: Zeist | Geregistreerd: Feb 2004  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
  Dit onderwerp heeft 8 pagina's: 1  2  3  4  5  6  7  8   

Snelle Reactie
Bericht:

HTML staat uit.
UBB Code™ staat uit.

Kant en klare Graemlins
   


     » Mijn recente berichten « | » De actieve onderwerpen van vandaag «
Nieuw onderwerp  Nieuwe Enquete  Reageer Sluit Onderwerp   Feature Onderwerp   Verplaats onderwerp   Verwijder onderwerp volgend oudste onderwerp   volgende nieuwste onderwerp
 - Printer-versie van dit onderwerp
Spring naar:


Neem contact met ons op | Nims home

Copyright 2004 Ni-Frith Media Systems

Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.0
Vertaald door NiMS