Dit is onderwerp Het mysterie van je geboortedag. in forum De Kroeg bij Goedzo?! NiMS Forum.


Om dit onderwerp te bezoeken gebruik deze URL:
http://forum.goedzo.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/8/t/000202.html

Gereageerd door Maria op :
 
Kijk hier voor een karakterbeschrijving als je vandaag jarig bent.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 1 augustus
De dag van de oorspronkelijke stijl.

Niet alleen zijn de dominante op 1 augustus geboren personen buitengewoon individualistisch, maar ook zijn ze -soms en koste van alles- vastbesloten anderen te overtuigen van hun zienswijze. Het is voor hen niet voldoende te weten dat zijzelf de beste zijn op hun terrein, ze dwingen ook anderen dit in te zien door de kwaliteit van hun werk of hun persoonlijke overtuigingskracht. Ondanks tegenslagen, frustraties en teleurstellingen op hun pad, geven ze hun poging zelden op.

Op deze dag geborenen kunnen overkomen als gedreven actievoerders, die hun speciale missie in het leven met hart en ziel volgen. Achter een serieus, soms stoicijns, uiterlijk verbergen ze echter een verrassend goed ontwikkeld gevoel voor humor, hoewel dit nogal eens aan de zwarte kant en bijzonder ironisch en sardonisch getint is. Op deze dag geborenen zijn in staat om met een angstaanjagende precisie verbale hatelijkheden op anderen af te vuren, terwijl ze in hun innerlijke dialoog even genadeloos zijn ten opzichte van zichzelf.

Op 1 augustus geborenen zijn niet de makkelijksten. Daar zij zichzelf als enige baas tolereren, zijn ze doorgaans ongeschikt voor banen met superieuren boven zich. De meeste van hen voelen zich thuis in leidende posities binnen de familie, op het werk of in de wereld der kunsten, tenzij ze last hebben van minderwaardigheidsgevoelens. In dat geval kan hun leven bijzonder moeilijk zijn, omdat ze niet geschikt zijn als baas, maar ook niet tevreden zijn met een volgzame rol.

Op 1 augustus geborenen raken vaak midden in heftige controversen verzeild. Wat ze ook doen, ze schijnen altijd de interesse of vijandschap van anderen op te roepen. Met, tegen hen gerichte, negativiteit omgaan kan hun tweede natuur worden daar zij zichzelf uitstekend verbaal kunnen verdedigen, In veel gevallen trekken 1-augustus-mensen zich echter liever terug in een beschermde omgeving en geven de brui aan de buitenwereld. De verborgen schuilplaats van een 1-augustus-mens, die buitenstaanders zelden te zien krijgen, is van vitaal belang voor hen en meestal de plek waar ze het lieftst vertoeven.

Ondanks hun onafhankelijkheid worden 1-augustus-mensen vaak afhankelijk van anderen, zeker als het gaat om datgene wat nodig is, zowel in prettige als in onaangename zin, voor een stabiele thuisbasis. Wat ze te bieden hebben in een persoonlijke relatie, hangt echter af van de prioriteit die hun werk en privéleven voor hen hebben. Alleen vrienden en partners die tegen een stootje kunnen, zijn geschikt voor een relatie met op deze dag geborenen.

Een van de sterktste kanten van 1-augustus-mensen is hun haarscherpe visie, zonder sluiers of illusies, op de wereld waarin ze leven. Ze kunnen meesters zijn in het creeren van allerlei symbolen, mysteries en paradoxen, maar hun eigen scherpe blik verliest zelden het fundamentele uit het oog.

Gezondheid
Op 1 augustus geborenen zijn vaak overmoedig en zelfverzekerd ten opzichte van hun gezondheid, waardoor ze soms aan onverwachte kwalen lijden. Ze hebben een goede cardioloog nodig voor hun hart en een goede chiropractor voor hun rugproblemen die vaak door stress veroorzaakt worden; wie zittend werk verricht moet zorgen voor een goede houding en tijdens regelmatige rustpauzes rekoefeningen doen. Soms denken ze ook deskundig te zijn als het hun eigen gezondheid betreft en slaan ze adviezen van familie en artsen in de wind. Wie de gezondheid van een 1-augustus-persoon ter harte gaat, die dient dus streng op te treden.

Advies
Tracht rekening te houden met de gevoelens van anderen, keer hen niet de rug toe. laat je kruistocht even rusten en schenk aandacht aan alledaagse zaken. Je intensiteit kan onmin veroorzaken. Leer waar nodig compromissen te accepteren.

Sterke kanten:
Sterk, realistisch en visionair.

Zwakke kanten:
Moeilijk en eenzaam.

Meditatie:
Sommigen begeren, anderen adoreren
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 2 augustus
De dag van de veelzijdige signatuur

Op 2 augustus geborenen kunnen op diverse terreinen werkzaam zijn en tegelijkertijd op alles wat ze doen een onmiskenbaar persoonlijk stempel drukken. Hoewel anderen vaak de indruk krijgen dat ze een andere weg zijn ingeslagen, hun bewezen succes opgeven, of toegeven aan een nieuwe onrealistische verleiding, tonen ze elke keer opnieuw hun vermogen om een succes te maken van hun nieuwste onderneming zonder zichzelf te verloochenen.

Dit pijnlijke pogen of zelfs het verliezen van het geloof dat anderen in hen hebben, is vaak een probleem voor 2-augustus-mensen. Vechters als ze zijn, laten op deze dag geborenen zich niet afhouden van hun poging het hachelijke en onwaarschijnlijke te doen. Vaak pas na jaren zien mensen die met hen werken of samenleven de wijsheid van datgene wat ze doen en beginnen ze hen niet alleen te respecteren, maar zien ze ook het praktische in van hun ideeen, al hadden die oorspronkelijk de schijn tegen.

Het karakter van op 2 augustus geborenen varieert van overgevoelig tot ongevoelig. Doorgaans gaan deze mensen recht op hun doel af, of ze nu wel of niet gevoel kunnen opbrengen voor degenen die daarbij het loodje moeten leggen. Deze "bulldozers" zijn niettemin bijzonder idealistisch qua visie en moeilijk te stoppen. Macht en geld vormen grote verleidingen voor op deze dag geborenen, maar doorgaans gebruiken ze deze als middel om hun doel te bereiken in plaats van er zelf het werktuig van te worden.

De persoonlijke smaak en leefstijl van 2-augustus-mensen zijn vaak uiterst onconventioneel en ze laten zich niet dwingen door anderen die trachten hen te veranderen. Gevoelige 2-augustus-mensen kunnen ernstig gekwetst worden door de kritiek en het oordeel van anderen, maar doorgaans laten ze dat niet merken. Een zekere meedogenloosheid ten opzichte van hun eigen gevoelens en die van anderen is kenmerkend voor op deze dag geborenen. Z kan een 2-augustus-mens dat het leven begint als een gevoelige ziel, eindigen als een keihard type wiens/wier zachtheid en kwetsbaarheid evenzeer verminderd zijn als hun hardheid toegenomen.

Het vertrouwen dat 2-augustus-mensen aan de dag leggen is gebaseerd op het precies weten wat ze wel en niet kunnen doen en dese realistische inschatting van hun vermogens staat doorgaans garant voor hun succes. Ook kunnen ze hulp van anderen afwijzen en liever elk aspect van een bepaald project zelf doen. Dit kan echter zowel materieel als spiritueel afremmen. Vroeg of laat moeten ze de waarde leren inzien van het delen van verantwoordelijkheden en taken, hetgeen neerkomt op een rotsvast vertrouwen. De passies van 2-augustus-mensen kunnen hoog oplaaien als er liefde in het spel is en ze kunnen moeilijkheden ervarem bij het vinden van partners die op de lange duur aan hun hoge eisen kunnen voldoen. Het pad kan dus bezaaid zijn met brokken, terwijl zijzelf enigszins gebutst raken door de ervaringen onderweg.

Gezondheid.
Op 2 augustus geborenen (vooral de hardere types)moeten hun hart en bloedvaten niet te veel onder druk zetten. Op latere leeftijd kunnen vooral mannen last krijgen van een hoge bloeddruk als ze zich tijdens hun werk en thuis niet kunnen ontspannen. Een veilige thuisbasis en het investeren van geld, energie en tijd in het bouwen van zo'n comfortabel en stabiel fundament is geen overbodige luxe. Ook zouden ze hun conventionele wijsheid kunnen aanwenden voor het samenstellen van een dieet en een schema voor lichaamsbeweging. Dit voegt waarschijnlijk jaren toe aan hun dynamische levens.

Advies:
Verkies je gevoeligheid en de daarbij behorende menselijkheid niet. Behoud je idealisme, maar respecteer eveneens andermans wensen. Denk ook aan de behoefte van je familie en kinderen. Leer hulp van anderen aanvaarden.

Sterke kanten:
Veelzijdig, flexibel en vastbesloten.

Zwakke kanten:
Ongevoelig, afgesloten en onverantwoordelijk./I]

Meditatie:
[I]Oorlog zal achterhaald zijn zodra de maatschappij onacceptabel is geworden.

 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 3 augustus
De dag van de gevaarlijke speurtocht.

Op 3 augustus geborenen voelen zich aangetrokken tot diverse vormen van gevaar. Ze gaan gevaarlijke situaties niet uit de weg en trachten zo nodig anderen daaruit te redden. Hun doel kan ook zijn, het onthullen van de waarheid zoals zij die zien, afgezien van eventuele risico's. Risico's zijn voor hen vaak belangrijker dan de waarheid. Op deze dag geborenen moeten oppassen anderen niet in gevaar te brengen met hun activiteiten.

Wars van het alledaagse, zoeken 3-augustus-mensen hun afleiding ver van huis. Sommigen gaan letterlijk naar de verste uiteinden van de wereld terwijl anderen, in een makkelijke stoel, zich overgeven aan opwindende fantasieen. Minder ontwikkelde 3-augustus-mensen teren op, door anderen veroorzaakte, opwinding. Meer ontwikkelde op 3 augustus geborenen veroorzaken of ervaren niet alleen zelf opwindende dingen, maar maken er ook creatief of professioneel gebruik van.

Op deze dag geborenen lopen gevaar zichzelf te verwonden. Doorgaans kan de overredingskracht van familie of vrienden hen niet afbrengen van hun fascinatie voor conflicten en risico's. Sommigen beschouwen gedurfde ondernemingen als beproevingen van de hoogste orde, waarbij de mate van falen evenredig is aan die van destructie. Anderen zijn verslaafd aan instabiliteit en hongeren naar gevaar. Het moeilijkst te weerhouden zijn degenen die vechten voor een bepaald doel of ideaal, waardoor hun activiteiten een romantische of idealistische lading krijgen, hoewel de aard ervan pragmatisch of zelfs koelbloedig kan zijn.

Voor sommige op deze dag geborenen is de handeling van het redden op zich al boeiend; dit komt waarschijnlijk voort uit hun wens anderen letterlijk te redden of te beschermen, of hun psychisch of spiritueel meer veiligheid en gezondheid te bieden. De redding van Eurydice door Orfeus of de Israelische overval op Entebbe in Uganda zijn verhalen die spreken tot de verbeelding van 3-augustus-mensen. Zichzelf te zien in de rol van held of heldin is belangrijk voor hen, bijvoorbeeld als geadopteerde ouder, ridder te paard of de martelares Jeanne d'Arc.

Deze mensen moeten er echter voor waken de controle over hun ego te verliezen of anderen hun eigen gevoelens of wensen op te dringen; bijvoorbeeld als degene die ze willen redden daar helemaaal niet in geinteresseerd is. Een ander gevaar is dat hun avonturen aan glans verliezen, tenzij de inzet herhaaldelijk verhoogd wordt, zoals de roes bij het gebruik van drugs, waarvoor de dosis steeds verhoogd moet worden. Op deze manier neemt de verslavende werking van het constant op zoek zijn naar nog meer opwinding in veel, maar niet in alle gevallen, alarmerende vormen aan. Het aanwenden van deze durf op een productieve maniet hangt af van de mate van volwassenheid en evolutionaire groei.

Gezondheid.
Het gevaar bestaat dat 3-augustus-mensen allerlei ongelukken of kwetsuren oplopen (zoals verrekte spieren, sneden, schaafwonden of gebroken benen), veroorzaakt door een alarmerend gebrek aan zorg voor hun eigen veiligheid. De typische hartproblemen van Leeuwen zijn hier zelden een probleem, in tegenstelling tot de klachten die te maken hebben met spieren, pezen botten of rug. De avontuurlijkheid van 3-augustus-mensen bevordert hun voorkeur voor scherpe, gekruide en exotische gerechten. Kooklustige op deze dag geborenen hebben vaak fantasie en flair, maar moeten misschien wat meer aandacht besteden aan evenwichtige voeding en calorieen.

Advies:
Kijk eerst of dat arme slachtoffer werkelijk gered wil worden. Breng jezelf en anderen niet nodeloos in gevaar. Verlies jezelf niet in onmogelijke opwindende fantasieen. Tracht de ideale balans te vinden in het gebruik van je krachten.

Sterke kanten:
Moedig, idealistisch en vastbesloten.

Zwakke kanten:
Roekeloos, zelfdestructief en egoistisch

Medidatie:
Net als bij tijgers is ook het mensenvrouwtje een uitstekende jager.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 4 augustus.
De dag van het lichtende voorbeeld.

Op 4 augustus geborenen zijn vaak het lichtende voorbeeld, voor bijvoorbeeld, de sociale groep, politieke beweging of familiezaak, waartoe ze behoren. Hoewel ze niet altijd geschikt zijn als leiders, ambiëren ze niettemin een belangrijke positie; ze doen hun invloed gelden en maken hun filosofie kenbaar aan iedereen met wie ze te maken hebben. Vaak zijn ze voor zo'n groep voornamelijk van symbolisch belang, daar ze precies het streven ervan, de idealen en het gezicht naar buiten toe of de leefstijl ervan, belichamen.

Hun eigen gang kunnen gaan is belangrijk voor de rusteloze en actieve op deze dag geborenen. Vaak zijn ze heethoofdig en enigszins opvliegend als ze op tegenstand stuiten. Door deze eigenschappen en hun neiging te rebelleren tegen de gevestigde orde, kunnen ze slechts beperkte tijd een centrale rol spelen, tenzij die groep zich bezighoudt met revolutie en actievoeren! Met hun sterke karakter en wilskracht zijn ze het best op hun plaats in een positie waarin ze kunnen zeggen en doen wat ze willen.

Deze mensen zijn snel en slim en ontwikkelen vaak in hun jeugd al een vaardigheid om straf en censuur te omzeilen, hetgeen hun als volwassene goed van pas komt. Niet in de val lopen kan een constant thema zijn in hun leven, symbool voor het voorkomen dat hun licht uitdooft. Kunnen uitblinken en vrij hun ideeën en idealen uitdragen aan degenen om hen heen is van groot belang voor hen. Niets is pijnlijker dan genegeerd te worden door hun naasten.

OP 4 augustus geborenen trachten vaak invloed uit de oefenen door hun lichamelijke aanwezigheid, die schuil kan gaan onder alles, variënd van bizar tot uiterst conservatief, afhankelijk van de indruk die ze willen wekken. Op deze dag geborenen zijn meesters in het inschatten van hun omgeving, niets ontgaat hen en ze reageren er meestal direct op met hun besluitvaardige, zo niet impulsieve, mentaliteit. Hun neiging zichzelf als kwetsbaar te zien, kan echter leiden tot delicate en gevaarlijke situaties.

Als ze een zorgvuldig evenwicht weten te bewaren, kunnen 4-augustus-mensen een formidabele, vastberaden kracht tonen. Als ze echter uit hun doen zijn, kunnen ze veel schade toebrengen, meestal aan zichzelf, maar ook aan de idealen waarvoor ze zich inzetten. Belangrijk is dat ze zich bewust blijven van hun verantwoordelijkheid, zeker als anderen van hen afhankelijk zijn.

Na verloop van tijd leren 4-augustus-mensen meestal hun rebelsheid te kanaliseren in een constructieve richting. Naarmate ze ouder worden, krijgen ze vaak meer respect voor ouderen dan toen ze jong waren. Het leren accepteren van ouderom, met kalmte en waardigheid, is misschien wel de mooiste uitdaging voor hen. Veel op deze dag geborenen hebben een opmerkelijke liefde voor de natuur en het buitenleven, die toeneemt naarmate ze ouder worden.

Gezondheid.
Veel op 4 augustus geborenen zijn doof voor allerlei waarschuwingen. Dit komt vaak door hun wantrouwen of afkeer van autoriteiten. Daarom zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Helaas hebben op deze dag geborenen vaak weinig interesse in de dagelijkse zorg voor hun lichaam, die nodig is om gezond te blijven. Als ze effectiever willen funtioneren, kunnen een evenwichtig dieet en voldoende slaap en lichaamsbeweging al voldoende zijn om hen in vorm te houden.

Advies:
Vergeet je verantwoordelijkheden niet. Temper je afkeer van autoriteiten en wees tactvoller tegenover superieuren. Vrijheid is niet het meest waardevolle. Leer te accepteren, je te concentreren en je bewustzijn te vergroten.

Sterke kanten:
Slim, snel en ongrijpbaar.

Zwakke kanten:
Vergeetachtig, heethoofdig, ondiplomatiek.

Medidatie:
Aanvaarding en genieten van de ouderdom is een belangrijke levenskunst.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 5 augustus
De dag van resolute kalmte.

Op 5 augustus geborenen kunnen hun beslissingen doorvoeren met grote besluitvaardigheid, vastberadenheid en resoluutheid. Hoewel ze emotioneel van aard kunnen zijn, hebben ze hun gevoelens meestal goed in de hand en volbrengen ze hun besluiten natuurlijk en moeiteloos.

Hoewel deze mensen aan de buitenkant koel en onverstoorbaar kunnen zijn, gaat hen dit altijd even makkelijk af, het lijkt soms alsof ze op een vulkaan zitten. De meeste op deze dag geborenen ontdekken op een gegeven moment, dat hun mate van succes direct in verhouding staat tot hun vermogen hun geestelijke energie te beheersen en zo te dirigeren dat ze zichzelf in balans houden.

Howel veel 5-augustus-mensen verstandelijk zijn ingesteld, is hun enorme fysieke moed opvallend. Deze natuurlijke gave kan echter verspild of misbruikt worden als het hen aan wilskracht ontbreekt. Een neiging tot geweldadigheid, inherent aan deze dag, kan worden gesublimeerd in creatieve energie, vooral door 5-augustus-mannen.

In feite zou de agressie van 5-augustus-mensen al op jonge leeftijd moeten worden gericht op wedstrijdsporten en allerlei andere lichamelijke activiteiten. Schaken, video-, kaart- en woordspelletjes kunnen dienst doen als uitlaatklep voor strijdlustige neigingen. Als 5-augustus-mensen in woede uitbarsten, is dat geen prettige aanblik, zeker niet als men het mikpunt van die woede is. Doorgaans worden meer ontwikkelde op deze dag geborenen zich bewust van de schade, zowel lichamelijk als psychisch, die hun woede kan veroorzaken; als hun bewustzijn zich tussen de dertigste en veertigste verruimt, krijgen ze meer consideratie voor anderen. Vooral in vriendschappen en liefde kunnen op deze dag geborenen vele jaren lijden, voor ze leren hoe ze op een liefhebbende manier met hun dieraren moeten omgaan.

Op 5 augustus geborenen moeten zich vrij voelen om snel te handelen en zonder beklemmingen hun beslissingen uit te voeren. Daaarom moeten ze altijd een zekere mate van onafhankelijkheid houden en eigen initiatieven kunnen nemen, zelfs in een bedrijf of in groepsverband. Dit betekent niet dat op deze dag geborenen weerbarstig zijn of moeilijk om mee te werken, maar gewoon dat ze zich het gelukkigst voelen als ze de leiding hebben, strevend naar het beste in het algemeen belang.

Zachtheid en vriendelijkheid zijn uiteindelijk erg belangrijk voor de dynamische mensen, geboren op deze dag. Als ze in hun jeugd te maken hebben gehad met consideratie en generositiet van een belangrijk figuur, zullen ze die persoon dusdanig bewonderen dat ze hun best doen hem eer te bewijzen door hem/haar na te streven. In hun jonge jaren zijn 5-augustus-mensen doorgaans gepreoccupeerd met intense begeerten en passies, maar na verloop van tijd beseffen ze hoe belangrijk affectie is en uiten ze die openlijk en onbeschaamd. Zo op hun oude dag zijn de ruwe kantjes eraf en worden 5-augustus-mensen een stuk milder, zelfs notoire ruziezoekers kunnen dan heel beminnelijk worden.

Gezondheid.
Doorgaans zien 5-augustus-mensen het belang ervan in om hun lichaam in goede conditie te houden. Sommigen van hen zijn echter meer geïnteresseerd in het oppoetsen van hun uiterlijk dan in het verbeteren van innerlijke gezondheid. Roken, drinken en dwangmatig eten zijn veel voorkomende valkuilem voor hen, dus moeten ze trachten in dit opzicht dito zelfbeheersing op te brengen als ze doen ten opzichte van hun emoties. Zonder afbreuk te doen aan hun voorliefde voor eten, moet het mogelijk zijn gezonde voedingskeuzen te maken. Leren koken helpt daarbij. Op deze dag geborenen voelen zich aangetrokken tot vele vormen van lichaamsbeweging, vooral wedstrijdsporten kunnen een goede uitlaatklep zijn voor hun agressie.

Advies:
Vergroot je mensenkennis en leer affectie en vriendelijkheid waarderen. Eis niet te veel van jezelf en anderen. Leer je gevoelens te uiten op een maatschappelijk acceptabele en constructieve wijze.

Sterke kanten:
Gericht, waardig en onverstoorbaar.

Zwakke kanten:
Vechtlustig, verdringend en zwijgzaam.

Meditatie:
Hoewel miljoenen kilometers verwijderd, beroert de Zon zelfs onze huid.
 
Gereageerd door Stokkie op :
 
moet ik nog tot november wachten???
 
Gereageerd door LilWiz op :
 
quote:
Origineel van Stokkie:
moet ik nog tot november wachten???

Komt goed [Wink]
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 6 augustus
De dag van de unieke gebeurtenissen.

Op deze dag geborenen hunkeren naar ervaringen. Ze voelen zich vooral aangetrokken tot unieke gebeurtenissen, zoals die misschien maar eens in een mensenleven voorkomen, die onmogelijk of afkomstig van een onverklaarbare of goddelijke bron lijken te zijn. Sommige 6-augustus-mensen kunnen deze ervaringen zelf produceren, ze gebeuren soms per ongeluk, ze doen eraan mee, lezen, of schrijven erover, in elk geval is het het geestelijke of lichamelijke contact met de ervaring, de persoonlijke ontdekking van iets lang vergetens of zelfs tot dan toe onbekends, dat hen aantrekt als een magneet.

Het alledaagse leven is weinig facinerend voor op deze dag geborenen en verveelt hen snel. Wat betreft 6-augustus-mensen met een gewone baan of weinig opwindende gezinssituatie, bestaat het gevaar dat ze zich terugtrekken in een fantasiewereld om aan hun kicks te komen. Ook bestaat de kans dat ze na jaren van diepe frustraties en angst uiteindelijk besluiten hun stabiele leventje achter zich te laten en op zoek te gaan naar nieuwe horizonten. Na het maken van zulke drastische veranderingen kan een 6-augustus-mens beseffen dat hij/zij eigenlijk ongeschikt was voor zo'n voorspelbaar bestaan. Sommige op deze dag geborenen zullen zich verbitterd voelen dat ze dit niet eerder ontdekten.

Alleen de meest succesvolle en ontwikkelde 6-augustus-mensen krijgen het voor elkaar hun voorliefde voor het unieke en ongewone te integreren in een stabiel dagelijks leven. Deze mensen zijn meestal creatief of hebben een beroep dat direct verband houdt met unieke, ongewone verschijnselen. Ze kunnen zelfs zo ingenieus zijn om het fantastische in het gewone te ontdekken en deze unieke inzichten met anderen te delen.

Omdat het overstijgen van aardse ervaringen (of het rekken ervan) van zo'n centraal belang is voor 6-augustus-mensen, kunnen ze het leven op een nogal intense manier benaderen. Hun keuze of leefstijl kan moeilijk te accepteren zijn voor partners, tenzij deze tot op zekere hoogte hun interesse delen. Op 6 augustus geborenen kunnen ook door veranderingen gaan die elkaar zo snel opvolgen, dat ze niet bij te benen zijn voor hun partners, familie of vrienden.

Deze mensen hebben een grote behoefte aan liefde en allerlei vormen van sensuele en seksuele expressie. Ze kunnen echter diepe teleurstellingen ervaren bij het zoeken naar het perfecte maatje of de ideale relatie. Het zijn, op hun eigen manier, trouwe vrienden en ouders. Hoewel ze verantwoordeljkheden bijzonder serieus kunnen nemen, zijn ze helaas vaak niet in staat om zich er op een bevredigende manier van te kwijten ten opzichte van hun dierbaren, vanwege hun 6-augustus-leefstijl.

Gezondheid.
Doordat ze zich aangetrokken voelen tot het uiterst ongewone, kunnen 6-augustus-mensen de wanhoop van hun familie zijn qua dagelijkse activiteiten die nodig zijn om gezond te blijven. Niettemin profiteren ze van, en nemen ze deel aan smakelijke, regelmatige maaltijden, sensuele massages, goede seks en periodieke lichaamsbeweging als wandelen, joggen of zwemmen. De truc is deze gezonde activiteiten vol te houden zonder verveeld te raken. Doorgaans gezegend met een gezond gestel en verbazingwekkend goed in het vermijden van ongelukken (hun voorliefde voor bijzondere, vaak gevaarlijke, ervaringen), hebben 6-augustus-mensen af en toe de behoefte eruit te breken en zich over te geven aan allerlei wilde dingen.

Advies:
Compromissen sluiten is soms onontkoombaar. Om liefde en affectie te krijgen moet je je hang naar nieuwe ervaringen soms opgeven. Tracht dingen vanuit het gezichtspunt van de ander te zien.

Sterke kanten:
Interessant, romantisch en origineel.

Zwakke kanten:
Gedesillusioneerd, roekeloos en antisociaal.

Meditatie:
Het onverwachte gebeurt altijd.
 
Gereageerd door Stokkie op :
 
15 november pleasee...

of bier:D:D:D
 
Gereageerd door Maria op :
 
Sorry Stokkie je zal toch nog even geduld moeten hebben.

Maar laten we er samen vast één nemen [beerchug]
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 7 augustus
De dag van de dubbelspion

Op 7 augustus geborenen voelen zich onweerstaanbaar aangetrokken tot geheimzinnigheid en allerlei geheimzinnige evenementen. Doorgaans is ook hun eigen gedrag een beetje geheimzinnig en zijn ze reuze geïnteresseerd in spionageverhalen, puzzels en dergelijke. De meer academisch en wetenschappelijk georiënteerden onder hen willen vaak vreemde talen leren, in de geschiedenis spitten en de geheimen van de natuur ontcijferen. Op deze dag geborenen zijn pas echt gelukkig als ze kleine beetjes informatie kunnen ontsluieren die tot voorheen onbekend waren en dit kunnen onthullen aan een goede vriend of collega. In zekere zin zijn het een soort dectectives die de waarheid trachten te ontmaskeren en daar interessante, vaak lucratieve dingen mee doen.

Deze mensen moeten echter oppassen anderen niet tegen zich in het harnas te jagen of vijanden te maken door de waarheid prijs te geven, vooral onder mensen die gekwetst zijn of in opspraak zijn gekomen door hun eigen onthulingen. Soms bedoelen op deze dag geborenen het goed, maar overzien ze de gevolgen niet van hun eigen daden, ook moeten ze de moeite nemen om hun bevindingen goed te verifiëren om de waarheid van hun conclussies te bewijzen en speculaties te voorkomen.

Veel 7-augustus-mensen voelen wel de behoefte geheimen en intimiteiten van hun privéleven prijs te geven, maar zijn in feite bang hiervoor en zonderen zich af. Soms hebben ze een specifieke vriend(in) of familielid die ze vertrouwen, maar zelfs iemand zo dichtbij als hun levenspartner kan jarenlang met een 7-augustus-persoon leven en niets weten van de geheimen die deze met zich meedraagt. Misschien komt dit doordat op deze dag geborenen vaak heel goed zijn in het spelen van een dubbele rol. Op het oog zijn het heel conventionele, rechtschapen burgers, modelechtgenoten of -ouders, maar intussen leiden ze een verborgen leven waar niemand iets van weet. Sommige 7-augustus-mensen vinden een soort evenwicht in zo'n bestaan en houden dat lang vol voor anderen er achter komen, wat soms pas na hun dood het geval is.

Doorgaans zijn 7-augustus-mensen handig in het maken van grappem of makkelijk doen over potentieel gevaarlijke situaties, vaak om zichzelf niet verdacht te maken. Helaas kunnen ze uit macht der gewoonte, daarmee ook andere kleinigheden achterhouden, of de waarheid onnodig opblazen. Voor sommige op deze dag geborenen, kan het moeilijk zijn een eerlijk antwoord te geven of feiten beknopt weer te geven. Ook kunnen ze, om bij anderen in de smaak te valen, de dingen mooier maken dan ze zijn. Dezwe laatste neiging kan een overheersende rol gaan spelen bij mensen die een positie of plaats in de samenleving trachten te verwerven en vooral wanhopig ernaar verlangen gewaardeerd te worden om wat ze doen.

Gezondheid.
De belangrijkste gevaren liggen in de psychische sfeer. Sommige 7-augustus-mensen verliezen de realiteit uit het oog en gedragen zich labiel. Anderen trachten een evenwicht te vinden, hetgeen enorme stress kan veroorzaken. Velen van hen zouden gebaat zijn bij de een of andere vorm van psychotherapie, waardoor ze niet alleen (onder objectieve begeleiding) inzicht in hun eigen gedrag krijgen, maar het ook mogelijk is hun geheimen (onder strikte geheimhouding) prijs te geven. Daar hun fysieke gezondheid vaak afhankelijk is van hun mentale staat, gaat de zorg voor hun psychisch welzijn nogal eens voor die van hun lichamelijke gezondheid. Een evenwicht dieet en voldoende lichaamsbeweging is belangrijk.

Advies:
Gebruik je talent voor speurwerk op een constructieve manier en gebruik je fantasie voor meer dan alleen je eigen bevrediging. Wees eerlijk tegen je naasten en, belangrijker nog, tegen jezelf.

Sterke kanten:
Listig, grappig en sociaal

Zwakke kanten:
Nieuwsgierig, zichzelf kwetsend en teruggetrokken.

Meditatie:
De telefoon is het ultieme symbool van het menselijk onvermogen om te communiceren.
 
Gereageerd door NiMS op :
 
Ja en ik dan :S moet nog bijna een heel jaar w8en [Frown]

Wel leuk dit [Wink]
 
Gereageerd door Maria op :
 
misschien als je heel lief bent maak ik voor jou wel een uitzondering. Komt goed [Wink]
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 8 augustus
De dag van de rollenspelers.

Op 8 augustus geborenen voelen zich geroepen tot het spelen van allerlei verschillende rollen in hun leven. Dit betekent niet dat het oppervlakkige mensen zijn die constant van de ene loopbaan op de andere overstappen. Integendeel, iedere verandering, elke nieuwe rol wordt nauwgezet bestudeerd om zich van succes te verzekeren. Op deze dag geborenen hebben doorgaans een sterke behoefte aan professionele erkenning en maken een goede kans op succes, tenzij hun cariérekeuze bijzonder onrealistisch is of slecht bij hun karakter past.

Het kan anderen, maar ook 8-augustus-mensen zelf, verbazen hoe goed ze een bepaalde rol hebben vervuld, vooral als daar later op terug wordt gekeken. Daar ze echter bijzonder realistisch zijn stappen 8-augustus-mensen pas over naar een nieuwe rol als ze het gevoel hebben er tevreden over en volledig klaar mee te zijn. Moeders die veranderen in werkende vrouwen, mannen die wisselen van bedrijf of beroep, zelfs als ze er succesvol in zijn, kinderen die twee verschillende mensen lijken te zijn, afhankelijk van met welk familielid ze omgaan, zijn stuk voor stuk typische voorbeelden van het aanpassingsvermogen dat men aantreft op deze geboortedag. Indien op deze dag geborenen optredende artiesten of creatieve kunstenaars zijn, maken ze vaak gebruik van vele verschillende stijlen en uitingsvormen.

De 8-augustus-mensen die falen in een bepaalde bezigheid, raken daar meestal niet door ontmoedigd, maar stappen gewoon over op een ander beroep of vallen terug op een carrière die zij wellicht een tijdlang verwaarloosd hebben. De meeste ontwikkelde,op die dag geboren individuen verspillen hun energie niet aan hun hang naar verandering en uiteenlopende interesses, ze zien er geen been in zich met meer dan één project tegelijk bezig te houden als ze het gevoel hebben dat de aard van hun betrokenheid daarbij in het geding komt. Op dezelfde manier zijn het trouwe maatjes, zakenpartners, ouders en vrienden.

Als 8-augustus-mensen in de verkeerde richting gaan of het spoor bijster raken, blijven ze open staan voor behulpzaam advies (wat enigszins opmerkelijk is voor zulke koppige mensen), vandaar dat op zulke ogenblikken hun beste vrienden en geliefden bijzonder waardevol zijn voor hen. Uiteindelijk, na veel wikken en wegen, nemen 8-augustus-mensen doorgaans onafhankelijke en veelal vaststaande beslissingen.

Om zichzelf gelukkig te maken zouden op deze dag geborenen hun dagelijkse leven moeten verrijken met zo veel mogelijk diversiteit. Hun ego's moeten ze echter in de hand houden en hun doelstellingen realistisch. Een gezonde behoefte aan veiligheid draagt bij aan stabiliteit in hun carrière en leefstijl.

Gezondheid.
Een gelijkmatig patroon van eten, lichaamsbeweging en seksuele activiteit zijn bijzonder belangrijk om 8-augustus-mensen in balans te houden. De behoefte van deze mensen om zich lichjmelijk te uiten maakt wedstrijdsporten of prestatiegerichte activiteiten als joggen, of gymnastiek aantrekkelijk voor hen. Affectieve en sensuele expressie is nodig voor seksuele bevrediging. Overgewicht kan doorgaans worden bestreden door middel van een dieet met de nadruk op granen, verse groenten en fruit. Alle openluchtactiviteiten in familieverband als picknicks, vbakanties of kamperen zijn uitstekend als vrijetijdsbesteding. Vooral het delen van warmte en affectie met goede vrienden en familieleden is van groot belang voor de geestelijke gezondheid van 8-augustus-mensen.

Advies:
Breek af en toe even met je activiteiten en ontwikkel je meer beschouwelijke kant. Ontspan je met familieleden. Houd je doelstellingen realistisch, maar blijf er niet in steken. Blijf plooibaar en felxibel.

Sterke kanten:
Veelzijdig, multi-getalenteerd en verantwoordelijk.

Zwakke kanten:
Egoïstisch, overdreven ambitieus en onbewust.

Meditatie:
Wanneer zijn we werkelijk onszelf?
 
Gereageerd door Stokkie op :
 
voor nims wel een uitzondering en voor mij niet?? boehoe :'(
 
Gereageerd door Maria op :
 
Ja Stokkie onderscheid moet er zijn he [Razz]
 
Gereageerd door Stokkie op :
 
Tsja...lekker aardig zijn we weer...
Gelukkig ben ik eerder jarig [Razz]
 
Gereageerd door Maria op :
 
mazzel he? [Wink]
 
Gereageerd door Stokkie op :
 
tsja...moe je me ouders bedanken, was geen massol aan [Big Grin]
 
Gereageerd door LilWiz op :
 
quote:
Origineel van Stokkie:
Tsja...lekker aardig zijn we weer...
Gelukkig ben ik eerder jarig [Razz]

uhmmm...dan ben ik diegene nog die hier het eerste jarig is he
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 9 augustus
De dag van psychische invloed

Op 9 augustus geborenen kunnen een rots in de branding zijn voor degenen die afhankelijk van hen zijn. Als uitstekende teamspelers geven ze vorm aan elke groepsbezigheid waarbij ze betrokken zijn. Hoewel ze zich ongetwijfeld gevleid voelen met een leidende positie, zijn het zeker geen egotrippers ten koste van het algemeen belang. Als ze vechten staan ze doorgaans aan de kant van de gewone man, wiens geestesgesteldheid ze goed aanvoelen.

Deze mensen begrijpen wat anderen beweegt. Met hun interesse in het menselijk karakter, weten ze niet alleen anderen in te schatten, maar ook hoe ze hen moeten benaderen en indien nodig overtuigen van wat het beste is voor alle betrokkenen in een situatie. Vandaar dat ze vol ideeën zitten over hoe mensen optimaal van hun leven kunnen genieten, hoe ze kunnen krijgen wat ze nodig hebben en hoe ze zich het beste politiek of maatschappelijk kunnen opstellen. Op deze dag geborenen kunnen soms te vrijgevig zijn met hun advies, maar ook te bedillerig en overheersend. Daarom moeten ze anderen de gelegenheid geven om te doen wat voor hun het beste is.

Niet alleen zijn 9-augustus-mensen goede overreders en in staat anderen voor zich te winnen, ze voelen ook een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van degenen die hun advies opvolgen of die ze onder hun vleugels nemen. Deze verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen kan zich uitstrekken tot vrijwel elk terrein waarop ze hun invloed doen gelden, financiën, moraal, recreatie en onderwijs. Veel op deze dag geborenen zijn vooral geïnteresseerd in onderwijs en denken na over leermethodes en hoe deze kunnen worden verbeterd en verfijnd. Nogmaals 9-augustus-mensen moeten oppassen zich niet te veel op te dringen aan anderen, die misschien liever hun eigen boontjes doppen. Met hun uitgesproken opinie en sterke persoonlijkheid oefenen 9-augustus-mensen vaak onnodig veel invloed uit op degenen waarmme ze in contact komen, al is het maar terloops.

Deze mensen zijn geen opgevers, maar geven evenmin hun nederlaag toe als ze eenmaal begonnen zijn met een project. Doorgaans vinden ze al op jonge leeftijd hun voornaamste bron van interesse en blijven daarbij met grote vasthoudendheid. Veel op deze dag geborenen zijn toegewijde ouders en familieleden, maar als ze door de dood of andere omstandigheden worden gedwongen te hertrouwen, geven ze ook een tweede keer, zonder reserve, hun volledige liefde daaraan.

Soms zijn 9-augustus-mensen nogal ongevoelig voor de noden van hun dierbaren, doordat ze denken te weten wat voor hen het beste is en alvorens te luisteren naar verzoeken of suggesties. Het is heel belangrijk da op deze dag geborenen een vriend(in) hebben die ze vertrouwen en die hen kan waarschuwen als ze de fout ingaan. Omdat 9-augustus-mensen bijzonder invloedrijk zijn, hebben ze de neiging mensen met zich mee te slepen in de verkeerde richting of bij het maken van fouten in hun gedrag of opvatttingen.

Gezondheid.
Daar ze vaak in groepsverband opereren hebben 9-augustus-mensen doorgaans gestructureerde levens die bevordelijk zijn voor regelmaat. Helaas tonen veel van hen meer interesse in de gezondheid van anderen dan in hun eigen welzein. Als ze alleen meer zouden luisteren naar hun eigen advies vooa benodigde voedingsstoffen, lichaamsbeweging en voldoende slaap, zouden ze enorm gezond blijven. Doordat ze hun eigen conditie nogal eens veronachtzamen, moeten ze regelmatig door hun naasten eraan worden herinnerd beter voor zichzelf te zorgen.

Advies:
Jouw opvattingen over het welzijn van anderen, zijn niet altijd de beste. Met je woorden kun je macht over anderen uitoefenen en hen kwetsen, dus oefen niet nodeloos invloed uit op andermans leven. Leer goed te luisteren.

Sterke kanten:
Gestructureerd, onbaatzuchtig en attent.

Zwakke kanten:
Eigengereid, autoritair en opjutterig.

Meditatie:
Sommige mensen werken het best terwijl ze slapen.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 10 augustus
De dag van de fluwelen stem.

Deze mensen maken vaak grote indruk op hun omgeving. Hun stem moet letterijk worden gehoord. Opmerkelijk is, dat de manier waarop ze zich uitdrukken vaak even belangrijk lijkt als de inhoud van hun statement. Bij hun manier van
spreken ligt de nadruk op stijl en techniek.

Hun levendigheid en gevoel voor humor trekken anderen aan. Ze zijn doorgaans uiterst betrouwbaar en zeker niet oppervlakkig, maar maken niettemin dat anderen zich goed voelen, vandaar dat het geboren entertainers zijn. Als ze zich gewaardeerd voelen lijkt datgene wat ze te bieden hebben -zowel aan intimi als aan anderen met wie ze dagelijks in aanraking komen-ongelimiteerd. Geven kan echter ook een manier zijn om het moeilijke introspectieve werk, dat belangrijk is om hun persoonlijkheid tot volle bloei te brengen, te ontvluchten.

Meer ontwikkelde op deze dag geborenen beseffen, vaak, achter in de dertig of begin veertig, de waarde van alleen zijn. Zelfkennis kan een belangrijke prioriteit worden en vaak is het op dit punt in hun leven dat ze in staat zijn op bepaalde uitdagingen in te gaan. Deze praktische planning maakt dat ze niet snel boven hun kracht grijpen of hun inzichten laten domineren door onrealistische verwachtingen.

Beroepen waarin 10-augustus-mensen gebruik kunnen maken van hun verbale talenten, zijn het geschiktst voor hen. Als ze voor een bedrijf werken ligt een baan die bestaat uit het onderhouden van contacten met klanten en medewerkers en waarbij ze niet te lang achter een bureau hoeven te zitten, voor de hand. Voldoende feedback krijgen van anderen, op het werk zowel als thuis, is belangrijk voor hun persoonlijke groei, vooral als ze kritiek op constructieve wijze gebruiken. Een carrière in de media of een bedrijf waar hun werk geregeld wordt geëvalueerd, beantwoordt aan deze maatstaven. Daar 10-augustus-mensen nogal ambitieus zijn, moeten ze oppassen niet te veel kapsones te krijgen bij het beklimmen van de maatschappelijke ladder.

Qua gevoelens zijn 10-augustus-mensen soms moeilijk bereikbaar. Hoewel veel op deze dag geborenen behoefte hebben aan een gehoor geven ze zich, op het persoonlijke vlak, niet snel bloot. Hierdoor kunnen ze te veel de nadruk leggen op hoe ze in het openbaar behandeld worden en lijden ze er enorm onder als hun werk niet wordt gewaardeerd. Herhaaldelijk afgewezen worden kan leiden tot een cynische houding, die hun weinig goed doet. Daar om is het niet alleen belangrijk dat 1O-augustus-mensen innerlijke kracht en zelfvertrouwen ontwikkelen teneinde minder afhankelijk te worden van de goedkeuring van anderen, maar ook dat ze hun vermogen om anderen te vertrouwen en dingen met hen te delen, verdiepen.

Doorgaans hechten 10-augustus-mensen minder waarde aan geld dan aan de bevrediging die ze putten uit het leveren van goed werk. De voordelen van deze benadering liggen voor de hand, maar de keerzijde is dat ze zich soms niet
genoeg voor hun werk laten belonen.

Gezondheid.
Op deze dag geborenen kunnen te veel de nadruk leggen op hun uiterlijk waardoor ze meer aandacht besteden aan lichamelijke zaken als gebit, haar en huid dan aan hun innerlijke gezondheid. Vandaar dat ze er soms prima uitzien, terwijl ze bepaald niet in topvorm zijn. Vooral ook moeten IO-augustus-mensen aandacht besteden aan hun stem (keel en strottenhoofd). Ook moeten ze oppassen dat ze hun hart, wervelkolom, bloedsomloop en zenuwen niet overbelasten. Hun sociale instincten zouden ze moeten gebruiken voor bepaalde vormen van lichaamsbeweging als tennis, rolschaatsen en skiën. Op latere leeftijd moeten ze voorkomen dat ze lui en dik worden.

Advies:
Hecht niet te veel waarde aan uiterlijkheden. Ontwikkel je zelfvertrouwen zodat je niet afhankelijk bent van het oordeel en de goedkeuring van anderen. Cultiveer bewustzijn, tolerantie en onbaatzuchtige liefde en geef onvoorwaardelijk.

Sterke kanten:
Aantrekkelijk, leuk en verleidelijk van stem.

Zwakke punten:
Behoeftig en weinig zelfvertrouwen

Meditatie:
De tv is een geweer, gericht op de kijker.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 11 augustus
Dag van de bevestiging.

Op 11 augustus geborenen hebben er behoefte aan de waarheid te openbaren. Ook hebben ze gevoel voor de donkere kant van het leven en onderwerpen die anderen angst inboezemen. Ze zien het als hun taak moedig het verborgene aan het
licht te brengen, dingen te onderzoeken en waarnodig genadeloos aan te tonen dat mensen wel eens anders zijn dan ze zich voordoen. Het bewijzen en documenteren van de waarheid, hoe onaangenaam ook, kan manische vormen aannemen en zelfs tot een levenswerk uitgroeien.

Meer ontwikkelde ll-augustus-mensen kunnen hiermee op een positieve en creatieve manier omgaan, tot lering van anderen. Minder ontwikkelde op deze dag geborenen worden soms zelf de belichaming van deze onaangename waarheden en worden gedreven tot maatschappelijk onacceptabele activiteiten. Door kritisch in te zien waar ze mee bezig zijn, kunnen de laatste individuen hun bewustzijn echter vergroten en streven naar een hogere bestaansvorm. Op deze manier kunnen ze tijdens hun leven een grote persoonlijke evolutie doormaken.

Op deze dag geborenen hebben een subtiel gevoel voor de menselijke natuur en laten zich niet voor de gek houden. Als ze geïnteresseerd zijn in geld, investeren ze het meestal verstandig. Op gevoelsniveau kunnen ze echter moeilijk bereikbaar zijn, daar ze anderen vaak wantrouwen. Ook hebben ze soms het gevoel dat acceptatie van en delen met anderen hen niet verder helpt. Op deze dag geborenen maken zichzelf, gevoelsmatig, vaak opzettelijk onkwetsbaar om ongehinderd hun gang te kunnen gaan.

Het is bijzonder belangrijk voor ll-augustus-mensen om een gehoor te hebben voor hun gedurfde, vaak storende visie en ongewone gedrag. Wat ze weten, willen ze tonen en openbaar maken. Als het critici zijn, moeten hun meningen worden gepubliceerd en onderzocht; zijn het atleten, dan moeten hun prestaties, vaardigheden of kracht op z'n minst worden erkend, zo niet bewonderd. Op deze dag geborenen willen gerespecteerd worden, maar kunnen ook zonder de bijval van anderen leven. In feite is de tegenstand die ze bij anderen oproepen voor hen een stimulans en maakt hen nog sterker en vastbeslotener om te slagen. Toch dienen ze op te passen niet zoveel verzet op te roepen dat ze hun leven lang achtervolgd worden door negativiteit en destructie.

Deze mensen kunnen bijzonder succesvol zijn zodra ze leren hun ideeën op het juiste moment en op de meest productieve manier te presenteren. In gezinssituaties moeten ze oppassen niet het middelpunt van onenigheid te worden. Door hun katalyserende aard hebben op deze dag geborenen de neiging, overal waar ze zich bevinden, controverse op te roepen. Geweld. onenigheid, ruzie en strijd schijnen hen te omgeven. Niettemin zien meer ontwikkelde ll-augustus-mensen kans om deze wilde krachten te integreren in hun conversatie, werk of creatieve projecten en te voorkomen dat ze hun privé-leven verstoren. Naarmate ze ouder en hopelijk wijzer worden, neemt de rebellie van ll-augustus-mensen doorgaans af.

Gezondheid
Lichamelijkheid en conflictbelustheid, kunnen leiden tot allerlei soorten ongelukken plus het verwonden van anderen. Yangdiëten met veel vlees en melkproducten kunnen beter vervangen worden door een verschuiving naar graanproducten. De bijzonder assertieve op deze dag geborenen, moeten zich ver houden van de donkere kant van het leven, daar die kan leiden tot psychische instabiliteit. Passieve II-augustus-mensen dienen vroeg of laat in het reine te komen met hun strijdvaardige kant; conflicten kunnen veroorzaakt worden door verdrongen agressie. Voor op deze dag geborenen is het vinden van een evenwicht tussen hun seksuele en sensuele activiteiten, hoe belangrijk deze uitingsvormen ook zijn, en hun andere bezigheden essentieel.

Advies:
Houd je instincten en impulsen onder controle. De waarheid kan leerzaam, maar ook kwetsend zijn. Je succes hangt af van je diplomatieke vaardigheid. Cultiveer affectie en tolerantie en vergeet niet hoe belangrijk vriendelijkheid is.

Sterke kanten:
Waarheidslievend, krachtig en begripvol.

Zwakke kanten:
Somber, storend en kwetsend.

Meditatie:
Hoe komt het dat gekken zo vaak de waarheid spreken?
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 12 augustus
De dag van conventie.

Op 12 augustus geborenen houden tradities in ere en zijn vastbesloten zich op hun specifieke terrein van expertise te bewijzen. Aan hun is de taak om oude wijsheden, wetten en technieken, die deel uitmaken van het meesterschap op hun vakgebied, te bewaren. Uiterst succesvolle mensen, geboren op deze dag, erkennen maar weinigen als hun gelijke, maar blijven niettemin steeds uitzien naar nieuwe, hen tot dusver onbekende informatie en hebben er alles voor over om deze kennis te verwerven. Dat wijsheid macht is, blijkt vaak uit hun houding en leefstijl.

Ook zijn 12-augustus-mensen zich bewust van de waarde van tijdloze regels en wetten. Toch houden alleen de minder ontwikkelde types geboren op deze dag, hardnekkig vol aan het blind volgen van tradities. Meer ontwikkelde 12-augustus-mensen, bouwen verder op traditie en cultuur teneinde nieuwe wegen in te slaan, te innoveren, technische vernieuwingen in te voeren om hun eigen leven en dat van hun naasten te verbeteren. Voor hen is traditie iets levends. Zij leeft voort in henzelf en in hun werk. Maar, hoewel ze zelf de belichaming vormen van conventies, zijn ze niet conservatief of reactionair. Op deze dag geborenen weten dat kennis van historie, rituelen, familieachtergronden en culturele tradities mensen in staat stelt keuzen te maken, te bewaren wat waardevol is en zich te ontdoen van onnodige ballast. Onwetendheid leidt tot herhaling van misstappen.

De levens van 12-augustus-mensen verlopen vaak in een razend tempo. Daar ze zich ontegenzeggelijk voelen aangetrokken tot netelige situaties, kunnen ze makkelijk uit balans raken en riskeren ze zelf in te storten of putten ze anderen uit, met name partners, familie en vrienden. Hun collega's kunnen gaan twijfelen aan hun zogenaamde onfeilbaarheid; 12-augustus-mensen kunnen daarmee allerlei soorten van jaloezie en vijandschap opwekken en kunnen mogelijk worden gezien als pedant of tiranniek.

Door een beter begrip van hun eigen kracht en het temperen van hun heerszuchtige, en vaak intolerante, houding, kunnen op deze dag geborenen, ook in hun werk, meer succes hebben. Door het intomen van de tirannieke neigingen in persoonlijkheid, verwerven 12-augustus-mensen een gezondere vorm van respect en verminderen ze wrevel bij anderen. Voor veel op deze dag geborenen betekent minder hooghartig zijn en het achterwege laten van een waarde oordeel over anderen, een belangrijke stap voorwaarts in een evolutie die, leidt tot hogere spirituele waarden en werkelijke menselijkheid. Vooral de voorwaarden voor evaluatie dienen kritisch te worden bekeken en zo nodig, in een nieuw licht, opnieuw te worden geformuleerd of volledig te worden geschrapt.

Gezondheid
Conflicten met familieleden, vooral kinderen, dienen vermeden te worden. Als deze mensen zich te autoritair opstellen zullen hun kinderen daartegen in opstand komen of erger nog, zich eraan onderwerpen, waardoor hun geest wordt gebroken. Ook aan volgzaamheid van de partner komt eens een einde (soms na jaren); op een gegeven moment keren opgekropte gevoelens, frustratie en agressie van anderen zich tegen hen. Voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten is het essentieel dat ze leren accepteren en begrijpen en zich te ontspannen. Plezier is de beste remedie voor 12-augustus-mensen, samen met een gevarieerd dieet en allerlei familie en sociale bijeenkomsten.

Advies:
Kom uit je ivoren toren en begeef je onder je medemensen. Leer delen en accepteren, je te ontspannen, te lachen en plezier te hebben. Wees je bewust van de kracht van je afkeuring.

Sterke kanten:
Goed geïnformeerd, trouw en serieus.

Zwakke kanten:
Tiraniek en hoogmoedig.

Meditatie:
Misschien bestaat er geen toeval.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 13 augustus
De dag van het onwaarschijnlijke

Dertien hoeft niet perse een ongeluksgetal te zijn, maar geborenen op 13 augustus krijgen vaak op diverse momenten in hun leven te maken met, naar het lijkt, onoverkomelijke moeilijkheden in hun strijd om iets voor elkaar te krijgen. Een
felbegeerde positie veiligstellen, vechten om hun doel te bereiken, of zoeken naar een bevredigende relatie, kunnen levenslange uitdagingen voor hen zijn. Of ze nu van nature anders zijn of dit worden door omstandigheden, 13-augustus-mensen bezitten een unieke persoonlijkheid en levensinstelling.

Men zou denken dat op deze dag geborenen gedeprimeerd raken door de, soms verpletterende, last van moeilijkheden of uitdagingen. Hoewel ze soms, begrijpelijkerwijs, kampen met diepe depressies en zich verslagen kunnen voelen, blijven ze naar buiten toe vrolijk en bruisend. Uiterst gevoelig voor kritiek en geneigd het ergste van zichzelf te denken, kunnen ze niettemin hun onzekerheid verborgen houden en lukt het hen vriendelijk, open en bovenal actief te blijven. Men moet echter niet de fout maken te denken dat men makkelijk bevriend kan raken met een 13-augustus-persoon; het kan maanden duren voordat ze iemand tot hun privé-leven toelaten.
Daar dit unieke, ongewone persoonlijkheden zijn, voelen ze zich vaak aangetrokken tot andere ongewone types omdat ze weinig gemeen hebben met gewone, conventionele mensen. Terwijl op deze dag geborenen de hoogste vorm van idealisme kunnen nastreven in hun eigen filosofie en projecten, wantrouwen ze mensen wier ideeën onrealistisch of overoptimistisch lijken. Een sterke neiging tot rebellie tegen elke vorm van vrijheidsberoving, fascisme of onderdrukking is typerend voor deze dag. Hoewel ze over leiderskwaliteiten beschikken, moeten 13-augustus-mensen niettemin hun autoritaire neigingen in bedwang houden.

Veel 13-augustus-mensen voelen zich aangetrokken tot gevaar, hetgeen niet zozeer te maken heeft met het riskeren van de dood of verwondingen, maar met het overwinnen van grote moeilijkheden. Ze willen liefst het onmogelijke bereiken en zelfs verlegen mensen, geboren op deze dag, houden niet van een leven zonder uitdagingen met veiligheid van de wieg tot het graf. Op 13 augustus geborenen die ongelukken weten te vermijden, kunnen op een bepaald moment hun omgeving verrassen door enorme risico's te nemen. Vrijwel alle 13-augustus-mensen hebben een lange adem, ze kunnen wachten op iets wat ze graag willen en weten wanneer het moment gekomen is om toe te slaan. Wat ze ermee bereiken is helaas niet altijd van blijvende waarde omdat ze, ironisch genoeg, vaak achtervolgd worden door het ongeluk. Op deze dag geborenen die weten dan ze ongewoon zijn en daar plezier in scheppen, nemen vaak niet eens de moeite om maatschappelijke stabiliteit te verwerven of door anderen geaccepteerd te worden, maar geven er de voorkeur aan hun eigen, eigenaardige, weg te gaan. Ondanks alle beproevingen en ellende zit het 13-augustus-mensen toch meestal voldoende mee om zich erdoorheen te slaan en krijgen ze op de meest onverwachte momenten hulp van anderen.

Gezondheid.
Doorgaans hebben op 13 augustus geborenen hun eigen voorkeuren als het gaat om eetgewoonten. lichaamsbeweging en gezondheidsvoorschriften. Wat slaap betreft houden ze zich echter aan de conventionele wijsheid en trachten ze zeven tot acht uur slaap per nacht te krijgen. (Voor veel I 3-augustus-mensen zijn hun dromen en onderbewuste uiterst belangrijk. en ze doen dan ook alles om die te beschermen.) Zowel actieve als inactieve 13-augustus-mensen maken zich geen zorgen over hun gezondheid. Als ze te maken krijgen met lichamelijke handicaps of gevaarlijke operaties, hebben ze een grotere kans om deze te overwinnen dan de meesten omdat ze ervaring hebben in het voor elkaar krijgen van het onmogelijke.

Advies:
Doe je best met de mogelijkheden die je hebt en Iaat je niet ontmoedigen. Tracht mensen te vinden met dezelfde smaak en ideeën als jij. Stel je open op en heb vertrouwen; sluit je niet te veel in jezelf op.

Sterke kanten:
Onverzettelijk, geestdriftig en moedig.

Zwakke kanten:
Grillig, overgevoelig en onzeker

Meditatie:
Volg zoveel mogelijk je eigen ideeën, tenslotte behoren die alleen jou toe.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 14 augustus
De dag van reflectie

Op 14 augustus geborenen vormen een afspiegeling van de menselijke conditie en bestaan in twee types. Het eerste type belichaamt de eigenschappen van hun leeftijd, stijl, filosofie, sterke en zwakke kanten. Doorgaans zijn deze 14-augustus-mensen zich weinig bewust van hetgeen ze vertegenwoordigen, noch voelen ze zich geroepen daar commentaar op te leveren. Het tweede type bestaat uit commentatoren en analisten die de vinger trachten te leggen op de tekortkomingen van hun wereld. Of het nu hun eigen kringetje betreft of de samenleving in het algemeen.

Thema's als reflectie en openbaring lopen als een rode draad door de levens van 14-augustus-mensen. Vaak nemen ze het voortouw, maar vrijwel altijd als gids of leraar {niet perse als letterlijke instructeurs, maar eerder door het voorbeeld te geven of het doorgeven van ervaringen). Doorgaans zijn op deze dag geborenen helemaal niet geïnteresseerd anderen te regeren, domineren of te overheersen. Niettemin kunnen bijzondere mensen geboren op deze dag een leidende rol spelen op hun terrein en zodoende als leiders worden beschouwd. Twee fenomenen die ontwikkelde 14-augustus-mensen bezighouden zijn integriteit en sterfelijkheid, evenals de voorbijgaande aard van menselijke ervaringen.

Op 14 augustus geborenen die het leven om zich heen analyseren, begrijpen doorgaans het belang van humor bij het kenbaar maken van hun ideeën; de malle, ironische en onbeholpen aspecten van de samenleving ontgaan hun indringende blik dan ook niet. Door de spiegel op te houden voor anderen {familie, vrienden, publiek, collega's of werknemers) maken ze dat deze zichzelf zien zoals ze zijn. Soms overdrijven 14-augustus-mensen of maken ze dingen grotesk om de aandacht op zich te vestigen of hun standpunt duidelijk te maken. Anderen kunnen geamuseerd op hun oneerbiedigheid reageren, erom lachen of hun afschuw tonen, maar begrijpen donders goed de ernst ervan. Ook vragen ze zich vaak af of wat ze zeggen ook op henzelf van toepassing is.

Op deze dag geborenen die niet zozeer commentaar leveren, maar meer de belichaming zijn van de menselijke conditie, maken van hun hart meestal geen moordkuil. Ze kunnen hun fouten of problemen meestal niet voor zich houden. Maar hoewel hun gevecht pijnlijk duidelijk is, vertegenwoordigt het vaak wat veel anderen ook ervaren. Zulke 14-augustus-mensen hebben niet alleen de sympathie, maar ook de bewondering van degenen die met hen meevoelen of antwoorden van hen verwachten. Hoewel het dit soort 14-augustus-mensen kan ontbreken aan zelfbewustzijn, hebben ze niettemin voeling met de dingen die hun leeftijdgenoten bezighouden.

Deze mensen worden vaak aangetrokken tot relaties waarin hun partner de afspiegeling is van hun eigen innerlijk; soms hebben ze dat niet eens door. Deze animus of anima figuur -het onderwerp van hun liefde- is niet zelden een projectie van hun eigen beste en slechtste eigenschappen en in sommige gevallen een extreme persoonlijkheid waarin een of twee karakteristieken overheersend aanwezig zijn.

Gezondheid
Deze mensen zouden hun inzicht in de tijd en menselijke activiteiten moeten aanwenden om een gezond leefpatroon voor zichzelf te scheppen, problemen met hart en bloedvaten, vaak door onevenwichtige voeding. roken of drugsmisbruik, kunnen met behulp van een goede trainer of natuurgeneeskundige worden verholpen; Voldoende lichaamsbeweging, zoals joggen, wandelen, aerobics en zwemmen, vormt een goede basis daarvoor. Een gezonde eetlust hoeft niet tot ongezond overgewicht te leiden; de nadruk moet liggen op volkorengraanproducten (om allergieën tegen te gaan), verse groenten en niet te veel melkproducten en vlees.

Advies
Pas je inzicht in de menselijke gesteldheid ook toe op je eigen leven, door zelf in de spiegel te kijken.
Evalueer je eigen processen regelmatig. Verlies je spontaniteit niet. maar temper deze een beetje. Je kunt jezelf veranderen als je dat wilt.

Sterke kanten:
Alert, eerlijk en grappig

Zwakke kanten:
Onbewust van zichzelf, ontvluchtend en storend.

Meditatie:
Als je wilt weten wat je moet doen, kijk dan om je heen: je ziet het vanzelf.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 15 augustus
De dag van koninklijk bevel.

De imponerende personages geboren op 15 augustus zijn geboren leiders. Hun expansieve, koninklijke houding staat voor een manier van leven die geen kleinzieligheid, egoïsme of platvloersheid duldt. Op deze dag geborenen zijn niet geïnteresseerd in details maar focussen op de grote lijn, het imposante vertoon. Het is essentieel dat anderen hen zien als koninklijk en nobel, dus is ze er alles aan gelegen om hun waardigheid te bewaren. Op deze dag geborenen vindt men vaak aan het hoofd van een familie, zaak of maatschappelijke groepering; ze voelen zich het best in een machtspositie.

Veel geborenen op 15 augustus zijn zich niet bewust van hun vorstelijke aard, maar voor hun directe omgeving is dit overduidelijk. Vrouwen die geboren zijn óp 15 augustus willen vereerd en aanbeden worden. Hun huis is hun paleis, hun echtgenoot koning, hun kinderen prinsen en prinsessen.

Op deze dag geboren mannen delen graag de lakens uit op financieel, maatschappelijk of familieniveau, en willen zonder tegenspraak gehoorzaamd worden. Op deze dag geborenen wier persoonlijkheid is verrijkt met een grote dosis vriendelijkheid en tolerantie, affectie en warmte, zijn bijzondere, zeer ontwikkelde zielen. Laatstgenoemde eigenschappen maken niet vanzelfsprekend deel uit van het karakter van 15-augustus-mensen, maar dienen in hen te worden gecultiveerd en aangemoedigd.

Dit betekent niet dat 15-augustus-mensen meedogenloos of onvriendelijk zijn. Het is gewoon dat hun sterke, gouden Leeuwen-energie al het andere van de tafel veegt, overdonderend, als een vloedgolf. Het is een grote uitdaging voor 15-augustus-mensen om hun uitbundige energie in de hand te houden, onderscheid te leren maken en oog te hebben voor het detail. Ook moeten ze, met ieder die hun pad kruist, leren omgaan op een persoonlijk niveau, door te luisteren, vriendelijk te zijn en begrip voor andermans standpunt op te brengen.

De zware eisen die 15-augustus-mensen aan zichzelf en anderen stellen kunnen eveneens een probleem zijn. Kinderen van 15-augustus-mensen kunnen onder grote druk staan om te presteren, zowel bewust als onbewust, en ook partners kunnen lijden onder de druk van dit soort rigoureuze normen.

Op deze dag geborenen moeten leren in teamverband te werken en hun sterke ego's in dienst te stellen van het belang van de groep. Omdat elke beperking van hun onafhankelijke, losse levensstijl doorgaans stuit op koppig verzet, kan men het beste zo tactvol en voorzichtig mogelijk een beroep op hen doen. Innerlijk zijn ze vaak vrij zacht en, sentimenteel en genieten ze van allerlei vormen van bewondering. Als men hen te vriend weet te houden, ziet men zelden hun tirannieke kant. Doorgaans zijn Leeuwen tevreden als ze emotioneel volledig aan hun trekken komen.

Gezondheid.
De expansieve levenshouding van deze mensen gaat vaak gepaard met een exorbitante smaak. Bandeloze eetgewoonten kunnen hun gezondheid schaden. Een dieet met veel zoete lekkernijen en vet kan leiden tot overgewicht en hart - en vaatproblemen. Het is belangrijk door een gezonde keuze schadelijke elementen te beperken, maar niet ten koste van het eetplezier: Regelmatige, straffe lichaamsbeweging als paardrijden, wedstrijdsport en stevige aerobics, zijn aan te bevelen, maar dienen langzaam te worden opgevoerd als men weinig actief is. Een blijvende seksuele relatie is eveneens een pluspunt Aan levenslust ontbreekt het Leeuwen niet, maar hun instincten moeten enigszins worden getemd als ze een lang en gelukkig leven willen hebben.

Advies:
Je kunt niet altijd op de eerste plaats staan; leer samen te werken met je medemensen. Pas op voor een overmatige behoefte aan controle en adoratie. Luister goed naar wat anderen zeggen als ze hun gevoelens trachten te verwoorden.

Sterke kanten:
Imponerend, besluitvaardig en expansief.

Zwakke kanten:
Over-agressief en gevoelloos.

Meditatie:
Liefde betekent het accepteren van de onverbiddelijkheid van regels.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 16 augustus
De dag van hoogspanning

Op 16 augustus geborenen zijn volbloed sensualisten die weten hoe ze hun zin moeten krijgen. Niettemin doen ze alles met raffinement, stijl en een onweerstaanbare aantrekkelijkheid, waarvoor de meeste mensen die met hen te maken hebben als een blok vallen. Zelfs al komen ze onschuldig en alledaags over, toch zijn op deze dag geborenen zonder uitzondering opvallend geïnteresseerd in en voelen ze zich aangetrokken tot diverse sensuele en seksuele uitingsvormen. De indrukwekkende aspecten van deze persoonlijkheid zijn eveneens opmerkelijk, waardoor 16-augustus-mensen nogal intolerant kunnen zijn ten opzichte van andermans gezichtspunten. Dus moeten ze zegevieren over tegenstanders of vijanden die ze in bepaalde extreme gevallen zullen trachten te vernietigen. Met name de hang naar macht op hun specifieke terrein is evident.

Als 16-augustus-mensen ergens voor gaan, doen ze dat voor tweehonderd procent. Extra vagantie is iets natuurlijks voor hen en hun uitzonderlijke gedrag vraagt om publiek; voor hen is lijden in stilte ondraaglijk. Op deze dag geborenen willen gezien worden, soms door grote mensenmassa's die ze kunnen betrekken in hetgeen ze ervaren.

Deze mensen zijn vaak overgevoelige, nerveuze, elektrificerende persoonlijkheden. Hoewel ze zich gekwetst kunnen voelen door onvriendelijkheid van anderen, beschikken ze over een keiharde innerlijke kern waarmee ze praktisch elke aanval kunnen weerstaan, zowel mentaal als lichamelijk. Ook kunnen ze ten opzichte van anderen nogal destructief zijn als ze willen, en in sommige gevallen vormt wraak daarvoor een sterke motivatie. Verleidelijk en onweerstaanbaar als ze zijn, kunnen op deze dag geborenen enorme macht uitoefenen over anderen door ze eerst te bedelven onder affectie en deze later weer in te trekken. Als 16-augustus-mensen te ver gaan in hun negativiteit kan hun vernietigingsdrang zich onvermijdelijk tegen hen keren. Hun behoefte aan steeds grotere kicks kan hun persoonlijkheid extreem vervormen.
Een groot gevaar voor 16-augustus-mensen is, dat ze het vermogen om te genieten van simpele genoegens en alles dat maar enigszins ruikt naar het alledaagse, verliezen. In dit opzicht kan de kloof tussen hen en hun familie en vrienden steeds groter worden. Ondanks hun antiautoritaire, soms asociale gedrag vinden de meeste 16-augustus-mensen een stekje in de samenleving of binnen hun eigen kring, waar hun talenten voorzien in een reële behoefte. Hoewel ze graag een leidende positie innemen, zijn het geen uitgesproken bewindsvoerders. Als toonaangevende figuur kunnen ze echter geadoreerd en zelfs aanbeden worden. Als leider zijn ze nauwelijks geschikt om verantwoordelijkheid te dragen voor grote groepen mensen. Verleiding en rebellie is meer hun specialiteit dan dominantie of controle.

Gezondheid
Vanwege hun neiging tot excessief gedrag moeten deze men sen oppassen niet verslaafd te raken aan eten of drank, seks, liefdesrelaties of andere kicks. Hun psychische stabiliteit kan worden ondermijnd door hun overgevoeligheid en hoge energievoltage. Voor op deze dag geborenen is een evenwichtige, gezonde leefstijl en dagindeling bijzonder moeilijk. Gezonde gewoonten tot onderdeel van hun dagelijks leven maken, zou een stap in de goede richting betekenen. Naarmate ze ouder worden zijn ze beter in staat tot het maken van gezonde keuzen, hoewel lang leven niet hoog op hun prioriteitenlijst staat.

Advies:
Leer je hoogspanning te transformeren als dat nodig is voor gewone menselijke doeleinden. Zorg dat de stoppen niet doorslaan. Wees wat vriendelijker tegen je vijanden, misschien heb je ze ooit nodig. Stop wat meer energie in je innerlijke spirituele leven.

Sterke kanten:
Verleidelijk, electrificerend en doelbewust.

Zwakke kanten:
Desstructief, rebels en excessief

Meditatie:
Net doen alsof in bed is vrijwel onmogelijk bij wie daar gevoelig voor is.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 17 augustus
De dag van explosieve kracht.

Op 17 augustus geborenen zijn sterke en explosieve individuen. Ze bezitten de hoogspanning van geborenen van de vorige dag, met wie ze veel gemeen hebben, maar in tegenstelling tot de laatsten willen zij de dienst uitmaken. Hun behoefte om de baas te spelen komt voort uit een duidelijke aardsheid, die hun dynamische energie grondt. De meeste 17-augustus-mensen, zowel mannen als vrouwen, zijn dominant en autoritair in hart en nieren en dulden geen enkele inbreuk op hun recht om de dienst uit te maken, of ze nu ouder zijn, leraar, militair of zelfs vriend. Op deze dag geborenen komen vaak in moeilijkheden als hun heerzuchtigheid anderen te gortig wordt.

Niettemin kunnen 17-augustus-mensen heel kalm en zelfs eenzaam overkomen en hebben ze sterk de behoefte hun privé-leven te beschermen. Buiten hun werk of sociale verplichtingen willen ze het liefst met rust gelaten worden. Hoewel ze soms bijzonder vlot zijn en in het middelpunt van de belangstelling, zijn ze niet bepaald losbandig of exhibitionistisch en verspillen ze hun energie niet aan poeha. Op deze dag geborenen bezitten vaak raffinement en charme, maar kunnen ook streng genoeg zijn om bewonderaars op een afstand te houden.

Een van de grootste uitdagingen voor 17-augustus-mensen is hun twistzieke kant onder controle te houden, evenals hun neiging om het ene moment vijandig te zijn en het volgende in de verdediging te gaan. Als ze niet oppassen, kunnen zulke neigingen ernstige moeilijkheden opleveren, waardoor ze niet alleen vijanden maken maar ook hun familie en vrienden tegen zich in het harnas jagen. Wie van 17-augustus-mensen houdt en hen begrijpt, probeert meestal geduld op te brengen voor dit soort ongetemde energie en vergeeft hun hun verbalen en daadwerkelijke uitbarstingen, tot het moment waarop ze hun boekje te buiten gaan. Psychologisch beschouwd komt bij veel 17-augustus-mensen dit soort gedrag voort uit verborgen onzekerheden en verdrongen minderwaardigheidsgevoelens, stammend uit hun jeugd. Typerend hiervoor zijn ernstige problemen met een van de ouders (meestal van hetzelfde geslacht) met wie ze een haat-liefdeverhouding hebben of hadden. Ook nemen ze vaak niet de moeite zichzelf goed te leren kennen, waardoor ze als het tegenzit gaan broeden of gefrustreerd raken in plaats van te leren van zo’n ervaring. Soms kan psychische hulp voor hen nuttig zijn om zichzelf beter te leren kennen.

Door hun diepzinnigheid en subtiele denken hebben deze veelzijdige mensen op diverse terreinen veel te bieden, als ze hun energie in de hand weten te houden. Hoewel ze zelden handelen met kwade bedoelingen. kunnen ze gedreven worden door opgepotte krachten die sterker zoeken dan zijzelf. Diverse vormen van geestelijke discipline kunnen hen helpen deze onstuimige energieën te kanaliseren, ofwel, alert te zijn op de voortekenen ervan en de wind temperen voor de storm opsteekt.

Gezondheid:
Het grootste gezondheidsgevaar voor 17-augustus-mensen zijn ziekten die veroorzaakt worden door verdrongen agressie. Als ze het zo ver laten komen dat hun problemen aan hen gaan vreten en ze deze zorgen uiten in de vorm van woede uitbarstingen, riskeren ze maagzweren, darmklachten, hoge bloeddruk en kwaadaardige tumoren. Zich wat socialer opstellen en werken en leven op een energieke, ontspannen manier doet wonderen voor hun gezondheid. Bezigheden waarbij ze zich open en vrij kunnen uiten zijn heilzaam voor hen, groepssporten, samen eten en allerlei andere sociale activiteiten. Aan alle vormen van depressie (vaak is dat naar binnen gerichte woede) moet zo snel mogelijk aandacht worden besteed.

Advies:
Wees als het even kan wat minder intens. Overweeg je motivaties in alle rust, leer jezelf beter kennen. Houd jezelf in de gaten en leer de eerste waarschuwingstekenen te signaleren. Houd het leuk.

Sterke kanten:
Veelzijdig, sterk en aards

Zwakke kanten:
Onstuimig, vijandig en hooghartig.

Meditatie:
Neus aanraken betekent nee.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 18 augustus
De dag van volharding

Op 18 augustus geborenen vinden soms problemen -ook uitdagingen -op hun weg die opgelost moeten worden omdat ze er niet omheen kunnen. Hoe succesvol en gelukkig ze ook zijn, hun pad is bezaaid met moeilijkheden die constant
de kop opsteken om hen als het ware steeds opnieuw op de proef te stellen. Door hun grote gevoeligheid, komen verdriet en tegenslagen bij op deze dag geborenen harder aan dan bij veel anderen. Toch laten ze zich hier zelden door van hun stuk brengen, omdat ze weten dat, juist door deze moeilijkheden te overwinnen, het leven meer inhoud krijgt.

Geen enkele discussie, op welk gebied ook, kan op deze dag geborenen ervan overtuigen dat er ook maar enig echt substituut bestaat voor eigen ervaringen. De strijd om hun persoonlijke levensvisie kenbaar te maken, kan moeilijk zijn, maar dat hebben ze er alleszins voor over.
Veel op deze dag geborenen worden geplaagd door verborgen angsten, en zelfs fobieën, die in het onderbewuste op de loer liggen als halfverborgen monsters. Wat hun bezigheden in het leven ook zijn -informatie of entertainment, productie of dienstverlening -, deze draken komen geheid op hun pad en dus worden ze genoodzaakt die te verslaan.

Het komt vaak voor dat de problemen die zich voordoen, veroorzaakt worden door partners of goede vrienden die zulke problemen aantrekken door hun persoonlijkheid of beroep. Een 18-augustus-mens kan van onschatbare waarde zijn als hulpverlener, gids of adviseur om de ander te helpen hoe bepaalde verantwoordelijkheden aangepakt en opgelost kunnen worden.

Op deze dag geborenen kunnen goed functioneren als leiders en beschouwen doorgaans een grote uitdaging als een mogelijkheid tot een nog groter succes. Een van deze uitdagingen of conflicten kan echter een centrale rol gaan spelen in hun leven, bijvoorbeeld in de meer permanente vorm van een onverzettelijke tegenstander.

Maar 18-augustus-mensen blijven volhouden. Hoewel hun strijd voortduurt en hun verantwoordelijkheden toenemen, kunnen ze er niettemin oud mee worden en een welverdiend geluk vinden. Deze mensen zijn geen klagers, noch zijn het professionele martelaars. Ze nemen elke uitdaging wals die komt en lossen het probleem zo snel mogelijk op. Hun levensvisie komt erop neer dat het leven geen lolletje is, maar dat ze het beste er van proberen te maken. Ze zijn optimistisch noch pessimistisch, expansief noch geremd, het zijn in de eerste plaats realisten die de dingen trachten te zien wals ze zijn en het beste maken van de situatie wals deze zich voordoet. Een ding is zeker -ze zijn op de wereld voor de lange duur, zelfs als het leven meer neerkomt op overleven dan op plezier hebben.

Gezondheid
In het algemeen zijn 18-augustus-mensen voor het in stand houden van een goede gezondheid en omdat ze geloven in ervaring staan ze meer open voor persoonlijke suggesties van vrienden en familie dan voor kennis uit boeken. Hun drukke schema's laten echter weinig tijd vrij voor praktische gezondheidszorg. Omdat ze zichzelf zo onder druk zetten en veel problemen moeten oplossen, zouden ze geregeld rustpauzes in hun dagschema moeten inlassen. Ook voldoende slaap is belangrijk als hun motor zo lang en hard moet werken. Vakanties zijn essentieel en geen luxe, evenals een evenwichtig dieet met de nadruk op graanproducten en verse groenten, en vlees en suiker in beperkte mate.

Advies:
Pijn is niet altijd noodzakelijk; problemen oplossen is niet de enige manier van leven. Wees niet te veel met jezelf bezig. Ga uit en geniet. Neem tijd voor jezelf en ontspan je.

Sterke kanten:
Plooibaar, geduldig en diepzinnig

Zwakke kanten:
Worstelend, geobsedeerd en vechtlustig

Meditatie:
De moeilijkste manier is niet altijd de beste.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 19 augustus
De dag van de opzienbarende verassingen

Op 19 augustus geborenen hebben vaak levensthema's die betrekking hebben op het achterhouden, zowel als het blootgeven van informatie over henzelf, maar ook over anderen. Soms is deze informatie niet persoonlijk maar gaat het over objectieve onderwerpen van wetenschappelijke, filosofische of natuurlijke aard. Na lang iets geheim te houden kan een 19-augusrus-mens dit vaak op grootse wijze openbaar maken.

Op deze dag geborenen zijn soms nogal ongrijpbaar. Als je ze door denkt re hebben, blijken ze toch weer anders te zijn. Vandaar dat op deze dag geborenen -soms onterecht- de naam hebben onbetrouwbaar te zijn. De sleutel tot meer begrip ligt in de vraag waarom ze zich het ene moment gedekt houden, terwijl ze zichzelf het volgende moment volledig blootgeveo. Op 19 augustus geborenen met veel ambitie zorgen ervoor hun carrière stap voor stap op te bouwen, terwijl ze tegelijkertijd elk spoor van zwakheid of indiscretie, dat hun naam kan schaden, verbergen. De strijd om zo’n imago in stand te houden is een privé aangelegenheid, maar het kan hen van de onderste lagen van de samenleving opstoten naar de hoogste top.

Deze mensen weten ook hoe ze geheimen over anderen in hun voordeel kunnen gebruiken; wanneer deze openbaar te maken en wanneer ze geheim te houden. Ze hebben de vinger aan de pols van de tijd waarin ze leven en wel dusdanig dat ze niet alleen op de hoogte zijn van datgene wat er om hen heen gebeurt, maar daar soms ook zelf de hand in hebben. Op deze dag geborenen zijn vaak maatschappelijk of technisch actief, hun ontdekkingen kunnen hele nieuwe werelden openen waar anderen iets aan hebben. De combinatie van deze eigenschappen kan niet alleen trendsetters voortbrengen, maar ook echte uitvinders en architecten van de toekomst.

Meer ontwikkelde op deze dag geborenen hechten veel waarde aan de waarheid, maar hebben vaak tevens de indruk dat hun omgeving daar nog niet klaar voor is. Dus zwijgen ze erover, soms jarenlang. Pas als ze het gevoel hebben dat men er open voor staat zeggen ze het, vaak op een heel directe manier al vraagt men zich soms af waarom ze zo lang hun mond erover hebben gehouden

Besef wel dat deze mensen niet zo voorzichtig zijn vanwege een of ander minderwaardigheidscomplex. Ze weten heel goed wat ze waard zijn en bezitten voldoende zelfvertrouwen, maar doen niets voordat de tijd rijp is Hierdoor lopen ze het gevaar dingen zo lang uit te.stellen dat ze bepaalde kansen missen. Soms leven ze in een droomwereld waarin ze allerlei rancunes en gekwetstheid koesteren

Anderen interpreteren het zonnige uiterlijk van 19-augustus-mensen vaak als oprecht en open en ontlenen daaraan allerlei conclusies over hun karakter en kwaliteiten Deze onconventionele mensen zullen zich echter zelden voegen naar bepaalde ideeën over hen of aan andermans verwachtingen voldoen; daarvoor is hun persoonlijkheid te gecompliceerd en hun handelwijze te indirect

Gezondheid
Regelmatige medische checkups zijn belangrijk voor deze mensen; als ze die niet gestructureerd plannen, stellen ze het bezoek aan een arts soms zo lang uit dat kleine klachten chronisch kunnen worden. Door hun neiging te veel voor zich te houden, willen ze soms niet met een vreemde over zichzelf praten. Het is dus belangrijk een relatie op te bouwen met een arts die ze vertrouwen. Soms moeten ze eerst ziek worden voor ze bereid zijn zich te onderwerpen aan een streng gezondheidsregime met een verstandig dieet en voldoende lichaamsbeweging. Op deze dag geborenen gedijen het best op een simpel dieet met een tikkeltje sensualiteit om hen geïnteresseerd te houden. Ingewandsziekten voorkomen is beter dan ze te moeten genezen.

Advies:
Stel dingen niet te lang uit. Waarom al die geheimzinnigheid? Beslis jij alleen wat waar is? Tracht minder glad over te komen. Concentreer je en laat je niet afleiden.

Sterke kanten:
Geduldig, zelvertrouwen en invloedrijk

Zwakke kanten:
Overmoedig en stiekum

Meditatie:
Als een kind honger heeft, moet het eten
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw 20 augustus
De dag van het verborgen geheim

Op deze dag geborenen kunnen soms hun hele leven laten beheersen door dingen die gebeurd zijn in hun verleden en geheim zijn gehouden. Moedige 20-augustus-mensen lossen dit mysterie op door het onder ogen te zien en ermee in het reine te komen. Soms kan dat jaren duren. Behalve hun naaste vertrouwelingen, moeten velen van hen er niet aan denken dat ook maar iemand de waarheid over hen ontdekt. Vaak maakt hen dit reuze eenzaam, hoe succesvol ze verder ook zijn.
Soms is de aard van dit geheim onbekend en zijn ze zich er zelf evenmin van bewust. Hoewel ze vaak voelen dat er iets verontrustends is voorgevallen, weten ze niet altijd wat dit precies is. In zulke gevallen is het aftasten van hun geheugen van essentieel belang om sterk en onafhankelijk te worden en zich te bevrijden van hun emotionele bagage.

Dit betekent niet dat 20-augustus-mensen niet gezellig en vrolijk kunnen zijn. Wel worden ze vaak omringd worden door een aura van nadenkendheid, zelfs in hun opgewektste momenten. Ze nemen de gevoelens van anderen altijd serieus daar ze zich bewust zijn van de moeilijkheden die het leven voor elk mens in petto kan hebben.

Omdat de verbeeldingskracht van 20-augustus-mensen groot is, kunnen ze die beter op een constructieve manier gebruiken, dan zich erdoor te laten meeslepen. Dit aspect van hun persoonlijkheid kan dusdanig complex zijn dat ze er vaak moeilijk met anderen over kunnen praten. De geestverschijningen die op deze dag geborenen ontmoeten, hebben niet altijd de vorm van dromen of fantasieën, maar kunnen bij bijzondere, gekwelde of destructieve individuen ook menselijke vormen aannemen. Vaak trekken ze behoeftige of getraumatiseerde mensen aan door hun grote invoelingsvermogen en mededogen. Voor het lijden van anderen. Ze zijn vaak sterker dan de meeste mensen doordat ze niet alleen hun eigen angsten onder ogen hebben gezien en overwonnen hebben, maar ook anderen daarmee hebben geholpen.

Op 20 augustus geborenen geven zich graag over aan een staat van vervoering om zichzelf te kunnen vergeten. Euforie, zowel op natuurlijke als kunstmatige wijze tot stand gebracht, is iets wat ze graag willen ervaren. Als deze opwindende ervaringen binnen de perken worden gehouden en niet gebruikt worden om de werkelijkheid te ontvluchten, maar als emotionele uitlaatklep, kan dit zinvol zijn, hoewel ze rekening dienen te houden met de hachelijke en negatieve aspecten van zo'n intense ervaring op de lange duur. Ook moeten ze zich realiseren dat ze, door zo'n trip te maken, hun vrienden of geliefden in een positie manoeuvreren waarbij ze of eraan mee moeten doen of buitengesloten worden.
Doorgaans zijn 20-augustus-mensen kalm en zwijgzaam en willen ze niet de aandacht op zich vestigen. Daarnaast kunnen ze natuurlijk en ongedwongen zijn met hun naasten, in situaties waarin ze zich vertrouwd en bemind voelen.

Gezondheid
Als genoemd, moeten deze mensen oppassen voor allerlei vormen van verslaving. Hun behoefte om de pijn (en de verveling) van het dagelijks leven te ontvluchten, kan hen op het verkeerde pad brengen. Gezond blijven is voor deze mensen dus grotendeels een kwestie van zelfbeheersing. Aan voldoende lichaamsbeweging hoeft het op deze dag geborenen niet te ontbreken, want als ze er de energie voor hebben zoeken ze vanzelf activiteiten uit als wandelen en zwemmen. Deze mensen moeten oppassen voor problemen met hun ingewanden, lever en nieren en zich laten onderzoeken zodra ze klachten krijgen.

Advies:
Om het verleden los te laten moet men het eerst erkennen en begrijpen. Blijf er niet in vastzitten; vandaag kan een nieuw begin zijn. Gun jezelf alleen het allerbeste.

Sterke kanten:
Fantasierijk, invoelend en moedig/

Zwakke kanten:
Tobberig, eenzaam en vluchtgedrag

Meditatie:
We leven in het heden en daarmee moeten we het doen, hoe kort en van voorbijgaande aard het ook is.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw-Maagd 21 augustus
De dag van het onzichtbare.

Op 21 augustus geborenen vechten een op voorhand verloren strijd als ze zichzelf willen beschermen tegen de kritische blik van anderen. Deze teruggetrokken, individuen willen met rust worden gelaten, hoewel deze luxe hen zelden vergund is.
Hun diepere gevoelens, gedachten en ideeën houden ze meestal voor zich; daarover praten ze alleen met mensen die ze vertrouwen. Voorzover ze geen professionele performers zijn, kan te kijk staan iets weerzinwekkends zijn. Hoe meer ze zich verstoppen, hoe meer aandacht ze schijnen te trekken. Zo wordt hun leven beheerst door twee tegenstrijdige krachten; de behoefte zich te verstoppen en de toenemende vraag van de buitenwereld om zich te vertonen.

Soms maken alleen al hun uiterlijk en karakter het onmogelijk om aan de belangstelling van anderen te ontkomen. Zodra ze zich neerleggen bij hun lot en hun plaats innemen in de samenleving, zullen ze echter gaandeweg leren om zo nodig een deel van hun privé-leven te delen met anderen zonder hierdoor gekwetst te raken of in verlegenheid te worden gebracht. Ook zullen ze zich dan minder gedwongen voelen zich onnatuurlijk en extravert voor te doen. Als ze echter trachten de eisen die de buitenwereld aan hen stelt te ontvluchten, zoeken ze vaak troost in allerlei excessieve of bizarre relaties, waarmee ze zichzelf en hun familie schade kunnen berokkenen.

Als ze gewone mensen zouden zijn, zonder controversiële bemoeienissen en beroepen, zou dit minder conflicten opleveren tussen hun openbare leven en hun privé-bestaan. Vaak komen op deze dag geborenen over als nogal gesloten en moeilijk in de omgang, daar ze zelden de eerste stap zetten of het gesprek openen; ook doen ze niet hun best om het anderen naar de zin te maken, waardoor ze vaak de indruk wekken zich op de vlakte te houden. De reden voor dit gedrag is dat ze vrij willen zijn en zich liever niet met anderen willen inlaten. Toch gaat er achter hun ontwijkende houding, naar buiten toe, vaak een bijzonder mens schuil, wiens ideeën en werkelijke persoonlijkheid, eenmaal bekend, bewondering kunnen afdwingen van meer extraverte zielen.

In familieverband functioneren 21-augustus-mensen uitstekend, vooral vrouwen geboren op deze dag. Zowel mannen als vrouwen kunnen een rots in de branding zijn en aarzelen niet hun aanwezigheid voelbaar en hun mening kenbaar te maken en te staan op hun onafhankelijkheid, zelfs als dit leidt tot onmin. Sommige 21-augustus-mensen onderdrukken hun eigen gevoelens ten behoeve van anderen, maar nooit onder dwang. Ook verafschuwen ze tirannie, pseudo-verfijndheid of sociaal geslijm. Bepaald niet onnozel of vrijgevig met geld, zijn ze niettemin buitengewoon royaal zolang ze er niet toe worden gedwongen

. Zich sensueel zowel als seksueel kunnen uiten is belangrijk voor deze mensen, hoewel ze moeten oppassen voor excessief gedrag, daar ze zelf vaak bijzonder aantrekkelijk en verleidelijk zijn. Wat hun emotionele en spirituele behoeften betreft, kunnen familie en maatschappelijk werk hun bevredigingschenken.

Gezondheid.
Doorgaans zijn 21-augustus- mensen beschermend en koesterend wat de gezondheid van hun naasten ten goede komt Zodra ze zich echter zorgen maken over hun eigen welzijn en dat van hun dierbaren, kan dit onnodig veel stress opleveren.Vandaar dat ze moeten oppassen voor maagzweren en zweren aan de twaalfvingerige darm. Gelukkig zijn 21-augustus-mensen niet bang voor de tandarts of dokter: ze gaan geregeld voor controle en zoeken hulp bij ziekte,Aanvankelijk kunnen ze homeopathische remedies wantrouwen, maar ze zijn verstandig genoeg om deze niet zonder meer af te wijzen en maken er gebruik van als het helpt.

Advies:
Accepteer je sociale verplichtingen; tracht een evenwicht te vinden tussen je openbare leven en je privé-bestaan. Wees minder wantrouwend en stel je meer open. Sta niet meteen met je oordeel over anderen klaar: Heb niet het gevoel jezelf steeds te moeten bewijzen.

Sterke kanten:
Kalm, behulpzaam en beschermend

Zwakke kanten:
Overbeschermend, gesloten en ongrijpbaar.

Meditatie:
In de muziek is sprake van een ruimte tussen twee stemmen die tegelijkertijd hoorbaar zijn.
 
Gereageerd door LilWiz op :
 
Jippie mijn 1e deel van mijn sterrenbeeld [Big Grin]
 
Gereageerd door NiMS op :
 
quote:
Origineel van LilWiz:
Jippie mijn 1e deel van mijn sterrenbeeld [Big Grin]

Op welke dag van de maagd ben je jarig dan?
 
Gereageerd door LilWiz op :
 
quote:
Origineel van NiMS:
quote:
Origineel van LilWiz:
Jippie mijn 1e deel van mijn sterrenbeeld [Big Grin]

Op welke dag van de maagd ben je jarig dan?
Ik hoorde dat ik maag/weegschaal was, 23 september...jajaja 2 maanden lezen voor me
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw-Maagd 22 augustus
De dag van wereldwijsheid

Hoe ver geborenen op 22 augustus ook gaan in hun beeldende, fantasievolle en creatieve bezigheden, ze putten hun basiservaringen altijd uit de gewone dingen van het dagelijks leven. Deze mensen verloochenen hun achtergrond niet en zijn
realistisch aangaande hun eigen capaciteiten. Vandaar dat ze pretenties verafschuwen en mensen beklagen die zichzelf of anderen in gevaar brengen door overmoed of zelfoverschatting. Op basis van een degelijke levenservaring gebruiken 22-augustus-mensen doorgaans hun logisch verstand, zowel in lichamelijk opzicht als bij abstracte concepten en vergevorderde kennis.
Het is niet verbazingwekkend dat allerlei verzamelaars zijn geboren op deze dag; deze mensen hebben vaak een voorliefde voor alledaagse objecten en met hun geoefend oog zien ze de schoonheid van mooi gemaakte functionele voorwerpen, die anderen vaak ontgaat.

De meeste 22-augustus-mensen zijn bijzonder geduldig en hebben geen zin zich te haasten omdat anders hun mooie plannen misschien in duigen vallen. Ze plannen hun toekomst, vergroten hun vakmanschap of theoretiseren jarenlang in stilte en handelen vervolgens op het juiste moment met grote vastbeslotenheid, na jaren van voorbereiding. Kenmerkend is hun grote originaliteit (altijd op het hoogst professionele niveau).

Deze mensen zetten hun ideeën op onverschrokken wijze door. Of hun talent nu groot of klein is, ze benutten het ten volle. In dit opzicht zijn ze zelden afgunstig op anderen, omdat ze weten dat 'genialiteit bestaat uit één procent inspiratie en negenennegentig procent transpiratie'. Ook laten op deze dag geborenen zich niet van streek brengen door mensen die aan hun capaciteiten twijfelen, hun antwoord daarop is gewoon: goed werk afleveren waarvan de resultaten voor zichzelf spreken.

Op 22 augustus geborenen zijn bijzonder trouw aan hun vrienden, familie, zakenpartners en collega's. Niettemin laten ze niet de baas over zich spelen of zich commanderen. Terwijl ze uiterlijk oprecht, sterk en uitgesproken overkomen, tonen ze zelden hun diepste gevoelens.
Dingen ontdekken, mysteries oplossen en geheimen ontsluieren kan maniakale vormen aannemen bij de nieuwsgierige types geboren op deze dag. Veel 22-augustus-mensen zijn ook gefascineerd door de oudheid. Voor hen is de geschiedenis een uitgestrekt, onbekend avontuur dat onderzocht moet worden. Als ze zich echter met huid en haar aan hun hobby's en interesses overleveren, riskeren ze daarmee hun vrienden en familie te verwaarlozen.

Op deze dag geborenen moeten ook oppassen zichzelf geen goddelijke status aan te meten. In plaats van een imago van onfeilbaarheid op te bouwen, zou het beter zijn als ze hun fouten toegaven en hun motivaties eens kritisch onder de loep namen. De meest ontwikkelde 22-augustus-mensen doen het goed in leidende posities, maar ook als collega's, deelnemers en partners en kunnen hun autoritaire neigingen goed intomen.

Gezondheid
Op 22 augustus geborenen zijn gefascineerd door het avontuur en kunnen zichzelf daardoor in gevaar brengen of ongelukken riskeren. Daarnaast houden ze van lekker eten; niets is te dol voor hun geoefende smaakpapillen. Als ze de wilskracht kunnen opbrengen om te kiezen voor meer graanproducten, verse groenten en fruit en minder vlees, vet en suiker; zullen ze zich energieker voelen. lichaamsbeweging zou een topprioriteit moeten zijn, daar dit er vaak bij inschiet. Ze moeten dus serieus pogen om tijd vrij te maken en te ontdekken welke vorm van lichaamsbeweging het geschiktst voor hen is, bijvoorbeeld wandelen, zwemmen, joggen enzovoort.

Advies:
Stel je open voor advies en suggesties. Tracht je geliefden of zakenpartners niet af te troeven. Anderen vinden je aardiger als je je zwakheden toegeeft; je hoeft je niet altijd zo stoer voor te doen.

Sterke kanten:
Fantasievol, geduldig en wereldwijs

Zwakke kanten:
Dominant, egoïstisch en star.

Meditatie:
Causaliteit is iets wat we aannemen, maar meestal kunnen we van twee gebeurtenissen alleen maar vaststellen dat de een op de ander volgt.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Leeuw-Maagd 23 augustus
De dag van levendige precisie

Op 23 augustus geborenen staan enigszins afstandelijk in het leven, waardoor ze een nogal koele indruk maken. Of dit te maken heeft met hun geringe interesse in alledaagse dingen of een gepreoccupeerdheid met hun eigen noden en behoeften,
ze komen op anderen vaak over als egoïstisch In werkelijkheid zijn ze niet zozeer egoïstisch als wel met zichzelf bezig en worden ze volledig opgeslokt door hun interesses en datgene wat ze in het leven willen bereiken.

Veel 23-augustus-mensen zijn goed in het verdienen van geld en het verzamelen van materiële bezittingen Maar in feite is hun behoefte anderen te leiden en richting te geven belangrijker voor hen. Op deze dag geborenen zijn meestal! doelgerichte, no-nonsense gedreven, intense persoonlijkheden. De manieren waarop ze hun doel bereiken zijn meestal recht door zee en op het botte af, maar wel effectief, en ze dulden daarbij geen hinder of tegenspraak; natuurlijk zijn niet alle 23-augustus-mensen zo irritant.

Dit betekent echter niet dat op deze dag geborenen erg gezellige mensen zijn Integendeel, ze doen hun werk en projecten liefst zo veel mogelijk alleen. In onderlinge relaties en hun werk eisen ze echter autonomie en ze zijn nogal agressief als het erom gaat hun zin door te zetten; hun houding is er doorgaans een van leven en laten leven, zolang zij zelf tenminte voldoende aan hun trekken komen.

Op deze dag geborenen zijn vaak technisch aangelegd. Ze zijn handig in het uitvinden hoe dingen werken, zijn goede klussets en tonen, bij wat ze ook doen, de nodige expertise en vakmanschap. Ze zijn in staat hun scherpe verstandelijke vermogens te focussen op de wereld van materie waarmee ze zo nauw verbonden zijn. Ze zijn echter nogal bezitterig als het om objecten of mensen gaat en moeten daarom leren minder heerszuchtig te zijn. Hun behoefte om vriendelijkheid en liefde te uiten vindt een uitlaat in de vorm van onbaatzuchtige daden, vooral omdat ze graag behulpzaam zijn in bepaalde situaties.

Deze mensen hebben, behalve vechtlust, een enorme hoeveelheid energie; ze deinzen zelden terug van een confrontatie. Vaak zien ze zichzelf als verdedigers van de zwakken en minder bedeelden, maar ze moeten niet al te enthousiast worden met dit beschermende gedrag. Het is essentieel dat op deze dag geborenen hun energie in de hand Ieren houden en op constructieve wijze leren gebruiken, hopelijk al tijdens hun pubertijd Ook kan hun agressie worden gesublimeerd in sportieve activiteiten en allerlei vormen van lichaamsbeweging. Hun hang naar opwinding kan 23-augustus-mensen in contact brengen met opwindende mensen, types met een vrije geest die hun wilde kant tonen, of solide individuen met wie ze zich kunnen ontspannen.

Gezondheid
Op 23 augustus geborenen kunnen kampen met diverse psychische moeilijkheden, meestal in de vorm van emotionele geremdheid. Vaak uiten ze hun gevoelens abrupt of in extreme gevallen klappen ze dicht en worden ze ongevoelig. Psychotherapie is in dat geval aan te bevelen. Soms reageren ze niet goed op te veel suiker; hoewel ze er vaak behoefte aan hebben. Met deze gevoeligheid plus potentiële voedselallergieën dient rekening te worden gehouden. Zoals gezegd is veel en geregelde lichaamsbeweging belangrijk voor deze intense mensen, vooral wedstrijdsporten die niet alleen voor de opwinding van de overwinning zorgen, maar hun ook de kans geeft te tonen dat ze sportieve verliezers zijn.

Advies:
Tracht begrip op te brengen voor de gevoelens van anderen maar ook voor je eigen diepste behoeften. Houd je agressieve neigingen in bedwang zonder dicht te klappen. Probeer onbaatzuchtig te geven. Verlies jezelf niet in materiële aangelegenheden.

Sterke kanten:
Intens, evenwichtig en technisch

Zwakke kanten:
Met zichzel bezig, afstandellijk en emotioneel geblokeerd.

Meditatie:
Gewoon aardig zijn kan voor een werkelijk ambitieus mens een grootse prestatie zijn.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 24 augustus
De dag van scherpzinnige observatie.

Op 24 augustus geborenen hebben de behoefte mysteries, die hun interesse wekken, te ontrafelen. Ze voelen zich aangetrokken tot alle duistere, onbegrepen, niet in kaart gebrachte gebieden van de menselijke kennis. Op deze dag geborenen zijn niet alleen geïnteresseerd in de menselijke conditie, maar verwerven ook gaandeweg objectieve praktische of theoretische kennis op het gebied van filosofie of wetenschap. In hun niet aflatend zoeken naar informatie en details die hen helpen zin aan het leven te geven en het te verrijken, gaan ze heel ver

Het ontrafelen van moeilijkheden is iets natuurlijks voor 24-augustus-mensen; ze zijn dol op allerlei soorten puzzels, paradoxen en raadsels. Te beweren dat ze zelf soms ook moeilijk te volgen zijn is een understatement. Soms verdwalen ze praktisch in een labyrint van gedachten, of een netwerk van ingewikkelde ideeën. Maar hoewel op deze dag geborenen moeilijk te vatten zijn, voelen ze zichzelf zelden verloren.

Helaas zijn 24-augustus-mensen zich er vaak niet van bewust dat zijzelf in feite even ingewikkeld in elkaar zitten als hun werk, onderzoeksgebieden of creaties; doorgaans zien ze, zichzelf als simpel en direct. Dit kan problemen opleveren voor hun naasten. Hun familieleden, vrienden en geliefden hebben vaak het gevoel in het duister te tasten naar hun motieven, werkelijke gevoelens en behoeften. Als men hen echter beticht van verwarring stichten, het bemoeilijken van iets of van het geven van ontwijkende antwoorden, reageren 24-augustus-mensen vaak met verbijstering en ontkenning.

Teneinde de waarheid bloot te leggen, is het mogelijk dat een 24-augustus-mens niet alleen spit in boeken en het menselijk karakter, maar ook Ietterlijk in de grond of het bos speurt, de hemel verkent en in de diepte van de oceaan de wonderen van de natuur ontdekt. Op vakantie doen 24-augustus-mensen niets liever dan dingen ontdekken die volledig nieuw voor hen zijn. Hun hobby's en soms ook hun carrière weerspiegelt vaak deze behoefte.

Op deze dag geborenen kunnen goede ouders zijn vanege hun enorme interesse in de ontwikkeling van hun kinderen. Niettemin moeten ze daarbij de privacy en ruimte die elk mens nodig heeft, respecteren. Dit betekent dat ze hun neiging het gedrag van hun kinderen te veel te analyseren, binnen de perken moeten houden en het leven van hun kroost niet moeten overstructureren
.
Het zou goed zijn als 24-augustus-mensen niet alleen hun eigen leven zo veel mogelijk zouden vereenvoudigen maar ook veel van de eindeloze ingewikkeldheden, die ze niet alleen ontdekken, maar zelf ook creëren. Tevens moeten ze proberen zich zo min mogelijk te bemoeien met het leven van de mensen om hen heen; hun relaties zullen opmerkelijk verbeteren als ze hun vrienden en geliefden af en toe hun eigen gang laten gaan.

Gezondheid
Sommige 24-augustus-mensen zijn zwartkijkers en maken zich zorgen over elk detail van hun anatomie of psyche. Hierdoor kunnen ze in paniek raken bij de geringste afwijking. Voor hun dierbaren kan het moeilijk zijn als ze over diens gezondheid net zo obsessief bezorgd zijn. Het is essentieel dat op deze dag geborenen leren zich te ontspannen en zich niet zo veel zorgen te maken over gezondheidsaangelegenheden. Proberen te genieten van een goede maaltijd is beter is dan eindeloos getob over wat wel en niet goed is om te eten. Ook hebben deze mensen voldoende slaap en ontspanning nodig. Al leen lichte vormen van lichaamsbeweging zijn aan te bevelen.

Advies:
Tob niet over kleinigheden. Laat dingen af en toe op hun beloop. Je observaties worden niet al tijd gewaardeerd. Volg vaker je hart, maar respecteer daarbij de wensen van anderen. Sommige geheimen kunnen onontdekt blijven.

Sterke kanten:
Onderzoekend, opmerkzaam en degelijk.

Zwakke kanten:
Overanalystisch, verstikkend en duister.

Meditatie:
Onze vrienden uit het dierenrijk zijn vaak de beste dansers en musici.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 25 augustus
De dag van de onbeschaamde extravert.

Op 25 augustus geborenen hebben een onweerstaanbare behoefte zichzelf bloot te geven, zowel in het openbaar als privé. Ze kunnen jarenlang geheimen met zich meedragen, dan ineens deze plotseling onthullen en er zelfs mee pronken in het openbaar. De meeste 25-augustus-mensen zijn van nature exhibitionistisch, maar kunnen ook bijzonder gereserveerd zijn als hun dat uitkomt.

Hoewel ze doorgaans gezegend zijn met een actieve intelligentie, zijn ze ook heel lichamelijk; seksueel zowel als emotioneel zijn ze vaak verbazend vroeg rijp. Op deze dag geborenen zijn niet bang hun wensen op een dramatische manier kenbaar te maken en vooral als een 25-augustus-vrouw haar zinnen op een man heeft gezet, is ze daar niet makkelijk vanaf te brengen. Zowel mannen als vrouwen, geboren op deze dag, weten hoe ze hun beste eigenschappen kunnen gebruiken om een eventuele partner voor zich te winnen, met hun schoonheid, hersens of persoonlijkheid.

Soms echter, door een verborgen minderwaardigheidscomplex vanwege hun achtergrond of intellectuele, dan wel maatschappelijke achterstand, zullen 25-augustus-mensen de nadruk leggen op hun lichamelijke kwaliteiten of aantrekkelijke uiterlijk om hun ingebeelde verstandelijke tekortkomingen te compenseren. Vandaar dat deze dag nogal wat vamps en playboys telt.

Niettemin ligt de werkelijke kracht van 25-augustus-mensen meestal op het verstandelijke vlak, en hoe sneller ze zich dit realiseren, hoe beter. Hoe minder ze zich richten op hun fysieke aspecten, hoe beter ze in staat zullen zijn tot een realistische carrièrekeuze te komen en hoe duidelijker hun zelfbeeld zal zijn. Het conflict tussen hun verstandelijke en fysieke kant is niettemin vaak het steeds terugkerende, centrale probleem in het leven van op deze dag geborenen. Zo hebben 25-augustus-mensen er bijvoorbeeld grote behoefte aan bewonderd te worden om hun lichamelijke en verstandelijke kwaliteiten, iets wat soms moeilijk ligt vanwege de stereotiepe opvatting: 'hoe knapper het uiterlijk, hoe minder hersens' en vice versa.

Op deze dag geborenen weten hoe ze hun charme kunnen gebruiken om de aandacht te trekken van mensen die ze bewonderen. Daarnaast moeten ze, los van de goedkeuring van anderen, een gevoel van eigenwaarde trachten te ontwikkelen als ze verder willen komen in het leven. Zo niet, dan kunnen ze geplaagd worden door eindeloze liefdesaffaires, instabiele relaties en allerlei andere emotionele afleidingsmanoeuvres.

Belangrijk is dat 25-augustus-mensen hun werkelijke talenten ontdekken, deze ontwikkelen en de moed hebben om, zo nodig, hun eigen weg te gaan. Als verliefd worden een zelfdestructief patroon wordt, moeten op deze dag geborenen de eerstvolgende keer dat dit weer dreigt te gebeuren, beschouwen als een mogelijkheid om in te zien hoe ze zichzelf voor de gek houden.

Gezondheid
Door hun extraverte aard moeten geborenen op 25 augustus oppassen voor geweld en seksueel overdraagbare ziekten. Belangrijk is. dat ze de consequenties van hun daden inzien, niet alleen met betrekking tot hun gezondheid maar ook ten opzichte van hun familie. Op 25 augustus geborenen die hun hersenen en wilskracht gebruiken. zullen de zin inzien van een gezonde leefstijl. zo niet. dan kunnen ze daar zowel lichamelijk als psychisch onder lijden. Een dieet met zo min mogelijk vlees, dierlijke en andere vetten en voldoende groente en fruit helpt tegen gewichtsproblemen. Geregelde seks met een vaste partner doet hun goed.

Advies:
Je bent als mens waardevol. Tracht niet altijd de goedkeuring van anderen te krijgen. Leer jezelf beter kennen. Houd je van jezelf? Zo niet, werk er dan aan.

Sterke kanten:
Flamboyant, sexy en energiek.

Zwakke kanten:
Behoeftig en onzeker.

Meditatie:
Herhaaldelijk verliefd worden kan duiden op iemands onvermogen om van zichzelf te houden.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 26 augustus
De dag van de behulpzame partner

Op 26 augustus geborenen ambiëren zelden een hoge positie in een zaak, familie of in de maatschappij en werken liever samen met anderen voor een gemeenschappelijk doel. Daarbij komt dat 26-augustus-mensen vaak emotioneel gebonden
zijn aan een sterker, meer naar buiten gericht individu, zoals een broer of zus, partner of vriend, die de aandacht opeist.
Daardoor moeten 26-augustus-mensen soms hun best doen om aandacht te krijgen. Hoewel ze zich bewust zijn van hun eigen waarde, is de buitenwereld niet altijd even snel om die te erkennen. Als geborenen op deze dag tevreden zijn met een ondersteunende rol of geduldig kunnen afwachten tot het hun tijd is om de leiding op zich te nemen, kunnen ze gelukkig en productief zijn; zo niet, dan kunnen ze gefrustreerd raken en tot weinig komen.

Op deze dag geborenen die in hun eentje werken, lijken soms eenzaam en geïsoleerd. Het is waar dat sommige 26-augustus-mensen worden beheerst door gevoelens van zelfmedelijden en uiterst gevoelig zijn voor allerlei vormen van negativiteit of afwijzing. Als deze individuen echter over een sterke wil beschikken en hun leefwijze jarenlang volhouden, of ze
daar wel of niet voor beloond worden, kunnen ze zonder klagen een stabiel bestaan leiden.

Deze mensen zijn vaak uitstekende ouders, daar ze het belang inzien van structuur en overzichtelijkheid in het leven van hun kinderen. Degenen van hen met weinig ambitie stellen meestal geen onmogelijk hoge eisen aan hun kinderen. Als ze echter gefrustreerd zijn door gebrek aan talent of erkenning in hun eigen carrière, moeten ze oppassen dat ze hun eigen, meer getalenteerde kinderen niet opzadelen met de last van hun eigen onverwezenlijkte dromen en hen niet te veel onder druk zetten.

Veel 26-augustus-mensen werken graag achter de schermen en kunnen, in sommige gevallen, de drijvende kracht zijn achter een bekende persoonlijkheid of groepering. Het zijn niet alleen teamspelers, maar ook vinden ze het meestal beter om onzichtbaar en anoniem te blijven dan zich op te winden over een gebrek aan aandacht; in hun ogen genieten ze van een weelde aan vrijheid en kunnen ze hun werk doen zonder dat hun ego hen daarbij in de weg staat. Zulke toegewijde mensen zijn vaak hun gewicht in goud waard voor een familie of bedrijf.

Vroeg of laat (vaak als ze in de vijftig of zestig zijn) kunnen deze mensen zich afvragen: 'En ik dan, wat schiet ik ermee op?', of: 'Mijn God, wat is er gebeurd met mijn leven? Tegen die tijd zijn ze prima in staat om de brui te geven aan hun onzelfzuchtige activiteiten en een heel nieuwe weg in te slaan. Hoewel dit als een schok kan komen voor hen die afhankelijk van hen zijn of degenen die dat als vanzelfsprekend beschouwden, menen 26-augustus- mensen meestal dat ze hun hervonden vrijheid verdienen en voelen ze zich allerminst schuldig over deze verandering.

Gezondheid:
Op 26 augustus geborenen moeten oppassen lichamelijke symptomen van ziekten niet te negeren. Hoewel ze meestal verstandige keuzen maken, kan angst hen ervan weerhouden medische of psychische hulp te zoeken. Hoewel ze veel aandacht besteden aan de gezondheid van familie en vrienden, negeren ze vaak hun eigen welzijn. Een oplettend en behulpzaam familielid of collega kan waardevol zijn door hen te attenderen op hun symptomen. Deze van nature ordelijke mensen hebben meestal gezonde, regelmatige slaappatronen, eetgewoonten en lichaamsbewegingroutines. Om hun culinaire horizon te verbreden zouden ze kunnen experimenteren met nieuwe gerechten, in plaats van genoegen te nemen met fantasieloze kost.

Advies:
Te tolerant zijn is niet altijd goed. Leer voor jezelf op te komen; wees sterk en sta op je rechten voor het werk dat je doet. Leef niet bij de gratie anderen; neem zelf ook eens het initiatief.

Sterke kanten:
Onafhankelijk, tolerant en coöperatief

Zwakke kanten:
Passief, verdringend en opofferend

Meditatie:
Twee gelijktijdig waarneembare vormen op een schilderij creëren een soort ritme.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 27 augustus
De dag van maatschappelijke idealen

Wat hun maatschappelijke positie ook is, op 27 augustus geborenen hebben de neiging zich te identificeren met de gewone man, de underdog en de vertrapten. Ze zijn zich pijnlijk bewust van de tekortkomingen van deze werelden vragen zich constant af hoe ze daar verbetering in kunnen brengen. Hoe onzelfzuchtig hun idealen ook zijn, de meeste op deze dag geborenen hebben een persoonlijke interesse in de bewondering of adoratie van degenen die ze koesteren of verdedigen.

Op 27 augustus geborenen lopen uiteen van intellectuelen die het om bepaalde principes te doen is, tot meer pragmatische types die gericht zijn op tastbare verbeteringen in het leven om hen heen. Beide types gaat de mens en zijn behoeften het meest ter harte, zowel in materieel als spiritueel opzicht. Ze lopen dan ook hetzelfde gevaar, namelijk in hun strijd tegen de tekortkomingen van de samenleving gefrustreerd en negatief ingesteld te raken.

Veel 27-augustus-mensen hebben het gevoel nodig onmisbaar te zijn voor het welzijn van hun familie of sociale groepering. Ze kunnen niet tegen het idee dat bepaalde dingen ook zonder hen vlekkeloos verlopen. Meer ontwikkelde op deze dag geborenen creëren een steeds groter vermogen tot onbaatzuchtig geven en vragen daar weinig of niets voor terug.

Voor 27-augustus-mensen is maatschappelijke betrokkenheid zo fundamenteel, dat ze zelden in staat zijn een carrière op te bouwen in isolement, macht te verwerven zonder meer of rijkdom te vergaren. Een overmatige hang naar macht leidt bij op deze dag geborenen meestal tot een zenuwinstorting en frustraties. Het is essentieel dat zulke 27-augustus-mensen beseffen hoe nauw hun lot verbonden is met dat van hun medemensen en dat ze hun opmerkelijke maatschappelijke vaardigheden daarvoor kunnen gebruiken.

Sommige 27-augustus-mensen zijn in hun jeugd geconfronteerd met de harde realiteit van het leven en verdringen of negeren daardoor soms hun idealistische aard opdat niemand erachter komt hoe idealistisch ze eigenlijk zijn. Hoewel zo iemand geen illusies heeft over de goedheid van anderen en soms heel cynisch kan zijn over het mensdom, weet die persoon niettemin van zichzelf dat hij/zij een fatsoenlijk mens is, waardoor diegene uiteindelijk toch op een pragmatische manier in staat is bij te dragen aan het welzijn van anderen.

Deze dag houdt de belofte in van grote spirituele evolutie en groei, maar een even groot gevaar om toe te geven aan egoïstische verleidingen. De keuze is aan de 27-augustus-mens zelf. Op deze dag geborenen die last hebben van depressies en negatieve gedachten -zogenaamde realisten die in feite pessimist zijn -, doen er goed aan hun mouwen op te stropen en mee te werken aan het gezamenlijk welzijn van hun familie en vrienden. Zich aansluiten bij een vereniging of instantie die zich bezighoudt met het welzijn van de gemeenschap is bijzonder aan te bevelen voor hen, zodat ze zich bewust worden van hun menselijke vermogens.

Gezondheid
Op deze dag geborenen zijn vaak absoluut niet geïnteresseerd in hun eigen gezondheid of uiterlijk. Erger nog, ze putten zichzelf uit door te veel voor anderen te doen. Als ze zich niet gewaardeerd voelen, moeten ze oppassen voor depressies; die kunnen plotseling opduiken, bijvoorbeeld als kinderen opgroeien en 27-augustus-ouders het gevoel hebben overbodig te zijn. Voor dat soort op deze dag geborenen houdt een goede gezondheid direct verband met de stabiliteit van hun eigen innerlijke spirituele en religieuze waarden, maar uiteraard ook met gezonde eet- en slaapgewoonten en voldoende lichaamsbeweging. Bij depressies kunnen ze alcohol beter vermijden.

Advies:
Blijf niet steken in je eigen problemen. De energie die je put uit het helpen van anderen. zal je leven verlichten en je helpen je plaats in de samenleving te vinden. Laat je ideeën en creativiteit niet afremmen door vastgeroeste opvattingen.

Sterke kanten:
Maatschappelijk bewust, zorgzaam en idealistisch.

Zwakke kanten:
Te betrokken, depressief en gestrest.


Meditatie:
Alles houdt verband met elkaar
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 28 augustus
De dag van de taal.

Op 28 augustus geborenen zijn meesters op het gebied van taal. Normaal gesproken slaat dat op het geschreven zowel als het gesproken woord en de meesten van hen zijn daar goed in. In bredere zin houdt dit echter verband met de eigen taal
die spreekt uit. bijvoorbeeld. technisch vakmanschap; op deze dag geborenen die minder verbaal georiënteerd zijn beheersen meestal de technische aspecten van hun vak tot in het kleinste detail. Daarnaast zijn 28-augustus-mensen overtuigend, wat ze zeggen stemt anderen vaak tot nadenken of bewondering voor datgene wat ze doen en soms tot instemming daarmee.

Deze mensen zijn gevatte sprekers en niet alleen goed in hun redenaties maar ook in het manipuleren van bepaalde concepten. Hun argumenten zijn soms zo waterdicht dat er weinig tegenin valt te brengen. Op deze dag geborenen vermijden meestal hoogdravend taalgebruik of pretentieuze technieken zonder meer; voor hen is technische beheersing zinloos, tenzij die ten goede komt aan een zaak of idee die, naar hun mening. de moeite waard is. De bedoeling van 28-augustus-mensen is om door het gebruik van theoretische vaardigheid hun ideeën te verhelderen en daarmee anderen zo nodig. te overtuigen van hun zienswijze.

Soms kunnen 28-augustus-mensen anderen overweldigen met de overtuigingskracht van hun kennis en ideeën. die vaak diepgaand zijn en veelzijdig. Ook kunnen ze hun redenaties staven met voldoende feiten. Vaak echter zijn ze zo van hun gelijk overtuigd dat ze hun gehoor en de behoeften en wensen daarvan verkeerd inschatten; vandaar dat familie, vrienden en het grote publiek het soms met hen eens zijn tijdens een discussie. maar later van gedachten veranderen, of erger nog, de hele zaak vergeten.

Op 28 augustus geborenen die hun intellectuele vermogens niet voldoende hebben ontwikkeld. misschien door hun opvoeding of een te vroege carrièrekeuze. kunnen zich van hun talent voor woordgebruik en ideeën bewust worden door lezen en studie. Veel op deze dag geborenen hebben eveneens aanleg voor vreemde talen.

Het is een natuurlijke zaak dat familie en vrienden 28-augustus-mensen om advies vragen; op deze dag geborenen zijn vaak goede raadgevers, geestelijken, maatschappelijk werkers, politici en dergelijke. Vandaar dat het verantwoordelijkheidsgevoel van een 28-augustus-mens ten opzichte van familie of de samenleving. groot is en ze voorzichtig moeten zijn ; de problemen van anderen niet verkeerd te beïnvloeden met hun uitgesproken mening. Onscrupuleuze individuen die op deze dag zijn geboren. kunnen uitstekende bedriegers, leugenaars en oplichters zijn en op een destructieve manier zeer overtuigend.

Het is belangrijk dat 28-augustus-mensen hun adviezen niet alleen aan anderen geven, maar ze ook zelf ter harte te nemen. dat ze niet te puriteins worden en bepaalde vormen van plezier afwijzen door hun eigen, rigide. intolerante houding en zich beter wat flexibeler kunnen opstellen en rekening houden met de gevoelens van anderen.

Gezondheid
Op 28 augustus geborenen houden er doorgaans vele theorieën op na over gezondheid waardoor ze niet erg openstaan voor advies en andermans raad niet gemakkelijk opvolgen, maar eerder een bron van kennis zijn voor familie en vrienden.Als op deze dag geborenen geïnteresseerd zijn in voedsel en de bereiding ervan, kunnen hun naasten daar profijt van hebben, omdat koken en de keuze van voedsel doorgaans gebaseerd zijn op een fundamentele kennis van voeding. Lange wandelingen doen deze mensen goed vanwege het bekende verband tussen nadenken en bewegen. Plezier in seks kan puriteinse neigingen de kop indrukken.

Advies:
Denk niet dat jouw antwoord het enige juiste is, leer te luisteren naar de mening van anderen. Kom niet aan met eindeloze feiten en voorbeelden als je daarmee het grote beeld uit het oog verliest. Blijf op het rechte pad.

Sterke kanten:
Overtuigens, welbespraakt en intellectueel.

Zwakke kanten:
Onbuigzaam, puriteins en intolerant.

Meditatie:
Witgensteins openingszin "De wereld is een feit" is een uitgangspunt.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 29 augustus
De dag van gestructureerde actie.

Op 29 augustus geborenen hebben bovenal een afschuw van chaos, vandaar dat ze in hun werk structuur en helderheid nastreven. Dit betekent absoluut niet dat ze star zijn of saai. Integendeel ze zijn actiegericht, maar ondanks hun gedrevenheid uiten ze zich op een ordelijke en georganiseerde manier.
Improvisatie is een steeds terugkerend thema in het leven van 29-augustus-mensen. Dit betekent niet alleen dat ze zelden met hun handen in het haar zitten, maar ook dat ze voor een probleem ter plekke nieuwe oplossingen bedenken. In dit opzicht zijn het positieve denkers en doeners, steeds op zoek naar een efficiënter, eleganter of consequenter functioneren.

Op deze dag geborenen liggen echter vaak overhoop met hun gevoelens; emotioneel als ze zijn, is hun privé-leven vaak een chaos. Typisch voor 29-augustus-mensen is dat ze enorm hun best doen hun publieke leven (vaak bijzonder succesvol) en hun privé-leven (doorgaans tumultueus) gescheiden te houden, maar dat dit onafwendbaar uit de hand loopt als ze zich laten leiden door hun emoties, waardoor ze behoorlijk in de problemen kunnen komen. Soms lijkt het erop dat 29-augustus-mensen zich beter alleen op hun werk kunnen concentreren en hun privé-leven maar moeten vergeten, maar hun behoefte aan familie, vrienden en een liefhebbende partner is bijzonder groot. Weinig sociaal als ze zijn, is het belangrijk dat ze, tegenover hun dierbaren, in staat zijn hun liefde op een intieme manier te uiten. Dit is waar de conflicten beginnen vaak worden ze verscheurd tussen enerzijds hun werk en anderzijds hun behoefte aan een bevredigend privé-leven.

Een groot probleem voor naasten of partners van 29-augustus-mensen is, dat ze soms te weinig aandacht krijgen en zich daardoor nogal eenzaam kunnen voelen. In dat geval werkt een direct beroep op hun gevoelens meestal het best. Op deze dag geborenen zijn doorgaans heel lichamelijk ingesteld, seks is bijzonder belangrijk voor hen evenals andere lichamelijke uitingsvormen. Door hun emotionele inslag zijn het vaak opwindende, maar zelden de meest betrouwbare partners.

Vaak zijn 29-augustus-mensen slecht opgewassen tegen te veel stress. Ze zijn geneigd te vluchten in alcohol of andere verdovende middelen. Andere op deze dag geborenen kunnen hun toevlucht nemen tot bizarre gewoonten en fantasieën, of omgaan met vreemde mensen, als een soort uitlaatklep voor hun frustraties. Verscheurd door de eisen die de buitenwereld en hun privé-leven aan hen stellen, kiezen 29-augustus-mensen soms voor deze 'derde' mogelijkheid, die natuurlijk geen oplossing is, maar wel een steeds grotere rol kan gaan spelen in hun leven. Uiteindelijk leidt dit tot tragedie en desintegratie. Als op deze dag geborenen echter greep kunnen krijgen op de vele afzonderlijke eisen van hun intense openbare leven en hun privé-bestaan en deze op een creatieve wijze met elkaar weten te verwennen, kunnen ze succesvol zijn als mens. Improvisatie en aanpassingsvermogen zijn hiervoor de sleutels.

Gezondheid
Door hun gevoelige zenuwen hebben deze mensen de neiging bij stress te vluchten in verslavende middelen. Ook verslaving aan seks en liefde is gevaarlijk daar dit misschien tijdelijk kalmeert maar later kan leiden tot emotionele desintegratie. Hun hersens gebruiken en orde scheppen in hun emotionele chaos. kan leiden tot geluk en voorspoed. Anders opgepast! Hoewel dit vaak hun lot is, verafschuwen ze een chaotisch privé-leven. Daarom moeten ze leren hun leefstijl en leven te nemen zoals het is, in plaats van negatieve kritiek te uiten of hun problemen te ontvluchten. Gevarieerd en lekker eten kan een gevoel van welzijn en stabiliteit geven en is een effectieve afweer tegen potentiële verslavingen.

Advies:
Leer jezelf kennen en van jezelf houden. Neem het leven zoals het is. Leer makkelijk "te switchen van werk naar privé leven; eis niet het onmogelijke van jezelf. Ga er geregeld tussenuit met dierbaren.

Sterke kanten:
Meegaand, fantasievol en gestructureerd

Zwakke kanten:
Vluchtgedrag, behoevend en instabiel/

Meditatie:
Zoals gezegd is: "We hebben de vijand ontmoet en we zijn het zelf".
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 30 augustus
De dag van de rots.

De uiterst competente mensen, geboren op deze dag, zijn ware rotsen in de branding. Daar ze bijzonder goed met geld zijn, houden ze van alles wat met financiën te maken heeft en zijn ze er trots op bedrijfsfondsen of geldzaken van zichzelf of
hun familie succesvol te runnen. Ongeacht waar hun interesse naar uitgaat, de meeste op deze dag geborenen zijn uit op tastbare resultaten in hun werk en begeven zich liever niet op speculatieve of onrealistische terreinen. Het huis van een 30-augustus-mens is doorgaans ordelijk, comfortabel en met zorg ingericht om aan hun materiële behoeften en eisen tegemoet te komen.

De meeste 30-augustus-mensen hebben vertrouwen in hun vermogen vrijwel elke situatie aan te kunnen; soms iets te veel. Vanwege hun 30-augustus-stabiliteit hebben ze de neiging mensen aan te trekken die vervolgens afhankelijk van hen worden, hetgeen een enorme last voor hen kan zijn. Hoewel ze grote verantwoordelijkheden aankunnen hebben ook 30-augustus-mensen hun beperkingen. Als ze de behoefte voelen zich te distantiëren van dit soort mensen bestaat de kans dat ze zich daar schuldig over voelen. Ook kunnen ze zich hierdoor gevleid voelen, maar later spijt krijgen die mensen te hebben aangemoedigd. Zodra ze zich hiervan en van hun werkelijke motieven daarvoor bewust worden, betekent dit
een grote stap voorwaarts in hun persoonlijke groei.

Hun grote zelfvertrouwen en overtuiging van eigen kunnen is vaak minder goed voor hun kinderen en partner. Bij de naasten van 30-augustus-mensen kunnen zich hierdoor grote minderwaardigheidsgevoelens ontwikkelen, vooral in materiële zin. Een ouder met het organisatietalent van een 30-augustus-mens kan nogal eens verstikkend werken, wat soms leidt tot besluiteloosheid bij kinderen. Daarom moeten ouders, geboren op 30 augustus, ervoor zorgen hun kinderen thuis geleidelijk meer, maar niet verpletterende verantwoordelijkheden te geven, en moeten ze ervoor waken te autoritair, onbuigzaam, intolerant of unfair te zijn.

Soms beschuldigen anderen 30-augustus-mensen ervan te materialistisch te zijn. Maar in feite spreekt verstandelijke organisatie en systematisch werken hen meer aan dan belust zijn op bezit. Zelfs 30-augustus-mensen die niet zo veel op hebben met geld, zijn doorgaans heel goed in het organiseren en richting geven aan alles van huishoudelijk werk tot grootschalige projecten. De pragmatische individuen, geboren op deze dag, zijn precies degenen die nodig zijn als het gaat om tastbare resultaten.

Gezondheid
Op 30 augustus geborenen moeten oppassen voor excessen op het gebied van materiële genoegens. Vaak beschouwen ze het leven als een privé-speelplaats van de zintuigen en gaan zich te buiten aan eten, drinken en recreatie. Deze mensen moeten oppassen niet te veel vet, zoetigheid en vlees te eten en beginnen met het minderen van vlees en melkproducten, gevolgd door het beperken van suikers en zetmeel. Naast gewichtsproblemen hebben deze mensen aanleg voor tabak en alcoholverslaving, waar ze vanaf moeten zien te komen voor dit leidt tot aftakeling en chronische ziekten (vooral van lever; maag, slokdarm en hart- en longproblemen). Behalve voor serieuze atleten, is een gematigde vorm van lichaamsbeweging aan te bevelen.

Advies:
Maak anderen niet afhankelijk van je; leer je kinderen onafhankelijk te zijn. Wees flexibel in het hanteren
van regels; probeer niet alles in de hand te houden. Cultiveer je spirituele kant.

Sterke kanten:
Slim met geld, georganiseerd en betrouwbaar.

Zwakke kanten:
Autoritair en onbuigzaam

Meditatie:
De enige regel is de uitzondering.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 31 augustus
De dag van de publieke verschijning

Op 31 augustus geborenen staan zelf vaak in de publieke belangstelling of helpen anderen met het vinden van hun weg in de samenleving. Ze zijn doorgaans nauw betrokken bij wat er om hen heen gebeurt. Niet alleen maken ze vaak deel uit van
de belangrijkste stromingen op dat moment, hun lot is ook om zich, soms op een stille manier, te onderscheiden van hun omgeving. Sommige 31-augustus-mensen zijn onderhoudend en gezellig in de omgang. Anderen zijn serieuzer en houden zich bezig met het verbeteren van het lot van de mensen om hen heen (vooral kinderen). Het meer onderhoudende type is een performer die zijn/haar omgeving graag opvrolijkt. Het serieuzere type wil liever anderen dingen bijbrengen, door het voorbeeld te geven of door het overdragen van bepaalde principes en/of kennis. Ongeacht hoe ze zich maatschappelijk uiten, werken op deze dag geborenen meestal in dienst van hun medemensen, pogend op deze wijze algemene omstandigheden te verbeteren.

Deze mensen weten wat er omgaat in anderen. Als ouder, performer, baas of Ieraar. psychisch beschikken ze over een scherp inzicht en zijn in staat de gedachten en stemmingen van anderen aan te voelen en te beïnvloeden, en indien mogelijk hun medemens te verlichten. Op een gegeven moment zullen 31-augustus-mensen gedwongen worden zich af te vragen of ze niet te afhankelijk zijn van de aandacht van anderen. Op dit punt, vaak halverwege hun leven (rond de tweeënveertig jaar: Uranus- en Saturnusopposities) kunnen ze meer interesse krijgen in hun persoonlijke ontwikkeling, in zichzelf gekeerd raken en hun maatschappelijke bezigheden beperken.

Deze mensen hebben iets dat anderen aantrekt. Ze hebben een vriendelijk, kalm soort charme waardoor anderen zich steeds weer tot hen aangetrokken voelen. Ook al zijn het goede teamleden, het is vaak hun lot om een leidende rol te spelen. Voor zo'n positie hebben ze het nodige talent -onder meer op organisatorisch en besluitvormend terrein-, hoe wel dit ook druk op hen kan uitoefenen. Doorgaans hebben deze mensen een afkeer van pretenties.

In feite staan 31-augustus-mensen bijzonder kritisch tegenover pretenties en hypocritisch gedrag. Hun opmerkingen en commentaar zijn soms ironisch en zelfs bijtend en hun hatelijkheden kunnen hard aankomen. Op deze dag geborenen moeten soms Ieren tactvoller te zijn en wat terughoudender in hun taalgebruik.

Doorgaans hebben 31-augustus-mensen geen moeite hun weg in het leven te vinden. Hun grote strijdpunt is echter hun openbare verplichtingen te verenigen met hun eigen wensen en behoeften. Het hebben van een plekje waar ze zich terug kunnen trekken, een geliefde hobby of een geheime rol die ze spelen ver van het publieke oog, is vaak essentieel voor hun psychisch welzijn. Het duw-en-trekeffect om publieke en privé-aangelegenheden met elkaar te verenigen, kan een interessante manier van leven opleveren.

Gezondheid
Deze mensen hebben soms problemen met hun spijsvertering -met name maag, ingewanden, lever en pancreas - evenals diabetes en zweren aan maag en twaalfvingerige darm voortkomend uit een druk openbaar leven. Yoga en meditatie zijn heilzaam voor op deze dag geborenen, die gebaat zijn met een privé-leven waarin hun spirituele kant tot uiting kan komen. Ook geregelde vakanties zijn sterk aan te bevelen. De dokter of diëtist kan hen een speciaal dieet voorschrijven. Een dagelijkse wandeling doet zowel psychisch als lichamelijk wonderen.

Advies:
Zoek innerlijke raad. Spendeer meer tijd aan jezelf en verminder je behoefte aan bijval en aandacht. Vind een goed evenwicht tussen gezelligheid en verantwoordelijkheid. Cultiveer je appreciatie van anderen.

Sterke kanten:
Dynamisch, invloedrijk en gezellig

Zwakke kanten:
Gelaten, sociaal afhankelijk en bijtend

Meditatie
Ken je het verhaal van de Stadsmuis en de Veldmuis?
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 1 september
De dag van no nonsense

Op I september geborenen zijn taai en in staat de moeilijkheden die het leven voor hen in petto heeft het hoofd te bieden. Ze zijn doorgaans pragmatisch en praktisch maar niettemin charmant, met hun oprechte en directe levenshouding. Op
deze dag geborenen hebben vaak zeer spectaculaire fantasieën, maar zijn tevens in staat zulke dromen te verwezenlijken, zodat ze met hun ideeën soms goed geld kunnen verdienen.

Hun werk nemen 1september-mensen bijzonder serieus. Pogingen om daar luchthartig over te doen of hun prestaties te ondermijnen vinden ze kwetsend. Niettemin luisteren ze naar opbouwende kritiek -ze zijn altijd geïnteresseerd in hoe iets nog beter kan; perfectionistisch als ze zijn, staan ze altijd open voor suggesties ter verbetering.

Hoewel 1-september-mensen verstandelijk ingesteld zijn, hebben ze ook een heel lichamelijke kant. Tenzij aan hun fysieke behoeften wordt voldaan, door waardering zowel zoals stimulatie, voelen ze zich ongelukkig en gefrustreerd. Strijdbaar als ze zijn, voegen ze de daad bij het woord en schrikken ze niet terug voor een gevecht. Vandaar dat ze moeten oppassen niet over mensen heen te walsen, die schrikken van hun directe aanval. Op deze dag geborenen zijn zo overtuigd van de noodzaak dat iemand voor zichzelf moet kunnen opkomen dat ze hun kinderen of geliefden soms aansporen om een verdedigingssport te Ieren. In elk aspect van hun leven zoeken 1-september-mensen naar een samenspel tussen lichaam en geest. Als ze, bijvoorbeeld, een feest of picknick organiseren zijn ze niet te beroerd zelf hun mouwen op te stropen om te koken en op te ruimen. Als ze in een bedrijf een bepaald idee of systeem bedenken, zijn ze pas tevreden als ze dat ten uitvoer kunnen brengen en het ook instandhouden. Wat ze ook creëren, ze willen zelfbetrokken zijn bij de verwezenlijking ervan.

Natuurlijk is seksuele bevrediging belangrijk voor 1-september-mensen, maar op deze dag geborenen hebben partners nodig waarvan ze de geest even interessant vinden als het lichaam. Verder zou het goed zijn als 1-september-mensen hun werk wat minder serieus nemen, en gezelligheid niet uitsluitend beperken tot het weekend of de vakanties,

Op deze dag geborenen kunnen veel conflicten op hun weg aantreffen. Niettemin heb ben deze overlevers ook hun beperkingen. Daarom moeten ze in sommige gevallen niet te veeleisend zijn, maar genoegen nemen met wat ze hebben, inclusief verliezen, en op het juiste moment stoppen. Ze moeten Ieren weg te lopen van het rad van fortuin om catastrofes , te voorkomen. Doordat ze vaak niet van ophouden weten, moeten ze deze les soms op de harde manier leren.

Gezondheid
De gezondheid van 1-september-mensen floreert als ze hun leven structureren rond een regelmatig werkpatroon. Op tijd eten, regelmaat in hun leven en geregelde lichaamsbeweging is het beste voor hen. De lichamelijke behoeften van 1-september-mensen moeten zowel in bed als daarbuiten bevredigd worden. Op deze dag geborenen zijn bijzonder prestatiegericht, dus kunnen ze zich aangetrokken voelen tot één-op-één- sporten als tennis, squash of boksen. Ook zijn ze nogal kieskeurig wat eten betreft, dus kunnen ze het beste hun eigen kooktalenten ontwikkelen of regelmatig eten bij iemand die let op smaak en hoe iets oogt.

Advies:
Leer op tijd te stoppen, weg te lopen en zelf weg te rennen. Misschien ben je lang niet zo sterk als je denkt. Geef niet ongevraagd advies. Wees niet zo serieus. Leer van anderen.

Sterke kanten:
Consentiëus, lichamelijk en onverschrokken.

Zwakke kanten:
Doordrammerig, grimmig en onbuigzaam

Meditatie:
Accepteren wat er gebeurt is essentieel voor het ontdekken van de waarheid.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 2 september
De dag van de zakelijke houding

Op 2 september geborenen houden niet van opsmuk. Ze haten onechtheid en verafschuwen alle vormen van gekunsteldheid. Zelden zal men hen excuses horen maken voor hun werk of gedrag. Ook hebben ze geen tijd voor een diepgaande
analytische uitleg van hun motieven; ze laten hun daden liever voor zichzelf spreken. Deze mensen willen gewoon hun werk doen en kunnen makkelijk workaholics worden.

Helaas hebben op deze dag geborenen, als ze falen of instorten, vaak niet de innerlijke kracht dat aan te kunnen of van richting te veranderen. Ook kunnen ze explosief reageren op onterechte kritiek op hen. Door dit zwakke punt zijn ze soms erg afhankelijk van een zakenpartner of familielid, wiens mening ze respecteren.

De meeste 2-september-mensen komen bescheiden over en houden er niet van de aandacht op zich te vestigen. Als ze gezegend zijn met even bescheiden talenten, kiezen ze doorgaans voor een leven met een lage risicofactor. Bijzondere mensen, geboren op deze dag, houden wel van een beetje gevaar en opwinding, maar veroorzaken die het liefst zelf, in plaats van achter anderen aan te lopen.

Gelijkheid is het motto van op deze dag geborenen, dus zijn ze de eersten om de rechten van Jan Modaal te verdedigen. Als ze hun mening geven, spreken 2-september-mensen gewone taal om door iedereen te worden verstaan en vermijden ze elke schijn van pretentie. Ook hebben ze het niet begrepen op egocentriciteit, slordigheid of onnodige complicaties in de taal of ideeën van anderen. Niettemin zijn ze begaan met mensen die werkelijk in nood zijn of getroffen door tegenslag of rampspoed. Helaas weigeren ze zelf vaak om hulp te zoeken als dat nodig is en verdringen ze hun angsten en onzekerheden, die daardoor later tot uitbarsting kunnen komen in de vorm van een woedeaanval of boosheid.
Deze mensen kunnen meestal goed met -vooral hun eigen -geld en financiën omgaan, zelfs als het om bescheiden bedragen gaat. Veel 2-september-mensen zijn niet alleen materieel ingesteld maar ook bijronder lichamelijk. Ze houden van bruikbare en mooie objecten en materialen, kennen de waarde ervan en handelen daarnaar. In liefdesaangelegenheden kunnen 2-september-mensen heel kieskeurig zijn; ze blijven liever alleen dan dat ze afbreuk doen aan hun verwachtingen. Te zeggen dat ze veeleisend zijn ten opzichte van partners en geliefden is een understatement.

Wat hun achtergrond ook is, 2-september-mensen gedragen zich volgens een strikte erecode. Als ze een overeenkomst sluiten of hun woord geven, valt er niet meer te sjoemelen, wordt er niets meer door de vingers gezien en worden beloften niet gebroken. In dit opzicht zijn ze integer, hoewel hun striktheid en het daarbij behorende gebrek aan sympathie of nuance anderen vaak afschrikt. Ze moeten dus proberen niet te zwaar op de hand te zijn en van het leven te genieten.

Gezondheid
Op 2 september geborenen werken zich soms een ongeluk en raken daardoor overspannen. Ze moeten oppassen voor kwalen die veroorzaakt worden door innerlijke negativiteit of beklag. Vooral hun maag en ingewanden zijn kwetsbaar; dus moeten ze maagzweren en maagzuur voorkomen. Een gul en middenweg vinden tussen emotionele uitbarstingen en verdrongen agressie is essentieel. Gezond eten is een stabiliserende factor; eventueel met hulp van een culinair deskundige of diëtist, die een menu samenstelt afgestemd op hun behoeften; een interesse in koken kan daarbij goed van pas komen. Regelmatige en inspannende lichaamsbeweging is eveneens aan te bevelen.

Advies:
Leer je gevoelens in evenwicht te houden. Neem geen genoegen met een tweede plaats. Als je denkt dat je iets kunt, doe het dan. Zoek inspiratie en werk niet alleen om te werken. Deel affectie met anderen.

Sterke kanten:
Rechtvaardig, eerlijk en onpretentieus

Zwakke kanten:
Star, humeurig en explosief

Meditatie:
Onze wereld is slechts één van de vele.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 3 september
De dag van de baanbrekers

0p 3 september geborenen zijn niet altijd wat ze lijken. Daar anderen vaak hun aard en mogelijkheden verkeerd inschatten, kunnen ze ertoe gedwongen worden een rol te spelen die, hoewel met altijd vervelend, soms ook niet is wat ze willen. Hoewel 3-september-mensen vaak meerdere talenten hebben, gaat de waardering van het ene talent vaak ten koste van de rest. Lichamelijke schoonheid in 3-september-vrouwen kan problemen opleveren; door hun knappe uiterlijk ziet men vaak hun andere goede eigenschappen niet. Mannen, geboren op deze dag, worden soms onterecht gezien als watjes door hun werk of familiestatus in een vakje ondergebracht.

Hoewel ze op anderen kunnen overkomen als rustig en meegaand, zal iemand die ooit misbruik van hen heeft gemaakt dat niet snel vergeten. Op deze dag geborenen hebben een stalen pantser waardoor ze immuun zijn voor strooplikkers en parasieten. Ze kunnen vriendelijk lijken, een beetje zacht zelfs, maar staan erop met de nodige eerbied en rechtvaardigheid te worden behandeld en laten niet met zich sollen.

Daar hun werk vaak visionair is, kunnen deze bijzondere mensen hun tijd ver vooruit zijn en moeten ze begrip opbrengen voor het feit dat anderen niet onmiddellijk enthousiast zijn voor hun methodes. Gelukkig beschikken deze baanbrekers over veel geduld en kennen ze ; de waarde van hun eigen werk. Ze zien kans om jaren te werken zonder erkenning. Hun weg naar een bredere waardering kan echter vergemakkelijkt worden als ze de tijd nemen om anderen in begrijpelijke taal uit te leggen wat hun doel is en hoe ze dat denken te bereiken.

Vrijwel alle 3-september-mensen voelen zich aangetrokken tot actie en controverse. Vaak rebelleren ze tegen het systeem waarin ze moeten functioneren, vooral als ze zich onbegrepen voelen. Hun sprankelende optimisme zowel als hun temperamentvolle aard moeten soms wat afgeremd worden. Emotioneel evenwicht en sterke wilskracht zijn essentieel voor hun succes in het leven.

In liefde en vriendschap stellen 3-september-mensen zich vaak opmerkelijk onverstoorbaar op. Dat kan op twee manieren gevaar opleveren: ten eerste, dat ze hun naasten de indruk geven dat het hun koud Iaat, ten tweede, dat ze belangrijke beslissingen op de lange baan schuiven. Door te makkelijk te zijn in liefdesaangelegenheden, kunnen ze zichzelf voor schut zetten en belangrijke kansen aan zich voorbij laten gaan.

De grootste uitdaging voor 3-september-mensen is om opener te zijn tegen anderen en onverschrokken hun twijfels onder ogen te zien. Hun hoge morele erecode en gevoel voor rechtvaardigheid kunnen ze gebruiken om anderen, die dat nodig hebben, te helpen in plaats van zich te verweren tegen, wat zij zien als, kritiek gericht tegen henzelf. Als op deze dag geborenen het beste in zichzelf ontdekken en dat cultiveren en dit op diplomatieke, maar vasthoudende, wijze onder de aandacht van anderen brengen, zullen ze makkelijker waardering krijgen voor hun vernieuwende ideeën en bezigheden.

Gezondheid
Op deze dag geborenen moeten actief blijven .Als ze hun doel bereikt hebben kunnen ze lui worden en problemen krijgen als diabetes, hart- en vaatziekten en galstenen. Dat kan voorkomen worden door vet- en suikerconsumptie te beperken en tegelijkertijd meer en geregeld aan lichaamsbeweging te doen. Atletische 3-september- mensen, die wel actief zijn, moeten zorgen vo1doende slaap en rust te krijgen en tabak en alcohol vermijden. Om psychisch gezond te blijven is het belangrijk dat ze bevrediging vinden in hun bestaan en niet trachten anderen te plezieren om geaccepteerd, aardig of lief gevonden te worden. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde is in dit opzicht essentieel.

Advies:
Doe alleen wat je werkelijk wilt. Ontwikkel zelfvertrouwen en assertiviteit Wees niet bang om te falen. Doe niet geheimzinnig over wat je doet; maar leg anderen geduldig uit hoe en waarom je die dingen doet.

Sterke kanten:
Multi-getalenteerd, sociaal vaardig en geduldig

Zwakke kanten:
Uitstellend, stoïcijns en te meegaand

Meditatie:
Luister naar wat anderen tegen je zeggen, maar houd voeling met je eigen innerlijke stem.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 4 september
De dag van de bouwer

Bouwen is het overheersende thema in de levens van 4-september-mensen. Wat voor werk ze ook doen, wat hun gezinssituatie of maatschappelijk milieu ook is, hun leven wordt bepaald door alles wat te maken heeft met structuur, vorm, organisatie en dingen samenstellen en laten werken. Hoewel veel 4-september-mensen technisch aangelegd zijn, is het meer het bedenken en plannen waarin op deze dag geborenen uitblinken. Hun kracht ligt in het bouwen van, bijvoorbeeld, systemen die goederen produceren of diensten verlenen, in praktische zowel al theoretische zin. Pragmatisch als ze zijn, geloven 4-september-mensen dat de resultaten bepalend zijn voor de werkzaamheid van een methode.

Omdat ze begrijpen hoe systemen functioneren, zijn op deze dag geborenen ook in staat kritiek daarop te leveren, te analyseren en soms constructies te demonteren om aan te tonen waarom iets niet naar behoren werkt. Ook komen ze soms aan met suggesties voor praktische oplossingen voor verbeteringen ten goede. Minder ontwikkelde 4-september-mensen die geen bijdrage willen leveren aan de samenleving, kunnen uitstekende criminelen worden, of in elk geval mensen die weten hoe je dingen kunt doen zonder gepakt te worden, daar ze meestal uitstekend weten hoe het systeem werkt.

Op deze dag geborenen houden niet van omwegen. Ze houden van efficiency en in zakelijk opzicht streven ze naar het soort productie of dienstverlening waarvan ze zeker zijn dat de klant waar voor zijn geld krijgt. Succes en welvaart zijn doorgaans bijzonder belangrijk voor hen en als een onderneming verlies maakt, beschouwen ze dat als rampzalig.

Natuurlijk houden niet alle 4-september-mensen zich bezig met het bouwen van tastbare structuren of eenheden maar de meeste mensen, geboren op deze dag houden zich bezig met verzamelen of kweken van iets. Of 4-september-mensen nu een carrière opbouwen, een reputatie of een familie 'dynastie', ze doen dit meestal langzaam en steen voor steen.

Op deze dag geborenen zijn ervan overtuigd dat men zich eerst moet ontdoen van het oude om daarna plaats te maken voor het nieuwe, want als een structuur gebouwd is op een ondeugdelijk fundament is hun impuls meestal om dat af te breken en daarna te herbouwen en niet om het zo goed mogelijk op te lappen. Anderen hebben niet altijd begrip voor deze houding en laten dingen liever zoals ze zijn, hoe verrot iets ook is. Maar een slecht gebit, onbetrouwbare vrienden, een slecht huwelijk, ondeugdelijke gebouwen, slechte ideeën en zelfs gammele auto's wacht, als het aan 4-september-mensen ligt, allemaal het- zelfde lot; op deze dag geborenen kunnen genadeloos zijn in het verwijderen van iets dat ze beschouwen als een ongezond organisme, of dat organisme een menselijk lichaam is, een familie of een bedrijf.

Gezondheid
Op 4 september geborenen moeten trachten alle vormen van geestelijke druk te verminderen. Omdat ze vaak te hard werken en te veel verantwoordelijkheid op zich nemen, kunnen ze instorten als ze niet oppassen. Regelmatig vakantie nemen, werktijden inkorten en korte rustpauzes inlassen werkt preventief. Ze maken anderen soms gek met hun scherpe kritiek. dat moeten ze voorkomen. Rustgevende en creatieve activiteiten zijn bijzonder aan te bevelen. Interesse in eten en koken doet wonderen voor hen, zolang ze ervan genieten en ermee experimenteren zonder zich zorgen te maken of het wel gezond is.Voldoende slaap is essentieel voor hun geestelijke stabiliteit.

Advies:
Gebruik je inzicht in hoe dingen werken voor iets constructiefs. Anderen van dienst zijn is pri ma, maar verwaarloos daarbij je eigen behoeften niet Wees minder veeleisend, zonder je norm te verlagen.

Sterke kanten:
Methodisch, handig en constructief

Zwakke kanten:
Onflexibel, veeleisend en overprecies.

Meditatie:
Zelfs een konijn kan zijn enkel verstuiken
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 5 september
De dag van de fantasievolle vorst

0p 5 september geborenen gebruiken hun actieve en alerte geest graag voor het verzinnen van de meest fantasievolle en romantische plannen, bovendien zijn ze in staat deze denkbeelden waar te maken. Niettemin kunnen ze nogal onrealistisch
zijn over de mate van succes ervan. Met hun excessieve trots en lankmoedigheid kunnen ze de realiteit uit het oog verliezen en allerlei ziekten krijgen als ze dat totaal niet verwachten.

Een steeds terugkerend thema in de levens van 5-september-mensen is dat ze zichzelf zodanig tegenwerken dat ze hun eigen stoorzender worden. Op deze dag geborenen kunnen zich enorm laten meeslepen door hun vorstelijke ego's en zichzelf overladen met bezigheden. Daardoor kunnen ze niet alleen blind zijn voor wat anderen van hen denken, maar ; ook voor wat zich afspeelt in eigen hun hart en onderbewuste.

Aan de andere kant kunnen 5-september-mensen allerlei prachtige fantasieën hebben. Hoewel hun privé-leven heel gewoon lijkt voor anderen is datgene waarmee ze zich omringen, hun creaties of vondsten, vaak werkelijk verbazingwekkend. Op deze manier voelen ze zich soms een koning of koningin in een sprookjespaleis. De magische wereld die ze creëren kan van een diepe betekenis voor hen zijn, helaas kunnen hun eigen menselijke waarden daarbij tussen de wal en het schip vallen. Soms lijkt het of niemand, inclusief zijzelf 5-september-mensen echt begrijpt, afgezien van hun romantische imago.

Als op deze dag geborenen vooruit willen komen in hun psychische en spirituele evolutie, is het nodig dat ze onderscheid leren maken tussen droom en werkelijkheid. Het zou daarom goed zijn als ze meer tijd investeren in zichzelf en nuchter nadenken over hun leven. Dat kan pijnlijk zijn en misschien moeten ze zichzelf eerst ontdoen van alle franje om hun ego daarna vanuit het niets weer op te bouwen tot een meer realistisch wezen.

Deze mensen kunnen onderhoudende en leuke vrienden zijn. Hoewel ze ook een serieuze kant hebben, is plezier hebben belangrijk voor hen, ze schijnen alles met een knipoog te doen. Meestal zijn ze attent en gul, maar soms kunnen ze hun affectie zonder waarschuwing vooraf intrekken. Hun motivaties kunnen dan ook makkelijk verkeerd uitgelegd worden.

De kritiek op 5-september-mensen is, dat ze alleen omgaan met bepaalde mensen vanwege hun aantrekkelijkheid op dat moment. Maar in werkelijkheid zijn alleen de minst ontwikkelde op deze dag geborenen zo oppervlakkig of berekend, de meeste 5-september-mensen zijn opmerkelijk onschuldig en kinderlijk en voelen zich daarom aangetrokken tot diegenen waarvan ze het gevoel hebben dat ze om hen geven en die oprechte vriendschap te bieden hebben.

Gezondheid
Op 5 september geborenen moeten oppassen zichzelf; lichamelijk zowel als psychisch, niet te ondermijnen. Dit soort zelfvernietigingspatronen zijn soms moeilijk herkenbaar en te erkennen, het is daarom van cruciaal belang dat familie, vrienden of psychische hulpverleners hen realistisch adviseren. Een constant gevaar is, dat op deze dag geborenen soms denken alles straffeloos te kunnen doen. Na verloop van tijd leren ze echter dat er grenzen zijn aan wat het lichaam aankan, hoewel de volharding waarmee 5-september-mensen lange tijd achtereen roofbouw plegen op hun gezondheid verbazingwekkend is. Jaarlijkse medische check-ups zijn daarom aan te bevelen," evenals een gevarieerd, evenwichtig dieet.

Advies:
Houd een stevige greep op de realiteit, zonder je romantische vonk te verliezen. Je kunt niet constant de regels overtreden, vroeg of laat krijg je daarvan de rekening gepresenteerd. Leer jezelf beter kennen en van jezelf te houden.

Sterke kanten:
Fantasievol, romantisch en vrolijk

Zwakke kanten:
Zelfdestructief, onbewust en excessief

Meditatie:
Voor de slaper is wakker zijn een droom.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 6 september
De dag van het onvoorspelbare lot.

Het leven van op 6 september geborenen is vaak sterk onderhevig aan de onberekenbaarheid van het toeval. Meer dan bij anderen schijnt hun bestaan te worden beheerst door het lot, ten goede en ten kwade. Voor veel op deze dag geborenen
kan het leven kalm verlopen en dan opeens, zomaar -WHAMM!

Als 6-september-mensen op de een of andere manier trachten doelgericht te leven of hun eigen koers te bepalen, lijkt het soms of alles hun tegenzit. Ze kunnen uitgebreid plannen maken en zich voorbereiden op elke onvoorzienigheid en niettemin ontdekken dat het heel anders loopt dan ze verwacht hadden. Ervaringen als deze zijn moeilijk en minder geharde op deze dag geborenen kunnen daar enorm gefrustreerd door raken.

Soms komen 6-september-mensen op anderen over als ietwat kortzichtig. Ze kunnen zo opgaan in het moment en hun directe succes, of het gebrek daaraan, dat anderen het gevoel hebben dat deze mensen onvoldoende rekening houden met de toekomst en wellicht moeilijker tijden. Deze indruk is grotendeels onterecht, want op deze dag geborenen hebben meestal door ervaring geleerd zich te richten op het heden, dingen met een stap tegelijk te doen en het leven te nemen wals het komt.

Hoewel hun leven pieken en dalen vertoont, zijn 6-september-mensen opvallend gelijkmatig en trouw. Familie en vrienden zijn bijronder belangrijk voor hen en kunnen functioneren als een beschermende buffer tussen henzelf en de hardere kant van het leven. Als ze zich verraden voelen door iemand in hun naaste omgeving, kan dat verschrikkelijk hard aankomen.

De meeste 6-september-mensen is er veel aan gelegen om naar buiten toe aantrekkelijk over te komen en zijn trots op hun uiterlijk. Schoonheid betekent veel voor hen, evenals romantische liefde en sommige op deze dag geborenen geloven dat zulke dingen hen kunnen beschermen tegen de slechte kanten van het leven. Zodra ze ontdekken dat dit niet zo is, kijken ze een stuk filosofischer tegen de liefde en het leven in het algemeen, aan.

Vaak leiden op 6 september geborenen een weinig opwindend, kalm leven tot ze voor in de dertig zijn en het lot zijn tol eist. Zodra echter onverwachte gebeurtenissen hun leven gaan bepalen, kunnen veel op deze dag geborenen bijzonder fatalistisch worden. Deze mensen, die zich misschien jarenlang verzet hebben tegen hun lot, kunnen dan opeens omslaan en het volledig omarmen. Hierdoor kan het lot de vrije hand krijgen -nogmaals: zowel ten goede als ten kwade. Zulke 6-september-mensen zijn vaak ten prooi aan allerlei soorten zichzelf waarmakende voorspellingen en moeten oppassen voor de invloed die hun uit- spraken kunnen hebben, niet alleen op hun eigen leven, maar ook op dat van anderen.

Gezondheid.
Gezondheid is niet iets vanzelfsprekendst, noch moeten deze mensen hun lichamelijke kracht overschatten. Het verdringen van gevoelens kan repercussies hebben op de organen in de buikholte, dus regelmatige rnedische check-ups zijn belangrijk Het belangrijkste is echter een positieve instelling, gebaseerd op een realistische kijk op het leven. Deze mensen worden als kind meestal niet verwend door hun ouders. Op 6 september geborenen zijn emotioneel sterker als ze, van jongs af aan moeten opkomen voor zichzelf: Inspannende lichaamsbeweging en een gezonde eet -en levenslust moeten ontwikkeld worden in hun jeugd en voortgezet in de jaren die volgen, als ze tenminste vitaal willen blijven.

Advies:
Accepteer het lot als vijand noch vriend, maar meer als een geaccepteerde metgezel. Wees niet bang het initiatief te nemen. Bouw op een stevig fundament en ontdoe je van lang gekoesterde illusies. Denk niet dat het lot je slecht gezind is.

Sterke kanten:
Burustend, syphatiek en smaakvol.

Zwakke kanten:
Met zichzelf bezig, verdringend en fatalistisch.

Meditatie:
Denken en spreken zijn sterk voorspellende activiteiten.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 7 september
De dag van de succeszoekers

Hele romans zouden geschreven kunnen worden over 7-september-mensen en hun niet aflatend streven naar succes. Dat ze hierbij tegenslag ondervinden is een understatement. De weg is doorgaans lang en de moeilijkheden zijn talrijk en
hachelijk, maar deze vastbesloten individuen weten niet van opgeven tot ze hebben bereikt wat ze willen, ook al vergt dat hun laatste adem.

Op deze dag geborenen vinden niet snel begrip, maar alleen al door hun wilskracht en de tot de verbeelding sprekende, creatieve kracht van hun ideeën, weten ze uiteindelijk anderen te overtuigen. Vreemd genoeg kunnen 7-september-mensen die snel de top bereiken op hun gebied, zich soms al op jonge leeftijd beroofd voelen van hun strijd om dat succes te verwerven. Sommigen van hen kunnen zelfs alles wat ze hebben bereikt opgeven en helemaal opnieuw beginnen met iets anders, dit tot grote consternatie van familie en vrienden.

Het is namelijk niet het succes op zichzelf dat spreekt tot de verbeelding van 7-september-mensen, maar de strijd die eraan voorafgaat. Op deze dag geborenen hebben oogkleppen op als het gaat om het uitvoeren van hun plannen en indien nodig het onderwerpen van hun tegenstanders, rivalen of kwaadsprekers. Deze mensen kun je beter niet als vijand hebben, ze zijn genadeloos in het uitschakelen van anderen en hebben weinig mededogen. Wel zijn het uitstekende bondgenoten en vrienden, tenminste voor wie aan hun kant staat; hiervoor kunnen ze trouweisen aan een gezamenlijke zaak of bepaalde principes.

Op 7 september geborenen, die hooggespecialiseerd technisch werk doen rusten niet voor ze hun materie volledig beheersen. In hun werk zijn ze bijzonder integer. Indien ze een leidinggevende positie hebben zullen ze trachten van hun ondergeschikten, volgelingen of employés een goed werkende eenheid te maken en er geen twijfel over laten bestaan wie de baas en wat het doel is. Als gezinshoofd geven op deze dag geborenen richting aan hun kinderen en partners en zijn ze inspirerend, maar opstandigheid wordt niet getolereerd. Werkelijke problemen kunnen ontstaan als de kinderen van deze mensen in de pubertijd komen. De paradox is dat, hoewel op deze dag geborenen hun kinderen trainen om voor zichzelf te denken, ze weinig geduld hebben voor de wrijving die daardoor kan ontstaan.

Op 7 september geborenen kunnen veel succesvoller zijn als ze wat kalmeren, leren verantwoordelijkheden te delen met anderen en deel uit te maken van een team. Hoe minder zorgen ze zich maken over het winnen of verliezen van de alleenheerschappij, hoe beter zij, en uiteraard de groep die ze vertegenwoordigen, functioneren. Deze mensen worden met het klimmen der jaren vaak milder, maar verliezen zelden hun drang tot wedijver. Het meest ideale zou zijn als ze pas op latere leeftijd succes krijgen. Maar zodra ze het gevoel hebben dat hun dromen in het gedrang komen of erger, niet verwezenlijkt worden, is het gedaan met hun rust.

Gezondheid
Op deze dag geborenen moeten zich regelmatig laten onderzoeken daar ze de neiging hebben hun gezondheid te verwaarlozen. Doorgaans houden ze zo van lekker eten dat ze beter zo jong mogelijk zelf kunnen leren koken. Lichaamsbeweging is geen top prioriteit in de levens van op deze dag geborenen, maar de uitdaging van teamsporten vormt een goede lichamelijke uitlaatklep. Met hun sensuele instelling hebben ze een actief seksleven nodig om zich gelukkig te voelen.

Advies
Leer dingen accepteren zonder voorbehoud. Er is meer in het leven dan succes najagen. Leer genieten en geef die gift ook aan anderen. Wees niet te hard voor jezelf en je naasten. Onbuigzaamheid kan leiden tot rebellie.

Sterke kanten:
Toegewijd, doelgericht en vastbesloten

Zwakke kanten:
Streberig, ongevoelig en genadeloos

Meditatie:
Alles gebeurt tweemaal
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 8 september
De dag van de raadselachtige purist

Van de raadselachtige geborenen op 8 september krijgt men moeilijk hoogte. Naar hun eigen zeggen zijn ze geïnteresseerd in schoon schip maken, dingen rechtzetten en het verbeteren van de omstandigheden voor hun familie, sociale dan wel nationale groepering. Ook als ze het bij het verkeerde eind hebben, houden ze meestal vast aan het idee dat ze redelijk en verantwoordelijk handelen. Of hun pogingen uiteindelijk goed of slecht uitvallen, er is geen ontkennen aan dat 8-september-mensen vaak een grote impact hebben op hun omgeving.

Vaak worden ze niet begrepen door anderen, vooral omdat ze nogal raadselachtig zijn. Toch kunnen ze, door de rol die ze spelen, representatief of zelfs een symbool zijn voor een bepaalde leefstijl of groep. Het zijn sublieme acteurs, in staat elke denkbare rol te spelen, maar zoals Marcus Aurelius aangeeft in zijn Meditaties, zijn ze doorgaans tevreden als ze een rol goed spelen.

De meeste 8-september-mensen zien het leven in zwartwittermen en zijn als zodanig gevoelig voor de krachten van goed en kwaad. Vaak kiezen ze voor de rol van beschermer van bepaalde overtuigingen tegen de vijand van familie, staat, partij of kerk. Ironisch genoeg zijn ze zelf vaak de voornaamste vijand! Hierdoor is het bijzondere belangrijk dat ze de tijd nemen om hun eigen waarden kritisch onder de loep te nemen en te kijken of ze wel zo zuiver op de graat zijn als ze denken. Op hen rust de verantwoordelijkheid om achter hun ware beweegredenen te komen en zich bewust te zijn van het effect van hun daden.

Deze mensen zijn in staat macht uit te oefenen over anderen door de meesterlijke vertolking van een rol en hun gevoel voor humor, maar ook door hun grote ernst. Het komt zelden voor dat anderen hen niet serieus nemen. Veel op deze dag geborenen dwingen respect af en een kleine groep van hen wordt aanbeden, terwijl anderen angst inboezemen. Als ouder, partner of geliefde kunnen ze een uitdaging op zichzelf zijn, maar ook enorm veeleisend, onverzettelijk en zelf tiranniek en tegelijkertijd behulpzaam en betrouwbaar. Met zoveel raadselachtige contradicties zijn 8-september-mensen op z'n zachtst gezegd fascinerend voor hun omgeving.

Op deze dag geborenen spelen graag een hoofdrol binnen hun groep, zowel openbaar als privé. Ze voelen zich vooral aangetrokken tot de politiek en zelfs als ze maatschappelijk niet actiefleiding geven, vertonen ze opmerkelijk veel interesse in de cruciale aangelegenheden van hun tijd. Hun mening over deze onderwerpen zijn niet altijd even tolerant. Meestal zijn ze voor handhaving van de status quo en tegen alle slechte en ondermijnende (zoals zij het zien) vormen van verandering. Op 8 september geborenen zijn vaak moeilijk in de omgang. Ze zijn echter niet afhankelijk van de mening van anderen, maar bepalen zonder meer hun eigen koers, in de overtuiging dat ze doen wat het beste is voor iedereen.

Gezondheid
De meeste 8-september-mensen zijn moeilijk te overtuigen en houden er vaststaande ideeën op na over hun gezondheid. Ze moeten dus leren van de fouten die ze maken, om te begrijpen op welke manier ze zelf hebben bijgedragen aan bepaalde ziekten die ze krijgen. Hoewel ze voor anderen alles beter denken te weten, passen ze deze normen meestal niet toe op hun eigen dieet en leefstijl. Daar ze vaak vatbaar zijn voor stress, hart- en vaatziekten en dieet gerelateerde problemen, kan niet genoeg de nadruk worden gelegd op het vermijden van schadelijke substanties in hun dieet. Matiging op seksueel gebied en het kweken van een warme, liefdevolle relatie in de gevoelssfeer zijn eveneens van groot belang.

Advies:
Je ideeën zijn voor anderen soms moeilijk aanvaardbaar: Dram niet door; geef anderen ook de ruimte. Probeer niet de baas te spelen en houd rekening met anderen.

Sterke kanten:
Serieus, dynamisch en acteertalent

Zwakke kanten:
Onverzettelijk, autoritair en stuurloos

Meditatie:
Ik hoorde iemand zeggen: "Het leven is grotendeels een grijs gebied".
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 9 september
De dag van de moeilijke eis

Geborenen op 9 september hebben herhaaldelijk te maken met allerlei ingewikkelde situaties, die eerder worden veroorzaakt door hun eigen gecompliceerde natuur dan door het noodlot. Als ze in zouden zien dat het soms beter is de weg van de minste weerstand te kiezen in plaats van de moeilijkste, zou hun leven rustiger en waarschijnlijk minder veelbewogen zijn.

Het staat buiten kijf dat 9-september-mensen houden van uitdagingen. Snel verveeld als ze zijn, vinden ze het onverdraaglijk om, jaar na jaar, dezelfde voorspelbare Ionende {of niet Ionende) dingen te doen. Vandaar dat ze bewust of onbewust altijd ingewikkelde mensen, plaatsen en dingen uitkiezen. Deze behoefte komt voort uit een innerlijk verlangen, een gevoel dat ze op de een of andere manier iets missen, hoe succesvol of fortuinlijk ze ook zijn. Veel 9-september-mensen hebben dit gevoel van op zoek te zijn naar een missend element, al vanaf hun jeugd.

Het is juist deze emotionele complexiteit waardoor bepaalde leden van het andere {of soms hetzelfde) geslacht zich aangetrokken voelen tot 9-september-mensen. Maar hoewel 9-september-mensen soms behoefte hebben aan zo'n koesterende vorm van liefde, blijven ze onafhankelijk en eigenzinnig. Als op deze dag geborenen iets in hun hoofd hebben, zijn ze er moeilijk vanaf te brengen. Daar ze echter voldoende zelfkennis bezitten en vaak in beslag worden genomen door hun eigen innerlijke proces, realiseren ze zich meestal wanneer ze een vergissing hebben gemaakt of op de verkeerde weg zijn, ook al kan daar enige tijd overheen gaan. Een van de zwakke kanten van 9-september-mensen is echter, dat ze de neiging hebben hun eigen problemen op te blazen en soms hulp zoeken bij de verkeerde mensen.

Op deze dag geborenen kunnen bijzonder gesloten zijn; hun contact met de samenleving verloopt meestal via hun beroep of voornaamste interesse. Ze zijn heel goed in het aanvoelen, of zelfs definiëren, van de gangbare smaak en hoe daaraan tegemoet kan worden gekomen. Het is aan hen om te beslissen of ze op een hoogstaand of zelfs elitair niveau willen voldoen aan deze behoeften van de grootste gemene deler of in dit opzicht een gulden middenweg bewandelen. Wat ze ook kiezen, 9-september-mensen zijn in staat er veel geld mee te verdienen.

Voor deze mensen kan het leven een constante strijd zijn tegen hun angsten en onzekerheden. Vreemd genoeg kunnen die angsten hen aanzetten om verbazend succesvol te worden. Dit is een van de redenen waarom uitdagingen zo'n sterk stimulerend effect op hen hebben. Evenals 'contrafobische' persoonlijkheden weken ze soms het gevaar op, teneinde op deze manier hun angsten te overwinnen en hun zelfvertrouwen te versterken. Deze mensen moeten trachten hun wilde kant in de hand te houden, omdat dit zelfvernietingsdrang in de hand kan werken, iets dat hun omgeving vaak niet begrijpt en hen evenmin vergeeft.

Gezondheid
Deze mensen hebben vaak last van hun ingewanden. Doordat ze gevoelig en snel van streek zijn, hebben ze een lage stress drempel, waardoor ze snel last van hun maag en maagzuur krij gen. Voor sommige 9-september-mensen lopen de eetgewoonten uiteen van geen trek hebben (als ze van streek zijn) tot vreetbuien (als ze depressief zijn). Op deze dag geborenen moeten hun dieet in evenwicht houden en zich openstellen voor nieuwe smaken. Ze moeten zichzelf aanzetten tot regelmatige lichaamsbeweging (geen wedstrijdsporten, tenzij het getrainde atleten zijn). Voor een goede nachtrust, is het belangrijk dat hun bed, slaapkamer en slaapcondities. aangenaam en comfortabel zijn.

Advies;
Zelfvertrouwen opbouwen is belangrijk. Neem tijd om na de denken: ontdek waar je goed in bent en doe er iets mee. Laat je niet opvreten door zorgen en angst; doe er iets aan. Blijf opgewekt en wanhoop niet.

Sterke kanten:
Onderscheid makend, houdend van uitdagingen en zelfkennis

Zwakke kanten:
Angstig, onzeker en behoeftig

Meditatie:
Irritatie is iets dat je jezelf aandoet
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 10 september
De dag van privé-doelstellingen

Op 10 september geborenen zijn gefascineerd door tradities en achtergronden en willen uitvinden op welke manier zijzelf in die traditie passen, op een praktische, maar niettemin in het oog lopende manier. Deze mensen leiden doorgaans een
gelukkig en kalm bestaan, maar hebben niettemin hun eigen ambities. Ze willen uitblinken, ronder de aandacht op zichzelf te vestigen. Hoewel ze enorm toegewijd zijn, hebben ze het zelden zo druk met hun werk dat ze geen tijd hebben voor hun familie; ze worden voornamelijk in beslag genomen door het vinden van een evenwicht tussen werk en verantwoordelijkheden thuis.

Op 10 september geborenen zijn gelukkig als ze in hun jeugd een activiteit vinden die uitgroeit tot een passie in hun volwassen leven. Vaker echter klooien ze maar wat aan, kiezen ze pas op latere leeftijd een beroep en vinden een zielsverwant waarmee ze een gezinsstructuur opbouwen die past bij hun karakter, behoeften en wensen. Dit zijn doorgaans bijznder praktische mensen die zichzelf zelden ondermijnen. Naar buiten toe komen ze over als evenwichtige individuen. Ze schijnen alles mee te hebben om hun toekomstige partners rust en veiligheid te bieden.

Niettemin hebben ze vaak een verborgen innerlijk leven en zijn hun passies allesbehalve beheerst. Deze mensen wegen niet elke stap zorgvuldig af, maar laten zich van tijd tot tijd meeslepen door de gebeurtenissen om hen heen. Aangetrokken als ze zich voelen tot interessante mensen, hebben ze zelfbehoefte aan de nodige stimulans om het gevoel te hebben dat ze leven.
Hoewel 1O-september-mensen vaak conservatief zijn ingesteld, voelen ze zich aangetrokken tot de vreemdste vrienden, partners en maatjes, die meestal een afspiegeling vormen van hun eigen behoefte om anders dan anderen te zijn. Een 10-september-persoon kan soms een heel ongewoon leven leiden, wat vaak de nodige psychische druk veroorzaakt.

Omgaan met stress is niet makkelijk voor 10-september-mensen. Als ze in een veeleisende positie gemanoeuvreerd worden, waarin ze bloot staan aan kritiek, kan dit hen bang maken. Vaak prefereren ze het om de partner te zijn van iemand die in het middelpunt van de belangstelling staat, terwijl zijzelf achter de schermen werken om dit succes veilig te stellen. Vroeg of laat kunnen ze zich realiseren dat ze zich op hun eigen leven moeten concentreren en niet alleen de moed moeten opbrengen om op eigen benen te staan, maar ook om zichzelf duidelijk te profileren -en niet hun bedrijf, familie of partner -als degene waar het om draait.

Deze mensen moeten zorgen dat ze niet blijven steken en steeds nieuwe, interessante terreinen vinden waarop ze zich kunnen waarmaken en waardoor ze kunnen groeien. Als op deze dag geborenen gelukkig zijn met zichzelf, zijn ze beter bestand tegen storende dingen om hen heen. Succes op grote schaal is zelden het antwoord voor 10-september-mensen,- doorgaans zijn ze op zoek naar iets moeilijk definieerbaars en diepgaands.

Gezondheid
Doorgaans maken IO-september-mensen een gezonde indruk. maar ze kunnen niettemin geheime zorgen en kwalen verbergen. Veelal zijn hun moeilijkheden van nerveuze of psychische aard of hebben ze een sterk psychische basis. Zolang deze mensen hun leven voor el kaar hebben, zelfs onder druk, blijven ze gezond. Maar als alles verkeerd gaat kunnen allerlei soorten van eerdergenoemde moeilijkheden plotseling de kop opsteken. Een gedisciplineerd trainingsprogramma kan moeilijk vol te houden zijn voor op deze dag geborenen maar ze moeten het toch proberen. Ook moeten ze tijd uittrekken voor georganiseerde. evenwichtige maaltijden en ervoor zorgen dat ze ongestoord slapen.

Advies:
Besteed meer aandacht aan jezelf niet alleen aan wat nodig is maar ook aan wat je werkelijk wilt Oordeel niet te hard over anderen of jezelf. Verbreed je horizon om meer mogelijkheden te creëren voor de toekomst.

Sterke kanten:
Competent, pragmatisch en betrouwbaar

Zwakke kanten:
Gefrustreerd bang en opgewonden

Meditatie:
Bewustzijn is de enige menselijke eigenschap die het mogelijk maakt jezelf te begrijpen.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 11 september
De dag van de dramatische keuze

De levens van 11-september-mensen draaien doorgaans om bepaalde belangrijke beslissingen die ze moeten nemen. Daartoe kunnen ze al worden gedwongen op heel jonge leeftijd, soms nog voor hun zestiende jaar. Later als hun carrière en
privé-leven gesmeerd lijken te lopen, als ze goed en wel op weg zijn, zullen ze opnieuw, en vaak onverwacht, voor belangrijke beslissingen komen te staan. Binnen de vrijheidsbeperkingen van de samenleving is de vrijheid van keuze wellicht het belangrijkste recht van een individu. Dit is goed besteed aan 11-september-mensen, die grote macht kunnen uitoefenen door de keuzen die ze maken.

Op deze dag geborenen choqueren anderen graag. Ze zijn er trots op dat ze risico's durven te nemen en genieten ervan daar later verslag van te doen. Van alles wat saai is, burgerlijk en alledaags moeten ze, letterlijk zowel als figuurlijk, niets hebben. Niettemin hebben ze tegelijkertijd enorme behoefte aan het soort stabiliteit dat men alleen aantreft in een warme, liefdevolle gezinssituatie. Vandaar het conflict tussen wat ze denken te zijn (heel onconventioneel) en wat ze meestal zijn (bijzonder conventioneel).

In dit laatste opzicht kunnen 11-september-mensen bijzonder moralistisch en bevooroordeeld zijn. Paradoxaal genoeg kunnen ze enerzijds de vrije liefde omhelzen en anderzijds absoluut trouw zijn aan een partner, zonder de tegenstrijdigheid daarvan in te zien. Ook kunnen ze vrolijk in het openbaar lopen te pronken met hun lichamelijke attributen, terwijl ze in andere opzichten heel preuts zijn. Seksuele emancipatie is een belangrijk thema in hun leven.

Politiek gezien zijn op deze dag geborenen ervan overtuigd dat emancipatie niet alleen nodig is voor vrouwen of minderheden, maar voor alle onderdrukte mensen. Ze verafschuwen elke vorm van neerbuigendheid van machthebbers of politici ten opzichte van het gewone volk en hebben een hekel aan een vals vertoon van bezorgdheid of emoties. Bovenal haten ze snobisme. Voor hen zijn menselijke gevoelens heilig en iets waar men niet de draak mee steekt of misbruik van maakt. Niettemin kunnen ze anderen op slimme wijze emotioneel beïnvloeden en worden ze, in dit opzicht, soms terecht gezien als manipulatief: In elk geval weten ze hoe ze hun zin kunnen krijgen, op welke manier dan ook. Doorgaans gebruiken ze hun scherpe verstand om hun zaak te presenteren op een letterlijke, logische en rechtlijnige manier, die hun handelsmerk kan worden. Als uitstekende managers met organisatietalent, kunnen ze, met een paar woorden duidelijk maken wat ze eisen van hun ondergeschikten of medewerkers.

Op deze dag geborenen zijn dol op kinderen en kunnen uitstekende ouders zijn. Ze kunnen echter ook inconsequent zijn door de ene keer kritisch en streng te zijn in hun oordeel en de andere keer te toegeeflijk en nonchalant. Ze zijn op hun slechtst als ze onzorgvuldig omspringen met de gevoelens van anderen. Bovenal moeten ze greep zien te krijgen op hun buien.

Gezondheid
Deze mensen hebben vooral last van eet- en spijsverteringsproblemen en besteden er veel tijd aan om erachter te komen wat het beste dieet is om deze problemen te voorkomen. Kieskeurige eters als ze zijn,kunnen ze zichzelf niettemin te buiten gaan aan dingen die ze lekker vinden. In dit opzicht moeten ze het vooral kalm aan doen met suikers en alcohol. Ze hebben een enorme behoefte aan het zorgen voor anderen en aan allerlei uitingen van liefde; vooral huis- of andere lieve dieren spelen een belangrijke rol met betrekking tot hun geestelijk welzijn. Lichaamsbeweging is iets natuurlijks voor 11-september- mensen, maar ze moeten zichzelf eraan herinneren dat dit ook belangrijk is voor hun gezondheid. Veel zitten kan hun gezondheid ondermijnen.

Advies:
Neem jezelf en je overtuigingen niet al te serieus. Wees wat meer vergevensgezind. Breng begrip op voor de gedragingen van anderen. Geheimzinnigheid is vaak onnodig. Ontwikkel je natuurlijke talenten. Durf te falen.

Sterke kanten:
Onafhankelijk, zorgzaam en dramatisch.

Zwakke kanten:
Snelverveeld, manipulatief en bevooroordeeld.

Meditatie:
Lach tot het pijn doet, huil tot je lacht.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 12 september
De dag van de onverschrokken kruisvaarder.


OP 12 september geborenen gaat het om de letterlijke betekenis van het geschreven, zowel als het gesproken woord, maar ook om de taal zelf en allerlei andere vormen van communicatie. Ze genieten ervan als er aandachtig naar hen geluisterd wordt. Niet dat ze enorm demonstratief zijn, ze begrijpen het belang van terughoudendheid. In feite zijn het kalme, teruggetrokken mensen. In het openbaar actief en hardwerkend, geven ze er de voorkeur aan hun daden voor zich te laten spreken in plaats van de woorden die ze zozeer waarderen.

Ethiek is heel belangrijk voor 12-september-mensen. Als ze een administratief beroep hebben, zijn ze niet alleen goed in het herstructureren van een organisatie of sociale groepering, maar ook in het vlekkeloos en efficiënt runnen ervan, zij het op een onconventionele manier. Indien nodig gaan ze onverschrokken allerlei uitdagingen en moeilijkheden te lijf, overtuigd dat de waarheid zal zegevieren. Voor hen is de waarheid God zelf. Toch zijn het geen dromerige idealisten, maar eerder taaie rakkers, kritische denkers. Ze laten zich niets wijsmaken. Ook zijn ze eerlijk, onomkoopbaar en onbeïnvloedbaar. In een dispuut stellen ze zich het liefst objectief op, maar als hun het vuur na aan de schenen wordt gelegd, kiezen ze voor de partij die het volgens hen bij het rechte eind heeft.

Deze mensen zijn niet altijd even benaderbaar. Op het werk zowel als thuis hebben ze de neiging zich te verstoppen, zich te bedienen van allerlei afweermechanismen, waardoor ze moeilijk bereikbaar zijn. Dit hebben ze soms nodig want ze willen met rust gelaten worden om te kunnen nadenken; hun geestelijk evenwicht bewaren is uiterst belangrijk voor hen. Ze hebben snel last van stress en kunnen zelfs overspannen raken als niet tegemoet wordt gekomen aan hun behoefte aan privacy.

Hoewel ze ver kunnen gaan met hun ideeën en projecten, zijn 12-september-mensen veel te pragmatisch en realistisch voor blind optimisme. Ze hebben sterk afgemeten, zelfs cynische trekjes en verafschuwen alle vormen van over optimisme, hysterie en bombast. Volgens hen moeten mensen zich niet anders voordoen dan ze zijn. Aan de andere kant doorspekken ze hun eigen taalgebruik vaak met een flinke dosis ironie en droge humor waardoor ze allerlei vijanden kunnen maken, vooral in de onderwereld en hogere politieke echelons.

De sleutel tot succes ligt voor 12-september-mensen in het balanceren van hun geestelijke en lichamelijke kant, het in de hand houden van hun nervositeit en kritische uitlatingen en zich van tijd tot tijd terugtrekken van hun activiteiten om bij te komen. Het opbouwen van een waardevol privé-leven, inclusief goede vrienden, familie en permanente geliefden, kan moeilijk zijn, maar vormt ook een uitdaging voor deze beweeglijke mensen. Ze moeten op een zinvolle manier leren delen en compromissen sluiten, als ze gelukkig willen worden.


Gezondheid
Deze mensen hebben aanleg voor stressgerelateerde problemen (hart. en vaatziekten en aandoeningen van de spijsverteringsorganen), dus roken en drinken zijn funest. Scherp gekruid eten kan, maar met mate; beter is doorgaans een simpel macrobiotisch of vegetarisch dieet. Lichaamsbeweging schiet er vaakbij in, dus een dagelijkse wandeling is een topprioriteit. Zittend werk kan leiden tot chronische kwalen. Intimiteit en menselijke warmte zijn van vitaal belang om zich te kunnen ontspannen en de slaap te krijgen die ze zo hard nodig hebben.

Advies:
Een goed privé-leven is belangrijk. Werk niet te hard als je lang wilt leven. Doe geen beloften die je niet na kunt komen of die groter zijn dan je aankunt. Let op je gezondheid, alleen al uit consideratie ten opzichte van de mensen die van je houden.

Sterke kanten:
Eerzaam, grappig en onverschrokken

Zwakke kanten:
Droog, cynisch en gesloten

Medidatie:
De kanalen tussen de innerlijke en de uiterlijke werelden kunnen open blijven.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 13 september
De dag van passievolle zorg

0p 13 september geborenen wijden zich met hart en ziel aan datgene wat hun het meest ter harte gaat. Gezegend als ze zijn met een opmerkelijk concentratievermogen en flexibele vastbeslotenheid, kunnen ze niettemin grote obstakels tegenkomen op hun weg naar succes, hoewel ze geen moment twijfelen aan de uitkomst. Sommige op deze dag geborenen hebben een magisch vermogen om elke moeilijkheid te overwinnen. Toch zijn ze niet erg bijgelovig of tuk op lichamelijke verklaringen voor hetgeen ze doen. Ze hebben een recht-voor-z'n-raapachtige no-nonsensebenadering.

Vaak zetten 13-september-mensen zich volledig in voor bepaalde visies en doeleinden, maar beseffen ze later dat dit geen goed idee was. Door hun trouwen toewijding dwingen ze echter respect af bij anderen, zelfs bij wie fel tegen hen gekant zijn en het gevoel hebben dat datgene wat ze doen schadelijk is. Op een gegeven moment in hun leven kunnen op deze dag geborenen dramatisch van richting veranderen en in een klap afstevenen op een nieuwe horizon. Als ze eenmaal deze weg zijn ingeslagen, gaan ze tot het bittere (of gelukkige) einde. Niemand kan hen ervan afbrengen als ze hun zinnen ergens op gezet hebben, hoewel ze in het begin soms kalm aan doen omdat dit diplomatieker is en ze niemand onnodig van streek willen brengen.

Op deze dag geborenen kunnen, in hun gezin of hun werk, nogal tiranniek en inflexibel zijn. Doorgaans komt hun carrière of de groep waarmee ze werken op de eerste plaats. Daarom kan hun familie lijden onder een gebrek aan aandacht. Niet dat 13-september-mensen onverantwoordelijk zijn (het tegengestelde is waar), maar zolang ze weten dat familie en vrienden lichamelijk in orde zijn, of in elk geval normaal functioneren, voelen ze zich vrij om hun eigen gang te gaan.

Deze mensen moeten oppassen voor hun roekeloze kant. Dit betekent niet dat ze zich schuldig maken aan het achterhouden van heimelijke motieven, zich inlaten met onderhands gedrag of zelfs excessieve wedijver, maar dat ze zich soms in verregaande mate laten meeslepen door hun bezigheden, hun ideeën, hun toewijding voor wat ze doen en zonder meer kunnen kiezen voor een compromis of het volledig afzien van andere verplichtingen.

Hoewel 13-september-mensen beschikken over een verregaande wilskracht en geestelijk concentratievermogen, hebben ze daarnaast intense lichamelijke drijfveren die ook bevredigd dienen te worden. Ze hebben een grote biologische behoefte om hun leven te delen met een begripsvolle partner, die hen volledig accepteert, ondanks al hun grillen. Ze zijn ook in staat om zich helemaal voor zo iemand in te zetten, maar kunnen verscheurd worden tussen devotie en hun eigen behoeften. Na een scheiding, of de dood van een partner, storten 13-september-mensen (vooral vrouwen) zich met meestal volle energie op hun eigen bezigheden, maar zetten ze soms ook het werk voort van hun overleden partner.

Gezondheid
Op 13 september geborenen zijn doorgaans gezegend met energie, gedrevenheid en een goede gezondheid. Ze ontdoen zich van wat hun geest en lichaam niet nodig heeef5t. Niettemin moeten ze oppassen voor stressgerelateerde ziekten van een erfelijk of zichzelf toegebracht karakter zoals diabetes en kanker. Ze doen er dus goed aan om alle carcinogene stoffen te vermijden en hun leefstijl, voedsel en omgeving zo zuiver en ongecompliceerd mogelijk te houden. Door zich volledig te ontspannen, hobby’s te hebben en te sporten met familie en vrienden, kunnen ze jaren aan hun leven toevoegen. Zo niet dan kunnen ze opbranden.

Advies:
Houd rekening met de gevoelens van je naasten. Ontwikkel je spirituele kant en verdring je emoties niet. Kies niet altijd de moeilijkste weg. Verwacht een zekere mate van compromis, maar niet wat je uiteindelijke doel aangaat.

Meditatie:
Rennen is een soort van melodische vlucht, begeleid door de voeten die op de grond het ritme slaan.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 14 september
De dag van de alerte criticus

Op 14 september geborenen zijn nauw betrokken bij de samenleving waarvan ze deel uitmaken. Ze leveren kritiek op hun land en de tijd waarin ze leven, en voelen zich geroepen niet alleen in intellectueel opzicht maar ook actief deel te nemen
aan projecten die, naar hun mening, de menselijke conditie ten goede komen. Het is hun rol om mensen de ogen te openen voor de waarheid en hun daarmee een dienst te bewijzen.

De visueel ingestelde individuen geboren op deze dag kunnen wat ze zien beschrijven in begrijpelijke taal. Bij het evalueren van andermans werk is hun uitgangspunt: zo veel mogelijk ruimte reserveren voor verbeteringen. Ze deinzen er dan ook niet voor terug concrete suggesties te doen ter verbetering van bepaalde aspecten. Soms kunnen ze nogal didactisch zijn en blind voor standpunten die tegen die van henzelf indruisen.

Als gezinsleden zijn 14-september-mensen doorgaans trouwen plichtmatig, maar ook enorm kritisch als het om alledaagse dingen gaat. Voor hen gaat het om actie, want 'praatjes vullen geen gaatjes'. Vandaar dat ze erop staan dat degenen waarmee ze leven zich verdienstelijk maken, want ze voelen er niets voor om dingen in hun eentje te doen. Het probleem is dat ze onmiddellijk zien wat er gedaan moet worden en dat ze geïrriteerd raken als anderen niet meteen de handen uit de mouwen steken.

Efficiency is belangrijk voor 14-september-mensen. Ze houden niet van chaos en slordigheid, wat maakt dat ze zich geroepen voelen andermans rotzooi en rondslingerende spullen op te ruimen; zo denken zij er tenminste over. Het zou beter zijn als ze de dingen even met rust konden laten, want met hun gepreoccupeerdheid doen ze er vroeg of laat toch wel iets aan. Schema's, planning en erop staan dat men op tijd is, karakteriseren op deze dag geborenen.

Deze mensen schijnen overal een mening over te hebben. In een serieuze discussie zijn ze echter wijs genoeg om hun commentaar te beperken tot datgene waar ze goed van op de hoogte zijn. Ze verafschuwen dan ook oppervlakkige en snelle types die pretenderen meer te weten dan ze in werkelijkheid doen. Tegen dit soort mensen kunnen op deze dag geborenen bijzonder vijandig zijn. In feite kan de gebruikelijke intellectuele agressie van 14-september-mensen niet alleen voor henzelf problemen veroorzaken, maar soms ook voor anderen.

Lichamelijk kunnen 14-september-mensen op comfort gesteld zijn en houden ze er zo hun dagelijkse gewoonten op na. Ze houden van lekker eten, seks en veel slaap om hun geest in balans te houden met een aards tegenwicht. Door sensueel aan hun trekken te komen, in plaats van ontzegging en zich overgeven aan braspartijen, verzekeren ze zich van de stabiliteit van lange periodes van regelmatig werk, die nodig zijn om hun vergaande projecten af te maken.

Gezondheid
Op 14 september geborenen vinden hun lichaam belangrijk genoeg om er goed voor te zorgen. Ook staan ze open voor een verstandig dieet en lichamelijke activiteiten als sport, massage en alles wat prettig is voor de zintuigen en een gevoel van welzijn geeft. Vooral teamsporten of één-op-één sporten als tennis en squash zijn aan te bevelen. Veel slaap op een regelmatige basis is essentieel voor deze mentaal georiënteerde individuen, evenals seks en allerlei vormen van sensueel contact. Het geven en uiten van liefde doet wonderen voor hun mentaal evenwicht. Koken en interesse in voedsel ontwikkelen zijn uitstekend, omdat ze hiervoor een natuurlijke aanleg hebben.

Advies:
Je mening wordt niet altijd op prijs gesteld. Leer achter de schermen te werken. Kweek geen opstandigheid door te veel van anderen te eisen; alles op z'n tijd. Niemand heeft het monopolie op intelligentie.

Sterke kanten:
Alert, effectief en efficient

Zwakke kanten:
Kritisch, lastig en ongeduldig

Meditatie:
Oedipus verloor zijn gezichtsvermogen, maar kreeg er inzicht voor terug.
 
Gereageerd door NiMS op :
 
Heb je er geen zin meer een maria?
 
Gereageerd door LilWiz op :
 
quote:
Origineel van NiMS:
Heb je er geen zin meer een maria?

Had het erg druk met andere dingen...maar ze komen nog wel online hoor ff geduld [Wink]
 
Gereageerd door Maria op :
 
quote:
Origineel van NiMS:
Heb je er geen zin meer een maria?

Is geen kwestie van geen zin meer sjuul maar door prive-omstandigheden even geen tijd maar komt goed. Ben er weer helemaal klaar voor.

Pat ik weet dat je het goed bedoeld, maar reageren doe ik in het vervolg liever zelf. [Wink]

[ 22.09.2003, 08:59: Bericht ge-edit door: Maria ]
 
Gereageerd door NiMS op :
 
quote:
Origineel van Maria:
quote:
Origineel van NiMS:
Heb je er geen zin meer een maria?

Is geen kwestie van geen zin meer sjuul maar door prive-omstandigheden even geen tijd maar komt goed. Ben er weer helemaal klaar voor.

Pat ik weet dat je het goed bedoeld, maar reageren doe ik in het vervolg liever zelf. [Wink]

Het is geen verplichting hoor, maar het viel me gewoon op.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 15 september
De dag van meesterschap

Op 15 september geborenen willen vaak hun eigen, kleine of grote, plek in de samenleving veroveren en de mogelijkheden daarvan ten volle benutten Hun sterke kant is specialisatie, soms verregaand, maar ronder dat ze de grote lijn uit
het oog verliezen, Of ze nu hoog opgeleid zijn, kunstenaar zijn dan wel ouders. of op een kantoor werken, op deze dag geborenen willen uitblinken in wat ze doen ronder stress of overmatige gedrevenheid, Hun meesterschap is eerder een gemakkelijk en flexibel soort beheersing dan een verbeten soort perfectionisme, dat men zo vaak toedicht aan een bepaald type Maagd.

Deze mensen kunnen tot ver na de puberteit verlegen en teruggetrokken overkomen, maar kijk uit als deze periode eenmaal over is! Vaak hebben ze verborgen ambities die vroeg of laat aan het licht komen. Doorgaans hebben op deze dag geborenen geen haast. ze kunnen jaren wachten en intussen geduldig hun vakmanschap bijslijpen, informatie verzamelen of hun ideeën ontwikkelen om op een goede dag de grote stap te wagen.

Hoewel 15-september-mensen vaak een sprankelende persoonlijkheid hebben en volop van het leven genieten, is geheimzinnigheid niettemin een eigenschap die hoort bij deze dag. Op een gegeven moment willen 15-september-mensen soms, Voor hun familieleden, collega's en zelfs hun partners, verborgen houden wat ze doen. terwijl ze soms ook op intieme wijze en onbeschroomd willen delen. Meestal heeft deze geheimzinnigheid te maken met het ophouden van een bepaald imago tegenover anderen. Als bijvoorbeeld de gevoelens van op deze dag geborenen gekwetst zijn, willen ze er liever mee in het reine komen dan het hun sociaal verkeer te laten beïnvloeden.

Veel 15-september-mensen hebben een duidelijke behoefte om geld te verdienen en liefst zo veel mogelijk. Rijkdom op zich is echter niet hun motivatie. maar wel de erkenning en het succes dat eruit voortkomt. Op deze dag geborenen laten er geen twijfel over bestaan dat ze beloond en naar behoren betaald willen worden voor hun werk. Het volle leven. respect voor hun positie en vrijelijk kunnen functioneren in de samenleving. neemt een belangrijke, zo niet centrale. plaats in hun leven in.

Materialisme, in al haar verschijningsvormen, heeft duidelijk een grote aantrekkingskracht op op deze dag geborenen. Meer ontwikkelde 15-september-mensen zijn in staat, het wereldse en het spirituele met elkaar te verenigen door simpelweg menselijk en vriendelijk te blijven en te beseffen wanneer ze voldoende hebben. Voor een evenwichtig en zinvol bestaan is het soms echter nodig dat op deze dag geborenen minder defensief zijn, hun idealistische kant behouden en cultiveren, en openstaan voor spirituele invloeden. Als op deze dag geborenen als mens niet groeien, willen ze vaak steeds meer luxe, gemak en genoegens van tafel en bed, terwijl de meer principiële onder hen productief blijven en bevrediging vinden.

Gezondheid
Met hun levenslust moeten op deze dag geborenen vooral op hun gewicht letten daar dit problemen kan opleveren voor hart en bloedvaten en het spijsverteringssysteem, zowel als voor de alvleesklier en galblaas. Vetten en suikers moeten tot een minimum beperkt blijven om catastrofes te voorkomen en dat geldt ook voor alcohol en andere genotsmiddelen. In het algemeen dienen 15-september-mensen excessieve behoefte aan stimulering van de zintuigen binnen de perken te houden. Ze kunnen hun energie beter besteden aan intensieve lichaamsbeweging als aerobics. joggen en veeleisende wedstrijdsporten.

Advies:
Houd je ethische principes intact; daarzonder ben je een blad dat dwarrelt in de wind. Met geduld en een lange adem kun je het ver schoppen. Compromitteer jezelf niet om er financieel beter van te worden. Tracht greep te krijgen op je lichamelijke behoeften.

Sterke kanten:
Expansief en gemotiveerd

Zwakke kanten:
Materialistisch en over-ambitieus

Meditatie:
Heb de moed om het allerbeste voor jezelf te willen
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 16 september
De dag van bezielde energie

Op 16 september geborenen bezitten een ontembare geest die zich niets van nederlagen of beperkingen aantrekt. Hun behoefte om verder te gaan dan dat, verder dan alles wat eerder is gedaan op elk willekeurig gebied, is groot. Niettemin brengen ze het geduld op, om de technische details van hun vak volledig te willen beheersen en zijn het geen egoïsten of onbesuisde najagers van succes. De emotionele energie van 16-september-mensen is sterk, vandaar dat op deze dag geborenen hun hart en ziel leggen in al hun uitingsvormen. Ze moeten echter oppassen bepaalde grenzen, die ook zij dienen te respecteren, niet te buiten te gaan.

Deze mensen zijn niet bang om voor hun mening uit te komen. Hun moed en standvastigheid onder moeilijke omstandigheden zijn uitstekende eigenschappen. Daar ze confrontaties niet uit de weg gaan, liggen ze nogal eens overhoop met autoriteiten of bepaalde krachten in de samenleving. Ook nemen ze van nature risico's en moeten ze oppassen voor de verleiding steeds nieuwe kicks te zoeken, alleen voor de opwinding. Op een gegeven moment, moeten ze hun rebellie soms enigszins beteugelen.

Het kan een misvatting zijn om te proberen de stijl van 16-september-mensen aan banden te leggen. Hun geest is zo dynamisch dat deze zich niet laat onderdrukken. Wie een kind, geboren op deze dag, discipline bij wil brengen en probeert zijn geest te breken, zal daar niet in slagen. Dit zal ongetwijfeld akelige consequenties hebben voor alle betrokkenen. In plaats daarvan moet de ouder die geest koesteren en in goede banen leiden en deze op een gegeven moment een creatieve kant op sturen. Er moet altijd een subtiele scheidslijn worden getrokken tussen bevel en advies, forceren en leiden, moeten en toestaan, vertellen en suggereren enzovoort.

Op 16 september geborenen zijn vol levenslust. Hun wedijverige natuur is evident, maar hun aangeboren eerlijkheid weerhoudt hen van onderhands gedoe: een 'tot elke prijs wil len winnen'-houding. Op deze dag geborenen moeten in veel gevallen echter leren goede teamspelers te worden, daar samenwerken niet hun sterkste kant is. Gaandeweg zullen ze in dit opzicht leren van hun ervaringen en daardoor echte leiderskwaliteiten ontwikkelen. Eenmaal volwassen, kunnen het uitstekende leraren worden daar ze vertrouwen hebben in hun kennis van zaken en deze met groot enthousiasme aan anderen doorgeven. Soms moeten ze echter meer belangstelling tonen voor hun leerlingen en rekening houden met hun gevoelens.

Zich laten meeslepen door dromen en fantasieën kan een probleem vormen voor sommige 16-september-mensen, maar de meeste op deze dag geborenen weten hun wensen en geestelijke tovenarij te vertalen in tastbare resultaten. Hun hang naar bevestiging van datgene wat ze ondernemen is opmerkelijk groot; ze hebben de neiging respect af te dwingen met hun werk.

Gezondheid
Op 16 september geborenen moeten oppassen voor ongelukken, met name sportblessures, auto-ongelukken, en ongelukken bij het klimmen, zwemmen en vliegen. Je beperkingen kennen is belangrijk Door hun expansieve aard is een psychisch evenwicht belangrijk voor op deze dag geborenen, zowel emotioneel als spiritueel. Ook in hun dieet moet ditzelfde evenwicht terugkomen, in de vorm van voldoende graanproducten, groenten, fruit en proteïne, maar doe kalm aan met uitgesproken yangvoedsel (vlees) en yinvoedsel (suiker). Sterke seksuele behoeften zijn kenmerkend voor deze dag; die moeten wel bevredigd worden, maar mogen niet tot excessen leiden.

Advies;
Leer je verbazingwekkende energie in goede banen te leiden. Houd je doel voor ogen. Leg mensen dingen uit die ze niet begrijpen. Ga niet te ver en voorkom rampen. Heb oog voor de gewone dingen in het leven.

Sterke kanten:
Genereus, moedig en eerlijk

Zwakke kanten:
Sendatiebelust, rebels en vernietigend

Meditatie:
Een draak hoeft niet altijd te worden verslagen. Hij kan ook een vriend worden.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 17 september
De dag van de doorzetter

Of ze nu wel of niet creatief zijn, 17-september-mensen staan bekend om hun doorzettingsvermogen teneinde bepaalde doelen te bereiken. Hoewel het vele jaren kan duren (dat schijnen ze prettig te vinden), zijn ze niet alleen in staat om een carrière op te bouwen en status te verwerven, maar ook om voor onbepaalde tijd aan de top te blijven. Op deze dag geborenen zijn vaak zwaargewichten waar je moeilijk om heen kunt en nog moeilijker om in de hand te houden. Als ze eenmaal hun koers hebben bepaald over iets, hoe hoog gegrepen of eenvoudig ook, zijn ze praktisch niet meer te stoppen. Hoewel ze enorm enthousiast kunnen zijn, wordt vrijwel alles wat ze doen gekleurd door een serieuze aanpak en betrokkenheid.

Hoewel ze creatief kunnen zijn, zijn de meeste 17-september-mensen lichamelijk sterke en bewonderenswaardig hardnekkige, logische denkers; ze organiseren hun gedachten op een consequente manier en redeneren dat als A zus is, B noodzakelijkerwijs zo moet zijn. Op deze dag geborenen hebben een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en het redelijk oplossen van discussiepunten, en staan er niet alleen op dat ze eerlijk behandeld worden, maar ook dat datgene wat ze bereikt hebben erkend wordt. Het zal dus niemand verbazen dat 17-september-mensen uitstekende advocaten en bemiddelaars kunnen zijn.

Doorgaans zijn 17-september-mensen voor een status quo, hoewel ze zich kunnen inzetten voor geleidelijke veranderingen om bestaande instellingen te verbeteren. Zelfs de meest radicale geborenen op 17 september zullen vroeg of Iaat hun plaats vinden binnen de gevestigde orde. Misschien komt dit door hun gevoel voor structuur, letterlijkheid, en afkeer van wanorde en anarchie. Op deze dag geborenen treft men vaak aan onder milieubeschermers, die bepaalde dingen en volkstradities in leven willen houden.

Ondanks hun conservatisme hebben 17september-mensen een vreemd gevoel voor humor dat hen onderscheidt van hun medemensen. De gewoonste dingen doen ze vaak op een excentrieke manier. Vaak zijn ze niet zo serieus als ze lijken en in een relaxte omgeving kun je veel plezier met ze hebben. Deze kant van zichzelf tonen ze echter niet spontaan, dus zien bijvoorbeeld mensen die met hen samenwerken die kant misschien nooit.

Op deze dag geborenen zijn er niet op uit om indruk te maken op anderen, hen te choqueren of hun aandacht te trekken. Ze zijn bijzonder eenzelvig en hebben er geen behoef te aan opgehemeld, of in de watten gelegd te worden en misschien later het slachtoffer te worden van grillen en menselijke bevliegingen en gevoelens. Voor hen zijn emoties iets serieus waarmee je niet te koop loopt; dus als zij zeggen 'ik houd van je', dan betekent dat iets.


Gezondheid
Of 17-september-mensen nu een zittend of dynamisch beroep hebben ze moeten in elk geval aan de een of andere vorm van inspannende lichaamsbeweging doen, daar ze vaak aanleg hebben om dik te worden. Minder vetten en proteïne eten is van vitaal belang voor hun gezondheid, vooral ter voorkoming van hart- en vaatziekten. Op deze dag geborenen gedijen het best als ze hun seksuele behoeften kunnen bevredigen in een vaste liefdevolle relatie. Zo mogelijk doen ze er goed aan zowel lichamelijke als emotionele confrontaties te vermijden.

Advies:
Oordelen over anderen kan je slechtste gewoonte zijn, wees wat toleranter. Maak tijd voor gezelligheid, voor een beetje dollen en sullig doen hoef je je niet te schamen. Doe een stap terug en geef anderen een kans.

Sterke kanten:
Vasthoudend, standvastig en onverschrokken,

Zwakke kanten:
Conservatief, vastgeroest en zwaar op de hand.

Meditatie:
De hand is de kaart, het hart de gids.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd 18 september
De dag van het innerlijke mysterie

0p 18 september geborenen zijn uiterst teruggetrokken en gesloten mensen die de een of andere mannier, vaak door hun werk, In de openbaarheld komen. Hun privé-leven is een hoogst persoonlijke aangelegenheid, waar maar weinig mensen
in toegelaten worden. Je kunt van hen op aan, maar lang niet altijd, want ze kunnen zo maar opeens en vaak definitief, de deur dicht doen in een vriendschap of liefdesrelatie. Het kan dus gevaarlijk zijn om bij dit soort mensen betrokken te raken tenzij je als partner met soort veranderlijkheid kunt leven.

Op deze dag geborenen kunnen enorm succesvol zijn, maar ook worden achtervolgd door herhaaldelijke mislukkingen en gewoon ongeluk. Het thema 'schoonheid' speelt een centrale rol in hun leven. Ze zijn bijzonder gevoelig voor elke vorm van ruzie, geweld of verbeten wedijver en gaan dit soort dingen liever uit de weg. Een feit is, dat 18-september-mensen niet in staat zijn om te gaan met veel stress en ondanks hun vaak imposante aantrekkelijke uiterlijk vaak niet gezegend zijn met veel zelfvertrouwen.

Als 18-september-mensen echter te maken krijgen met ingewikkelde problemen, schrikken ze niet terug voor zo een uitdaging; in feite vinden ze het heerlijk om dingen op te lossen of uit te zoeken. Om bepaalde dingen werkelijk te begrijpen zonderen ze zich af zodat hun diepgaand onderzoek in alle beslotenheid kunnen verrichten. Als wijze, nadenkende en diepzinnige mensen nemen ze het leven bijzonder serieus, soms zelfs te.

De meeste 18-september-mensen hebben een speciale band met aanbidding of geloof, wat tot uiting kan komen in hun persoonlijke ontwikkeling, artistieke expressie of sociale interactie. Door hun toegewijde aard, doen ze het goed in studies of leefstijlen die volledige concentratie en aandacht vereisen en onderwerping van hun eigen ego. Dit verdringen van hun gevoelens kan emotionele moeilijkheden veroorzaken, maar kan ook een air van mysterie om hen heen creëren dat hen buitengewoon aantrekkelijk maakt. Men moet wet wanneer men geborenen op 18 september kan benaderen en wanneer ze met rust moet worden gelaten. Meer dan met de meeste andere mensen is een succesvolle relatie met hen afhankelijk van de mate van gevoeligheid voor dit soort timing van een partner.

Op deze dag geborenen treft men vaak aan ver van de plaats waar ze oorspronkelijk vandaan komen, zowel geografisch als emotioneel; sommige van hen willen dan ook liever niet herinnerd worden aan hun verleden. Doorgaans laten ze het verleden achter zich en zullen zelden opnieuw een afgesloten zaak openen of terugkomen op een mislukte relatie.

Gezondheid
Deze mensen kunnen last hebben van chronische ziekten die soms het resultaat zijn van ernstige ongelukken of operaties. Kwetsbare plekken zijn de buikholte, voortplantingsorganen, nieren en schildklier. Als 18-september-mensen worden geplaagd door gezondheidsproblemen, kunnen ze daar stoïcijns onder blijven en ermee leren leven. Ze zouden hun kwalen wat actiever aan moeten pakken op een positieve, therapeutische manier. Noch trek in eten noch trek in seks moet uiting van neurose worden, of het nu om te veel of te weinig van een van beide gaat Ze kunnen vooral destructief ten opzichte van zichzelf zijn als hun energie uit balans is, en hebben vaak baat bij acupunctuur; de chiropractor en yoga.

Advies:
Wees wat volhardender. Conflicten zijn soms nodig. Luister naar je lichaam en besteed aandacht aan lichamelijke symptomen. Door je mysterieuze aard kun je veel missen. Wees wat vrolijker.

Sterke kanten:
Attent, serieus en esthetisch.

Zwakke kanten:
Teruggetrokken, zorgelijk en negatief.

Meditatie:
Alles in het universum leeft.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd-Weegschaal 19 september
De dag van de verfijnde verschijning.

Op 19 september geborenen hechten veel belang aan het uiterlijk der dingen; niet alleen hun eigen uiterlijk, maar ook dat van hun huis, omgeving, en familie. Aangezien van hun financiële status zijn het doorgaans bijzonder ordelijke mensen, soms
op het dwangmatige af, die van hun omgeving een goed functionerende unit weten te maken.

Op deze dag geborenen zijn gefascineerd door schoonheid in al haar verschijningsvormen, vooral tastbare schoonheid. Hun kleding en verzorging zijn meestal onberispelijk en als ze er slordig bij lopen doen ze dat als een soort verkleedpartij, zich bewust van de indruk die ze daarmee op anderen maken. Doorgaans houden 19-september-mensen zich aan de waarden van de samenleving op het gebied van kleding en smaak, maar als ze de aandacht willen trekken zijn ze ook in staat zich uit te dossen in iets opvallends. Hoe bijzonder ze er ook uitzien en in hoeverre dit afwijkt van de gangbare normen, het smaakbewustzijn is altijd aanwezig.

Sommige 19-september-mensen worden soms versleten voor oppervlakkig, en terecht, omdat ze zo bezig zijn met hun uiterlijk. Een meer geavanceerd 19-september-mens gaat het echter evenzeer om innerlijke, spirituele schoonheid als om een knap voorkomen. De meeste op deze dag geborenen zitten ergens tussen deze twee uitersten, verscheurd door de gemakkelijke pleziertjes van wereldse geneugten en de meer blijvende, maar moeilijker te veroveren bevrediging in het leven. De sleutel voor 19-september-mensen is: gewoon genieten van het leven als een voorbijgaande show, maar niet uit het oog verliezen waar het eigenlijk om gaat. Wie daartoe in staat is kan plezier beleven van z'n eigen aantrekkelijkheid, gevoel voor stijl en materiële bezittingen, zonder zichzelf daarin te verliezen. Aan de andere kant, kunnen 19-september-mensen die geen oplossing vinden voor dit belangrijke gegeven, steeds ontevredener worden met hun leven en minder gecharmeerd zijn van de gemanifesteerde schoonheid die ze daarvoor zo aantrekkelijk vonden. Om op te klimmen op de evolutionaire zelfontwikkelingsladder, kunnen ze door een fase gaan waarin ze lak hebben aan bezittingen, een elegante omgeving of het zorgvuldig opgebouwde beeld van zichzelf:

Op deze dag geborenen die het moeilijk hebben gehad in financieel opzicht en/of de strijd om het dagelijks bestaan, zijn meestal vastbesloten om hun nederige begin achter zich te laten en zich omhoog te werken op de sociale ladder. Tijdens dit proces ondergaan ze een transformatie. Een stil, teruggetrokken, kleinburgerlijk persoon die geboren is op deze dag, kan op deze manier in een paar jaar tijd opbloeien tot een succesvol, strijdvaardig, sociaal wezen vol zelfvertrouwen. Door deze ontwikkeling kunnen ze echter de band met hun verleden verliezen en daarmee met mensen die veel voor hen betekend hebben. Op zinvolle wijze contact houden met hun verleden is belangrijk voor hun psychisch welzijn.

Gezondheid
Op deze dag geborenen besteden doorgaans aandacht aan hun huid, haar en lichamelijke hygiëne. Om er goed uit te zien is het belangrijk dat hun zeep en cosmetica non-allergeen zijn en dat ze voldoende vet eten opdat hun huid er soepel uitziet Daarnaast zijn lecithine, extra calcium, zink. selenium en ijzer nodig voor nagels, gebit en haar: Een evenwichtig dieet is belangrijk. maar vetten en proteïne mogen niet boven de benodigde hoeveelheid zitten. Voldoende slaap is belangrijk om er uitgerust uit te zien en stress te voorkomen.

Advies:
Wees trouw aan jezelf: Vergeet je achtergrond niet. Pas op voor allerlei vormen van hechting aan materiële zaken. Streef spirituele doelen na en als je die bereikt hebt, houd ze dan in ere. Cultiveer loyaliteit en diepgang.

Sterke kanten:
Smaakvol, elegant en georganiseerd.

Zwakke kanten:
Trendy, dwangmatig en materialistisch.

Meditatie:
Graaf wat dieper.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd-Weegschaal 20 september
De dag van de managers

0p 20 september geborenen zijn ervan overtuigd dat ze vrijwel elke situatie aankunnen. Ze houden zich intensief bezig met de belangen van de groep waarbij ze horen, en doen al het mogelijke om er zeker van te zijn dat hun bezigheden vlekkeloos verlopen. Voor sommige vrouwen houdt dit verband met toewijding aan hun gezin en huiselijke situatie, voor anderen met het goed functioneren van sociale of zakelijke belangen. Voor mannen kan dit betekenen, leiding geven aan hun familie, die ze liever zien als gelijken dan als minderen en in hun werk kan dat betrekking hebben op goede raad aan medewerkers en vrienden. Zowel mannen als vrouwen die geboren zijn op deze dag, weten dat een goed financieel beleid vruchten kan afwerpen, vandaar dat ze meestal niet alleen goed zijn in het verdienen van geld, maar ook in het verstandig inkopen en slim investeren ervan (vooral als het gaat om mooie dingen voor hun huis, dat voor hen op de eerste plaats komt.

Als het verkeerd gaat, hebben 20-september-mensen het volste vertrouwen in hun vermogen dingen te herstellen of gerond te maken. Gezond maken betekent voor hen alles: van ruzies bijleggen tot iemand die hen lief is helpen beter worden, waarbij ze gebruikmaken van uiteenlopende dingen als bidden tot traditionele methoden en massage. In dit opzicht moeten ze oppassen niet te ver te gaan en te denken dat hun vermogens groter zijn dan in werkelijkheid het geval is. Dit kan niet alleen gevaar opleveren voor henzelf maar ook voor hun naasten.

Deze mensen hebben doorgaans een gezond oordeel, maar moeten oppassen niet te zelf verzekerd te worden of blind te varen op hun gevoel dat ze het bij het rechte eind hebben in elke denkbare situatie. Het is van cruciaal belang of ze kunnen toegeven dat ze fout zijn geweest, en zodoende hun methoden en visie wijzigen. De 20-september-mensen die leren van hun fouten (vaak grote) en opnieuw beginnen, groeien daar enorm van als mens. Als ze dat niet kunnen, komen ze herhaaldelijk in moeilijkheden, meestal door henzelf veroorzaakt, onbewust en nog steeds ervan overtuigd dat ze het bij het rechte eind hebben. Op een gegeven moment zullen ze moeten toegeven dat ze in een wereld van illusies hebben geleefd.

Vaak laten 20-september-mensen zich meeslepen door hun emoties, vooral op het gebied van de liefde. Eenmaal in de greep van een passie voor iemand kunnen ze hun voorzichtigheid laten varen en alle betrokkenen veel verdriet veroorzaken. Als ze echter in staat zijn geduld op te brengen en zelfbeheersing, maken ze een veel grotere kans daarvoor beloond te worden. De beste partners voor hen zijn mensen met dezelfde interessen als zij, of die werkzaam zijn op hetzelfde gebied. Het komt vaak voor dat op deze dag geborenen samenwerken met hun partners en hierdoor succesvol zijn in zaken, research of in artistiek opzicht.

Gezondheid:
Op 20 september geborenen zijn zich vaak niet bewust van de conditie waarin hun lichaam verkeert. noch van hun relatieve schoonheid. Daarom moeten ze vaak worden herinnerd aan het belang van lichaamsbeweging en een verstandig dieet om gezond en mooi te blijven, al draait het leven niet alleen om het uiterlijk of schoonheid. In dit opzicht kunnen ze soms hun gezondheid schaden door een trendy dieet of gevaarlijke vormen van lichaamsbeweging. Op deze dag geborenen moeten oppassen voor ziekten die met gevoel te maken hebben, vooral als daarbij het hormonaal evenwicht verstoord is.

Advies:
Leer van je eigen fouten. Kijk naar je resultaten en evalueer je methoden of ze nu werken of niet. Aarzel niet je koers te wijzigen. Houd je emoties onder controle en leer geduldig te zijn

Sterke kanten:
Georganiseerd, slim en alert

Zwakke kanten:
Zelfingenomen, overemotioneel en opgeblazen.

Meditatie:
Kijk hoe je zelf leeft.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd-Weegschaal 21 september
De dag van actuele smaak

0p 21 september geborenen houden zich enorm bezig met de heersende maatschappelijke smaak van de tijd waarin ze leven en waarin ze een centrale rol spe!en of een observerende. Men kan stellen dat de meeste 21-september-mensen bijzonder up-to-date zijn in hun manier van denken, kleding, hoe hun huis eruit ziet en zelfs " ze auto waarin ze rijden (of dit graag zouden willen zijn). Als hun financiële omstandigheden deze eigentijdse leefstijl niet toestaan, kan dit op deze dag geborenen bijronder ongelukkig maken. Vaak wordt hun behoefte aan financieel succes gemotiveerd door deze behoeften. Er bestaat echter een kleine groep 21-september-mensen die niet gepreoccupeerd zijn met zulke uiterlijkheden, maar alleen in intellectueelopzicht up-to-date en geavanceerd willen zijn. Voor dit menstype kan een natuurlijke leefstijl, ver van de stadsdrukte, enorm belangrijk zijn.

Het woord 'modern' is van toepassing op 21-september-mensen, zowel in eigentijds als progressief opzicht. Vaak voelen ze zich aangetrokken tot moderne architectuur, nieuwe ideeën, modetrends en wetenschappelijke vooruitgang en zijn ze geïnteresseerd in het nieuwste gereedschap, machines of andere gadgets. De reden voor deze interesse is niet alleen dat ze gefascineerd zijn door de uitvinding zelf of door anderen als up-to-date gezien willen worden, maar ook de wetenschap dat zulke uitvindingen hun leven kunnen verbeteren en hen in staat stellen efficiënter te werken.

Deze mensen zijn bijzonder trots op hun creaties in concrete zin (wals kinderen, kunstwerken, zaken, constructies) en in abstract opzicht (concepten, systemen, plannen, uitvindingen) .Het ideale beroep voor op deze dag geborenen is dat waarin ze nieuwe ideeën kunnen bedenken en deze in de praktijk kunnen realiseren. Vele 21-september-mensen willen elegant zijn en bewonderd worden, sommige zelfs geadoreerd. Hun gevoel voor schoonheid is belangrijk en esthetische aangelegenheden hebben voor hen een hoge prioriteit.

Op deze dag geborenen hebben een onmiskenbare fascinatie voor het mysterie, vreemde mensen, suspense, en zelfs gevaar en geweld. Deze interesse kan het beste in creatieve banen worden geleid en verder aan banden worden gelegd, want hoewel het stimulerende dromen en fantasieën kan opleveren, kan het ook leiden tot een bijzonder destructieve persoonlijkheid. De opvatting van een 21-september-persoon over schoonheid, kan soms doortrokken zijn van, of gekarakteriseerd worden door, afwijkende behoeften en kan minder te maken hebben met evenwicht, harmonie en proportie dan met iets dat nogal wild, asymmetrisch en provocatief is. Deze mensen zijn in staat alledaagse dingen en doodgewone onderwerpen veel bijzonderder en interessanter te maken. Niettemin moeten ze oppassen dat ze niet te sensatiebelust worden en zich ver houden van alle vormen van oppervlakkigheid.

Gezondheid
Op 21 september geborenen willen eigentijds zijn. Omdat de tijd waarin we leven zo op gezondheid gericht is, staan ze open voor dieet en fitnessprogramma’s die aan gangbare en ontwikkelde normen voldoen. Zo kunnen ze geïnteresseerd zijn in allerlei eigentijdse diëten, maar ook in vormen om lichamelijk fit te blijven. Ze moeten zichzelf echter niet onderwerpen aan onverstandige regimes, maar trachten een dieet en oefenplan voor zichzelf op te stellen dat goed is voor hun welzijn. Ook regelmatig contact met hun huisarts of gezondheidsadviseur is essentieel om hun vooruitgang te meten en te voorkomen dat ze de verkeerde kant opgaan.

Advies:
Vind je werkelijke, innerlijke waarden. Laat je niet meeslepen door het allerlaatste of meest fantastische; houd je aan een bepaalde koers. Tonen dat je anders bent is best, maar raak er niet door geobsedeerd.

Sterke kanten:
Progressief, smaakvol en esthetisch.

Zwakke kanten:
Materialistisch, sendsatiebewust en vluchtig

Meditatie:
Schoonheid is niet altijd iets waarnaar je moet zoeken.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd-Weegschaal 22 september
De dag van rusteloze gedrevenheid

0p 22 september geborenen hebben een rusteloze gedrevenheid om steeds weer aan nieuwe projecten te beginnen. Zodra ze het een af hebben beginnen ze, zonder rustpauze, direct aan wat anders, of ze werken aan diverse projecten tegelijkertijd.
Vervelen doen ze zich nooit, vandaar dat ze uitdagingen nodig hebben in de vorm van mensen en situaties. Het ene moment zijn ze leuk en dynamisch en het volgende ogenblik afgezonderd en onbenaderbaar. Beide duiden op een sterk karakter.

Vaak worden 22-september-mensen heen en weer geslingerd tussen een aanvallende en verdedigende houding. Wat in wezen op hetzelfde neerkomt; een goede aanval is immers de beste verdediging en vice versa. In een brede maatschappelijke context zowel als op het persoonlijke vlak spelen voor op deze dag geborenen begrippen als rechtvaardigheid en gelijkheid een belangrijke rol doorgaans heeft dat te maken met het uit handen geven of uitoefenen van macht. In het duidelijk maken van hun argumenten kunnen ze bijzonder ironisch, scherpzinnig en zonder meer grappig zijn. Hun humor wordt echter niet door iedereen gewaardeerd daar deze bizar, sardonisch en zelfs macaber kan zijn.

Deze mensen kunnen een storend gebrek aan stabiliteit vertonen. Hoewel ze vaak heel respectabele beroepen hebben. krijgt men vaak het idee dat het beroep zelf: of het werk dat ze daarvoor verrichten, hun leven de continuïteit biedt die ze zo hard nodig hebben. Op deze dag geborenen lopen gevaar door hun rusteloze natuur in conflict te komen met bepaalde autoriteiten. Op deze dag geborenen denken voor zichzelf en staan niet toe dat anderen, vooral minder intelligente dan zij, hun vertellen wat te doen. Vandaar dat ze moeten oppassen geen vijanden te maken of anderen tegen hen in het harnas te jagen.

Onder een streng uiterlijk verbergen deze mensen vaak een warm hart; ze geven zich echter alleen bloot tegenover mensen die ze volledig vertrouwen en respecteren. En zelfs dan kunnen ze het nog moeilijk vinden, omdat hun instelling in de eerste plaats bijzonder realistisch is en ze zich heel goed bewust zijn van de ironie van het leven. Kenmerkend voor deze dag zijn: inzicht en een heldere kijk, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Op deze dag geborenen bezitten een uitstekende mensenkennis en hebben anderen meteen door. Hun weinige vrienden zijn hen bijzonder dierbaar, vaak een leven lang. Het is mogelijk dat een of beide ouders in deze categorie vallen.

Op 22 september geborenen hebben vaak een grotere invloed op anderen dan ze zich realiseren en kunnen goed choqueren. Hierdoor zou het goed zijn als ze zich meer bewust waren van hun effect op anderen, zowel vrienden als vijanden. Als echte vechters in de strijd om het bestaan moeten ze hun wapens en afweersystemen op de juiste waarde inschatten en daar verstandig en effectief gebruik van maken ronder zichzelf af te sluiten en te vervreemden van gewone menselijke waarden.

Gezondheid
Afzondering kan op 22-september-mensen enorm deprimerend werken. Ook moeten ze oppassen anderen niet tegen zich in het harnas te jagen, door slechte gevoelens of lichamelijk geweld. Door hun rusteloosheid kunnen ze ongelukken krijgen of kleine verwondingen. Daarentegen hebben ze ook vaak een helende gave. Door hun voorkeur voor exotisch voedsel moeten ze oppassen voor het effect van sterk gekruid en vaak vet eten op hun lichaam. Een evenwichtig dieet helpt rusteloze en soms destructieve impulsen voorkomen. Een gematigde vorm van lichaamsbeweging is het beste voor deze mensen.

Advies:
Kijk niet neer op mensen die opener en lichtgeloviger zijn dan jij, Ga op zoek naar je eigen onschuld, Wees niet bevooroordeeld, Trek tijd uit om te dromen en jezelf op te laden.

Sterke kanten:
Individualistisch, opmerkzaam en gericht.


Zwakke kanten:
Bijtend, duister en wantrouwig

Meditatie:
Boeddha zat gewoon onder een boom en liet iedereen naar zich toekomen.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Patrick deze is speciaal voor jou.
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag [Kiss] [beerchug]

Maagd-Weegschaal 23 september
De dag van de doorbraak

Een constant thema in het leven van 23-september-mensen is het doorbreken van beperkingen. De expansieve individuen, geboren op deze dag, kunnen hun persoonlijkheid pas ten volle ontwikkelen als ze hebben geleerd hun lichamelijke of
andere moeilijkheden te overwinnen. Dit is vaak een heel gevecht dat meestal doorgaat na achtereenvolgende doorbraken. Voor op deze dag geborenen bestaat het leven uit een doorlopende reeks uitdagingen die men eerst onder ogen moet zien en vervolgens moet overwinnen. In dit opzicht zijn het spirituele strijders.

Meer ontwikkelde 23-september-mensen gebruiken de vruchten van hun strijd voor het algemeen welzijn, als een levend symbool van vastbeslotenheid om tegenslagen te overwinnen. Minder ontwikkelde individuen, geboren op deze dag, kunnen vastlopen in persoonlijke conflicten (vaak door een te groot ego), waarbij ze veel moeilijkheden veroorzaken, die niet perse tot positieve resultaten leiden. Het zou beter zijn als ze zich een poosje terugtrokken uit de strijd, hun verstand gebruikten en hun enorme energie richtten op iets dat meer de moeite waard is.

Deze mensen kunnen bergen verzetten. Niettemin kunnen ze soms wegzinken in een depressie, hebben weinig energie en komen tot niets. Niet dat ze lui zijn of traag, ze kunnen gewoon niet doen alsof ze enthousiast zijn, en doen als ze geen inspiratie hebben; liever niets dan slordig werk afleveren.

Op 23 september geborenen voelen zich aangetrokken tot allerlei soorten evenementen. Of ze nu verstandelijk, emotioneel of lichamelijk zijn ingesteld, het zijn en blijven actie mensen, voor wie woorden slechts een middel zijn om hun doel te bereiken. In feite zijn ze niet erg verbaal; ze communiceren wat ze te zeggen hebben op een directe manier, soms zonder woorden. Als ze wel verbaal begaafd zijn is hun spreekstijl elegant en simpel, precies en economisch, ronder onnodige breedsprakigheid.

Op deze dag geborenen kunnen bijronder verleidelijk en charmant zijn, hoewel veel van hen op het eerste gezicht streng en hooghartig overkomen. Anderen moeten echter niet de fout maken en denken dat de charme van 23-september-mensen een uitnodiging is tot nader persoonlijk contact, vooral op seksueel gebied. Voor de meeste van hen komt het werk op de eerste plaats en plezier op de tweede. Ondanks het beeld dat ze oproepen, hebben ze weinig echte vrienden en houden ze niet van prietpraat. Je kunt ze vaak beter op een afstand bewonderen, dan een ontmoeting forceren. Aan de andere kant moeten ze oppassen zichzelf in emotioneel opzicht niet te veel af te sluiten en zich meer concentreren op dingen van algemeen belang, met uitsluiting van persoonlijke aangelegenheden. In dit opzicht kunnen ze vaak door de bomen het bos niet meer zien.

Gezondheid
Op 23 september geborenen moeten het kalm aan doen met alcohol en drugs (inclusief nicotine en cafeïne), want ze willen er nog wel eens in doorschieten als ze gedeprimeerd zijn. Soms zijn een macrobiotisch, vegetarisch ( eventueel zonder melk en eieren) of fruitdieet dan wel sapkuren goed om, gedurende korte of langere tijd, hun lichaam te reinigen. Lichaamsbeweging stimuleert de eetlust en verbetert de bloedsomloop. Deze mensen moeten oppassen hun lever; nieren, maag en ingewanden niet te beschadigen door hun dieet of door hun lichaam te misbruiken.

Advies:
Het belangrijkste is dat je rustige perioden goed gebruikt en zo leert wat werkt voor je en wat je van bepaalde dingen weerhoudt. Bereid jezelf voor op strijd in het leven. Je sterk maken, daar gaat het om.

Sterke kanten:
Creatief, avontuurlijk en opwindend

Zwakke kanten:
Zorgelijk, gedprimeerd en verslaafd.

Meditatie:
We maken ons doorgaans geen zorgen over wat ons mankeert als we ons goed voelen.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Maagd-Weegschaal 24 september
De dag van de zwerver

Op 24 september geborenen zijn van nature zwervers en houden daarom van reizen, of voelen zich genoopt daartoe. Dit thema van zwerven en reizen neemt in hun leven vaak concrete vormen aan, maar kan ook een metafoor zijn voor geestelijke en emotionele avonturen. Het letterlijke en figuurlijke zijn hier dus verwisselbaar. Lezen, denken, dromen, reizen -het zijn allemaal activiteiten die op deze dag geborenen Interesseren.

Sommige 24-september-mensen reizen in hun jeugd en beperken zich later tot iets dat lijkt op een gesetteld bestaan. Anderen, die de geest krijgen halverwege hun leven, laten soms alles voor wat het is, om toe te geven aan de “roep van de verte”. De meesten van hen raken nooit helemaal gesetteld, zelfs al zouden ze dat graag willen. Vaak trekken ze verder naar het volgende oord, mens of project in de veronderstelling dat dit eindelijk de plek is waar ze neer willen strijken. Hoe meer individuen, geboren op deze dag, beseffen dat permanentheid niet bestaat, hoe langer ze doorgaan met zwerven.
De gelukkigste onder hen sluiten een soort compromis met zichzelf waarbij ze een, min of meer, permanente leefsituatie creëren en van daaruit zo vaak mogelijk tripjes maken. Zelfs als ze gebonden zijn door omstandigheden, vinden 24-september-mensen doorgaans een uitlaatklep voor hun rusteloosheid door lezen, films, tv en een rijke fantasie.

In relaties en familieaangelegenheden kunnen 24-september-mensen moeilijk te plezieren zijn. Ze zijn niet makkelijk om mee te leven en hebben veel tijd voor zichzelf nodig. Hun partners moeten begrip opbrengen voor hun behoefte aan verandering en variatie en hun, vaak openlijke, geflirt en gevarieerde seksuele belangstelling. Wat dit laatste betreft kunnen ze de voorkeur geven aan bijronder ongebruikelijke seksuele uitingsvormen, zo niet in het dagelijks leven dan toch in datgene wat ze lezen of in hun verbeelding. Op deze dag geborenen zijn niet erg geïnteresseerd in alledaagse activiteiten, noch in gewone mensen.

Deze mensen hebben duidelijk behoefte aan meer stabiliteit. Ze moeten oppassen voor al te intense emotionele of geestelijke stimuli, waarvan ze volledig in de war kunnen raken. Het probleem is dat hun geest dusdanig actief is en hun smaak zo ongewoon, dat het heel moeilijk voor hen is er een gewone leefstijl op na te houden. Sommigen van hen zijn dromers, die met hun hoofd in de wolken lopen; anderen kunnen in technisch opzicht bijzonder goed zijn. Vaak zijn ze een combinatie van beide. Hoewel ze door sommigen als vreemd worden beschouwd, zijn het niettemin trouwe vrienden met hun hart op de juiste plaats. Met hun levenslust vrolijken ze vrijwel elke situatie op en stellen anderen ook in staat zich te vermaken.

Gezondheid
Deze mensen hebben soms ernstige psychische problemen, dus kunnen ze beter te vroeg dan te Iaat in therapie gaan. Daar hebben ze baat bij. ze krijgen inzicht in hun ongewone onderbewuste processen en leren omgaan met hun rusteloosheid en overactieve verbeelding. Medicijnen kunnen helpen. maar moeten niet te lang achtereen gebruikt worden. In plaats van daarvan afhankelijk te worden (alcohol moet sowieso worden vermeden) moeten ze actief werken aan een gezondere leefstijl en misschien zelfs verhuizen naar een betere omgeving. Tuinieren, hun eigen voedsel verbouwen. verkeerde dingen uit hun dieet bannen en vervangen door verse groenten en fruit zijn bijzonder aan te be- velen. evenals voldoende lichaamsbeweging.

Advies
Zet de boel op een rij. Je rusteloze leven mag charmant zijn voor een poosje maar kan ook vermoeiend worden. Zorg dat mensen van je op aan kunnen. Gebruik je talenten. Beperk je tot één ding en bouw dat uit.

Sterke kanten:
Fantasierijk, vrij van geest en gevend

Zwakke kanten:
Nerveus, labiel en neurotisch

Meditatie:
Thuis kan een bepaalde geestesgesteldheid zijn.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 25 september
De dag van de symbiotische Satiricus

Op 25 september geborenen hebben een curieuze relatie met de samenleving. Aan de ene kant zijn ze ervan afhankelijk voor hun onderhoud en uiteindelijke succes, aan de andere kant leveren ze er vaak openlijk kritiek op en wijzen ze ironisch op de tekortkomingen ervan. Hierdoor vertellen ze in feite hoe het maatschappelijk bestel verbeterd en versterkt kan worden. Vandaar dat hun, naar het lijkt, negatieve en diepgaande evaluaties toch tot positieve resultaten kunnen leiden.

Vreemd genoeg kunnen op deze dag geborenen, buiten hun eigen kring, gezien worden , als levende symbolen van de streek waar ze vandaan komen, zozeer worden ze geïdentificeerd met de opvattingen van anderen. Toch is niemand zich scherper bewust en kritischer ten opzichte van zijn eigen buurt, stad, provincie of land dan zijzelf. Hun relatie tot de plek waar ze vandaan komen is op een interessante manier symbiotisch; een soort gedeelde ervaring die voor beide partijen in het voordeel zowel als in het nadeel kan uitvallen.

Deze mensen kunnen eveneens representatief zijn voor hun familie of sociale milieu. Ook is het mogelijk dat ze de waarden en aspiraties van hun bedrijf of generatie belichamen maar daar, door hun kritische instelling en twijfels, niettemin afwijzend tegenover staan.

Op deze dag geborenen zijn nogal gesloten en vinden het moeilijk in een relatie hun oprechte gevoelens te uiten. Ook kunnen ze bij een eerste ontmoeting koel en afstandelijk overkomen. Niettemin hebben ze enorm veel behoefte aan affectie; het is in bepaalde gevallen mogelijk dat emotionele trauma's de aanleiding waren voor hun geslotenheid ten opzichte van de buitenwereld. Emotioneel in een isolement leven en volledig introvert zijn, afgezien van beroepsmatige sociale contacten, is iets wat veel voorkomt bij op deze dag geborenen.

De meeste 25-september-mensen zijn fantasierijk, maar tegelijkertijd enorm precies en veeleisend. Perfectionistisch als ze zijn, checken ze hun werk herhaaldelijk op fouten en tekortkomingen. De eisen die ze aan anderen stellen wijken niet af van hetgeen ze van zichzelf eisen. Interessant is echter dat ze, met alle kritiek die ze zelf hebben op hun eigen maatschappelijke milieu, niet goed reageren als daar door buitenstaanders kritiek op wordt geleverd; op zulke momenten kunnen ze bijzonder defensief zijn en opmerkelijk chauvinistisch.

Maar vaak ook kunnen 25-september-mensen een diepere relatie aangaan met hun samenleving, sociale kringen en/of werk dan hun ooit mogelijk zal zijn met een ander individu. Daardoor kunnen degenen die op het emotionele vlak persoonlijk bij hen betrokken zijn, zich buitengesloten voelen en de indruk krijgen nooit werkelijk deel uit te maken van hun leven. In dit opzicht moeten 25-september-mensen oppassen dat ze vooral hun kinderen niet te kort doen.

Gezondheid
Deze mensen moeten zichzelf dwingen tot lichaamsbeweging. De minder atletische onder hen kunnen in dit opzicht nogal lui zijn. Een flinke wandeling elke dag waarbij ze intussen kunnen nadenken over bepaalde zaken is voldoende. Veel 25-september-mensen zijn tevreden met standaardkost, maar ze moeten niettemin proberen evenwichtiger te eten als ze te veel eiwitten, vetten en koolhydraten eten en te weinig verse groenten en fruit. Als ze een zittend beroep hebben, kunnen ze last krijgen van lage rugklachten. Verder moet ze het kalm aan doen met alcohol en elke dag twee liter water drinken om hun nieren actief te houden en blaasontstekingen te voorkomen.

Advies:
Je neiging om scherp en kritisch te zijn kan je in moeilijkheden brengen. Woorden kunnen harder aankomen dan klappen. Toon je gevoelens. Snijd jezelf niet van de buitenwereld af.

Sterke kanten:
Hardwerkend, doelgericht en vastbesloten.

Zwakke kanten:
Gesloten, ongevoelig en hard

Meditatie:
Mensen verbergen meer in boeken dan alleen geld
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 26 september
De dag van geduld en oefening

Op 26 september geborenen zijn perfectionisten die weten dat er maar één manier is om iets goed te krijgen, en wel door het steeds over te doen. Zoals het antwoord van de man aan wie men de weg vroeg naar Carnegie Hall, luidde: 'Oefenen', zo zijn deze mensen er heilig van overtuigd dat men alleen door oefening perfectie kan bereiken. Deze kritisch ingestelde, technisch georiënteerde individuen die constant trachten hun vakmanschap te perfectioneren, weten hoe ze hun doel kunnen bereiken, maar hebben ook de gave anderen dingen te leren, zo niet in theorie dan toch in de praktijk. Ze kunnen enorm inspirerend zijn voor hun bewonderaars.

Deze houding houdt niet op bij hun werk. In hun privé-leven hebben 26-september-mensen de neiging obsessief, dwangmatig of beide te zijn. Dit kan leiden tot nogal neurotisch gedrag thuis, alsof ze bang zijn dat de wereld instort als de dagelijkse bezigheden niet naar behoren worden gedaan, vandaar dat 26-september-mensen het leven van hun familie en vrienden soms erg zuur kunnen maken. Onnodig te zeggen dat ze eveneens behoorlijk lastig kunnen zijn als baas of supervisor.

Karakteristiek voor 26-september-mensen is, dat ze vertrouwen in logica en de toepassing daarvan in het dagelijks leven. Ook hebben ze het gevoel dat vrijwel alle technische problemen op hun gebied opgelost kunnen worden door het hanteren van rationele principes. Paradoxaal genoeg kan hun eigen leven uiterst grillig en irrationeel zijn. Vandaar dat 26-september-mensen soms complexe, moeilijk te doorgronden, persoonlijkheden zijn.

Heel vaak hebben op deze dag geborenen er nog een tweede of zelfs derde beroep, roeping of hobby bij, waarover ze niet praten. Die kunnen nogal afwijken van het beeld dat veel mensen van deze personen hebben. Sommige 26-september-mensen zijn gefascineerd door verborgen en geheime activiteiten en soms houden ze dan ook een bepaald onderdeel van hun leven geheim.

Op deze dag geborenen zijn intens, doelgericht en gedreven. Ze kunnen idealistisch zijn, maar zijn zelden onpraktisch, en hoewel ze graag mogen theoretiseren, gaat het hun in de eerste plaats om het succes of falen van de dingen waarmee ze zich bezighouden.

De meeste 26-september-mensen hebben een geweldig gevoel voor humor dat men soms over het hoofd ziet vanwege de subtiele ironie ervan. Hun bijtende kritiek blijft echter zelden onopgemerkt en kan mensen tegen hen in het harnas jagen als ze niet oppassen. Bij de meer ontwikkelde op deze dag geborenen is hun invloed echter sterk voelbaar -als de rimpeling van water in een vijver kan deze heel ver reiken en zelfs na hun dood blijven voor bestaan. Zelfs degenen die dit soort 26-september-mensen niet mogen, zijn zich bewust van het briljante en de gedegenheid van hun werk.

Gezondheid.
Op 26 september geborenen moeten oppassen voor allerlei soorten interne aandoeningen, Cafeïne en nicotine kunnen beter vermeden worden, daar roken en koffiedrinken vaak een onderdeel vormen van hun dwangmatige gedrag, Op deze dag geborenen lijken tamelijk Stressbestendig, terwijl ze in feite de spanning verdringen. wat uiteindelijk lichamelijke en psychische schade kan aanrichten. Veel van het genoemde neurotische gedrag komt voort uit angsten. Regelmatige doses warmte en affectie dragen bij tot hun stabiliteit; psychotherapie kan eveneens helpen. Een evenwichtig dieet is belangrijk. In sommige gevallen. vooral voor veertigplussers, kan strikt vegetarisme een oplossing zijn. Geraffineerde suikers moeten sowieso worden vermeden.

Advies:
Wees minder intens, anderen kunnen het daar moeilijk mee hebben. Wees de leerling zowel als de leraar: Soms zijn fouten nodig en is perfectie niet het hoogste ideaal. Tracht je te onspannen en soms zelfs een beetje te vegeteren.

Sterke kanten:
Techniek, invloedrijk en volhardend.

Zwakke kanten:
Obsessief, dwangmatig en gesloten.

Meditatie:
Onze vereerde leraren kunnen ook bijten.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 27 september
De dag van de dubbelzinnige held.

Het leven van geborenen op 27 september wordt beheerst door de raadselachtige en tegenstrijdige aard van het leven. Op het eerste gezicht lijken ze gezellig en normaal, maar hoe dieper je graaft in hun persoonlijkheid, hoe meer verborgen zwakke kanten je ontdekt.
Normaal gesproken, of in de ogen van anderen, functioneren 27-september-mensen prima, maar desalniettemin kunnen ze worden geplaagd door twijfels en onzekerheden. Misschien komt dit doordat ze te veel van zichzelf eisen; in hun streven naar perfectie (ze hebben de neiging om de held of de martelaar uit te hangen} kunnen ze gedeprimeerd raken, omdat ze niet in staat zijn om volledig te voldoen aan de onmogelijk hoge doelen die ze zichzelf stellen. Als op deze dag geborenen hun normen wat zouden verlagen of ietwat toleranter zouden zijn ten opzichte van hun eigen tekortkomingen, waren ze een stuk gelukkiger maar waarschijnlijk ook minder bijzonder.

Falen en succes hebben zijn constante, elkaar afwisselende thema's in de levens van 27-september-mensen. Door hun faalangst en grote onzekerheid over hun natuurlijke gaven, worden ze ertoe gedreven te slagen in datgene wat ze doen. Helaas worden ze niet altijd gedreven tot succes omdat ze dit graag willen of van mening zijn dat dit goed is voor hen, maar omdat ze zichzelf geen andere optie toestaan. Daarom is het onterecht om hen ambitieus te noemen, hoewel dit wel degelijk het geval kan zijn.

Tegelijkertijd sluiten 27-september-mensen zich gevoelsmatig af, niet omdat ze geen behoefte aan liefde hebben of doordat ze zich isoleren, maar eenvoudig omdat hun leven of werk hun geen andere keuze laat. Enorm gevoelig als deze mensen zijn, willen ze niets liever dan in alle rust hun werk doen en hun vakmanschap vergroten, hoewel ze vaak te maken hebben met harde zielen en weinig mededogen. Vandaar dat ze tweeslachtige gevoelens kunnen hebben over hun werk en de richting die ze hebben gekozen, afgezien van de mate van hun succes. Inzinkingen en depressies zijn niet ongewoon. Gedurende deze perioden hebben 27-september-mensen steun nodig van een goede vriend, familielid of andere raadgever, om hen eraan te herinneren dat ze gewaardeerd worden en hen te helpen vrede te hebben met zichzelf.

Op deze dag geborenen zijn vaak bijzonder veelzijdig en houden ervan alle aspecten van hun werk en wat daarmee verband houdt, te verkennen. Ze kunnen van nature veel waardering voor iets of iemand opbrengen en willen zelf ook gewaardeerd worden. Harde werkers als het zijn, opereren ze goed onder druk en ze bezitten doorgaans een grote mate van professionele objectiviteit. Vaak vormt deze altijd aanwezige afstandelijkheid in hun professionele bestaan een hindernis in hun privé-leven. Op 27 september geborenen zouden er dan ook goed aan doen om na te gaan in hoeverre,hun carrière hun leven beïnvloedt.

Gezondheid
Op 27 september geborenen hebben doorgaans een actieve interesse in lichaamsbeweging dieet en gezondheid en staan daardoor open voor suggesties om hun gezondheid te verbeteren, zelfs als ze deze niet letterlijk in de praktijk brengen. Ze zijn geïnteresseerd in een hele scala van activiteiten, van aerobics tot wedstrijdsporten, zelfverdediging of yoga. Wat gezelschap hierbij helpt enorm. Ook zwemmen en wandelen doen hun goed.Wel moeten ze doorgaans oppassen voor allerlei problemen met hun nieren, voortplantingsorganen en uit- scheidingsorganen.

Advies:
Zonder je niet zo af; heb meer vertrouwen en wees toleranter: Vertrouw op je natuurlijke gaven. We maken allemaal wel eens fouten dat is menselijk. Waar ben je bang voor? Geluk is er ook voor jou, als je het tenminste aankunt.

Sterke kanten:
Gedreven, succesvol en objectief

Zwakke kanten:
Overgevoelig, onzeker en teruggetrokken

Meditatie:
Een Navajo-deken bezit per traditie een kleine onvolkomenheid.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 28 september
De dag van de hartenbrekers

Op 28 september geborenen zijn goed in het winnen en vasthouden van de affectie van degenen die ze begeren. Dit betekent niet perse dat ze er beter uitzien dan anderen, maar dat ze een verleidelijke charme bezitten die iemands hart kan doen smelten of het bloed sneller kan doen stromen. Soms kunnen ze enorm uitputtend en irritant zijn, maar ook dat is een onderdeel van hun stimulerende kracht.

Deze mensen geven evenveel blijk van een talent om anderen te kwetsen dan om anderen te plezieren, afhankelijk van hun stemming, of soms, hun beroep of voornaamste interesse. In alle oprechtheid toont het scorebord aan dat ze minstens zo veel lijden als degenen waar ze een relatie mee hebben. In dit opzicht zijn ze vaak ontwapenend eenvoudig en menselijk.

Gaandeweg, vooral in hun jonge jaren, verslijten op deze dag geborenen de nodige geliefden, die hen uiteindelijk vaak onvoldoende bevrediging schenken. Het is niet dat ze snel ontevreden zijn, maar daar ze nogal snel verveeld zijn, gaan onderlinge verschillen op hun zenuwen werken. Gelukkig zijn ze van nature niet berekenend, tenminste niet in grote lijnen, anders zouden ze bepaald dodelijk kunnen zijn. Door hun preoccupatie met liefde, verleiding en seks (meestal in deze volgorde), als zodanig, zijn hun motieven zelden achterbaks en hoewel ze makkelijk, bewust dan welonbewust, misbruik zouden kunnen maken van anderen, komt dit zelden voor.

Destructie kan een belangrijk thema zijn in de levens van 28-september-mensen, uiteenlopend van het breken van iemands hart tot anderen intellectueel met de grond gelijkmaken of lichamelijk erop los hameren. Ook dit komt niet voort uit sadisme, maar meer uit het feit dat het hun rol is om andermans afweer af te breken, hetgeen ze doen met zeer uiteenlopende wapens. Als onweerstaanbare kracht ontmoeten ze soms hun gelijke in de vorm van een onverzettelijk object. Op deze dag geborenen worden dan ook aangetrokken door uitdagingen in allerlei vormen en vinden een gevecht soms zonde van hun tijd, tenzij ze te maken hebben met een sterke tegenstander. Als liefhebbers van schoonheid zowel als kracht, zijn ze hulpeloos in de confrontatie met uiterst sensuele mensen, kunst of natuurverschijnselen. Je zou kunnen stellen dat ze schoonheid aanbidden; in dit opzicht moeten ze oppassen dat ze het onderwerp van hun liefde en ook zichzelf, niet op een voetstuk plaatsen.

Hoewel het lijkt of op deze dag geborenen ongeschikt zijn voor het gezinsleven, kunnen het niettemin betrouwbare familieleden zijn. Loyaal als ze zijn tot het uiterste, kunnen vrienden in nood altijd op hen rekenen. Wie met hen samenleeft dient echter hun aantrekkelijke kanten, zowel als hun zwakheden te kennen. Soms ontbreekt het 28-september- mensen aan wilskracht; als het gaat om hun passies zijn ze als een blad aan een boom. Als ze evenwel zondigen, weten ze meestal heel goed wat ze doen.

Gezondheid
Op 28 september geborenen willen er goed uitzien. Hun passies kunnen echter hun gezondheid ondermijnen. Daarom moeten ze trachten hun dieet aan banden te leggen. Dit kan moeilijk zijn, daar ze dol zijn op rijke, esthetisch aantrekkelijke of gepeperde exotische gerechten. Drinken en roken zijn iets vanzelfsprekends voor 28-september-mensen, wat op de lange duur grote schade kan aanrichten aan hun gezondheid. Voorbehoedsmiddelen dienen zorgvuldigheid te worden gebruikt. Beide seksen moeten oppassen voor seksueel overdraagbare ziekten.

Advies:
Op een bepaald punt in je leven zul je harde beslissingen moeten nemen met betrekking tot je manier van handelen. Stel de dingen niet te lang uit; je kunt veel pijn voorkomen door bepaalde keuzen beter te vroeg dan te laat te maken. Kijk of je wel genoeg vorderingen maakt.

Sterke kanten:
Romantisch. smaakvol en onweerstaanbaar

Zwakke kanten:
Destructief, zelfingenomen en excessief

Meditatie:
Een geliefde stelling van Nietzsche is. dat uitingen van liefde boven goed of kwaad staan.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 29 september
De dag van de verwarrende reactie.

Op 29 september geborenen leveren een doorlopend gevecht voor stabiliteit in hun leven. Soms voelen ze zich een hele piet en op andere momenten denken ze dat ze geen steek waard zijn. Zulke schommelingen in hun humeur en zelfbeeld zijn vaak te wijten aan een onderliggend gebrek aan zelfvertrouwen. Veel op deze dag geborenen neigen naar gezinssituaties waarin ze tijdelijk stabiliteit vinden, om vervolgens verder te gaan naar een, soms nog meer, afgezonderd bestaan.

Deze mensen zijn doorgaans bijzonder aantrekkelijk en deskundig. Maar, waar ze ook gaan of wat ze ook doen, er is altijd die onzekerheid en instabiliteit. (Zo kan het moeilijk voor hen zijn om langere tijd achtereen hetzelfde werk of dezelfde partner te houden.) Vaak zijn ze als het oog van een orkaan dat. hoewel zelf kalm, omgeven is door geweld en oproer. Hoewel 29-september-mensen op anderen gelaten kunnen overkomen, brengen ze niettemin sterke reacties teweeg, zowel goede als slechte. Ze dienen op te passen voor ongelukken en vijandschap op hun weg. Om greep te krijgen op dit gevaar, moeten 29-september-mensen vroeg of laat onder ogen zien dat het hun eigen verdrongen gevoelens kunnen zijn , die deze storingen veroorzaken. Zelfkennis is dus bijzonder belangrijk voor hen en dient zo jong mogelijk te worden gekweekt.

Als 29-september-mensen zich met hart en ziel inzetten voor een organisatie, bedrijf of familiesituatie, kunnen ze van onschatbare waarde zijn voor het succes daarvan. Ze hebben managerstalent, niet alleen als het op het structureren en coördineren van activiteiten aankomt, maar ook qua toezicht houden op de financiën op een voorzichtige en vooruitziende manier.

Op deze dag geborenen kunnen echter heen en weet geslingerd worden tussen heel intens en bijzonder ontspannen gedrag. Ook kunnen ze heel stil en onopvallend overkomen terwijl ze een schreeuwende behoefte hebben om, zo extravert mogelijk. hun talenten en persoonlijkheid aan de buitenwereld te tonen. Als ze op een diep niveau hun energie de vrije loop laten,kan dat leiden tot een schitterende persoonlijke dynamiek en verbetering van inkomen, tenzij die energie doelgericht is.

Deze mensen zijn vaak technisch geïnteresseerd in hoe dingen werken. Ze zijn doorgaans bijzonder praktisch, niettemin vinden ze het vaak moeilijk om een bepaald project van de grond te krijgen of af te maken. Dit komt door hun behoefte om alles uitvoerig te plannen voor ze ergens aan beginnen in het eerste geval, en hun enorme perfectionisme, waardoor ze verstrikt raken in de kleinste details, in het laatste geval. Anderen zijn vaak verbaasd hoe mensen met zo'n natuurlijke aanleg en zo veel deskundigheid zo afgeleid kunnen worden van hun uiteindelijke doel en zich zo hun succes laten ontsnappen. Als de bijzondere mensen die zijn geboren op deze dag, de teugels van hun carrière echter stevig in de hand kunnen houden, zonder in te storten of zich van hun doel af te laten leiden, zijn ze in staat tot grote dingen.

Gezondheid
Ongelukken in allerlei vormen, vormen een altijd aanwezig gevaar voor 29-september-mensen, tot ze aan een proces van introspectie en zelfkennis beginnen. Ze moeten leren meer vertrouwen te hebben en zich gevoelsmatig op een diep niveau open te stellen. Op deze dag geborenen houden er soms vreemde eetgewoonten op na. Hun dieet is vaak extreem en gebaseerd op sterke voorkeuren of opvattingen over wat goed is voor het menselijk lichaam. Een evenwichtig dieet met voldoende groenten, graanproducten, fruit, melkproducten en vis, zou beter voor hen zijn. Daar ze houden van lichaamsbeweging, dansen en seks, behoeven ze geen aanmoediging om actief te blijven.

Advies:
Tracht jezelf te leren kennen, ook al duurt dat jaren. Gebruik je talenten goed. Heb zelfvertrouwen. Organiseer je leven zonder je spontaniteit te verliezen. Slecht innerlijke barrières en hindernissen.

Sterke kanten:
Technisch, intens en deskundig

Zwakke kanten:
Obsessief, onzeker en eenzaam.

Meditatie:
Wat zie je als je midden in een orkaan zit?
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 30 september
De dag van de onverbloemde waarheid.

Op 30 september geborenen zijn goed in het ontdekken van de waarheid en deze aan het licht te brengen. Hun perfectionisme komt tot uiting in hun werk. Ze doen hun huiswerk alvorens hun mond open te doen, en hoewel ze impulsief
kunnen zijn, beschikken ze doorgaans over zware ammunitie om hun mening te ondersteunen. Bij het onthullen van de waarheid zien sommigen van hen zichzelf als strijders voor een bepaalde zaak, hoe negatief het materiaal ook is waarmee ze voor de dag komen, echte idealisten!

Deze mensen zijn bijzonder aantrekkelijk, zo niet lichamelijk, dan toch qua persoonlijkheid. Hun publieke voorkomen, wat betreft kleding, spraakgebruik, en gedrag is belangrijk voor hen. Misschien komt dat omdat ze zich onkwetsbaar willen voordoen, het komt vaak voor dat 30-september-mensen bepaalde waarheden over zichzelf, die ze niet aan de grote klok willen hangen, achterhouden.

Veel op deze dag geborenen hebben geen of weinig opleiding genoten, maar zijn wijs geworden door ervaring en harde levenslessen. Ook kunnen ze een academische status of expertise verwerven door op hun eigen manier bepaalde dingen op hun gebied grondig te bestuderen. Het is soms moeilijk om hun argumenten te weerleggen, daar ze hun beweringen vaak met veel indrukwekkende deskundigheid weten te staven.

Of ze nu conventioneel zijn of onconventioneel, 30-september-mensen gebruiken graag hun uiterlijk om aandacht te trekken; ze kunnen meesterlijk zijn in het presenteren van een publiek beeld en het vasthouden van de aandacht van familie en vrienden. Met hun enorme inzicht in de menselijke natuur, hebben ze veel begrip voor mensen en hun motieven. In dit opzicht moeten ze oppassen anderen niet te manipuleren of te gebruiken in hun eigen belang.

Het komt nogal eens voor dat 30-september-mensen bevooroordeeld zijn, anderen te snel aanklagen of een beschuldigende vinger uitsteken als ze denken dat anderen in een bepaald opzicht de waarheid achterhouden. Deze neiging om anderen te beschuldigen kan uit de hand lopen en ertoe leiden dat anderen in hun nabijheid instinctief een afwerende houding aannemen. Vandaar dat 30-september-mensen moeten leren toleranter te zijn en minder afkeurend.

Anderzijds kunnen op deze dag geborenen zichzelf meestal uitstekend verdedigen, en hoewel ze gevoelig zijn, menige aanval afketsen (door hun aangeboren zelfvertrouwen). Daar ze vaak grotendeels autodidact zijn en door ervaring wijs geworden, beschikken ze over een essentiële hardheid die hen steeds weer beschermt. Deze mensen moeten trachten vriendelijk te zijn tegen anderen door deze hardheid als afweermiddel te gebruiken in plaats van ermee aan te vallen, daar ze onontkoombaar mensen tegen zich in het harnas jagen als ze te agressief worden. Op deze dag geborenen kunnen vaak goed met geld overweg en doen slimme investeringen waardoor ze verzekerd zijn van financiële stabiliteit

Gezondheid.
Omdat hun uiterlijk belangrijk voor hen is, eten 30-september- mensen doorgaans verstandig en zorgen ze voorvoldoende lichaamsbeweging, hoewel ze daar van nature niet toe geneigd zijn. In feite moeten op deze dag geborenen moeite doen hun alcohol consumptie, roken, koffie inname en voorkeur voor zoetigheid binnen de perken te houden. Ze zouden hun voorliefde voor het uitzoeken van bepaalde dingen kunnen aanwenden voor het verbeteren van hun gezondheid. ()p deze dag geborenen hebben vaak een natuurlijke aanleg voor koken, waarbij ze uit de eerste hand de waarde leren van vers voedsel. voor hun plezier én voor hun gezondheid.

Advies:
Ondanks je indrukwekkende kennis en argumenten zit je toch wel eens fout. Wees je bewust van je neiging tot manipuleren. Tracht anderen niet te intimideren; wees opener en toleranter: Stel orde op zaken.

Sterke kanten:
Nieuwsgierig, goed geïnformeerd en indrukwekkend.

Zwakke kanten:
Bevooroordeeld, beschuldigend en vol eigendunk.

Meditatie:
Elk van ons ontmoet zijn eigen waarheid op zijn eigen weg.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 1 oktober
De dag van de topper

Vaak bereiken geborenen op 1 oktober de top van hun beroep, maatschappelijk milieu of familiestructuur. Niet dat het strebers of agressievelingen zijn, maar doordat ze goed zijn in wat ze doen en een vooruitziende blik hebben. Anderen schijnen instinctief deze bijzondere kwaliteiten aan te voelen, wat wel eens een dilemma kan vormen, daar 1-oktober-mensen niet overambitieus zijn. Leiderschap kan een zware last zijn, vooral in psychisch opzicht, en daar hebben ze moeite mee.

De problemen die 1-oktober-mensen tegenkomen hebben doorgaans met hun werk te maken. Bijvoorbeeld als ze jarenlang hebben moeten knokken om een hoge maatschappelijke positie te bereiken en dan tot de ontdekking komen dat het niet is wat ze ervan ver wacht hadden. Dit komt deels omdat ze bijzonder serieus zijn en zichzelf het plezier niet gunnen van hun succes. Ze kunnen geplaagd worden door problemen die voortkomen uit hun werk en waarvoor ze geen oplossing hebben, door hun perfectionistische neigingen kunnen ze bepaalde dingen niet met rust laten, wat het nog moeilijker maakt. Veel op deze dag geborenen leren van de moeilijkheden die ze tegenkomen, wat hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komt.

Wat hun relaties met mensen onderling betreft zoeken 1-oktober-mensen doorgaans het gezelschap van uiterst capabele en vastbesloten individuen, meestal van het soort dat niet in de eerste plaats aan het eigenbelang denkt. Vaak kiezen op deze dag geborenen een partner die hen helpt en begrip opbrengt voor hun behoefte om vooruit te komen. De emotionele steun van zo iemand is doorgaans van cruciaal belang voor het welslagen van datgene wat ze nastreven.

In het algemeen zijn 1-oktober-mensen bijzonder eigenzinnig en kunnen alleen werken op hun eigen, eigenaardige, manier. Daar de resultaten van hun werk soms echter bijzonder indrukwekkend zijn, neemt men hen niet alleen serieus, maar zullen bewonderaars van hen ook trachten hun voorbeeld te volgen. Als je deze unieke individuen aan het werk ziet of op een foto ziet met gelijken of collega's, lijkt het soms of ze er niet bij horen of anders zijn. Ze zijn niet bepaald typerend voor hun beroep, door hun onorthodoxe methodes en werkfilosofie. Vaak staan ze bloot aan kritiek en voelen zich daardoor weinig op hun gemak, vooral omdat ze zich alleen op hun werk richten en belangrijke banden met anderen of bedrijfspolitiek buitensluiten.

De meeste 1-oktober-mensen leren niet via een formele opleiding, maar door ervaring. Hun professionalisme staat buiten kijf en doorgaans komen ze over als beschaafd, vol zelfvertrouwen, eerlijk en bovenal waardig. Doorgaans winnen ze liefde en respect van anderen, zelfs al duurt dit jaren. Men mist hen als ze er niet meer zijn, en mensen die daarvoor geen hoge pet van hen op hadden spreken dan liefdevol over hen.

Gezondheid
Op 1 oktober geborenen, van zowel het praktische als het spirituele type, zijn zich doorgaans bewust van dingen die met gezondheid te maken hebben. Als hun perfectionistische kant is gericht op het verbeteren of in stand houden van hun conditie, zullen ze prima voor zichzelf zorgen. Zo niet, dan zijn ze in staat om hun gezondheid volledig te negeren. Deze mensen moeten vooral oppassen hun nieren en andere interne organen niet te beschadigen door een slecht dieet of drugs. Daarom moet een evenwichtig dieet, met weinig vet, dierlijke eiwitten, alcohol en suiker; geleidelijk worden aangevuld met graanproducten, magere yoghurt, verse groenten en andere gezonde producten.

Advies:
Wees consequenter in datgene wat je doet. Bevrijd je van je angsten en zorgen. Pas op voor zichzelf waarmakende voor spellingen. Leer verantwoordelijkheden te delegeren.

Sterke kanten:
Uniek, toegewijd en waardig.

Zwakke kanten:
Crisisgevoelig, besluiteloos en hooghartig.

Meditatie:
Als twee partijen klem zitten in een nare situatie en een van hen is niet in staat na te denken of een beslissing te nemen, dan moet de ander voor hen beiden beslissen.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 2 oktober
De dag van de verbale scherpzinnigheid

Op 2 oktober geborenen nemen geen blad voor hun mond, maar lopen ook niet met hun mening te koop en laten geen twijfel bestaan over hun opvattingen. Hun gereserveerdheid en de wijze waarop ze kort, bondig en geestig hun opmerkingen
formuleren maken op veel mensen grote indruk. Ze hoeven niet boos te worden of zich op te winden, om hun gevoelens te uiten.

Deze mensen komen vaak scherp uit de hoek en kunnen daarmee mensen die hen niet goed kennen en hen letterlijk nemen of het persoonlijk opvatten, tegen zich in het harnas jagen. Vaak zijn 2-oktober-mensen zich er niet van bewust hoe verwoestend hun opmerkingen kunnen overkomen op gevoelige mensen. Men vindt hen soms dan ook meedogenloos in woorden en daden.

Zowel hun denken als hun gedrag is onmiskenbaar maatschappelijk en/of politiek getint. De meeste 2-oktober-mensen zijn geïnteresseerd in hoe de maatschappij in elkaar zit en kunnen begrip opbrengen voor andermans mening, maar die ook manipuleren. Ze kunnen een bepaalde situatie in hun eigen voordeel keren, of mensen die hun in de weg staan op andere gedachten brengen.

Op 2 oktober geborenen hebben een zekere gratie, gebaseerd op charme dan wel brute kracht, waarmee ze indruk op anderen maken. Denk niet dat dit 'softies' zijn; het zijn taaie rakkers, vooral als het aankomt op overleven. Ze zijn even goed in de aanval als in de verdediging, waardoor je ze beter niet als vijand kunt hebben. Op deze dag geborenen kunnen soms problemen hebben met hun agressie, ze zijn nu eens verlegen en dan weer over-assertief. In hun jeugd kunnen 2-oktober-mensen ook iets met geweld hebben; ze kunnen erdoor van streek raken maar hebben eveneens de neiging zich ermee in te laten. Ze moeten dus leren minder obsessief te zijn en innerlijke rust en evenwicht te kweken. Het is van groot belang dat op deze dag geborenen hun afkeer, negativiteit, agressie en ambitie uiten op een manier die anderen niet tegen de borst stuit en wel zodanig dat er geen twijfel bestaat over eventuele bijbedoelingen.

Vaak hebben 2-oktober-mensen een glimlach op hun lippen en pretlichtjes in hun ogen. Ze doen niets liever dan anderen amuseren of zelf geamuseerd worden. De humor van hun droge, spottende geestigheden is evident en vaak zijn anderen het onderwerp van hun grappen en niet zijzelf. Ze kunnen er slecht tegen te worden uitgelachen en houden er niet zelden een dubbele moraal op na over humor.

De extreme gevoeligheid van 2-oktober-mensen gaat vaak schuil achter een streng of luchthartig en speels uiterlijk. Achter deze vermommingen verbergen ze hun ware aard, door humor of agressie scheppen ze afstand en wenden ze de aandacht af van hun eigen innerlijk. Alleen aan hun dierbaren tonen ze soms hun werkelijke kwetsbaarheid.

Gezondheid.
Persoonlijk of per ongeluk deze mensen moeten oppassen geen geweld aan te trekken door hun agressieve impulsen en/of de angst om gewond te raken te verdringen. Vooral agressieve types moeten oppassen anderen niet te verwonden. Psychotherapie kan heilzaam zijn voor 2-oktober-mensen, omdat ze zich hierdoor bewust worden van hun beweegredenen en hoe ze hun gedrag en houding kunnen veranderen. Ze moeten vooral oppassen voor ongelukken aan rug en organen in de buikholte en niet denken dat ze onkwetsbaar zijn. Een evenwichtig dieet en gematigde lichaamsbeweging zorgen voor evenwicht. In dit opzicht moeten ze zich niet te buiten gaan.

Advies:
Verberg je niet achter je publieke imago; laat zien wie je werkelijk bent Wees minder bang en kweek zelfvertrouwen. Doe kalm aan met het uiten van negativiteit Je blaft niet alleen, maar bijt ook Laat anderen tot je leven toe.

Sterke kanten:
Geestig chamrmant en aantrekkelijk

Zwakke kanten:
Vlijmscherp, verdringend en angstig.

Meditatie:
Zwijgen kan meer kracht hebben dan spreken, niet als wapen, maar als middel om de geest te kalmeren en het innerlijk te bereiken.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 3 oktober
De dag van de trendsetters.

Op 3 oktober geborenen hebben een antenne voor de maatschappelijke trends. Ze zijn niet alleen modieus, maar ook zelf trendsetters, althans binnen hun maatschappelijke milieu. Ze hebben up-to-date kleren, huizen en auto's, maar ook
ideeën en willen in elk opzicht modern zijn. Niettemin hebben ze ook gevoel voor traditie en de plaats die ze daarin innemen, hetgeen de basis is voor hun succes.

Deze mensen zijn expansief en willen niet in een vakje worden ondergebracht. Ze zijn geïnteresseerd in alles om hen heen en kunnen expert zijn op meer dan één gebied. Op deze dag geborenen laten hun geest waaien. Ze raken makkelijk in vervoering, maar blijven kritisch en hoewel ze open staan voor uiteenlopende ervaringen, hebben ze sterke voor- en afkeuren.

Mensen geboren op 3 oktober nemen hun beroep bijronder serieus en willen erin uitblinken. Op 3 oktober geborenen met bijzondere gaven of in autoritaire posities worden, soms verafgood door hun medewerkers of gelijken, die hen zien als voorbeeld of ideale vertegenwoordiger. De intense gedrevenheid ten opzichte van hun werk maakt hen eveneens tot kandidaat voor burnout.

Er is altijd iets van de rollenspeler in 3-oktober-mensen, die zich doorgaans goed bewust zijn van de plaats die ze innemen in de samenleving en de rol die ze op een gegeven moment vervullen. Door hun exhibitionistische neigingen zijn op deze dag geborenen het gelukkigst als ze in het middelpunt van de belangstelling staan. Het kost ze moeite om onopgemerkt te blijven en hoewel ze lange perioden achtereen alleen kunnen zijn, moeten ze af en toe naar buiten treden en erkenning krijgen.

Deze mensen hebben vaak het gevoel dat ze de trend bepalen binnen hun familie of sociale groep. Ze voelen niets voor een achtergrondpositie en het op z'n beloop laten van bepaalde dingen; ze willen zelf overal de hand in hebben, hoe alledaags of gewoon het onderwerp van hun bemoeienis ook is. Ze zijn trots op hun eigen smaak, dus beticht worden van een slechte smaak is een ware belediging voor hen.

Op deze dag geborenen zijn een curieuze mengeling van introvert en extravert. Ze hebben vaak een scherp inzicht in andere mensen, maar geven zichzelf niet snel bloot. De meeste 3-oktober-mensen brengen hun tijd het liefste door met een kleine groep mensen en kunnen zelfs tevreden zijn met een leven met een of twee intimi. Ook zonder gezin en kinderen zijn het goede ouders.

Op 3 oktober geborenen moeten oppassen niet te blijven steken in oppervlakkigheid, snobisme of status, wat een slecht effect kan hebben op hun kroost en ook persoonlijke relaties kan ondermijnen. Soms worden ze ervan beticht hun vriendschappen te gebruiken om hun carrière te bevorderen of alleen met de 'juiste mensen' te willen omgaan.

Gezondheid.
Op diverse momenten in hun leven kunnen 3-oktober-mensen lijden aan het partycircuit of buiten-de-deur-eten-syndroom. Alcohol, koffie en sigaretten kunnen vanwege de sociale aard van het gebruik ervan attractief zijn voor op deze dag geborenen, maar kunnen beter beperkt of zelfs uitgebannen worden. Hun dieet is vaak afhankelijk van de beschikbaarheid van voedsel, daar ze regelmatig even snel iets naar binnen werken of tussen de bedrijven door eten.Veel op deze dag geborenen knappen enorm op als ze het wat kalmer aan doen en meer tijd uittrekken voor no male maaltijden en regelmatige lichaamsbeweging.

Advies:
Verwaarloos je spirituele ontwikkeling niet in je haast om bij te blijven. Kies voor dingen van blijvende waarde in je leven en concentreer je meer op je persoonlijke ontwikkeling. Laat je niet afleiden. Het is niet allemaal goud wat er glittert.

Sterke lanten:
Sociaal, bewust, up-to-date en intens

Zwakke kanten:
Verstrooid, pretentieus en exhibitionistisch

Meditatie:
Zijn kleren bedoelt om te verbergen of te onthullen?
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 4 oktober
De dag van de onverbeterlijken

In tegenstelling tot veel andere mensen doen op 4 oktober geborenen gewoon waar ze zin in hebben en gedragen ze zich ook zo. Hoewel ze vaak gezellig en charmant overkomen, beschikken ze over een innerlijke gehardheid, die voortkomt uit het zich staande houden in een weinig perfecte wereld. Aan deze realistische en op overleven gerichte kern danken ze hun ironische kijk op het leven, scherpe observatievermogen en gevoel voor humor.

Deze mensen houden niet van moeilijkheden, hoewel het geen twijfel leidt dat ze willen dat alles probleemloos verloopt in de richting die zij verkiezen. Ze kunnen hun overwicht op zo'n subtiele manier aanwenden, dat ze ongemerkt de baas spelen. Dit is nogal misleidend, op deze dag geborenen kunnen vaak heel ontspannen en tolerant lijken, maar tegelijkertijd onbuigzaam zijn als hun overwicht in het gedrang komt. Niettemin vinden anderen die losse 4-oktober-charme plezierig en rustgevend.

Deze mensen hebben een unieke, zo niet excentrieke, kijk op het leven. Als ze hun opvattingen met anderen delen, worden deze veelal geaccepteerd, gewaardeerd en zelfs geliefd. Misschien komt dit omdat 4-oktober-individuen zelf ook van mensen houden en deelnemen aan alles wat de samenleving te bieden heeft. In dit opzicht zijn ze uitermate menselijk en hebben ze een sterke band met hun medemensen. Ze zijn geenszins snobistisch; ook als ze hoger op de maatschappelijke ladder verkeren, stijgt dat hun niet naar het hoofd.

Gevaar heeft een grote aantrekkingskracht op 4-oktober-mensen. In tegenstelling tot anderen zien ze dit niet als bedreigend of negatief. Volgens hen worden gevaarlijke situaties meestal gevaarlijk door roekeloosheid. Natuurlijk kleven er risico's aan, maar voor het merendeel, of het nu om bergbeklimmen, duiken, deltavliegen of iets dergelijks gaat, zorgen 4-oktober-mensen voor voldoende training, nemen ze voorzorgsmaatregelen en gaan ze ervoor, doorgaans met goede resultaten.

Deze mensen zijn trots op hun familie, ook als ze zelf geen kinderen hebben, zijn ze vaak iemands favoriete oom of tante, toegewijde echtgenoot of vrouw. Ze zijn enorm sociaal ingesteld. Ze vinden het evenmin erg om alleen te zijn, zolang ze daar zelf voor hebben gekozen. Het feit dat op deze dag geborenen over een enorm concentratievermogen beschikken als het om solowerk gaat, is daar een goed bewijs van.

Een van de moeilijkheden die sommige 4-oktober-mensen hebben is dat ze niet ambitieus genoeg zijn en liever hun gemak ervan nemen. Ze hebben dan ook meestal een goede smaak en omringen zich graag met mooie dingen. Als het hun ontbreekt aan de nodige spanning, hebben ze soms een extra stimulans nodig om harder hun best te doen. Persoonlijke handicaps, hindernissen, afgewezen worden voor werk of een tirannieke, autoritaire figuur kunnen stuk voor stuk hun vechtlust aanwakkeren.

Gezondheid
Ondanks hun voorzichtigheid kunnen 4-oktober-mensen bij allerlei ongelukken betrokken raken door hun neiging zichzelf in gevaarlijke situaties te begeven. Ze moeten vooral oppassen voor vallen, klappen of extra belasting van de rug en interne organen, door ongelukken. Seks is vaak een delicate aangelegenheid voor 4-oktober-mensen; ze kunnen in dit opzicht makkelijk uit hun evenwicht raken, hetgeen hen emotioneel treft en ook hun gezondheid kan benadelen. Ten slotte willen 4-oktober-mensen volop van het leven genieten, en daar horen vaak ook tabak, koffie en/of alcohol bij; dit laatste aspect kunnen ze beter drastisch beperken.

Advies:
Wees niet te tevreden, met jezelf. Stel jezelf bepaalde doelen en maak dat je deze ook bereikt. Houd je ook met spirituele zaken bezig. Gebruik je tijd alleen om jezelf te verbeteren. Roest niet vast.

Sterke kanten:
Smaakvol, sociaal en humoristisch

Zwakke kanten:
Zelfingenomen, koppig en roekeloos

Meditatie:
Voel je de aarde draaien? Hoor je de sterren zingen?
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 5 oktober
De dag van de gerechtvaardigde zaak

Rechtvaardigheid is een allesoverheersend thema in de levens van 5-oktober-mensen. Doorgaans zetten ze zich in voor wat zij beschouwen als, de waarheid en trachten onrechtvaardigheid, corruptie of onderdrukking, aan het licht te brengen en te bestrijden, eventueel met behulp van vrienden of familieleden. Zowel op het persoonlijke vlak als in de hoogste echelons van de samenleving, vertonen ze dezelfde vastbeslotenheid.

Ze willen zelf echter ook rechtvaardig behandeld worden en niet in hun waarde worden aangetast. Het concept van rechtvaardigheid neemt zo'n centrale plaats in in hun uitspraken en opvattingen, dat men hen er soms van verdenkt dal ze hun gerechtvaardigde zaak gebruiken in hun eigen voordeel. In feite denken op deze dag geborenen in alle oprechtheid eerst aan rechtvaardigheid en dan pas aan hun eigen wensen. Ze gaan daarin zelfs zo ver dat ze zichzelf opofferen door hun eigen pleziertjes op te geven ten behoeve van hun idealen en het welzijn van anderen. Ze moeten daar voorzichtig mee zijn want vroeg of laat eisen hun eigen behoeften hun tol en zijn ze gedwongen hun positie op te geven of hun verantwoordelijkheden drastisch te beperken, waardoor degenen die afhankelijk van hen zijn in de kou komen te staan.

Op deze dag geborenen zijn van nature levenslustig en vrolijk. Als ze op een geronde manier functioneren, putten ze bevrediging uit leidinggeven of teamwerk. Hun ultieme kick vormen de dankbare gezichten van degenen waarvoor ze werken; in dit opzicht zijn ze even afhankelijk van anderen als ieder ander. Sterk en onafhankelijk als ze lijken, hebben ze niettemin enorme behoefte aan erkenning. Doorgaans zijn ze weinig geïnteresseerd in aangelegenheden waar geen mensen aan te pas komen hun levensinstelling en werk draaien voornamelijk om het menselijke element.

Ondanks hun 'menselijk activiteiten' gaan deze mensen zelden volledig op in hun omgeving. Vaak bekleden ze een positie waarvoor ze, objectief gezien, volkomen ongeschikt lijken. Als ze echter succesvol zijn, kan het publieke imago van de rol die ze spelen vaak volledig omslaan door de kracht van hun sociale instincten. Zelfs als ze slechts op een bescheiden manier succesvol zijn, kunnen ze op een unieke manier, waar anderen van opkijken, dingen voor elkaar krijgen.

Op 5 oktober geborenen moeten egotrips, waarbij hun persoonlijkheid in het middelpunt van de belangstelling staat en hun idealen hun eigenlijke doel voorbij streven, zien te vermijden. Ook hun kritiek op en oordeel over anderen, vooral over datgene wat zich afspeelde voor ze in de picture kwamen, moeten niet uit de hand lopen. Vandaar dat hun principes niet gebaseerd moeten zijn op wat ze afkeuren, maar een afspiegeling dienen te zijn van een constructieve kijk op het leven, wals ze zich dat voorstellen.

Gezondheid
Op 5 oktober geborenen moeten oppassen dat ze hun gezondheid niet verwaarlozen. Geregelde medische check-ups bij een huisarts zijn aan te bevelen. Hun neiging om zichzelf op te offeren voor een bepaalde zaak of te leven voor anderen, kan hun gezondheid schaden en op de lange duur ook tot psychische frustraties leiden omdat ze hun eigen behoeften verdringen. Sociaal gerelateerde afhankelijkheden als roken, het drinken van alcohol en koffie dienen in de hand te worden gehouden of geëlimineerd als ze lichamelijke problemen veroorzaken. Teamsporten en wandelen zijn voor hen goede vormen van lichaamsbeweging.

Advies:
Laat je niet zo meeslepen door jezelf. Aarzel niet om, indien nodig, om spiritueel advies te vragen. Verwaarloos je alledaagse taken niet. Struikel niet over een steen terwijl je kijkt naar een verafgelegen berg.

Sterke kanten:
Rechtvaardig, levenslustig en sociaal

Zwakke kanten:
Verstrooidm zorgelijk en angstig

Meditatie:
We werken voor God. Zij is een strenge baas en de betaling is niet altijd even goed, maar er is altijd een beloning.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 6 oktober
De dag van het goede leven

Op 6 oktober geborenen willen vaak hun eigen leven en dat van hun naasten verbeteren met voorschriften of daden. Deze bijdrage leveren ze meestal niet op een dagelijkse basis, omdat ze niet, zoals zij dat zien, de slaaf van anderen zijn. De motivatie voor hun bijdrage komt neer op genoegen scheppen in wat ze doen, hun voorliefde voor het aangename en hun mening dat de levensstandaard verbeterd zou moeten worden.

Deze mensen halen zo veel mogelijk uit het leven. Voor hen is het leven een groot avontuur en alledaagse saaiheid de vijand. Vandaar dat ze het niet zo nauw nemen met noodzakelijke, vermoeiende, alledaagse taken, die ze zien als een verspilling van hun energie. Op deze manier blijft er meer tijd over voor recreatie en opwindende dingen doen. Ze lopen daarbij het risico steeds meer sensatie en nieuwe kicks nodig te hebben om aan hun trekken te komen.

Op 6 oktober geboren vrouwen hebben alles over voor de liefde. Geen huwelijk of ander maatschappelijk instituut kan tussen hen en hun romantische ideaal komen. In dit opzicht zijn ze immoreel en lopen ze op een schaamteloze manier met hun gevoelens te koop. Op deze dag geboren mannen zijn minder romantisch in liefdesaangelegenheden en voelen zich meer aangetrokken tot de romantiek van avontuur, verkenning en lichamelijk gevaar.

Als vrienden scoren 6-oktober-mensen hoog, niet omdat je zo veel aan hen hebt of omdat ze trouw zijn, maar omdat je plezier met hen kunt hebben. Aan elk sociaal samenzijn geven ze een vrolijk tintje en zelf staan ze graag in het middelpunt van de belangstelling. Ze willen het liefst geadoreerd worden en putten energie uit hun publiek.

Hoewel 6-oktober-mensen ontegenzeggelijk aanleg hebben om hun vrienden, familie en collega's te entertainen en hun positieve levensinstelling doorgaans werkt als oppepper voor anderen, kan dit na verloop van tijd gaan vervelen en zelfs deprimerend werken. Soms lijkt het of op deze dag geborenen iets dwangmatigs hebben om de serieusheid en diepere betekenis van het leven te ontlopen. Minder ontwikkelde 6-oktober-mensen kunnen zich zo laten meeslepen door het najagen van plezier met een soort lang-leve-de-lol-houding, dat ze het risico nemen te verliezen wat ze in deze wereld hebben.

De meeste 6-oktober-mensen zijn echter redelijk optimistisch. Hoewel ze een opgewekte levensinstelling hebben, zit er een onderliggende kant aan hun karakter die hen in staan stelt datgene wat ze doen en hun succes op de juiste waarde in te schatten. Sommige op deze dag geborenen kunnen tamelijk meedogenloos zijn als het aankomt op het doordrijven van hun zin.

Op 6 oktober geborenen houden van efficiency en modern gemak, maar zijn tegelijkertijd traditioneel in hun interesses en voorkeuren. Ze zijn goed in het creëren van een elegante en plezierige leefstijl en moeten oppassen zich niet te veel te hechten aan comfort en luxe.

Gezondheid
Op 6 oktober geborenen moeten oppassen voor allerlei vormen van exces. Hoewel plezier een positief effect kan hebben op hun geest, laten ze zich daarbij soms zo volledig gaan, dat dit hun gezondheid kan schaden. Doordat ze zich aangetrokken voelen tot opwinding en gevaar; zijn ze als de spreekwoordelijke mot die op de vlam van de kaars afgaat. Door hun zorgeloze houding kan het hun ontbreken aan de innerlijke reserves die nodig zijn voor het omgaan met tragedies als die zich voordoen in hun leven, of om op een diepgaande manier medeleven en sympathie op te brengen voor anderen.

Advies:
Het is noodzakelijk dat je je eigen schaduwzijde leert kennen. Wees niet bang om' verdrietig te zijn als dat nodig is. Eindeloos optimisme kan vermoeiend zijn en behoorlijk deprimerend. Besteed aandacht aan de kleine details van het dagelijks bestaan, ook die zijn belangrijk.

Sterke kanten:
Optimistisch, avontuurlijk en opgewekt.

Zwakke kanten:
Verdiept in zichzelf en sensatiebelust

Meditatie:
Als men weet wat lijden is, is men in staat meer van het leven te genieten.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 7 oktober
De dag van de trotsering

Op 7 oktober geborenen hebben een sterk rebelse kant die zich, vroeg of laat in hun leven, doet gelden. Ze geloven heilig in hun eigen overtuigingen, die vaak in strijd zijn met de geldende opvattingen in de samenleving waarvan ze deel uitmaken.

Hun neiging om te protesteren heeft vaak te maken met hun behoefte dingen in positieve zin te veranderen; zo zien zij dat tenminste. Vandaar dat ze vaak een machtspositie ambiëren die hen in staat stelt zulke veranderingen te bewerkstelligen. Op deze dag geborenen zijn in feite zelden ambitieus om persoonlijke redenen, maar willen macht om hun maatschappelijke idealen te kunnen verwezenlijken.

De kritische aard van 7-oktober-mensen is vaak niet meteen duidelijk bij een eerste ontmoeting, vanwege hun charmante voorkomen. Soms lijkt het of ze het middelpunt zijn van hun eigen drama. Niet lang daarna wordt hun indringende, inzichtvolle visie duidelijk. Ze wegen hun woorden doorgaans niet op een gouden schaaltje, maar zeggen recht voor z’n raap hoe ze over bepaalde dingen denken, maar wel vaak doorspekt met een grote dosis humor en een zekere mate van tact. Ze beschikken over voldoende mensenkennis en hebben snel in de gaten hoe degene, waar ze op dat moment mee te maken hebben, in elkaar zit. Meestal verspillen op deze dag geborenen geen tijd aan het rechtvaardigen van hun gedrag, maar gaan gewoon hun gang en doen de dingen op de, huns inziens, meest passende manier.

Deze mensen hebben een sterke wil. Problemen kunnen ontstaan als op deze dag geborenen deel uitmaken van een organisatie. Hoewel zo'n groepering kan staan voor de idealen die ze zelf aanhangen, is het belangrijk dat ze eerst hun aandeel daarin duidelijk definiëren. Wanneer hun eigen principes en politiek een proces van evolutie doormaken, kunnen vragen aangaande leiderschap, samenwerking en loyaliteit bijzonder dringende vormen aannemen.

Een ander strijdpunt in het karakter van 7-oktober-mensen is dat van moreel en immoreel gedrag. Op deze dag geborenen zijn niet immoreel; als ze zondigen zijn ze zich daarvan ten volle bewust. Maar in hun wereld van veranderende opvattingen is het hun soms niet helemaal duidelijk wat, in hun ogen, goed of fout is. Daarom kunnen ze beter niet hun rebelse kant te veel ophemelen of degenen die de status quo handhaven veroordelen, daar ze het standpunt van de ander naderhand vaak beter begrijpen.

Soms willen 7-oktober-mensen gewoon met rust gelaten worden. Hoe solitair ze zichzelf ook zien of zouden willen zijn, het lot wil dat ze steeds opnieuw met hun medemensen te maken krijgen. Daar ze door anderen vaak als buitenbeentjes worden beschouwd kan de, meer conventionele, samenleving hen soms onterecht buitensluiten. Daarom moeten op deze dag geborenen trachten hun basis van sociale contacten te verbreden door niet alleen contact te zoeken met mensen die ze respecteren, maar ook met degenen waarmee ze warmte en intimiteit kunnen delen.

Gezondheid
Op 7 oktober geborenen kunnen op de lange duur moeite hebben met het dagelijks functioneren. Dit kan komen door frustraties of verdrongen boosheid en uiteindelijk leiden tot angsten en depressies. Voor deze mensen is het belangrijk dat ze zich niet bedreigd voelen of gaan uithalen naar iemand bij wijze van preventie: een ik-pak-hen-voor- ze-mij-pakken-houding. Stabiele eetgewoonten en slaappatronen kunnen een kalmerend effect hebben en zijn dus van groot belang, evenals voldoende lichaamsbeweging. Ook is het verstandig overmatig yang- of yin-voedsel, zoals rood vlees enerzijds en suikers anderzijds, te vermijden.

Advies:
Doe iets aan je problemen met autoriteit; verbeter de relatie met je ouders. Heb meer vertrouwen in degenen die je je vertrouwen schenkt. Kom voor jezelf op, wees geen speelbal. Houd je rebelsheid in de hand. Het gaat om evenwicht.

Sterke kanten:
Betrokken, idealistisch en charmant

Zwakke kanten:
Zorgelijk, onrealistisch en afgezonderd

Meditatie:
Net als een baby moet de geest overdag soms even slapen.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 8 oktober
De dag van het fabuleuze avontuur

Voor geborenen op 8 oktober is het leven een fabuleus, romantisch avontuur. hebben alles over voor de liefde, die ze ophemelen of waarmee ze niets te maken willen hebben. Hun romantische gevoelens hebben echter niet alleen te maken
de liefde. Hun dagdromen kunnen variëren van de wonderen van de natuur tot buitenaardse mysteries, van de getijden der zee tot de omwenteling der planeten. Op deze dag geborenen beschikken niettemin over een goed verstand en hebben vooral een scherpe opmerkingsgave wat betreft de menselijke psyche. Toch hebben veel 8-oktober-mensen wel inzicht in hun eigen persoonlijkheid. Volgen hen doen ze gewoon hun werk en wel met grote efficiency, terwijl omstanders vol verbazing kijken naar hun vreemde bokkensprongen.

Binnen hun familie- of vriendenkring voelen op deze dag geborenen zich doorgaans vrij. Toch twijfelt men vaak aan hun gezond verstand en beoordelingsvermogen, vooral al zichzelf als uiterst praktisch beschouwen. Niettemin kunnen 8-oktober-mensen goed met geld omgaan, zijn ze goed in het runnen van een gezin, en kwijten zich verantwoordelijk] consciëntieus van hun verplichtingen, tot op zekere hoogte! Want er bestaat altijd de kans dat ze zich laten meeslepen naar elders. Hun levensfilosofie kent weinig beperkingen of grenzen, vandaar dat ze uit pure sensatielust en hang naar opwinding volledig uit hun dak kunnen gaan.

Het zal daarom niemand verbazen dat 8-oktober-mensen in allerlei moeilijkheden verzeild kunnen raken, vooral in de emotionele sfeer. Hun relaties zijn niet alleen complex maar soms ook gevaarlijk. Ze kunnen in contact komen met allerlei vreemde en soms twijfelachtige figuren, maar daartegenover ook met mensen die te aardig zijn en totaal niet geschikt voor hen. Hun interesse in ongewone mensen en noodlottige, soms bizarre, omstandigheden, maakt hen tot prooi van figuren die hen voor hun eigen karretje willen spannen. Hoe dan ook, het lukt deze briljante 8-oktober-vlinders altijd weer om te ontsnappen aan zogenaamde gijzelaars en door te vliegen naar de volgende prachtige bloem. Hun ervaringen raken hen diep, vooral als het gaat om het verdriet en de pijn veroorzaakt door de scheiding van een geliefde, maar tegelijkertijd zijn ze onverwoestbaar, misschien door hun vermogen om zich te concentreren op de essentie, dit onder ogen te zien en er wijzer tevoorschijn te komen. Vandaar dat op deze dag geborenen, hoeveel ze ook lezen of nadenken, uiteindelijk leren van hun ervaringen, die ze hoger aanslaan dan al het andere.

Deze mensen moeten nooit hun achtergrond uit het oog verliezen. Er kleeft duidelijk het gevaar van machtswellust aan deze dag, door misbruik te maken van hun autoriteit, of door met alle geweld te trachten hogerop te komen, wat vaak leidt tot ongelukkigheid. Het geluk en de stabiliteit van 8-oktober-mensen zijn evenredig met hun vermogen zichzelf te blijven. De monsters of draken die ze op hun weg tegenkomen, moeten worden verslagen, of wellicht getransformeerd tot makkers en raadslieden.

gezondheid
Op 8 oktober geborenen hebben minder problemen met hun lichamelijke gezondheid dan met hun geestelijk welzijn vooral wat betreft hun emotionele ervaringen in de vorm depressies. moeite met verdriet, door het enerzijds te negeren en anderzijds hun leven erdoor te laten domineren. Emotioneel zitten 8-oktober-mensen ingewikkeld in elkaar vandaar dat psychotherapie hen kan helpen hun leven op de rails te houden. Esthetische vormen van lichaamsbeweging met name dansen, zijn goed voor 8-oktober-mensen. Op deze dag geborenen moeten zich niet inlaten met extreem eigenaardige diëten; beter is voedsel dat hen grondt, zoals graanproducten, brood, stoofpotten en knolgewassen.

Advies:
Bewandel het rechte pad en ga stap voor stap vooruit Laat je niet afleiden. Gebruik je wijsheid om jezelf en andere te helpen. Ervaringen zijn er niet alleen om te beleven, maar ook om ervan te leren; blijf er niet in steken.

Sterke kanten:
Verbeeldingskracht, romantisch en competent

Zwakke kanten:
Onberekenbaar, labiel en machtswellust

Meditatie:
Astrologie is de psychologie van het universum
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 9 oktober
De dag van de doordringende blik

Op 9 oktober geborenen hebben een scherpe kijk op de levens en gebeurtenissen om zich heen. Toch leven ze eerder met hun hart dan hun hoofd en houden ze van alles wat de mens eigen is. Ze kunnen enorm aantrekkelijk zijn en een sterke
uitstraling hebben. Hun intuïtie met betrekking tot anderen is vaak juist, maar soms hebben ze een blinde vlek als het henzelf betreft, vooral als ze uit hun evenwicht zijn door een emotionele ontmoeting.

In zekere zin is alles een open boek voor 9-oktober-mensen; hun inschattingsvermogen van wat er om hen heen gebeurt is bijzonder accuraat, al kunnen ze bijzonder onrealistisch zijn over hun eigen aandeel daarin en niet zien wat voor anderen overduidelijk is. Soms zijn ze begoocheld, verward, gekwetst of laten ze zich meeslepen door hun gevoelens voor een bepaald persoon. Later kunnen ze zich realiseren dat dit een onjuiste keuze was, waarbij ze een waardevol deel van zichzelf hebben opgeofferd in ruil voor liefde en affectie. Op deze dag geborenen bevinden zich soms in een soort Faustiaans contract, niet alleen in romantische aangelegenheden, maar ook in andere opzichten, wanneer ze een deel van hun eigen controle opgeven (niet noodzakelijkerwijs aan de Duivel, maar misschien aan Ahriman, die 'materieel gemak belooft in plaats van Luciferaanse macht).

Hoewel 9-oktober-mensen enorm gevoelig zijn en vaak over artistiek potentieel beschikken, valt hun lichamelijke kant evenmin te ontkennen. Seksuele aantrekkingskracht vormt een belangrijk thema in hun leven. Soms in aanvulling op, of in tegenspraak met hun religieuze of spirituele opvattingen. Ze zijn vaak multigetalenteerd; de diverse facetten van hun karakter verstandelijk (scherp observeringsvermogen), verbaal. begaafd, spiritueel (devoot) , en lichamelijk (een aantrekkelijke, seksuele of sportieve aanwezigheid) kunnen hen diverse kanten op trekken, en dienen vroeg of Iaat met elkaar in evenwicht te worden gebracht. Evenmin makkelijk is het feit dat mannen, geboren op deze dag een sterk ontwikkeld anima (gevoelige, ontvankelijke, vrouwelijke kant) hebben en vrouwen een sterke animus (een extraverte, agressieve, mannelijke kant).

Deze mensen hebben vaak beroepen waarbij hun mensenkennis goed van pas komt. Ze hebben een groot talent om anderen te helpen bij het ontplooien van hun mogelijkheden en hun te tonen hoe bepaalde doelstellingen kunnen worden bereikt. Daar ze uiterst bemoedigend en positief zijn voor anderen, moeten 9-oktober-mensen leren op dezelfde manier hun eigen koers te bepalen en niet bang zijn om hulp te vragen. Hun blinde vlek voor hun eigen gedrag kan worden overwonnen door geduld en introspectie. Ook moeten ze geen open psychische of spirituele wonden met zich meedragen, niet constant dingen uitstellen,
luisteren naar hun innerlijke stem en actie ondernemen als de omstandigheden daarom vragen.

Gezondheid
Op 9 oktober geborenen moeten oppassen voor depressie, woede en verslagenheid als dingen anders gaan dan ze verwachten. Ze moeten leren hard op te treden tegenover machtige figuren die misbruik van hen willen maken. Op deze dag geborenen houden niet van moeilijkheden en offeren vaak hun eigen gevoelens en wensen op terwille van de harmonie. Positieve spirituele, religieuze en assertieve training kan hen soms daarbij helpen. Op deze dag geborenen kunnen het beste hun eigen instinct volgen in zaken als dieet en lichaamsbeweging.Met het gebruik van antidepressiva en kalmeringsmiddelen moet grote voorzichtigheid worden betracht in verband met verslavingsgevaar.

Advies:
Ontwikkel wilskracht. Tracht niet altijd anderen te plezieren. Zet je oogkleppen af en maak harde keuzen. Verkoop jezelf nooit met huid en haar en gooi niet weg wat het waardevolst voor je is; je bent het gelukkigst als je je dromen behoudt.

Sterke kanten:
Veelzijdig, begaafd, alert en inspirerend

Zakke kanten:
Verward, kortzichtig en zelfingenomen

Meditatie:
Ik zag een boot langzaam z'n weg door een bevroren rivier snijden; op datzelfde moment zei een vriend: "Liefde breekt het ijs".
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 10 oktober
De dag van de voorzichtige economie

Op 10 oktober geborenen hebben in het algemeen de neiging voorzichtig te zijn in financiële aangelegenheden en zaken. Ze zijn vaak goed met geld en investeringen. Voor hen is geld niet alleen een beloning voor werk, maar ook een teken dat de situatie gezond is. Op deze dag geborenen zijn bijzonder slim en analytisch en laten jaar na jaar zien dat ze hun zaken, gezin of organisatie perfect runnen. Van hun oordeel in administratieve aangelegenheden kan men op aan en daar onderhoud een bijna goddelijke taak voor hen is, zijn ze doorgaans bijzonder betrouwbaar.

Dit zijn de mensen die men belt als er iets mis gaat. Geduldig en zonder tijd te verspillen maken ze schoon schip en krijgen de zaak weer lopende. Niet alleen kunnen op deze dag geborenen zich concentreren op problemen en deze corrigeren (vaak op een drastische manier), maar zorgen ze er, samen met anderen, ook voor dat zulke moeilijkheden niet meer voorkomen. Als positieve denkers houden ze niet van overbodigheid, misbruik en andere negatieve daden of ideeën. Toch zijn ze zelden geestdriftig of enthousiast, maar eerder sober van instelling, vooral als het om belangrijke zaken gaat.

In hun privé-leven onderscheidt men twee verschillende types. Het ene is het emotionele soort, dat de zaken scherp in de gaten houdt, uiterst voorzichtig is en complicaties en gevaren tracht te vermijden, hoe uitnodigend deze ook zijn. Dit introverte type is niet zozeer geïnteresseerd in mensen, als wel in projecten, werk en zaken, en beschouwt emoties als iets dat alleen maar afleidt of erger. Het tweede type is gul met affecties, minder op z'n hoede, soms kwistig met gevoelens of zelfs overspelig. Dit laatste type is extravert, intens en kan enorm fantasierijk en romantisch zijn.

Op deze dag geborenen houden ervan hun huis zowel comfortabel als efficiënt in te richten. Hoe bescheiden hun middelen ook zijn; ze zullen altijd trachten een mooie, hoewel bescheiden, leefomgeving te creëren. Rijk of arm, ze geloven in essentiële dingen; de eenvoudige genoegens van het leven. Het zijn logische denkers die eerst doen wat het belangrijkste is. Ze verspillen hun energie niet; kunstenaars geboren op deze dag zullen eerder uitblinken in wat ze weglaten dan in wat ze verfraaien.

De succesvolste 1O-oktober-mensen zijn zij, die iets creatiefs met hun geld doen en het niet oppotten. De minst succesvolle, en vaak ongelukkigste, zijn spaarzaam en bang om te verliezen wat ze hebben. Deze mensen moeten leren dat geld uitgeven even belangrijk is als sparen; dat een geronde cash flow zorgt voor een vitaler en interessanter leven. Dit slaat ook op hun gevoelens. Het is beter voor ze als ze deze meer de ruimte geven en het vertrouwen in hun geliefden en vrienden vergroten. Het evenwicht tussen geven en nemen, in alle opzichten, is waarschijnlijk de belangrijkste les die ze moeten leren.

Gezondheid
Op 10 oktober geborenen moeten zorgen dat door hun soberheid hun gezondheid geen gevaar loopt Vaak moeten ze ervan worden overtuigd dat geld uitgeven aan voedsel, voedingssupplementen, gezondheidsclubs, trainingsapparatuur enzovoort waarschijnlijk de beste investering is die ze ooit kunnen doen. Wat hun eetlust betreft: op deze dag geborenen hebben vaak sterke voorkeuren en afkeren, die niet altijd even gezond zijn. Het is belangrijk dat ze erop letten voldoende verse groenten en fruit op hun menu te zetten. Door hun voorkeur voor het ongewone op eetgebied is koken leren zo gek nog niet, vooral wat betreft exotische gerechten.

Advies:
Wees niet bang geld, tijd en moeite te spenderen of gewoon weg te geven. Denk in grote lijnen; open je hart. Ontwikkel je artistieke kant en laat je verbeelding de vrije loop. Wees wat losser.

Sterke kanten:
Selectief, begripvol en precisie

Zwakke kanten:
Te voorzichtig, angstig en gesloten

Meditatie:
Sommige mensen vinden het prettig om getrouwd te zijn, zodat ze niet met een ander hoeven te trouwen.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 11 oktober
De dag van gracieus gemak

Op 11 oktober geborenen hebben een levendige fantasie, houden van opwinding, willen altijd op de voorste rij zitten en hebben het gevoel dat ze een belangrijke sociale rol moeten spelen. Niettemin weerhoudt hun sensuele en op plezier gerichte instelling hen vaak daarvan. Hun draai vinden in het leven is van groot belang, dat kan niet genoeg benadrukt worden, want hun carrière is een gebied vol landmijnen. Soms moeten ze diverse malen van baan veranderen voor ze iets geschiktst vinden.

Afgezien van hun carrière is hun maatschappelijke betrokkenheid het belangrijkst voor op deze dag geborenen, want ze hebben van niets zo'n afkeer als van afzondering. Hun lot is duidelijk verbonden met dat van hun medemensen, en wel dusdanig dat ze vaak het beste functioneren als groeps- of persoonlijk vertegenwoordiger.

Deze mensen zijn vaak te aardig en gemakkelijk. Besluiteloosheid over hun carrière of hun neiging genoegen te nemen met wat toevallig beschikbaar is, komen ten dele voort uit het niet beschikken over een intense of doelgerichte (noem het eigenbelang) ambitie. Daar ze niet van complicaties houden, zijn ze ook niet echt op zoek naar uitdagingen. Met hun voorliefde voor comfort en een prettig leven geeft een leefstijl waarbij ze hun aandacht kunnen verdelen tussen hun werk, liefdesleven, familieaangelegenheden, ontspanning en plezier hun de meeste voldoening.

Deze mensen werken graag samen met anderen of als lid van een team. Door hun prettige persoonlijkheid kunnen ze zich vrijelijk verplaatsen van de ene maatschappelijke of werksituatie, naar de andere. Ze voelen zich thuis op de hoogste en laagste maatschappelijke niveaus van de samenleving en als ze het voordeel hebben rijk te zijn of een goede opleiding te hebben genoten, komen ze zelden snobistisch of elitair over.

Op deze dag geborenen moeten oppassen geen misbruik van zich te laten maken of zich te laten manipuleren door meer intense, doelgerichte types die weten wat ze willen en doen wat ze kunnen om dat te krijgen. Toegegeven 11-oktober-mensen geven doorgaans hun vrienden of kennissen een tweede (of derde) kans als deze het te bont hebben gemaakt. Ze zouden hun motieven daarvoor eens onder de loep moeten nemen: als het voortkomt uit een sterke positie kan dit gedrag niet alleen gezond zijn, maar ook getuigen van spirituele ontwikkeling; als er daarentegen masochistische neigingen in het spel zijn, kan daar beter verandering in worden aangebracht.

Als 11-oktober-mensen echt tevreden zijn met wat ze hebben, ervaren ze een soort geluksgevoel, dat de meeste mensen onbekend is. Tolerant zijn houdt echter niet in dat andere gebieden van hun spirituele ontwikkeling even goed ontwikkeld zijn. Daarom is het belangrijk dat ze energie spenderen aan zelfbegrip en persoonlijke evolutie, zodat ze niet stagneren.

Gezondheid
Op 11 oktober geborenen kunnen soms last hebben van dieetgerelateerde ziekten door hun zittende leefstijl. Vooral rug en nieren hebben te lijden van lang achtereen zitten. Ze moeten daarom dagelijks minstens 1.5 liter water drinken. Ook te veel eten en verslavende dingen als tabak. alcohol en cafeïne dienen zo veel mogelijk te worden vermeden. De geneugten van tafel en bed zijn belangrijk voor 11-oktober- mensen, maar aan alle vormen van exces hangt een prijskaartje. Stevige en inspannende lichaamsbeweging is niet alleen goed voor hun gezondheid, maar verhoogt ook hun alertheid. wilskracht en gedrevenheid.

Advies:
Wees niet te zelfgenoegzaam; doe je best. Problemen vermijden is niet hetzelfde als uitdagingen vermijden. Verbeter jezelf dagelijks. Begeerte maakt deel uit van het leven. Kijk naar de sterren, maar houd beide benen op de grond.

Sterke kanten:
Charmant, tolerant en veilig

Zwakke kanten:
Zelfingenomen, passief en star

Meditatie:
Televisie is een elektronische poging tot telepathie.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 12 oktober
De dag van het grote gebaar

Op 12 oktober geborenen zijn tamelijk dominante individuen, die graag in de schijnwerpers staan. Hun sociale vaardigheid is goed ontwikkeld en ze voelen zich in diverse milieus (eenvoudig zowel als elitair) op hun gemak. Daar op deze dag
geborenen trots zijn op de kwaliteit van hun werk, willen ze erkend worden op het hoogste niveau, afgezien van hun maatschappelijke status.

Deze mensen hebben een uitstekend instinct voor financiën en de vertederende gewoonte om familie en vrienden die het moeilijk hebben financieel te steunen. Op deze dag geborenen haten gemeenheid en kleinzieligheid en geven hun tijd of financiële bijdrage liefst op een directe manier, in de vorm van een groots gebaar, verstoken van elke vorm van neerbuigendheid. Op deze manier maken 12-oktober-mensen het anderen makkelijk om dingen van hen aan te nemen. Op zo jong mogelijke leeftijd gemakkelijk leren geven en nemen is belangrijk voor hen.

Hoewel op deze dag geborenen traditioneel zijn ingesteld, zou niemand hen conservatief durven noemen, in woord zowel als daad. Deze extraverte mensen zijn gezegend met een komisch talent en hebben iets flamboyants dat ze met flair tonen. Deze impuls kan tot uiting komen op elk gebied, variërend van seksuele escapades tot maatschappelijk non-conformisme. Voor hen is de wereld een schouwtoneel waarop zijzelf de hoofdrol spelen in hun eigen drama. Dit doen ze echter op zo'n natuurlijke manier dat ze zelden de indruk wekken geintjes uit te halen, alleen om de aandacht te trekken.

Aan de andere kant moeten 12-oktober-mensen oppassen niet zo overmoedig te worden dat ze hun eigen val bewerkstelligen, doordat ze niet door hebben welke consequenties hun daden hebben voor de levens van anderen. Hoewel ze doorgaans voldoende op de hoogte zijn van bepaalde regels en tradities in de samenleving, denken ze niettemin soms dat deze niet voor hen gelden, vooral in hun privé-leven.

Op deze dag geborenen hebben soms een curieuze mengeling van royale en egoïstische eigenschappen. Hun neiging om alleen aan hun eigen wensen en behoeften te denken kan op verzet stuiten van hun partners. In liefdesaangelegenheden zijn ze een beetje 'gevaarlijk'. Als het misloopt in hun relatie, geven 12-oktober-mensen blijk van flexibiliteit en lukt het hun vaak om niet blijvend gekwetst te raken, hoewel hetzelfde niet altijd opgaat voor de andere betrokkene.

Door hun buitengewone competentie en maatschappelijke vaardigheid, kunnen op deze dag geborenen voor hun collega's, familie en vrienden een rots in de branding zijn. Niettemin zijn het zich kwijten van verantwoordelijkheden en begrip opbrengen voor de werkelijke noden van anderen hun grootste uitdaging.

Gezondheid
Op 12 oktober geborenen moeten oppassen hun goede gezondheid niet als iets vanzelfsprekends te beschouwen. Geregelde medische check-ups zijn een must, opdat een vertrouwde huisarts hun gezondheid in de gaten kan houden. Deze mensen houden meestal van het goede der aarde, vandaar dat hun dieet te veel vet en ander smakelijks kan bevatten dat minder goed is voor hun gezondheid. Voldoende lichaamsbeweging. indien mogelijk op dagelijkse basis, zoals wandelen, fietsen of zwemmen, is belangrijk. Zowel mannen als vrouwen die zijn geboren op 12 oktober moeten oppassen voor problemen aan de rug. nieren en ingewanden; vrouwen dienen daarbij extra te letten op eierstokken en blaas.

Advies:
Houd rekening met de gevoelens van anderen. Besteed aandacht aan de noden van je naasten. Onvoorwaardelijke liefde is een mooi doel om na te streven.

Sterke kanten:
Sociaal, slim en genereus

Zwakke kanten:
Egoïstisch en exhibitionistisch

Meditatie:
Waar zou je het moeilijkst zonder kunnen?
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 13 oktober
De dag van de taaie rakker

0p 13 oktober geborenen zijn geen aanrommelaars, wat betreft hun professionele bezigheden. Ze nemen hun werk bijzonder serieus en zijn trots op hun resultaten. Deze taaie rakkers zijn vervaarlijke tegenstanders en in staat obstakels te overwinnen door pure lef en volharding. Naar hun mening moet je je honderd procent ergens voor inzetten, zonder gezeur.

Helaas zijn op deze dag geborenen soms ook behoorlijk rigide en genadeloos. Ze kunnen moeite hebben langere tijd achtereen gelukkig te zijn en leveren vaak scherpe kritiek op wat er om hen heen gebeurt. Ze hebben er grote behoefte aan zich te ontspannen, maar krijgen dat soms niet voor elkaar; hoewel het hun niet aan talent ontbreekt, vinden ze het moeilijk hun leven te vereenvoudigen. Vandaar dat 13-oktober-mensen nogal eens problemen hebben met relaties; het is moeilijk voor hen anderen te plezieren als ze zelf zo rusteloos zijn.

Niettemin staan 13-oktober-mensen erom bekend lief en gul te zijn voor hun naasten. In alle oprechtheid zijn ze harder voor zichzelf dan voor anderen, maar niet iedereen ziet dat. Het is niet zozeer dat ze perfectionisten zijn (dat zijn ze trouwens wel degelijk), maar dat hun, eerder genoemde, kritische houding het moeilijk kan maken om met hen te werken. Gelukkig is datgene wat ze produceren van zo'n onbetwistbaar hoge kwaliteit, dat er weinig valt aan te merken op hun resultaten.

Deze mensen kunnen, indien nodig, bijzonder ontwijkend zijn. Wie uit een 13-oktober-persoon bezwarende informatie probeert los te krijgen, kan tot de ontdekking komen na zo'n gesprek weinig tot niets wijzer te zijn geworden. Hoewel dit ontwijkende gedrag, afstandelijkheid en voorzichtigheid, 13-oktober-mensen minder lichtgelovig en kwetsbaar maakt, zou het geen slecht idee zijn als ze zich wat meer zouden openstellen voor degenen die hun vertrouwen verdienen.

Op deze dag geborenen zijn vaak gezegend met een flinke portie technische aanleg. Men zou denken dat individuen die hun medium zo goed beheersen weinig moeite hebben met carrière aangelegenheden, maar niettemin kunnen ze verbijsterd en van streek zijn als ze worden afgewezen of genegeerd. Het is bijzonder moeilijk voor 13-oktober-mensen om een nederlaag te aanvaarden of zelfs te erkennen. Het is echter alleen door zulke confronterende en ogenschijnlijk negatieve ervaringen dat ze als mens groeien, vooral als ze gedwongen worden tot een confrontatie met zichzelf door introspectie, hetgeen niet het geval is tijdens de perioden dat ze succesvol zijn.

Het is cruciaal dat 13-oktober-mensen eerst zichzelf leren kennen en daarna pas een band smeden met anderen. Ook helpt het als ze wat losser worden, plezier hebben en de dingen minder serieus nemen. Gegeven hun gedrevenheid, toewijding en bijzondere eigenschappen, moeten ze er wel een succes van maken als ze kans zien zich op deze manier te ontwikkelen.

Gezondheid
Ontspannen is noodzakelijk voor 13-oktober-mensen; veel van hun kwalen hebben te maken met stress. Het feit dat ze daarvoor vaak naar medicijnen of drugs grijpen, kan problemen opleveren. In plaats van zichzelf beter te leren kennen, vinden deze gedreven individuen het makkelijker om met roken, drinken of pillen hun spanning te verminderen. Op de lange duur werkt dit psychische stoornissen in de hand, plus het gevaar van afhankelijkheid of verslaving. Psychotherapie is sterk aan te bevelen voor 13-oktober-mensen die het moeilijk hebben: zelfkennis is niet hun sterkste kant. Ook meditatie en yoga zijn heilzaam.

Advies:
Je moet leren je te ontspannen. Ga er geregeld tussenuit. of zorg voor perioden dat je even kunt luieren. Er is niets tegen een tevreden bestaan. Accepteer fouten en vermijd schuldgevoelens. Kwetsbaarheid kan leiden tot geluk.

Sterke kanten:
Intens, succesgericht en professioneel

Zwakke kanten:
Gestrest, veeleisend en kritisch

Meditatie:
Nadenken kan evenveel invloed hebben op wat er om je heen gebeurt als actie
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 14 oktober
De dag van matiging

Matiging is een terugkerend thema in de levens van 14-oktober-mensen. Niet dat ze saai of conservatief zijn, maar navigeren tussen de valkuilen van excessief gedrag is een grote uitdaging. Als ze te ver afdwalen van het rechte pad, gaat het meestal fout. Niettemin groeien ze van dit soort fouten en leren ze voor de toekomst die dingen in hun voordeel te gebruiken. In zekere zin zitten 14-oktober-mensen een beetje knel: hoewel ze het geschiktst zijn voor een gematigd bestaan kunnen ze, door alles in balans te houden en akelig matig te zijn, zichzelf niet alleen fouten en dieptepunten ontzeggen, maar ook de extatische hoogtepunten die het leven te bieden heeft.

Meer ontwikkelde 14-oktober-personen zijn kalm en gereserveerd. Ze nemen graag de tijd voor alles en houden niet van haasten. Verbaal gemak is niet hun sterkste kant, dus komt het voor dat ze zich uiten op visuele wijze, in het geschreven woord, muziek, in leiderschap of door het voorbeeld te geven. Het doorgeven van kennis, andermans werk bekritiseren en commentaar leveren op het leven in het algemeen, zijn belangrijke uitlaatkleppen voor hun goed ontwikkelde mentale kant. Op deze dag geborenen zijn vaak weinig lichamelijk georiënteerd; hun fysieke kant of talenten kunnen sluimerend aanwezig zijn maar maken op het eerste gezicht weinig indruk. De ontdekking van een ontwakende seksualiteit, het krijgen van kinderen, een ernstige ziekte of ongeluk of verliefd worden op een sport kunnen deze individuen bewust maken van hun lichaam als een soort tweede incarnatie.

Deze mensen hebben vaak de touwtjes in handen, maar zelden op een agressieve of openlijke manier, eerder achter de schermen. Ze zijn niet bijzonder gehecht aan materiële objecten of zaken, maar hun eigen huis is uiterst belangrijk voor hen en vaak tevens hun werkplek. In hun persoonlijke leven kunnen ze heel tevreden zijn met een monogame relatie, maar ze moeten op hun hoede zijn voor valkuilen als afzondering en ondergeschiktheid aan een meer dominante persoonlijkheid (vooral vrouwen).

Hoewel geborenen op 14 oktober vaak grote stabiliteit brengen in de levens van hun familie, vrienden, collega's en sociale groep, maken ze ook graag deel uit van de show, het theater van het leven, maar functioneren eerder als de manager dan de ster.

Hoewel 14-oktober-mensen enigszins statische persoonlijkheden kunnen zijn, speelt het thema 'reizen' vaak een belangrijke rol in hun leven. Op deze dag geborenen brengen hun volwassen leven zelden door op dezelfde plek als waar ze opgroeiden. Voor meer ontwikkelde 14-oktober-mensen betekent reizen niet alleen lichamelijk voortbewegen, maar is dit ook symbolisch voor de vrijheid van geest. Door hun stabiliteit en evenwicht hebben deze mensen de neiging zelfgenoegzaam te zijn en vast te roesten. Ze kunnen beter in beweging blijven en zichzelf hoge doelen stellen, die ze maandelijks of jaarlijks moeten volbrengen.

Gezondheid
Op 14 oktober geborene moeten oppassen voor moeilijkheden voortkomend uit eer zittend of te statisch bestaan. Gewichtsproblemen en de pressies door verdrongen frustraties van een zich onderdanig opstellende persoonlijkheid en/of gebrek aan lichaamsbeweging. kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Deze mensen zijn vaak uitstekende koks en kunnen in de keuken veel van hun creativiteit kwijt daar dit goed aansluit bij de intimiteit van hun vaak gereserveerde persoonlijkheid. Ook hier is echter matiging geboden en het vermijden van dikmakend, vet en gekruid voedsel. Een dagelijkse wandeling is aan te bevelen.

Advies:
Zorg dat je productief blijft. Houd je goede kanten niet ver borgen, deel ze met anderen. Anderen verrassen is leuk. Durf te falen.

Sterke kanten:
Gematigd, redelijk en beheerst

Zwakke kanten:
Overvoorzichtig, geremd en vastgeroest

Meditatie:
Als een ei het perfectst verpakte product is, is het moeilijk te geloven dat God, de fabrikant ervan, niet bestaat.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 15 oktober
De dag van de wereld als schouwton

Op 15 oktober geboren en willen vooral onafhankelijk zijn van hun familie maatschappelijk milieu of organisatie. Deze dominante spelers in het grote drama kunnen een belangrijke rol vervullen als commentator of autoriteit terrein. Deze mensen hebben, in directe zin of door hun werk, een zeer persoonlijke ontwikkeling. Wie geboeid wordt door 15-oktober-mensen, hangt vaak aan hun lippen. Zo rust op 15-oktober-personen een grote verantwoordelijkheid om anderen niet om tuin te leiden of hun overwicht niet te misbruiken voor eigenbelang.

Het leiderschap dat deze mensen van nature eigen is, is nogal afwijkend. Daar het in geen enkel opzicht voorvechters zijn, dragen ze eerder aan bepaalde situaties bij door hun steun te verlenen of zelf het goede voorbeeld te geven, dan door leiding te geven bij details van een operatie. Sommige 15-oktober-mensen zijn goed als partners of collega's, maar in feite werken ze liever alleen of als zelfstandig lid van een team, vooral omdat ze vrij willen opereren en in hun eentje dingen willen onderzoeken en ontdekken.

Deze mensen kunnen bijzonder controversiële figuren zijn die anderen enthousiast maken of ze opruien, vooral als ze de aandacht op zich vestigen door vrijuit, op het brute af, hun mening te geven. Vandaar dat ze moeten oppassen geen vijandschap of negatieve vibraties op te roepen bij goede zowel als oppervlakkige bekenden. De accumulatie van die negativiteit kan hen onder enorme druk zetten en zelfs doen instorten. Als sociaal ingestelde wezens houden deze mensen er niet van lange tijd achtereen alleen te zijn, dus als de een of andere reden gedwongen zijn de samenleving te ontvluchten of onder te duiken kan dit aanvoelen als een verbanning of ballingschap.

De wilde kant van 15-oktober-mensen kan hun diverse stempels bezorgen, zoals sensatiebelust, aandachttrekker, publiciteitsgeil of egoïstisch. Niettemin zijn de talenten van de meer ontwikkelde individuen, geboren op deze dag, zo groot en hun kennis zo breed dat ze deze aantijgingen naast zich neerleggen of erom lachen. Minder ontwikkelde individuen die geboren zijn op 15 oktober kunnen oppervlakkig of behoeftig overkomen.

Zelfs als 15-oktober-mensen groot respect afdwingen, hebben ze nog de neiging op te scheppen. Wat meer kalmte en bescheidenheid zou hun gegarandeerd meer aandacht opleveren dan al dat dramatische gedoe en het maakt hen een stuk sympathieker op de koop toe. Het leren hanteren van de kracht van verleiding en het goed leren omgaan met anderen zijn eerste vereisten voor het succes van 15-oktober-mensen. Op deze dag geborenen moeten echter op hun hoede zijn voor zelfoverschatting, het beschouwen van geluk al vanzelfsprekends en zich aan God noch gebod storen, daar al deze dingen kunnen leiden tot hun ondergang.

Gezondheid
Op 15 oktober geborenen met een zittend beroep kunnen last krijgen van rugklachten. Ze moeten ook hun organen niet overbelasten door te veel eten, alcohol (lever en nieren), stress (schildklier), te veel suiker (pancreas) en gebleekte tarwe (darmen). Het gevaar van stress is evenredig groot en komt soms voor nadat ze anderen tegen zich in het harnas hebben gejaagd. (Doordat ze constant op hun hoede moeten zijn, begeven zelfs de heldhaftigste strijders het onder de zware druk) Op deze dag geborenen dienen dan ook te leren langere tijd achtereen alleen te zijn en geregeld vakantie te nemen waar in ze zich voornamelijk ontspannen. Evenwicht is het motto voor 15-oktober-mensen, in lichaamsbeweging, dieet, seks en lichamelijke conditie.

Advies:
Kalmeer: je krachtige optreden lokt negatieve reacties uit. Luister naar wat anderen, vooral tegenstanders, zeggen,je kunt niet altijd doen waar je zin in hebt. Een compromis is soms nodig.

Sterke kanten:
Uitstraling, deskundig en provocerend

Zwakke kanten:
Exhibitionistisch, onevenwichtig en overmoedig

Meditatie:
Om een vakkundig detective te zijn, moet je kunnen denken als een crimineel.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 16 oktober
De dag van het essentiële oordeel

Beoordelen is een centraal thema in de levens van 16-oktober-mensen. Vaak ziet men hen nadenken over bepaalde beslissingen, professionele zowel als persoonlijke. Een bepaalde situatie kunnen inschatten en de essentie ervan begrijpen, schijnt hun aangeboren te zijn. Wat betreft het hebben van vooropgezette meningen of vooroordelen, het eisen van bijval voor hun persoonlijkheid of moraal, zijn ze zelf niet erg bevooroordeeld; ook zijn ze noch intolerant noch gesloten, maar doorgaans bijzonder liberaal en ze staan open voor allerlei nieuwe ideeën en discussie. Hun wijze van beoordelen is meer een objectief soort evaluatie, dat wil zeggen een reële manier om de waarde of bruikbaarheid van iemand of iets in te schatten

Op 16 oktober geborenen hechten veel waarde aan gezond verstand. Niettemin hebben ze ook een heel fantasierijke kant, waarbij ze het leven bekijken op een hyperrealistische manier. Deze interessante combinatie van realisme en verbeelding is een van de duidelijke kenmerken van deze dag. Door te wijzen op de waarheid in een bepaalde situatie, kunnen 16-oktober-mensen blijk geven van een scherp inzicht en wanneer ze hun mening uiten zijn ze uitstekend in het gebruik van synoniemen, overeenkomsten en allegorieën.

De meeste 16-oktober-mensen leven naar hun opvattingen. Deze zijn belangrijk voor hen en de grondbeginselen ervan dienen duidelijk te zijn vastgesteld. Ze kunnen bijzonder onaangenaam zijn tegen mensen die het ene zeggen en het andere doen, of die religie gebruiken als een excuus voor morele zwakheid of geestelijke armoede. Logische en direct verbale of geschreven uitingsvormen vormen de steunpilaren van de carrière van veel 16-oktober-mensen.

In hun privé-leven zijn op deze dag geborenen vaak minder rationeel, niet alleen door zich vreemd te gedragen, maar ook door impulsief te handelen en te reageren. Veel 16-oktober-mensen zijn alleen bereid zichzelf te definiëren als ze ertoe gedwongen worden en kunnen in dit opzicht moeilijke en enigszins onvoorspelbare partners zijn.

Op 16 oktober geborenen zijn afwisselend voor of tegen de gevestigde maatschappelijke orde waarin ze leven. In dit laatste opzicht lijken ze soms ondankbaar, maar in feite bekritiseren ze liever zelf hun familie, bedrijf, woonplaats enzovoort, dan dat ze dat moeten horen van iemand anders. Gevraagd naar een oordeel of beslissing op het persoonlijke vlak, zijn 16-oktober-mensen doorgaans diplomatiek als hun evaluatie negatief uitvalt. Indien gevraagd geven ze hun mening, maar niet altijd met evenveel enthousiasme. Vaak geven ze er de voorkeur aan zich afzijdig te houden om tot een besluit te komen en houden er niet van gestoord te worden als ze over iets nadenken. Ze moeten dus leren niet meteen uit hun slof te schieten en minder snel te reageren, zich te verweren of geheimzinnig te doen. Het 16-oktober-talent om kritisch dingen te definiëren en te onderscheiden, zou niet alleen gereserveerd moeten blijven voor externe dingen en mensen, maar van tijd tot tijd ook op zichzelf gericht moeten zijn.

Gezondheid
Op 16 oktober geborenen moeten oppassen voor hun neiging tot verslaving, vooral aan alcohol, die een desastreus effect kan hebben op hun zenuwgestel en interne organen (vooral de lever). Daar ze ook vaak workaholics zijn, is het belangrijk dat ze leren af en toe plezier te hebben in hun leven en van tijd tot tijd vrij te nemen van hun werk. Daar ze meestal verstandig zijn, zien 16-oktober-mensen snel het nut in van een evenwichtig dieet en voldoende slaap en lichaamsbeweging. Als ze werkelijk overtuigd zijn van fysieke discipline (zoals aerobics, vechtsporten of yoga) of van een bepaald dieet (vegetarisme, macrobiotiek of andere beperkende diëten) houden ze zich daar meestal aan.

Advies:
Test jezelf. Tracht uit te vinden wat werkelijk voor je werkt en gooi de rest overboord. Geef jezelf vorm en definitie. Laat anderen hun eigen werk opknappen, maar onthoud hun in redelijkheid niet wat ze nodig hebben.

Sterke kanten:
Selectief, praktisch en oprecht.

Zwakke kanten:
Irritant, defensief en moeilijk

Meditatie:
Vertrouw mensen niet om wat ze zeggen, maar omdat je er, zoals een brug, op kunt vertrouwen zonder gevaar van instorting.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 17 oktober
De dag van de precaire balans

0p 17 oktober geborenen zien altijd kans op hun pootjes terecht te komen. Ze proberen onder alle omstandigheden hun evenwicht te bewaren, met welke moeilijkheden of gevaren ze ook te maken krijgen. Dit zou makkelijk zijn als ze met zo dol waren op het nemen van risico’s. Instabiliteit kan hun ergste vijand zijn, hoewel deze meestal door hen zelf veroorzaakt wordt.

Men onderscheidt twee duidelijke 17-oktober-types: de stille, stabiele soort die, naar het lijkt, alles netjes voor elkaar heeft en de durfals voor wie een leven zonder risico’s saai en vervelend is. Sommige van deze laatste zien er niet tegenop om levensgevaarlijke risico’s te nemen, aangetrokken door de vaardigheid die nodig is om een gok te winnen. Andere, minder extremen zijn in zekere zin soms ook gokkers of het nu om geld, eigendom of zelfs liefde gaat. Het stabiele 17-oktober-type kan een tamelijk gesetteld leven hebben, maar bij nader inzien blijken ze zich aangetrokken te voelen tot uitzonderlijk artistieke, nerveuze of ongewone persoonlijkheden die een element van onzekerheid met zich meebrengen. Beide 17-oktober-types zijn dol op drama en leven in de brouwerij de stabieler als toekijkers en de roekeloze als deelnemers.

Op 17 oktober geborenen vinden het moeilijk hun leefwijze te veranderen en worden soms het slachtoffer van hun overmoed door zich aan God noch gebod te storen. Helaas maken ze echter fouten, soms nogal grote en kostbare in termen van geld of lichamelijke gezondheid. Niettemin gaan ze gewoon door buigzaam en vol vertrouwen in hun vermogen zich te herstellen van tegenslagen of ongelukken, hoe groot ook. In dit opzicht zien ze het lot als een oude geliefde, of zo men wil, een oude vriend. Ook al kunnen ze dit gevaarlijke spel aan, toch moeten ze oppassen zichzelf niet te misleiden.

De meeste 17-oktober-mensen zijn tamelijk ongeremd over zichzelf en hun talenten, vandaar dat kunstenaars, geboren op deze dag soms ideeën van anderen in aangepaste vorm verwerken in hun eigen werk. Meesters als ze zijn in het bewerken van oude of traditionele thema’s, zijn 17-oktober-mensen in de eerste plaats traditionalisten en hoe modern of geavanceerd hun ideeën ook zijn, ze blijven in wezen conservatief in hun benadering van het leven. Voorzichtigheid, restricties en gedetailleerd onderzoek gebaseerd op ervaring zijn de elementen die hen in staat stellen zulke duidelijke risico’s te nemen op zo'n achteloze manier.

Toch gaan 17-oktober-mensen op een zorgvuldige, vriendelijke manier om met hun collega’s, vrienden en familieleden maar strijk ze niet tegen de haren in! Ze kunnen exploderen als hun autoriteit wordt bedreigd of hun bedoelingen in twijfel worden getrokken. Op deze dag geborenen zijn ervan overtuigd dat hun mening de juiste is, wat vaak het geval is, maar soms hebben ze niet door dat ze op het verkeerde spoor zitten, Hiervoor is diepgaande zelfkennis nodig of serieuze spiritualiteit en afzien van waarden die verband houden met oppervlakkige opwinding en glitter.

Gezondheid
Zich aangetrokken voelen tot gevaar en gebrek aan angst vormen een duidelijk gezondheids risico voor 17-oktober-mensen. Bij ongelukken hebben hun rug en interne organen het meestal het hardst te verduren.Voor sommige op deze dag geborenen kunnen ook seksueel overdraagbare ziekten een gevaar vormen; dit vergt dan ook goede voorzorgsmaatregelen. Vaak hebben deze mensen een natuurlijke aanleg voor koken, omdat ze in de keuken hun flamboyante kant kunnen uiten. Qua lichaamsbeweging zijn wandelen, zwemmen en andere low-impact-activiteiten geschikt.

Advies:
Jaag jezelf niet zo op, maar wees aan de andere kant ook met te zelfingenomen. Wees niet bang om je fouten toe te geven. Is je imago zo belangrijk voor je?

Sterke kanten:
Zelfvertrouwen, flexibiliteit en durf

Zwakke kanten:
Overmoedig, roekeloos en koppig

Meditatie:
Uiteindelijk moet voor alles betaald worden, zelfs wat je gratis krijgt.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 18 oktober
De dag van persoonlijk leiderschap

0p 18 oktober geborenen zijn vaak voorbeschikt om een belangrijke en actieve rol in het grote levensdrama te spelen. Het zijn niet alleen spelers, maar ze manifesteren zich ook als invloedrijke regisseurs van wat er om hen been gebeurt of zich dat nu in de familie afspeelt, in zaken dan wel in bun maatschappelijk milieu. Deze mensen zijn niet te verlegen om te knokken voor een plaats aan de top, maar hoewel hun verlangen om een koning of koningin te zijn over hun territorium groot is, kunnen ze zich zo nodig toch bescheiden opstellen.

Niettemin zijn 18-oktober-mensen nauwelijks typische leiders te noemen vanwege hun vele andere interesses. Als ze bijvoorbeeld aan het hoofd van een bedrijf staan, nemen ze af en toe tijd vrij) om zich te wijden aan iets waarvoor ze een nog grotere passie hebben. Veel op deze dag geborenen die uitverkoren zijn voor managementposities kijken met verlangen uit naar het moment waarop ze terug kunnen keren naar hun eerdere voornaamste interesse. Als ze afscheid hebben genomen, mist men hen vaak om hun integriteit, onbetwistbare onkreukbaarheid en eerlijkheid.

Minder sterke individuen, op deze dag geboren, kunnen eveneens in de markt liggen voor roem en fortuin vanwege hun talent, connecties of doordat ze gewoon geluk hebben, maar voelen zich helemaal niet op hun gemak op een hoge positie. Ze kunnen lijden aan alles, variërend van een benauwd gevoel tot een complete zenuwinzinking als ze te maken krijgen met zware verantwoordelijkheden. Uiteindelijk moeten ze of genoegen nemen met een mindere rol, of lopen ze het risico het slachtoffer van stress te worden.

Op deze dag geborenen willen graag zijn waar de actie is en bij voorkeur er middenin. Maar zelfs flitsende types, op deze dag geboren, hebben een introspectieve kant. Hoewel ze goed kunnen functioneren in een leidende rol, moeten ze zichzelf niet te veel opjutten; hun voornaamste belangen zijn hun eigen werk en privé-interesses, zonder die voelen ze zich al snel ongelukkig.

Op deze dag geborenen houden van gezelschap en gezelligheid, maar omdat ze weinig sociaal zijn, hebben ze soms het gevoel er niet helemaal bij te horen. Wel willen ze graag op de hoogte zijn van de plannen van hun familie of vrienden en zijn ze van streek als men hen buitensluit. Daar ze een hekel hebben aan zelfmedelijden of het zelfmedelijden van anderen, laten ze niet snel merken dat ze zich gekwetst voelen. Ze storten zich liever op hun werk of eigen bezigheden dan er als een verloren ziel bij te lopen. Hoewel dit soort onafhankelijkheid bewonderenswaardig is, moeten ze voorzichtig zijn de bedoelingen van anderen niet verkeerd te begrijpen en niet de communicatie te verbreken als dingen juist rechtgetrokken kunnen worden. Door de dialoog open te houden kunnen 18-oktober-mensen voorkomen betweterig, hooghartig of zelfvoldaan over te komen. Ze moeten altijd trachten hun waardigheid en bescheidenheid te bewaren en nooit een superieure of zelfverzekerde houding aan te nemen.

Gezondheid
Op 18 oktober geborenen moeten voorkomen dat hun weerstand vermindert of dat ze overspannen raken door te veel verantwoordelijkheden te aanvaarden. Het is essentieel dat ze nee leren zeggen als ze het gevoel hebben iets niet aan te kunnen. Het is zodoende belangrijk dat ze leren waar hun grenzen liggen. Regelmatige eet- en slaapgewoonten geven emotionele stabiliteit. Een evenwichtig dieet met voldoende graanproducten, verse groenten en fruit, en cafeïne en nicotine in beperkte mate (maar liever helemaal niet), is daarvoor onontbeerlijk. Ook is voorzichtigheid geboden met alcohol en alles wat verdovend werkt of depressies veroorzaakt. Voor ontspanning en tegen rugpijnen helpen voldoende lichaamsbeweging, fysiotherapie, massage en yoga.

Advies:
Leer nee te zeggen, niet alleen tegen anderen maar ook tegen jezelf. Produceren is slechts een aspect van het leven. Verwen jezelf af en toe en gun jezelf het voordeel van de twijfel.

Sterke kanten:
Inspirerend, vindingrijk en openhartig

Zwakke kanten:
Overspannen, hooghartig en gekweld

Meditatie:
Elk moment kan je iets gevraagd worden wat je absoluut niet verwacht.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 19 oktober
Dag van de projector

Op 19 oktober geborenen zijn onafhankelijke, levendige en uitgesproken mensen, die ervan houden leven in de brouwerij te brengen. Daarnaast zijn ze echter ook eigenwijs en koppig. Door hun controversiële aard zijn ze niet alleen wedijverig, maar zaaien ze helaas ook onrust en conflicten waar ze komen. Een constant thema in hun leven is het blootleggen van de verborgen waarheid; ze houden dan ook niet van heimelijke motieven, subtiele emotionele manipulaties en iemand straffen door te zwijgen. In hun woede kunnen ze explosief zijn maar als de storm is gaan liggen is ook hun boosheid verdwenen en willen ze het graag weer goedmaken. De drijvende kracht achter hun provocatieve aard is hun behoefte om dingen op te helderen of de waarheid boven tafel te krijgen met betrekking tot het onderwerp van hun interesse.

Minder ontwikkelde individuen die op 19 oktober zijn geboren, kunnen enorm bang zijn: dat anderen dingen over hen aan de weet komen. In dit opzicht kunnen ze bijzonder defensief en zelfs paranoïde zijn in hun dwangmatige neiging om aan het spiedend oog van hun omgeving te ontkomen. Ze kunnen hier echter overheen komen door hun afweer te laten vallen. Op z’n moment van triomf verliezen ze hun angst en schaamte, zoals iemand met, hoogtevrees die er uiteindelijk in slaagt de hoogste top te beklimmen. In dit opzicht is het overwinnen van hun verlegenheid of introversie veel belangrijker dan voor een gewoon mens.

Een andere mogelijkheid voor 19-oktober-mensen is van het toneel te verdwijnen, zichzelf zelf en hun vaardigheden te verbeteren, om vervolgens succesvoller dan voorheen terug te komen. Het enige gevaar hier is dat ze in hun afzondering kunnen blijven steken of vastgeroest raken in een leefstijl of gezinssituatie waar ze nooit meer los van komen.

Doorgaans zijn 19-oktober-mensen goede vrienden en trouwe familieleden, maar vanwege hun vrije geest kunnen ze er moeite mee hebben zich vast te leggen. Ze kunnen in opstand komen als ze daartoe gedwongen worden. Ze kunnen ook extreem kritisch zijn ten opzichte van hun naasten en soms kwetsen ze met hun scherpe tong mensen erger dan ze denken, daar hun opinie zwaar weegt.

Deze mensen moeten trachten hun verdedigende reacties achterwege te laten, vooral wat , betreft hun motieven en handelwijze. Ook moeten ze niet te bezitterig worden ten opzichte van dierbaren, bijvoorbeeld door de status van 'beste vriend' op te eisen in plaats van gewoon genoegen te nemen met die van 'goede vriend'. Af en toe op de tweede plaats komen of een rol vervullen op de achtergrond, en daar zelfs van te kunnen genieten, is een grote stap voorwaarts in de spirituele ontwikkeling van op deze dag geborenen.

Gezondheid
Op 19 oktober geborenen moeten, in hun wedijver; voorzichtig zijn geen verwondingen op te lopen. Door altijd in de contramine te zijn kunnen ze de vijandschap van anderen op hun hals halen. wat uiteindelijk gevaar kan opleveren in lichamelijk zowel als psychisch opzicht. Op deze dag geborenen zijn snel van streek door een boze blik of onvriendelijk woord. Hun irritatiedrempel is laag, waardoor ze overgevoelig reageren op hun omgeving. hetgeen ook aanleiding kan zijn voor allergieën. Hun dieet moeten ze zorgvuldig in de gaten houden vooral wat betreft melkproducten, vetten en zoetigheid. Met hun wedijverige aard kunnen wedstrijdsporten aantrekkelijk voor hen zijn,maar op latere leeftijd zijn activiteiten als wandelen en zwemmen geschikter: Vrouwen die op 19 oktober geboren zijn moeten oppassen voor blaasontsteking, en mannen voor prostaatklachten.

Advies:
Spreken is zilver; maar zwijgen is goud. Laat je daden voor zichzelf spreken. Denk niet dat mensen je altijd vergeven.

Sterke kanten:
Vasthoudend, onafhankelijk en levendig

Zwakkje kanten:
Twistziek, storend en bezitterig

Meditatie:
Voor een geketend mens in een grot zijn de schaduwen realiteit.
 
Gereageerd door LilWiz op :
 
zoooooo dat wordt veel inhalen maria [Roll Eyes]
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 20 oktober
Dag van de mode

Op 20 oktober geborenen hebben een haarfijn gevoel voor wat op een gegeven moment in of uit de mode is. Vaak is hun invloed zo groot dat ze zelfs in staat zijn maatschappelijke trends te definiëren en vorm te geven, maar voor hetzelfde geld liggen ze overhoop met de heersende maatschappelijke normen of mode. Hun gedrevenheid om niet alleen erkenning te vinden, maar ook invloed uit te oefenen binnen hun maatschappelijke kring is sterk. Daarom komt in deze arena afgewezen worden hard aan, en tegenslagen, moeilijkheden of uitstel kunnen een domper zetten op hun geestdrift.

Vaak leiden 20-oktober-mensen een soort dubbelleven; hun werk is hun bron van inkomsten, maar in hun hobby investeren ze vaak al hun creatieve energie. Het is niet ongebruikelijk dat 20-oktober-mensen koel en afstandelijk zijn ten opzichte van hun beroep, terwijl in romantisch opzicht hun hart elders is. Misschien is dit juist de reden voor hun succes; objectiviteit en afstandelijkheid schijnen te werken in hun voordeel.

Materieel gesproken hebben 20-oktober-mensen het meestal wel voor elkaar. Ze hebben een goed gevoel voor geld en financiën; vaak zodanig dat ze er geobsedeerd door kunnen zijn. Ook zijn het competente managers. Paradoxaal genoeg zijn op deze dag geborenen kwetsbaar voor allerlei lichamelijke ziekten. Vandaar dat voor veel 20-oktober-mensen een slechte gezondheid roet in het eten kan gooien wat betreft hun materiële plannen, omdat het hun daardoor moeilijk wordt gemaakt om normaal te functioneren. Soms kan de last van dit soort tastbare zorgen een steeds terugkerend thema vormen in hun leven.

Deze mensen zijn bijzonder eigenzinnig. Als ze eenmaal iets in hun hoofd hebben, is het moeilijk om hen ervan af te brengen. Leren hun fouten in te zien is een belangrijke stap in hun persoonlijke evolutie. Gelukkig is het rationele vermogen van 20-oktober-mensen uitstekend ontwikkeld (samen met de beheersing van hun emoties), vandaar dat ze vatbaar zijn voor rede. Als men een 20-oktober-mens duidelijk kan maken hoe je iets beter kunt doen en dit aan kan tonen, dan zal hij/zij daar na verloop van tijd gebruik van maken {meestal niet meteen).

Het uiterlijk is belangrijk voor 2O-oktober-mensen. In hun ogen zijn zaken als mode, stijl en design niet iets oppervlakkigs of banaals, maar een uiting van individualisme. Of hun beroep iets te maken heeft met deze aangelegenheden of niet, op 20- oktober geborenen zijn zich meestal bijzonder bewust van de manier waarop ze op anderen overkomen. Vaak maken 20-oktober-mensen een onuitwisbare indruk op hun familie, collega's en maatschappelijk milieu.

Gezondheid.
Soms moeten 20-oktober-mensen aandacht besteden aan speciale lichamelijke problemen om disfunctioneren te voorkomen. Op deze dag geborenen zijn dusdanig overgevoelig voor de omgeving waarin ze leven, dat ze last kunnen krijgen van allerlei allergieën, astma, gewrichtsontstekingen en daarmee samenhangende problemen, inclusief auto-immuunziekten. Een zorgvuldig aangepast dieet kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld een slijmwerend dieet zonder melkproducten of allergieopwekkende substanties. Forse lichaamsbeweging verwijdert gifstoffen uit het lichaam. Ook bepaalde conserveringsmiddelen en anderen additieven dienen gemeden te worden. Biologische uitingsvormen (bijvoorbeeld seks en kinderen krijgen) houden op deze dag geborenen in evenwicht.

Advies:
Blijf met beide benen op de grond staan. Beperk je tot basisaangelegenheden en breng je gezondheid niet in gevaar:Wees je bewust van je rol ten opzichte van je omgeving. Door je te laten meeslepen kun je vrienden verliezen.

Sterke kanten:
Enthousiast, logisch en zakelijk.

Zwakke kanten:
Koppig, regelzuchtig en excessief

Medidatie:
De geest tot rust brengen is de eerste stap op weg naar verlichting
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal 21 oktober
De dag van de unieke

Het lijdt geen twijfel dat 21-oktober-mensen zich, qua persoonlijkheid maar ook in hun opvattingen, onderscheiden van andere mensen. Zo charmant en aantrekkelijk als ze in sociaal opzicht zijn, zo tartend en lastig kunnen ze in hun privé-leven zijn. Hun relatie tot hun omgeving is uiterst gecompliceerd en wordt extra bemoeilijkt door hun uiterst kritische, soms twistzieke, aard. Hoewel 21-oktober-mensen van harmonie en rust houden en graag een prettige omgeving om zich heen creëren, zijn het juist kleine dingen die hun dwarszitten, vooral als hun dierbaren niet naar hun pijpen dansen.
Deze mensen zijn in de eerste plaats verstandelijk ingesteld, maar hebben ook sterk emotionele gedrevenheid, waardoor ze in moeilijkheden kunnen komen. Tussen hun verstand en hun vaak turbulente liefdesleven bevindt zich een soort uitgestrekt niemandsland.

Zichzelf bevrijden van de negatieve invloed van hun ouders, samenleving of maatschappelijke milieu kan het leven van 21-oktober-mensen beheersen. Na een leven lang dingen te weigeren waar ze niet in geloven, kunnen ze tot een soort boeddhistische afstandelijkheid komen. In hun persoonlijk leven vinden ze het echter moeilijker om verbintenissen te verbreken, zelfs als een relatie niet werkt ze kunnen jarenlang de voor- en nadelen van hun liefdesleven tegen elkaar afwegen.

Redevoeringen en toespraken houden zijn vaak de sterkste kanten van 21-oktober-mensen. Ze zijn dol op praten en zijn er goed in. In hun professionele leven zijn ze in staat veel mensen te raken en op nog meer een blijvende indruk achter te laten. Interessant genoeg zijn op deze dag geborenen zich zo weinig bewust van deze magie, dat ze geschokt kunnen zijn als anderen, soms jaren later zich bijzondere dingen herinneren die ze ooit deden. Op 21-oktober geborenen houden van plezier en gezelligheid, maar zijn in wezen serieus en soms zelfs tragisch. Doordat het goede entertainers en acteurs zijn, zijn ze vaak bijronder populair.

Als ouders hebben 21-oktober-mensen doorgaans uitgesproken ideeën over hoe je je hoort te gedragen, dat heeft niets met conservatieve opvattingen te maken, maar met een gevoel voor traditie. Binnen hun gezin komen 21-oktober-mensen vaak zo sterk en zelfs dominant over dat anderen hun soms niet de emotionele steun geven die ze nodig hebben, tot ze enorm van streek raken of instorten. Voor het zover komt, moeten op deze dag geborenen Ieren hun partner of kind(eren) om hulp te vragen en die dan ook accepteren

Deze mensen beschikken over een indrukwekkende alertheid die respect afdwingt. Ze kunnen echter ook lijden onder de keerzijde daarvan, door zo gestrest te raken dat ze het moeilijk vinden zich volledig te ontspannen. Het kost hun de grootste moeite hun actieve geest tot rust te brengen en hun verstand op nul te zetten. Hoewel op deze dag geborenen zich soms aangetrokken voelen tot allerlei aantrekkelijke en vluchtige persoonlijkheden, hebben ze een enorme behoefte aan stabiliteit, zowel thuis als op hun werk.

Gezondheid.
Zowel in geestelijk als in lichamelijk opzicht hebben 21-oktober-mensen aanleg om verslaafd te raken. Door hun enorm bewuste instelling kunnen ze behoefte voelen om verlichting te zoeken van (vaak zichzelf toegebrachte) zorgen, stress, hoofdpijn en andere vormen van pijn, door kalmeringsmiddelen of drugs. Qua dieet is regelmaat belangrijk en zijn voldoende verse groenten, fruit en graanproducten een must. Doordat ze blijven doormalen, kunnen ze aan slapeloosheid lijden; pijlen en drugs zijn daar echter niet het antwoord op. Wel kan psychotherapie helpen, maar het belangrijkste is liefde en begrip van een liefhebbende en permanente levenspartner.

Advies:
Breng je ziel tot rust. Houd je af en toe liever op de vlakte dan je op te winden, en laat anderen met rust. Wees wat minder kritisch. leer dingen accepteren en onthoud de kracht van de liefde. Deel je talenten met anderen.

Sterke kanten:
Inspirerend, aantrekkelijk en verbaal.

Zwakke kanten:
Zelfdestructief, verslaafd en twistziek.

Meditatie:
De dood kan beschouwd worden als een kans om opnieuw te beginnen.
 
Gereageerd door Lotje op :
 
die van leeuw 22 augustus (mijn verjaardag [Smile] )

klopt wel aardig!!!! serieus! [Big Grin]
 
Gereageerd door misterm op :
 
Ram [Big Grin]
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal-Schorpioen 22 oktober
De dag van de alure

De met elkaar verband houdende thema's: aantrekkingskracht, uitstraling en verleiding, lopen als een rode draad door vrijwel elk aspect van de levens van 22-oktober-mensen. Hoewel zij doorgaans degene zijn die aantrekken, kunnen ze zich ook laten meeslepen door begeerte voor de ander. In beide gevallen ontstaat er vaak een crisis als een 22-oktober-persoon zich in een romantische relatie stort. Dit kan vooral moeilijk zijn voor de derde betrokken persoon, vandaar dat 22-oktober-mensen in staat zijn enorme boosheid en jaloezie te veroorzaken. Met hun emotionele kracht schoppen ze, alleen al door hun aanwezigheid, de boel in de war. Op deze dag geborenen beschikken doorgaans over zo'n grote emotionele zelfbeheersing, dat ze, als ze dit willen, de gevoelens van anderen zelfverzekerd en handig kunnen manipuleren. Zeggen dat ze gevaarlijke klanten zijn in een relatie is een understatement.

Bij sommige op deze dag geborenen kan een onderliggende wildheid schuil gaan achter een bescheiden of koel uiterlijk, maar die verborgen gevoelens worden alleen aan heel goede vrienden getoond. Deze mensen houden niet van een openlijk vertoon van emoties, maar kunnen die wel bij anderen uitlokken. Hun projectievermogen is groot; ze krijgen het zelfs voor elkaar om, als ze een ruimte binnengaan, de sfeer onder de aanwezigen te doen omslaan. Natuurlijk moeten op deze dag geborenen enorm uitkijken geen misbruik te maken van deze vermogens, niet alleen omwille van anderen, maar ook omdat dit een terugslag kan hebben op henzelf, waardoor ze zichzelf uiteindelijk schade toebrengen.

Doorgaans is hun eigen kwetsbaarheid groter dan hun vermogen anderen te kwetsen. Ze zijn echter goed in staat zichzelf te beschermen, niet altijd door agressief of defensief gedrag, maar soms door in feite rekening te houden met de ander of door fatsoenlijker of bezorgder te zijn dan diegene. Als zo'n relatie eindigt, worden ze niet alleen enorm gemist, maar hebben ze ook een zuiver geweten.

De meeste 22-oktober-mensen hebben iets rebels. Maar als deze rebellie volledig geuit wordt, doorgaans in hun jeugd, kunnen ze zich later behaaglijk nestelen in een conservatief sociaal hoekje (vooral na hun veertigste). Soms vragen ze zich verbaasd af hoe ze daar beland zijn.

Deze mensen vinden hun gelijken in heel evenwichtige individuen die in staat zijn hun verleidelijke uitstraling te ontwijken of te negeren. Voor zo iemand gaan ze geheid door de knieën en soms onderwerpen ze zich er ook emotioneel aan. Een belangrijke les voor 22-oktober-mensen is te Ieren hoe die verleidingskunsten van zichzelf en anderen te hanteren, zodat ze uiteindelijk in staat zijn geluk en een open en onvoorwaardelijke liefde te vinden.

Gezondheid
Op 22 oktober geborenen zijn doorgaans bezorgd om hun uiterlijk. Daarom moeten ze het kalm aan doen met eten, teneinde overgewicht te voorkomen en hun huid er gezond te laten uitzien. Ook zijn ze enigszins kwetsbaar wat betreft de organen in de buikholte, hun afweersysteem en bloedsomloop; infecties moeten direct worden behandeld. Lichamelijk actieve 22-oktober-mensen hebben vaak een snelle verbranding, dus inspannend sporten is niet nodig. Niettemin moeten ze hun krachten op peil houden en hun spieren oprekken om flexibel te blijven. Doorgaans houden ze van lekker eten en drinken, dus moeten ze oppassen niet te veel dierlijke vetten en zoetigheid te eten en rekening houden met de schadelijke effecten van alcohol op maag, lever en nieren.

Advies:
Maak geen misbruik van je projecterende krachten. Handel met vriendelijkheid en consideratie. Toon je werkelijke gevoelens; je hoeft niet altijd de situatie onder controle te houden.

Sterke kanten:
Uitstraling, charme en opwindend

Zwakke kanten:
Ontwrichtend, onevenwichtig en heerszuchtig

Meditatie:
Magie en paranormale manipulatie zijn potentieel gevaarlijke praktijken die niets te maken hebben met spirualiteit.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal-Schorpioen 23 oktober
De dag van de tegenstrijdige karma

Op 23 oktober geborenen zien zelden kans volledige stabiliteit te bereiken in hun leven. Hoe hard ze ook trachten hun energie in balans te krijgen, er lijkt altijd een belangrijk gebied te zijn waar de boel overhoop ligt. Waar ze ook zijn, ze lijken te worden achtervolgd door controverse. Eerlijk gezegd vervelen ze zich snel en zijn ze vaak op zoek naar opwinding. Wat op anderen als enorm stressvol of moeilijk overkomt, kunnen zij heerlijk vinden.

De meeste 23-oktober-mensen zijn geen echte planners. Ze hebben talent voor improvisatie, dus doen meestal pas iets als het nodig is. Ook zijn ze nogal impulsief en als zich een kans voordoet, grijpen ze die zonder aarzelen.

Als op deze dag geborenen negatieve gevoelens hebben over de manier waarop dingen om hen heen worden aangepakt, komt het voor dat ze hun afwijkende mening botweg uiten. Daar ze niet van vaagheid en geslijm houden, kunnen hun woorden anderen soms voor het hoofd stoten. Afhankelijk van hun maatschappelijk milieu, werkomgeving of culturele betrokkenheid, is het mogelijk dat ze door welopgevoede lieden beschouwd worden als ruw of weinig verfijnd.

Deze mensen hebben ontegenzeggelijk talent om nieuwe groepen te vormen of de leiding over te nemen van reeds bestaande. Door hun charisma en goed ontwikkelde gevoel voor humor kunnen ze soms bijzonder populair zijn. Niettemin hebben ze grote moeite hun post te verlaten als de tijd daar rijp voor is. Op dezelfde manier zijn op deze dag geborenen soms bezitterig en jaloers en eisen ze de aandacht op in een relatie. De les van het opgeven van macht, op zichzelf en streven naar een ideale onvoorwaardelijke liefde zou met het klimmen der jaren belangrijker voor hen moeten worden.

Daar op deze dag geborenen als een magneet worden aangetrokken door avontuur en uitdagingen (vaak spelen ze de rol van de reddende held of heldin), zitten ze vaak midden in opwindende situaties. Zelfs de kalmste en moedigste 23-oktober-mensen moeten oppassen voor plotselinge opschudding of zelfs rampen, die om hen heen kunnen ontstaan. Allerlei soorten ongelukken zijn mogelijk op deze dag, dus 23-oktober-mensen die succesvol zijn, zijn meestal bedreven in het omgaan met noodsituaties.

Omdat op deze dag geborenen eerder een actief dan een statisch leven leiden met een tendens voor verandering zowel als instabiliteit, zijn de mogelijkheden voor hun innerlijke groei en zelfverbetering volop aanwezig. Op het persoonlijke zowel als spirituele vlak zijn 23-oktober-mensen in staat tot enorme vooruitgang tijdens dit leven. Zo niet, dan worden ze vaak sensatiebelust en jagen ze de ene kick na de andere na. In evenwicht blijven, zich niet laten afleiden en trachten vrede met zichzelf te hebben zijn belangrijk voor hen.

Gezondheid
Op 23 oktober geborenen moeten oppassen voor allerlei soorten ongelukken. Daarnaast moeten ze hun woede in bedwang houden zodat ze zichzelf en anderen niet kwetsen.Agressie verdringen is niet het antwoord hierop, maar wel eraan werken, wellicht door therapie. Verdrongen emoties kunnen ook een verwoestend lichamelijk effect hebben op het hart en andere interne organen. Het creëren van een vreedzame leefstijl (bijvoorbeeld door tuinieren, je eigen voedsel verbouwen -zelfs op een balkon -, leren koken en één zijn met de natuur), is bijzonder heilzaam voor op deze dag geborenen. Dagelijkse fitnesstraining is, net als muziek maken of dansen, eveneens aan te bevelen.

Advies:
Zoek stabiliteit, vrede en harmonie. Leg niet te veel de nadruk op controle. Dingen kunnen soms in orde komen zonder jouw interventie. Luister af en toe naar je tegenstanders, of zelfs je vijanden en leer van hen. Loop weg van onbegonnen situaties.

Sterke kanten:
Energiek, vlot en gepassioneerd

Zwakke kanten:
Ondiplomatiek, bezitterig en snel opgewonden

Meditatie:
Zoals bij mensen, hebben sommige plekken seizoenen en andere alleen een klimaat.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal-Schorpioen 24 oktober
De dag van het opzienbarende detail.

Op 24 oktober geborenen hebben twee belangrijke thema's in hun leven: enerzijds dramatische onthullingen en ontdekkingen en anderzijds nauwgezette aandacht voor het detail. Daar dit bepaald geen koele, analytische types zijn, voelen op deze dag geborenen doorgaans de behoefte om zichzelf en hun ontdekkingen onder de aandacht te brengen van de buitenwereld, vaak op een opwindende, zelfs flamboyante, manier. Toch zijn de meesten van hen absoluut niet exhibitionistisch, maar eerder vakmensen en professionals die hun werk bijzonder serieus nemen, vooral in technisch opzicht. De invloed die ze uitoefenen op degenen die hen gadeslaan of naar hen luisteren is erop gericht het gewenste effect te sorteren. Een van hun belangrijkste gaven is hun magnetische aantrekkingskracht, die helpt bij het wekken van interesse bij anderen, voor henzeIfen datgene wat ze doen.

Op deze dag geborenen kunnen enorm heerszuchtige persoonlijkheden zijn die hun familieleven of maatschappelijk milieu domineren. Hoewel het sterk assertieve types zijn die doorgaans iets te melden hebben, zeggen ze vaak meer door te zwijgen. Vaak hebben ze het gevoel dat de kwaliteit van datgene wat ze doen voor zichzelf spreekt en geen verdere pro motie nodig heeft om het geloofwaardiger te maken.

Perfectionistisch als ze zijn, hebben 24-oktober-mensen oog voor het kleinste detail in hun werk of creaties. Als ouders houden ze zich bezig met alle aspecten van de levens van hun kinderen en als vrienden of geliefden zijn ze enorm attent. De twee thema's 'drama' en 'detail' zijn nauw met elkaar verweven in hun leven, want hun vermogen om zichzelf overtuigend uit te drukken is doorgaans gebaseerd op vele jaren van nauwgezette studie en ervaring. Zelden zullen 24-oktober-mensen commentaar geven of ingrijpen in zaken waar ze weinig of niets van weten. Daarom verafschuwen ze bedrog en herkennen ze pretenties en dubieuze informatie op een kilometer afstand.

Helaas kunnen 24-oktober-mensen heel moeilijk zijn om mee te leven en te werken. Hun naaste omgeving dient begrip op te brengen voor het feit dat ze volledig opgaan in hun werk en moet dit niet zien als een afwijzing. Als een 24-oktober-persoon het echter flink te pakken heeft van iemand, kan hij of zij zich volledig op die persoon richten, hetgeen vaak het omgekeerde probleem creëert. Op deze dag geborenen moeten proberen hun omgeving niet zodanig te domineren dat het anderen wrokkig of boos maakt en dezen er ontevreden of regelrecht rebels van worden. Het terugdringen van jaloerse en bezitterige impulsen kan ook nodig zijn als ze vooruitgang willen boeken in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze dienen zich er eveneens bewust van te zijn dat extreem kritische aandacht voor het detail op het menselijke vlak te veel druk kan uitoefenen op de mensen om hen heen en dat plezier hebben een goede remedie is tegen stress.

Gezondheid
Op 24 oktober geborenen stuiten op allerlei stressgerelateerde moeilijkheden, zowel in zichzelf als in hun naaste omgeving. Tijd uittrekken voor geregelde vakanties, vrijaf nemen van hun werk, en werk en privéleven . gescheiden houden zijn essentieel voor een goede geestelijke gezondheid. Lichamelijk moeten ze oppassen voor allerlei seksuele excessen, in emotioneel opzicht voor bezitsdrang en jaloezie. Verslavende neigingen kunnen zich openbaren, vooral op het gebied van werk, seks en liefde. Op deze dag geborenen moeten hun slaapplek comfortabel en uitnodigend maken en zichzelf beschermen tegen verstoring van de nachtrust. Qua voedsel zijn er weinig restricties, maar ze hebben wel hun dagelijkse portie fitnesstraining nodig om hun rug, interne organen en figuur in conditie te houden.

Advies:
Laat dingen af en toe op hun beloop. Je hoeft niet alles te begrijpen of; erger nog, te rachten overa lcontrole op te houden.

Sterke kanten:
Aantrekkingskracht, perfectionistisch en dramatisch

Zwakke kanten:
Jaloers, aandacht opeisend en overstrest

Meditatie
Als het leven berust op een reeks illusies, waarom zouden we dan niet die eruit pikken waaraan we het meeste plezier beleven?
 
Gereageerd door Maria op :
 
Weegschaal-Schorpioen 25 oktober
De dag van substantiële vorm

Op 25 oktober geborenen moeten vorm geven aan hun ideeën. Hoewel dit uitertst fantasierijke mensen kunnen zijn, betekenen hun dromen en visioenen niets voor hen, tenzij ze er een tastbare vorm aan kunnen geven. Op deze dag geborenen maken, hoewel ze vaak zwijgzaam zijn, naar buiten toe een solide aardse indruk en geven geruststellende steun aan hun familie en vrienden. Ze zijn een rots in de branding en hun collega's, leerlingen of werknemers kunnen op hen vertrouwen zonder angst om in de steek te worden gelaten.

Meer ontwikkelde 25-oktober-mensen zijn niet tevreden als ze alleen hun lichamelijke kant ontwikkelen maar willen hun substantiële gevoelens universeel maken door er vorm en structuur aan te geven. De grote kans en uitdaging voor alle 25-oktober-mensen is om vorm te geven aan hun fantasie en hun aangeboren lichamelijkheid te vertalen in productief werk. Vandaar dat ze geïnteresseerd kunnen zijn in kunst, politiek, literatuur, stedenbouw, ecologie en vele andere gebieden waarbinnen ze met hun solide, substantiële aard, tastbare resultaten kunnen produceren. Uiteindelijk kunnen ze het heel ver schoppen en blijk geven van werkelijk originele creativiteit die eveneens grenst aan meer abstracte of; theoretische gebieden. Op hun weg moeten ze oppassen dat hun hang naar macht niet uit de hand loopt of leidt tot destructieve of immorele activiteiten.

Deze mensen verafschuwen chaos en houden ervan dingen onder controle te houden. Ze kunnen bijronder intolerant zijn ten opzichte van chaotische, duistere of vage figuren en deze hard aanpakken. Vaak leveren ze, als ze in de twintig zijn, een gevecht om hun eigen onzekerheden te overwinnen, daarin zijn ze genadeloos voor zichzelf en houden ze vol tot ze zichzelf in een rotsvaste persoonlijkheid hebben veranderd. Tijdens dit proces komt het vaak voor dat een deel van hun gevoeligheid verloren gaat. Ze moeten oppassen niet te kritisch te zijn ten opzichte van mensen die ze zien als minder volwassen dan zijzelf.

Een grote uitdaging voor 25-oktober-mensen is niet te blijven steken in de meest lichamelijke manifestatie van hun persoonlijkheid of in elke verdere stap tijdens hun spirituele evolutie. Vastgeroeste gewoonten, comfort en financiële zekerheid hebben soms tot gevolg dat ze het opgeven en op een acceptabel niveau blijven hangen, toegevend aan hun behoefte om zich te koesteren in weelde of te vegeteren, om zodoende hun idealen en doelstellingen uit het oog te verliezen. Een ander gevaar is dat ze op jonge leeftijd een heel hoog niveau bereiken in de fysieke sfeer en later niet weten wat te doen met zichzelf, waardoor die kracht hun ontglipt. Het is juist op dit punt dat de mogelijkheid zich voordoet te evolueren naar een hoger plan, maar vaak gaan er enkele jaren van worsteling aan vooraf, voor dit het geval is. Deze mensen kunnen enorm onafhankelijk zijn maar moeten leren om hulp te vragen als dat nodig is en anderen een kans geven om ook af en tóe een belangrijke rol te spelen.

Gezondheid
Door symptomen te negeren werken deze mensen chronische condities in de hand. Hun vertrouwen dat ze zichzelf beter kunnen maken is niet altijd terecht. Met ernstige klachten moeten ze meteen naar de dokter: De meeste 25-oktober-mensen eten verstandig; ze zijn echte lekkerbekken en actief geïnteresseerd in verschillende vormen van kookkunst. Dagelijks of een paar keer per week lange wandelingen maken, kalm joggen of zwemmen zijn aan te bevelen boven zware vormen van lichaamsbeweging zonder voorbereiding. Deze mensen hebben behoefte aan veel slaap en regelmatige seks. Hoe sneller ze een goede levenspartner vinden, hoe beter. Riskante emotionele en fysieke confrontaties dienen op latere leeftijd vermeden te worden.

Advies:
Laat je de dingen niet ontglippen. Blijf niet steken. Houd je doelstellingen voor ogen en geef je idealen niet op. Breng begrip op voor kritiek, verbrand geen bruggen achter je en cijfer jezelf niet weg.

Sterke kanten:
Lichamelijk, substantieel en betrouwbaar

Zwakke kanten:
Overheersend, intolerant en zelfvoldaan

Meditatie:
Open je hart en laat de zon naar binnen schijnen
 
Gereageerd door Maria op :
 
Schorpioen 26 oktober
De dag van de organisatorische samenhang

Op 26 oktober geborenen hebben talent voor het hervormen, reorganiseren en runnen van allerhande organisaties als clubs, sportteams, kerkelijke groeperingen, bedrijven of zelfs grotere politieke eenheden. Ze bezitten de gave om, meestal in een leidende rol of belangrijke adviserende functie, een vlekkeloos opererende unit samen te stellen. Hoewel ze prima in hun eentje kunnen handelen, zijn ze op hun best als ze samen met collega's of medewerkers aan projecten werken. Doorgaans zien ze kans hun persoonlijke stempel te drukken op zo’n onderneming, terwijl ze niettemin het belang van de groep Voorop stellen. Ze offeren echter niet graag hun eigen belangen op en kiezen daarom vaak voor situaties waarin hun succes nauw verweven is met het welzijn van de groep.

Deze mensen weten wat macht is en hoe dit werkt in de samenleving. Slim met geld, trachten ze vaak hun financiële positie te verbeteren door middel van een symbolische relatie met hun organisatie. In een uitvoerende functie hebben ze vaak een wijze investerings- en besparingsstrategie. Zelden zullen ze iets doen om lange termijnprojecten van de groep in gevaar te brengen; als van hen grote opofferingen worden geëist zijn ze daartoe bereid, mits ze voldoende geloven in hun zaak.

Deze intense individuen maken soms een onverschrokken indruk. Soms kunnen ze ook roekeloos zijn, hoewel hun gevoelens en daden doorgaans beheerst en doelgericht zijn. Soms verheffen ze zelfbeheersing tot iets almachtigs en staan hard en weinig sympathiek ten opzichte van een openlijk vertoon van emoties of zwakheid. Voor hen zou het omgekeerde beter zijn: een onkwetsbare houding kan een barrière vormen en zou geleidelijk aan moeten verdwijnen. Ervaring moet 26-oktober-mensen leren dat werkelijk respect verdiend moet worden en niet kan worden afgedwongen. Helaas zaaien ze soms ook angst, en minder ontwikkelde 26-oktober-mensen zijn zich er soms niet van bewust dat angst inboezemen niets met respect te maken heeft.

Op 26 oktober geborenen zijn planners en doeners. In een positie van overwicht aarzelen ze niet om grote schoonmaak te houden of een unit van boven naar beneden te reorganiseren, zelfs als ze anderen daarmee tegen zich in het harnas jagen. Ze kunnen heel pragmatisch aantonen dat hun methodes efficiency in de hand werken. Het kan moeilijker voor hen zijn om, in menselijke termen, de waarde ervan te illustreren. Kinderen met 26-oktober-ouders tasten zelden in het duister met betrekking tot wat er van hen verlangd wordt. Op deze dag geboren kinderen verwachten daarentegen sterke leiding van hun ouders en kunnen hun elke aarzeling of onzekerheid kwalijk nemen.

Verantwoordelijkheid is een belangrijk thema in de levens van 26-oktober-mensen, die meestal vasthouden aan hun eigen stevig verankerde principes. Ze dienen echter geen misbruik van hun macht te maken daar dit ten koste gaat van hun geweten.

Gezondheid:
Op 26 oktober geborenen moeten hun spijsvertering niet overbelasten door te vet te eten of er een te Spartaans eetpatroon op na te houden. In beide opzichten is matiging geboden, evenals een gevarieerd dieet met voldoende graanproducten. verse groenten en ander vezelrijk voedsel plus anderhalf tot twee liter water per dag om de spijsvertering en de stoelgang te bevorderen, terwijl koffiegebruik tot een minimum beperkt moet blijven. Overtollige energie kan gestoken worden in stevig sporten of flink veel lichaamsbeweging, terwijl ze hun agressie kwijt kunnen in teamsporten of vechtkunsten.

Advies:
Tracht de gulden middenweg te vinden tussen het frivole en het ascetische. Eis niet te veel van anderen of jezelf: Tracht je een duidelijk beeld te vormen van wie en wat je wilt zijn en wijk daar niet te veel van af.

Sterke kanten:
Groepsbewust, financieel scherpzinnig en georganiseerd

Zwakke kanten:
Streng, verdringend en rigide

Meditatie:
De schaduwkant van de persoonlijkheid kan slechts tijdelijk worden ontkend.
 
Gereageerd door Maria op :
 
Schorpioen 27 oktober
De dag van de impuls

De sterke op 27 oktober geboren individuen zijn dynamisch zowel als impulsief. Hun vurige gevoelens kunnen geuit worden in een breed emotioneel scala, uiteenlopend van zonnig en gezellig tot de broeierige intensiteit van duistere hartstocht. Het zal dus niemand verbazen dat, op deze dag geborenen, heen en weer geslingerd worden tussen uitgelaten en diep bedroefd zijn. Enorm belangrijk is het dat ze greep krijgen op hun emoties, want als die naar het negatieve doorslaan kunnen ze verwoestend zijn, meestal voor hun eigen leven en werk.

Mensen geboren op 27 oktober in wie de donkere kant overheerst, het introverte, zijn vaak ten prooi aan escapisme, depressies en zelfvernietigende impulsen, vooral de laatste twee factoren zijn gevaarlijk omdat ze zomaar ineens de kop opsteken en ze door hun dierbaren daarom moeilijk te voorkomen zijn. Het zonniger type mens, geboren op deze dag -de extravert- richt z'n energie naar buiten, helpt vrienden en collega's dingen te ontwikkelen, moedigt hen aan en verbetert op een constructieve manier zijn/haar omgeving. Beide types beschikken echter, zij het sporadisch, over grote creatieve energie die hun werk verlevendigt.

Omdat veel 27-oktober-mensen de indruk maken dat je als een rots in de branding op hen kunt vertrouwen, hebben ze de neiging hun eigen gevoeligheid te ontkennen. Achter hun indrukwekkende uiterlijk kan soms een verbazend breekbare geest schuilgaan. Hier bestaat het gevaar dat ze zo veel van zichzelf eisen, dat ze de kans lopen in te storten.

Deze mensen hebben grote behoefte aan erkenning en liefdevolle steun van vrienden en familie. Je zou kunnen zeggen dat de toewijding van anderen van het allergrootste belang is voor hen. Op deze dag geborenen kunnen echter ook op slimme wijze de gevoelens van hun naasten manipuleren en zijn in staat zowel sterk emotionele impulsen op anderen te projecteren als hun goedkeuring te onthouden.

Op 27 oktober geborenen zijn het soort mensen dat emotionele schokgolven kan veroorzaken en de sfeer ergens drastisch weet te veranderen, alleen door hun aanwezigheid, door een blik zelfs door hun ideeën. Ze moeten vooral oppassen niet te bezitterig te worden of jaloers aan de ene kant en verwaarlozend en afstandelijk aan de andere. Het is van cruciaal belang dat ze beseffen hoeveel invloed en macht ze kunnen hebben, daar velen van hen vrijwel geheel en al op een onbewust niveau opereren en niet inzien welke impact ze hebben op anderen. Dit is vooral het geval met degenen ten opzichte waarvan ze verantwoordelijkheden hebben of die van hen en van wie zij afhankelijk zijn: kinderen, partners, ouders, goede vrienden, collega's of employés.

Gezondheid:
Op 27 oktober geborenen verbruiken enorm veel energie waardoor ze uitgeput kunnen raken. Soms hebben ze veel tijd nodig om zich te herstellen van een intense of dynamische ervaring, inclusief negatieve, zoals ziekte. Vandaar dat vooral deze mensen lichamelijke symptomen niet moeten verwaarlozen en er zorg aan moeten besteden, ze laten diagnosticeren en direct moeten laten behandelen. Als deze mensen vaak afgewezen zijn, op pijnlijke wijze een geliefde hebben verloren (vooral op jonge leeftijd) of een stormachtige liefdesaffaire hebben gehad, kunnen ze last hebben van depressies. Het is belangrijk dat ze voldoende om handen hebben in stille perioden stevige lichaamsbeweging gericht op het bereiken van een bepaald doel is aan te bevelen, maar wedstrijdsporten zijn af te raden.

Advies:
Behandel mensen vriendelijk en met consideratie. Luister goed naar wat ze je vertellen. Gebruik je energie op constructieve wijze, vooral als je niet werkt.

Sterke kanten:
Levendig, energiek en invloedrijk

Zwakke kanten:
Depressief, jaloers en zelfdestructief

Meditatie:
De menselijke geest is onbegrenst
 
Gereageerd door Maria op :
 
Schorpioen 28 oktober
De dag van research

Op 28 oktober geborenen geloven in goede voorbereiding. Voordat ze hun mening geven over een bepaald onderwerp of hun tijd, geld en energie in een carrière of zaak steken, trachten ze meestal inzicht te krijgen in de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan. Daarnaast helpt verdere research hen bij hun onderneming nadat ze iets op de rails hebben gezet. 'Je huiswerk maken' is een soort verplichting voor veel op deze dag geborenen, die het boven alles gênant vinden als ze onvoorbereid zijn en daarop betrapt worden. Dit kan extreem neurotische vormen aannemen, zoals bang zijn: een deadline te missen, niet op tijd te komen of dat hun werk uit de hand loopt.

Deze mensen kunnen in moeilijkheden raken als ze hun eigen normen hanteren bij het beoordelen van anderen of bij wat ze van hun naasten eisen. Leren aanvaarden dat er af en toe om hen en hun kleine tekortkomingen wordt gelachen en er grappen over worden gemaakt is belangrijk voor het behoud van een goede gezondheid. De meeste 28-oktober-mensen maken geen verschil tussen werk en privé-leven; anderen daarentegen neigen weer naar het andere uiterste en zijn thuis veel ontspannender en slordiger. Het laatste type is waarschijnlijk gelukkiger, maar vast staat dat beide types begrip eisen van degenen waar ze mee leven.

Inzicht in wat er achter bepaalde fenomenen steekt en leren hoe dingen werken is uiterst belangrijk voor 28-oktober-mensen. Hun opvatting in dit opzicht is bijzonder serieus. Volgens hen werken ze altijd in het belang van de medemens. Paradoxaal genoeg houden ze helemaal niet van grote mensenmassa's en hebben ze een afschuw van menigten. In persoonlijke relaties en vriendschappen houden ze er hoge normen op na, maar er wordt tevens voldoende flexibiliteit van hen verwacht om anderen de kans te geven mede de voorwaarden voor interactie te bepalen. In dit opzicht moeten ze ook ten opzichte van hun kinderen oppassen niet te streng en opvoedend te zijn.

De waarheid ontdekken is een terugkerend en centraal thema in de levens van 28-oktober-mensen. Daarom kunnen ze het risico lopen om sarcastisch en scherp (dus onpopulair) te worden. Ze moeten zich niet bemoeien met dingen waar ze niets mee te maken hebben, dat wordt niet op prijs gesteld. Het is in hun voordeel als ze een bewuste poging doen diplomatiek te zijn en leren dingen onder de aandacht van mensen te brengen op een vriendelijker en meer weldoordachte manier.

Doorgaans kunnen 28-oktober-mensen goed met geld omgaan en weten ze een veilige basis voor zichzelf te creëren. Ze weten ook hoe ze investeren en sparen moeten. Hun macht uitbreiden is, naar hun mening, alleen belangrijk voor het welslagen van hun werk en het welzijn van hun familie, maatschappelijke groepering of de samenleving in het algemeen. Ze moeten echter oppassen de spontaniteit van anderen en zichzelf niet te beknotten door hun frigide, heerszuchtige houding.

Gezondheid:
Deze mensen zijn actief geïnteresseerd in hun gezondheid en besteden doorgaans aandacht aan symptomen van ziekten. Toch moeten ze oppassen dit niet te ver door te drijven en geobsedeerd te raken door ziekten. Een belangrijke les voor hen is te weten dat het lichaam vaak zichzelf heelt. Dus moeten ze geen zware middelen gebruiken tegen kleine kwaaltjes (hun medicijngebruik beperken kan van cruciaal belang zijn voor het behoud van weerstand tegen ziekten). Leren koken is aan te bevelen voor 28-oktober-mensen, die met hun geduld en aandacht voor het detail uitstekende koks kunnen worden. Ook normale lichaamsbeweging als wandelen, zwemmen of fietsen is uitstekend voor hen.

Advies:
Cultiveer vriendelijkheid. Neem dingen soms zoals ze komen zonder je druk te maken om de oorzaak Wees minder veeleisend en bevooroordeeld stimiuleer spontaniteit. Bezorgdheid en angst zijn de ware vijand.

Sterke kanten:
Nieuwsgierig, degelijk en interessant

Zwakke kanten:
Bemoeizuchtig, veeleisend en scherp

Meditatie:
Het is een kunst ter weten wanneer dingen los te laten zodat andere dingen een kans krijgen
 
Gereageerd door Midgettifke op :
 
Waar zijn de andere dagen te vinden? 🙈 Mvg
 


Copyright 2004 Ni-Frith Media Systems

Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.0
Vertaald door NiMS