Goedzo?! NiMS Forum Nieuw onderwerp  Nieuwe Enquete  Reageer
mijn profiel | leden lijst inloggen | registreer | zoek | faq | forum home

  volgend oudste onderwerp   volgende nieuwste onderwerp
»
» Mijn recente berichten « | » De actieve onderwerpen van vandaag «
Goedzo?! NiMS Forum » Cafe » De Kroeg » Wanbeleid

 - UBBFriend: Email deze pagina naar iemand!    
Auteur Onderwerp: Wanbeleid
Wissen
Junior Member


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Wissen     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Vertrouwend op begrip en zo mogelijk hulp uwerzijds?
Wij hebben de vrijheid genomen om u geheel vrijblijvend deze brief te zenden. Het handelt over een ernstig conflict tussen de Rabobank, hun dochteronderneming Schretlen en S., woonachtig te Venray. Na door genoemde bedrijven te zijn geplunderd en beroofd, is een nu al jaren voortdurend juridisch en psychologisch gevecht ontstaan.
In 1959 zoekt S. als beginnend ondernemer toenadering tot de Rabobank om zijn financiële zaken daar onder te brengen. Als eigenaar van een gezond groeiend bedrijf komt gedurende de jaren voldoende geld vrij voor de toekomst van gezin en voorziening voor 'oudedagsreserve' (belegd in aandelen). Wetend dat deze zaken veilig gesteld zijn volgt op kleine schaal minder risicovolle belegging op de optiebeurs, short posities altijd gedekt door long posities, waardoor winstmarges niet spectaculair zijn, echter de verliezen blijven hierdoor ook beperkt van omvang. Tot midden van de jaren 80 blijft de plaatselijke Rabo vestiging alle transacties uitvoeren. In de loop van 1987 verzoekt S. om provisiekorting. Rabo ziet aanleiding volle dochter Schretlen te adviseren als tussenpersoon. Er worden afspraken gemaakt, (de directeur van Rabo was bij deze gesprekken aanwezig) dat het bedrijf hoe dan ook buiten deze beleggingszaken moet worden gehouden. Door de wijze waarop de directeur van de Rabobank de firma Schretlen aanbeveelt, geniet deze het volste vertrouwen van S. De waarde van de aandelen positie bedraagt op 3 augustus 1987 ongeveer f. 500.000=.
DAN BREEKT DE HEL LOS.
De totale periode waarin Schretlen heeft gehandeld bedraagt minder dan 4 maanden. Met een gemiddeld verlies van f. 20.000=. per dag, ziet Schretlen kans om het positieve bedrag om te buigen in een bedrag van ruim f. 900.000=. Verlies van ruim f. 1.400.000=. Na deze onmenselijke teleurstelling en na diverse rechtszaken is S. in een tot op heden durend juridisch en psychologisch gevecht met de Rabobank geraakt. Een aantal medewerkers van Rabobank hebben zich hierbij bepaald niet van hun beste zijde laten zien. Zo ook Schretlen: Na een bezoek van Schretlen en de directeur van RABO aan het bedrijf in 1987 is hen duidelijk gebleken dat er voldoende financiële middelen waren voor het uitvoeren van hun vernietigende strategie. Dit terwijl door de directeur en S. was vastgesteld dat het bedrijf nooit enig risico mocht lopen in de beleggingen. Helaas, het veilige gevoel van de toch aanwezige financiën lokte Schretlen tot de meest waanzinnige en zinloze transacties puur gericht op provisie. Het netto resultaat bedroeg f. 20.000=. gemiddeld verlies per handelsdag! Met als hoogtepunt f. 1.214.000=. te weinig niet geboekte marginpllcht, en f. 1.238.000=. onderdekking op de betaalrekening.
Dan de klachtencommissie optiebeurs: betiteld als zijnde "onafhankelijk". Echter deze commissie nam alle uitspraken, alle leugens en verdraaiingen van feiten zonder slag of stoot voor waarheid aan, en oordeelde Schretlen f. 400.000=. Schuldig. Het resterende verlies, rond f. 1.000.000=. was voor de leek, die op de ingehuurde deskundigheid vertrouwde. Deze gekochte uitspraak zou bindend zijn. Uit angst voor de latere dreigingen met faillissement aanvragen door Rabobank Nederland zijn de nog in bezit zijnde financiën met medeweten van de belastingdienst legaal verwijdert, en voorziet S. momenteel van een A.O.W.uitkering minus 4% (belasting maatregel) in zijn levensbehoefte. Voor de overgang naar Schretlen had ook de Rabobank marginplichten.Deze bedroeg bij overgang f. 242.000- Hierover heeft de rechter nooit eerder geoordeeld. Het begrip en doel van margin werd S. pas na de Schretlen catastrofe bekend. Nooit eerder is over marginplicht, zowel mondeling als schriftelijk mededeling gedaan. Er zijn dus ook nooit voor Rabo verplicht zijnde schriftelijke contracten voorgelegd. Doel van dit schrijven: De persoon treffen die deze zaak kan en wil aanpakken, en communiceren over het gebeurde. Verjaringstermijnen zijn steeds tijdig gestuit. Wij zijn graag bereid u nadere informatie te verstrekken. Boven omschreven is een eerlijke weergave van feiten. Hartelijk dank
P.S. Rabo/Schretlen. Op enig moment: FL.1.238.000.= DEBET,ONGEDEKT! Op de betaalrekening Absoluut ONBEVOEGD!

Berichten: 6 | Plaats: Venray | Geregistreerd: Feb 2007  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
Wissen
Junior Member


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Wissen     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Vervolg post boven.
Ingehuurde" ondeskundigen" plunderen, en veel deskundigen “zwijgen”
Naar aanleiding van de zaak Rabo/Schretlen/Stiphout schreef een deskundige het navolgende.
Elke bankmedewerker, die optiezaken behandelt, weet en behoort te weten dat er marginverplichtingen zijn en behoort voor het uitvoeren van een optie-transactie de margin te controleren. Is de margin onvoldoende en kan de cliënt de margin niet aanvullen, dan mag de desbetreffende actie niet worden uitgevoerd voor het gedeelte, dat de margin overschrijd.
Een cliënt behoort te weten over de marginverplichtingen en daar ligt dus een taak voor de bankmedewerker. Rabo heeft veel vaker grote steken laten vallen,o.a.in zaken van beleggingsstudieclubs,ze hebben die zaken bij de rechter verloren.
Voorzover ik uit uw tekst kan opmaken,en gezien mijn kennis van deze materie zit Rabo goed fout, dus doorvechten is de enige remedie.
P.s.Op enig moment was er een marginplicht van F.1.214.000= en f.1.234.000= debet (ongedekt)op de betaalrekening, welke in deze periode voor de belegger onvermeld bleven.

Berichten: 6 | Plaats: Venray | Geregistreerd: Feb 2007  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
Wissen
Junior Member


Beoordeel
Icoon 1 geplaatst      Profiel voor Wissen     Stuur een nieuw prive bericht       Bewerk/Verwijder bericht   Reageer met Quotes 
Eerder melden we u over het conflict RABO/SCHRETLEN/Stiphout.Een bijzonder ernstige zaak!! Waarbij Stiphout door RABO/SCHRETLEN op een schandelijke wijze bestolen is,( marginplicht,zorgplicht niet nageleefd) en er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door rechtssprekers van de klachtencommissie optiebeurs gesjoemeld is, dan wel dat deze commissie volledig ondeskundig was. Verder werden grote advocaten kantoren, allerlei instanties, een politiefunctionaris, journalisten, p.t.t.post, e.a. Benadert deze zaak onder de bekende pet te houden. A..U. B. Uw medewerking voor gerechtigheid.?
P.s. Mr.C.L.van Zeben oordeelde bij de hoge raad (zie onder), en was tevens voorzitter van de klachtencommissie, die in de zaak Rabo/Schretlen/Stiphout ( 100% vergelijkbaar met Rabo Sprundel) een volkomen tegengesteld (oneerlijk) oordeel velde. Zwichtte zelfs deze rechter voor Rabo's machtsmisbruik?

Rabobank Sprundel F.500.000- verlies. Rabo Venray/Schretlen binnen 4 maanden F.1.400.000- verlies.Op enig moment was de marginplicht f.1.214.000- en gaf de betaalrekening F.1.238.000- DEBET (ONGEDEKT!)aan

NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 1998

Nr.660

HOGE RAAD

26 juni 1998,nr, 16621.C971100

(Mrs. Roelvink, Mijnssen, Korthals Altes, Heemskerk, Hemnann: A-G Mok: m.nt. Prof. Mr. CL. Van Zeben) RvdW 1998,138

Bijzondere zorgplicht bank bij optie handel cliënten

Bank die bij handel in opties bemiddeling verleent is jegens particuliere cliënten tot bijzondere zorgplicht gehouden als professionele en bij uitstek deskundig te achten dienstverlener. Omvang zorgplicht hangt af van omstandigheden geval. Art. 31 f en31 m Reglement voor de handel van de EOE die de bank verplichten toe te zien op naleving margeverplichtingen,strekken mede ter bescherming belangen van cliënt

Onderhavig geschil betreft de vraag of de bank aansprakelijk kan worden gesteld voor het feit dat voor haar cliënt als gevolg van optie transacties (geschreven opties waarvoor de margeverplichting niet in acht werd genomen) een negatief saldo is ontstaan van f 500 000 ten tijde van de beurskrach van oktober 1987. Tevens komt aan de orde de omvang van de rechtsstrijd in appel nu volgens eiser tot, cassatie ook in de inleiding op de grieven een klacht tegen het bestreden vonnis moest worden gelezen.

De aan het hof voorbehouden uitleg van de memorie van grieven is in het licht van die memorie en van de overige geding stukken niet onbegrijpelijk.

Nu cliënt en de bank in een contractuele verhouding tot elkaar stonden en de door cliënt aan de bank gemaakte verwijten in feite erop neerkomen dat de bank in de nakoming van haar contractuele verplichtingen toerekenbaar tekortgeschoten is, had het hof geen aanleiding te onderzoeken of de bank, zo van zodanig tekortschieten geen sprake is geweest,niettemin door de aan haar verweten nalatigheid onrechtmatig jegens cliënt heeft gehandeld. Wanneer een bij de handel in opties bemiddeling verlenende bank opdrachten van haar particuliere cliënten tot het uitvoeren van optietransacties ontvangt, is de bank als professionele en op dit terrein bij uitstek

Deskundig te achten dienstverlener tot een bijzondere zorgplicht gehouden, gelet op de zeer grote risico's die aan dergelijke transacties verbonden kunnen zijn (vg! 23 mei1997, RvdW 1997, 128 NJ 1998.129: red) (Deze zorgplicht vloeit voort uit hetgeen de eisen van redelijkheid en billijkheid naar de aard van de contractuele verhouding tussen een bank en haar particuliere cliënten, meebrengen heeft toegezien)

BOVEN WEERGEGEVEN BETREFT RABOBANK SPRUNDEL !

P.s. Rabo Sprundel(zie boven) werd door de hoge raad veroordeeld tot vergoeding van de totale schade. RABO/Schretlen mocht het van Mr. Zeben en zijn commissie af doen met F.400.000= schadevergoeding.!!! Dit houdt in dat Stiphout, (die van mening was deskundigheid te hebben ingehuurd)voor een miljoen schuldig zou zijn!!!.Waarom zulke tegenstrijdige beslissingen?Over omkoping, normen en waarden gesproken.??.

04/01/08. Landelijk dagblad op voorpagina: Onderzoek naar gesjoemel bij Rabo dochter Schretlen.

Berichten: 6 | Plaats: Venray | Geregistreerd: Feb 2007  |  IP: Gelogd | Rapporteer dit bericht aan een Moderator
   

Snelle Reactie
Bericht:

HTML staat uit.
UBB Code™ staat uit.

Kant en klare Graemlins
   


     » Mijn recente berichten « | » De actieve onderwerpen van vandaag «
Nieuw onderwerp  Nieuwe Enquete  Reageer Sluit Onderwerp   Feature Onderwerp   Verplaats onderwerp   Verwijder onderwerp volgend oudste onderwerp   volgende nieuwste onderwerp
 - Printer-versie van dit onderwerp
Spring naar:


Neem contact met ons op | Nims home

Copyright 2004 Ni-Frith Media Systems

Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.0
Vertaald door NiMS